ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ -
„СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА БОРБА С ПОЖАРИТЕ“ МЕЖДУ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ И ОБЩИНА ЮСКЮП. РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ

По покана на кмета на гр. Юскюп г-н Хюсеин Касап, делегация начело с кмета на Община Сунгурларе инж. Васил Панделиев, гостува в Република Турция на 18 май тази година, за да вземе участие в откриващата пресконференция по трансграничния проект.

В конферентната зала на Община Юскюп, Република Турция, официално стартира работата по проекта за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г., CCI2014TC1615CB005-1-162, с наименование „Съвместни действия за борба с пожарите” между Община Сунгурларе и Община Юскюп. Водеща организация по проекта е Община Юскюп, а проектен партньор е Община Сунгурларе.

Пресконференцията беше открита от г-н Касап, който представи целите, очакваните резултати и времевия обхват на проекта. След което думата бе дадена на кмета на Община Сунгурларе инж. Васил Панделиев. Същия изрази задоволство от предстоящата съвместна работа в партньорство, за успешното реализиране на плануваните дейности по проекта, за предотвратяване на пожари на територията на двете общини. Действията в тази посока, закупуването на 4-ри високо проходими автомобила за гасене на пожари, както и поставянето на две противопожарни кули на територията на нашата общината, не се съмнявам, че ще подобрят и укрепят трансграничното сътрудничество между България и Турция в борбата с пожарите. Панделиев декларира своята готовност за бъдещи съвместни проекти и сътрудничество.

Общата стойност на проекта е 468.915 евро, които ще бъдат разпределени между двете общини. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Предстои провеждането на откриваща пресконференция и в Община Сунгурларе.