На 18 август 2017 г в салона на читалище „Пробуда“ 1931 с.Чубра се проведе среща с част от жителите на селището с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация от гр. Бургас г-жа Ирина Иванова .

В своето обръщение г-жа Нели Тончева –координатор на Комисията за защита от дискриминация за Община Сунгурларе ,благодари на присъстващите за присъствието и за проявения интерес към срещата ,благодари и на кмета на кметство с.Чубра Диньо Иванов за съдействието за осъществяването на срещата.

Г-жа Иванова направи разяснение за дейността и ролята на КЗД и част от Закона на КЗД и по конкретно какво съдържа Закона за защита от дискриминация и какво следва да направят при случай на проявена нетолерантност спрямо тях. Г-жа Ирина Иванова подчерта, че различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение не бива да стават причина за неравенство сред тях. Тя препоръча всеки, който бъде обект на дискриминация или бъде третиран различно във възможността си да участва в обществения живот, трябва да потърси консултация от Регионалния представител на КЗД.

Регионалният представител на КЗД консултира хората дошли на срещата, в случай ,че спрямо тях се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права тя е готова да им окаже методическа помощ при подаване жалба, ако това е необходимо.

Тя акцентира и върху това :- „Уникалността на нашия Закон за защита от дискриминация е богатата палитра от 19 защитени признаци, която предполага голяма всеобхватност на производството пред Комисията и различни по възраст, пол, образование, място в обществото жалбоподатели, които се чувстват дискриминирани по някои от тези признаци.“
Г-жа Иванова препоръчително посъветва потърпевшите от неравно третиране да потърсят помощта на Комисията за защита от дискриминация, като надскочат страха и притесненията и започнат да отстояват осъзнато правата си. Нека подадат жалба до комисията, чрез регионалния представител или координатора към Община Сунгурларе както и към кмета на населеното място, в която да опишат оплакванията си.

В срещата –разговор беше зададен въпрос касаеш неправилното определяне процента на инвалидност на жена от населеното място.
Г-жа Иванова както и кмета на с.Чубра направиха препоръки този въпрос да бъде отправен към здравния медиатор ,който има определени функции касаещи този казус. Присъстващите споделиха няколко случая, в които са се почувствали дискриминирани или към тях са се проявили нетолерантно и по конкретно жена ,която иска да бъде назначена на работа ,но многократно и се отказва затова, защото е имало конфликт на интерес .

Г-жа Иванова сподели , че тези срещи са от изключително важно значение за хората , които живеят в малките населени места ,за тяхната осведоменост и затова ,че всички хора независимо от своя пол ,възраст и етнос имат правото на равно третиране.