Ръководството на Община Сунгурларе, водено от идеята за участие на гражданите в местното управление, заложена още в Търновската Конституция и в Новата Конституция от 1991-ва година, която е и причината за обявяването на датата 12 октомври за Ден на българската община за втори път тази година проведе Ден на отворените врати.
Целта на празника е да се популяризира дейността на местната власт, да се постигне по-добро обществено разбиране за ролята й в развитието на обществото, както и да се стимулира по-активно гражданско участие и постигне на прозрачност в процесите на управление на местно ниво.
На 12 октомври /четвъртък/, във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. жителите имаха възможност да посетят общинската администрация, и всеки, който пожелае да надникне в който си поиска общински кабинет, за да получи информация по интересуващите го въпроси, да сподели свои идеи, свързани с подобряване живота и бъдещото развитие на общината.
Заявените услуги от гражданите, подадени във Фронт-офиса на общината във времето от 10.00 ч. до 16.00 ч. в този ден, като обикновени услуги се предоставяха, като експресни. Всеки гражданин посетил Фронт-офиса получи българския национален флаг.
Служителите от общинската администрация се отличаваха със символа на общината „Значка на Община Сунгурларе”, която носеха заедно с трикольорна лента, а служителите от Фронт-офиса и от Местните данъци и такси, които обслужват клиенти бяха и със специално изработени баджове с надпис „12 октомври – Ден на българската община”. В този празничен ден всички те с приповдигнато настроение се поздравяваха и си пожелаваха здраве и успехи.
Кметът на общината - инж. Васил Панделиев заедно със секретаря на общината - г-жа Росица Чанева, посетиха лично всички кметства на територията на общината, като на кметовете връчиха поздравителен адрес и подарък - националният трикольор, както и знамето на Европейския съюз.
Поднесени бяха и цветя на паметните плочи на починалите общински ръководители.
Отбелязването на Деня на българската община завърши с тържествено отпразнуване в гр. Карнобат с много настроение и веселие.