Конкурсът "Казанлъшка роза" се провежда в рамките на ежегодния за град Казанлък "Фестивал на розата", който привлича много гости от страната и чужбина.
Този конкурс се организира и провежда от МОН, НДД- София, Община Казанлък и ОДК "Св.Иван Рилски"-Казанлък.Той е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2016/2017 година.

 Целите на 13-ти Национален конкурс са:

 1.Да се формира у подрастващите национално самочувствие, че са наследници и продължители на уникална култура и традиции, които се реализират в рамките на Европейския културно-цивилизован модел.

2.Да се даде възможност за изява на творческите заложби на младите таланти от България в областта на науката и изкуството и да стимулират интереса от традициите и тяхното присъствие в общочовешката култура.

3.Да създаде условия за осъществяване на интеркултурен обмен, контакт и сътрудничество между децата от България.

4.Да се утвърди и разкрие значението и красотата на розата, като символ на Розовата долина и страната ни.

 ЦПЛР-ОДК-Сунгурларе изпрати свои творби в определения срок за участие в този конкурс и получи две награди, два медала за второ и трето място в определената възрастова група в раздел Изобразително изкуство - "Приказка за розата". Наградените ученици са от ОУ-Лозарево и участници в кръжоците на ОДК-Сунгурларе са:

 ВТОРО МЯСТО ЗА БИЛНУР ОСМАН СЮЛЕЙМАН - 12 години ЗА ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО - ПАНО И

ТРЕТО МЯСТО ЗА ФАТМЕ НЕДЖАТИ ЛЮТФИ - 8 години в РАЗДЕЛ "ИЗЯЩНО ИЗКУСТВО".