Във връзка с изпълнение на общинската политика за превенция и ограничаване на разпространението на наркотични вещества и в изпълнение на Общински план за младежта приоритет 3. Насърчаване на здравословен начин на живот, зад. 1. Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора в Община Сунгурларе се организира седмицата посветена на борбата срещу дрогата.
В дните от 21.11.2016г. до 25.11.2016г. се проведоха мероприятия с цел превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора и в частност вредата от приема на наркотични вещества.
Кампанията е организирана от МКБППМН – гр.Сунгурларе в партньорство с Общински съвет по наркотични вещества –гр.Бургас и стартира със среща между Ученическия съвет при СУ „Хр. Ботев“ и председателя и секретаря на МКБППМН гр. Сунгурларе. Със своето участие, младежите от Ученическия съвет заявиха съпричастност в борбата с психоактивните вещества и казаха „НЕ на наркотиците!”.
През втория ден от седмицата посветена на борбата с наркотиците под наслов :
„ Живот без дрога“, членовете на Ученическия съвет при СУ „Хр. Ботев“ раздаваха флаери на своите съученици.
Следващото мероприятие бе прожекция на документален филм с обучителна цел
„ Животът преди и след……. Какво спечелих и какво загубих / разказ от първо лице/“. В залата бяха и двама от участниците във филма. След прожекцията те разказаха на присъстващите за своя живот и отговаряха на различни въпроси, породени от видяното. „Ако всички хора узнаят истината за наркотиците, те ще разберат, че светът без дрога дарява живот и е най - хубавото място за живеене.“ – казаха героите от филма.
Седмицата завърши с Кръгла маса–дискусия на тема: „Днес избираш своето утре!”. В срещата участваха ученици и УС при СУ „ Христо Ботев“, МКБППМН и началник група криминална полиция г-н Георги Янев .Той представи презентацията „Класификация и видове наркотични вещества“ и запозна учениците с наказателно правните аспекти на престъпленията с наркотици. Всичко това породи много въпроси от присъстващите на срещата, но г-н Янев с желание отговаряше и обясняваше.
Оживено се дискутира информацията, че употребата на марихуана е безвредна и води до лечение на редица заболявания, която подвежда младежите и увеличава процента на ползващите я. Обсъдиха се въпроси за различните видове наркотици, за въздействието им върху човешкия организъм , за признаците при употреба и последиците. Всички участници в дискусията поеха нелеката отговорност и обещаха да мобилизират и подкрепят хората от различни възрастови групи и социални съсловия, да предприемат действия срещу употребата на наркотици.
ЗАПОМНЕТЕ! Наркотикът не се пробва, той се започва!