На 28 октомври в салона на читалището в гр.Сунгурларе се проведе 11-тия Национален фолклорен конкурс за изпълнители на тамбура „Руско Стефанов”.

Организатори на събитието бяха Община Сунгурларе с подкрепата на Министерството на културата, Министерство на образованието и науката, Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев” град Котел и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство гр.Пловдив. Конкурсът се проведе под патронажа на кмета на община Сунгурларе инж.Васил Панделиев. Конкурсът бе открит от кмета на Община Сунгурларе инж.Васил Панделиев:
„Днес във времето, в което живеем, е нужно да възпитаваме младото поколение в любов и уважение към фолклора,към народната песен и музика!“
Кмета на общината приветства участниците и техните ръководители, като им пожела успешно представяне, а на журито обективно и достойно оценяване. В конкурсната надпревара взеха участие изпълнители от НУФИ „Филип Кутев” град Котел, Националното училище по изкуствата „Добри Христов” град Варна, Национална гимназия по хуманитарните науки и изкуството „ Константин Преславски” Варна, Център за личностно и творческо развитие град Благоевград , ,144 СУ „Народни будители” София, , ОУ „Георги Бенковски” село Черни Вит, , СУ „Любен Каравелов” Пловдив, и Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство гр.Пловдив.
Над 50 изпълнители взеха участие в конкурса- индивидуални изпълнения,камерни формации, камерни групи, тамбурашки оркестри ,разпределени в категории и възрастови групи.Изпълненията им бяха оценявани от жури в състав: председател – професор доктор Костадин Бураджиев и членове: Цветан Радков- музикален педагог и Сава Тихолов – началник отдел „Култура” в община Балчик.
Звучаха пиеси за тамбура от Румен Сираков,Йордан Цветков, Цветан Радков, Петър Цамбов,Валери Димчев,Костадин Бураджиев, Стоян Пауров ,и др. След изпълненията им председателят на журито Костантин Бураджиев обяви резултатите. Отличените изпълнители получиха диплом и парични награди.Наградата, която беше учредена от организаторите на конкурса за най –добро изпълнено произведение в памет на големият музикант-тамбурист Румен Сираков, спечели Стефан Николаев Стойков от Център за личностно и творческо развитие град Благоевград.Голямата награда, Призът на кмета– тамбура, бе връчена от кмета на Община Сунгурларе инж.Васил Панделиев на Георги Георгиев Балканджиев от СУ „Любен Каравелов” гр.Пловдив. С пожелание за здраве и дълги години да радва публиката с майсторските си изпълнения. Годишна стипендия от Министерството на културата получиха: Халил Молкочев от НУФИ „Филип Кутев”гр.Котел ,Байрам Хамзов от НУФИ „Филип Кутев”гр.Котел и Стефан Аврамов от НУФИ „Филип Кутев”гр.Котел .Многобройните участници в конкурса доказаха, че традицията за свирене на тамбура е жива.Младите хора са тези, които ще съхранят и предадат на идващите поколения любовта към българския фолклор.

Класиране от изявите на всички участници в конкурса по съответните възрастови групи и категории :
ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ К А Т Е Г О Р И Я - „ А”
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Първо място – Не се присъжда
Второ място – Параскева Крумова Арсова – 144 СУ „Народни будители” гр. София

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Първо място – Данко Стефанов Пиларски 144 СУ „Народни будители” гр. София
Второ място – Клементина Димитрова–ОУ „Георги Бенковски” с. Черни Вит
Трето място – Алиса Денчева144 СУ „Народни будители” гр. София

ТАМБУРАШКИ ФОРМАЦИИ КАТЕГОРИЯ А ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Първо място – Тамбурашки квартет Маронов- СУ „Любен Каравелов” гр. Пловдив
Второ място Трио”Тамбури”-ОУ”Георги Бенковски” с.Черни Вит

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ К А Т Е Г О Р И Я - „ А 1”
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Първо място – Данилин Петров – НУФИ „Ф.Кутев” гр. Котел
Второ място – Виктор Георгиев Методиев – НУФИ „Ф.Кутев” гр. Котел

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Първо място – Али Мустафов Келов – АМТИИ гр.Пловдив
Второ място – Ивайло Костадинов Костадинов – АМТИИ гр.Пловдив
Трето място – Георги Георгиев АМТИИ гр.Пловдив
Трето място – Лазар Найденов СУХНИ „Константин Преславски”гр.Варна
ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТРИ КАГЕГОРИЯ А1
Първо място Тамбурашки оркестър НУФИ „Ф.Кутев” гр. Котел

ТАМБУРАШКИ ФОРМАЦИИ
Първо място – Тамбурашки дует– НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел
Първо място- Тамбурашки квартет - НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел
ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ К А Т Е Г О Р И Я – „ Б”
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Първо място – Иван Стоянов – ЦЛТР гр. Благоевград
Второ място –Спасимира Иванова– ЦЛТР гр. Благоевград
Трето място –Кристиян Гърчев– ЦЛТР гр. Благоевград
ТАМБУРАШКИ КАМЕРНИ ФОРМАЦИИ КАТЕГОРИЯ“Б“
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Първо място – Тамбурашка група „Веселина” ЦЛТР гр. Благоевград
ТАМБУРАШКИ ФОРМАЦИИ
ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Първо място – Тамбурашка група „Веселина” – ЦЛТР гр. Благоевград
Т Р Е Т А В Ъ З Р А С Т О В А Г Р У П А
Първо място – Халил Еролов Молкочев - НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел
Второ място –Байрам Ибрахимов Хамзов– НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел
Трето място – –Стефан Веселинов Аврамов- НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел
ПАМЕТНА НАГРАДА „РУМЕН СИРАКОВ” – Стефан Николаев Стойков от ЦЛТР град Благоевград.
ПРИЗЪТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ ТАМБУРА СЕ ПРИСЪЖДА на Георги Георгиев Балканджиев от СУ „Любен Каравелов” гр.Пловдив.

<<Галерия>>