РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Бургас

 

На 7. март 2018 г. в гр. Сунгурларе за втора поредна година се проведе Общинският конкурс за рецитиране на стихове под наслов ”Българийо, за тебе те умряха…” Конкурсът се организира от ЦПЛР - ОДК – Сунгурларе със съдействието на Община Сунгурларе и РУО – Бургас и се посвещава на 3. март – националния празник на Република България.

В конкурса участваха индивидуални изпълнители от всички училища в община Сунгурларе, разделени в 3 възрастови групи:

Първа група - ученици от 7 до 10 години;

Втора група - ученици от 11 до 14 години;

Трета група – ученици от 15 до 18 години;

Участниците във викторината бяха придружавани от своите учители по български език и литература, от свои съученици и от директорите на училищата.

На откриването на конкурса присъства и кметът на община Сунгурларе инж.Васил Панделиев. Приветствие към участниците във викторината поднесе г-жа М.Харизанова – началник на отдел ОМДК. Връчен бе поздравителен адрес от името на инж.Виолета Илиева – началник на РУО - Бургас.

Изпълненията на участниците бяха оценявани от жури в състав:

Председател: Венета Иванова – ст. експерт по български език и литература;

Членове:

- Милка Харизанова – началник на отдел ОМДК в РУО – Бургас;

- Динко Динков – учител по БЕЛ в ВСУ „Захари Стоянов” – Бургас, писател и поет.

Журито извърши класирането на участниците на базата на следните критерии:

Подходящ подбор на творба в съответствие с темата на конкурса.

Предаване на посланието на автора чрез средствата на изразителното четене – интонация, логически ударения и логически паузи, темпоритъм.

Сценично поведение на изпълнителя.

Допълнителни ефекти – музикален фон, презентация.

 

Крайното класиране по възрастови групи е следното:

Първа група - ученици от 7 до 10 години:

І място: Яни Добрев Даутев - ОУ „Хр.Ботев” – с. Лозарево

ІІ място: Мелек Метинова Мехмедова - ОУ „Хр.Ботев” – с. Лозарево

ІІІ място: Елиф Емин Хасан - ОУ „Отец Паисий” – с. Съединение

 

Втора група - ученици от 11 до 14 години:

І място: Мариела Атанасова Зенгинова - ОУ „ Хр.Ботев” – с. Лозарево

ІІ място: Кюбра Мехмед Мехмед - ОУ „Отец Паисий” – с. Съединение

ІІІ място: Сезен Сезгин Юмер - ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - с. Манолич

 

Трета група – ученици от 15 до 18 години:

І място: Виктор Балтов и Росен Петров – СУ „Хр.Ботев” – Сунгурларе

ІІ място: Иван Стоянов Христов - СУ „Хр.Ботев” – Сунгурларе

ІІІ място: Стефка Тодорова Колева - СУ „Хр.Ботев” – Сунгурларе

 

Всички участници получиха грамоти за участие, а класираните на първите 3 места, получиха медали, грамоти за съответното място и предметни награди.