Уважаеми госпожи и господа, кметове, уважаеми г-н председател на Общински съвет-Сунгурларе, общински съветници, служители в общинската и администрациите в кметствата и кметските наместничества от Община Сунгурларе,

Чест и привилегия за мен е да Ви поздравя по повод отбелязването на Деня на българската община – 12 октомври!
Важната роля на общините за развитието на България е заложена още в Търновската конституция, където се казва, че територията на страната ни административно се разделя на окръжия, околии и общини. По-късно, на 12 октомври 1882 година, в брой 117 на Държавен вестник е публикуван и първият Закон за общините и градското управление в България. Години след това, през 1991-ва, в новата Конституция на Република България е записано, че страната ни е „единна държава с местно самоуправление“, а общините са определени като „основна административно-териториална единица“, в която то се осъществява.
Именно тези държавнически актове, предприемани в хода на нашата история, са доказателство за далновидността на българските управленци и нуждата от приемственост в името на просперитета. Днес те ни показват силната връзка между миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление като основополагащ фактор, водещ България към напредък. От тези факти, произтича и голямата отговорност, която ние носим за популяризиране дейността на местната власт, за съхранението и изграждането на авторитета на общините. Всички ние трябва да оценяваме ролята, която играе българската община за развитието на обществото и за стимулиране активното участие на гражданите в процесите на управление на местно ниво. Българската община играе важна роля през различните исторически периоди от развитието на държавата. Във времето българската община се очертава и се утвърждава като най-масовата, трайна и най-силна колективна българска организация. Общината обединява хората и е посланик между тях и държавата.
През 1998 година водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на Третото общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България въвежда традицията денят да се отбелязва официално в календара на местните власти, като Ден на българската община.
Съвремието ни изправя пред предизвикателството и наше задължение, да развиваме и облагородяваме своите общини, да привличаме инвестиции, да пазим природните, културни и исторически богатства, без да губим връзката с предците си и като се водим от техните завети. Ключовият елемент, чрез който ще носим и занапред успешно тази отговорност, е единството, заложено ни в Конституцията.
Уважаеми госпожи и господа кметове,
Нека и в бъдеще продължим да развиваме Сунгурларската община, утвърждавайки я като неповторим български регион, включващ 28-те населени места! Искрено вярвам, че добрите отношения и ползотворната комуникация между ръководствата на населените места, общинските ръководства и държавата, ще се материализират и в бъдеще под формата на успешни проекти, инициативи и начинания, които ще осигурят на жителите на Сунгурларската община възможности за пълноценна лична и професионална реализация, спокоен, достоен и здравословен живот, сигурност и благоприятна среда за бъдещите поколения!
Уважаеми госпожи и господа, общински съветници и служители в общинските администрации от Община Сунгурларе,
Можем и трябва и занапред да продължаваме да бъдем олицетворение на местната власт в очите на нашите съграждани. Да бъдем активни, принципни, диалогични и градивни, защото консенсусът и разбирателството с гражданите и институциите, и върховенството на закона, водят до намирането на точните параметри на успеха. Ценете и подкрепяйте старанието на Вашите кметове, да работим заедно в екип, да бъдем търпеливи в трудни моменти, и знайте, че превръщането на всяко населено място в предпочитано кътче за живот и реализация, е дълг на всички нас и процес, изискващ общи усилия и постоянство. Всички ние имаме качествата и волята да го постигнем!
Отправям към всички Вас сърдечни пожелания за здраве и много покорени лични и професионални върхове, нестихващо вдъхновение, упоритост и оптимизъм, които да Ви водят към победите, посветени на добрите каузи! И нека с присъщата си енергичност и всеотдайност да успяваме да отговаряме на все по-високите очаквания на гражданите и завишените изисквания на нормативната уредба.
Нека всеки да работи в полза на Община Сунгурларе и нейните жители! Да остане толерантен, отзивчив и добър професионалист. Да успее да реализира всички свои планове и да сбъдне мечтите си!
В Деня на българската община, позволете ми да се обърна към всички Вас и да изразя своята огромна признателност и уважение към тези, които всеотдайно са работили за и в полза на местното самоуправление и продължават да работят за нашите населени места и общината ни.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ИНЖ. ВАСИЛ ПАНДЕЛИЕВ
Кмет на Община Сунгурларе 12.10.2017 г., гр. Сунгурларе