По време на Празника на Общината Сунгурларе „Трифон зарезан“, който е едно от най-значимите културни събития в региона се проведе рекламна кампания предвидена по проекта за Българското председателство: „Сунгурларска долина и европейското председателство", под мотото „Раздай корен – продължи историята и виж бъдещето“. Бяха раздадени лозови насаждения с логото на Българското председателство и рекламни материали свързани с Приоритетите заложени в програмата и по-важните събития от календара на Председателството, както и предстоящите събития в Бургас.
В инициативата взеха участие деца от СУ “Христо Ботев“ - партньор по проекта. Докосвайки се до „корените“ на традициите и водени под мотото „Раздай корен – продължи историята и виж бъдещето“ младите участници в проекта с ентусиазъм се включиха в съхраняването на културните ценности и грижата за опазването на околната среда.
С реализирането на кампанията се цели Повишаване компетенциите и информираността на младите хора. Засилване на социалното приобщаване, повишаване информираността и познанията на местното населението и гостите на общината за ефективността на ротационното председателство както и за ангажиментите и ползите за страната ни като член на ЕС.