На 17 ноември 2016 г. в гр.Сунгурларе се проведе за втора поредна година Общинска викторина „Знаете ли български?”. Викторината се организира от ЦПЛР –ОДК гр. Сунгурларе със съдействието на РУО – Бургас в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, приета от МС с Протоколно решение № 44.5/22.10.2014 г.
Във викторината участие взеха 6 отбора, съставени от ученици от 5.,6.,7., и 8. клас – представители на 6-те училища от община Сунгурларе.
Целите на викторината бяха следните:
1. Да даде възможност за изява в нетрадиционна обстановка на знанията и уменията на учениците, придобити чрез обучението по български език и литература.
2. Да съдейства за обогатяване и усъвършенстване на комуникативно-речевата култура на учениците и да допринесе за повишаване на нивото на функционалната им грамотност.
Общинската викторината се проведе в три кръга:
Първи кръг - Решаване на тест.
Тестът съдържаше 20 задачи върху учебното съдържание за 5., 6., 7. и 8. клас. Задачите се решаваха колективно от отборите за 20 минути. За всяко вярно решение всеки отбор получаваше по една точка.
Втори кръг: Въпроси с отговори (верни и грешни). Всеки верен отговор носи по една точка на отбора.
Трети кръг: Задачите бяха свързани с изучавани художествени творби. В този кръг всеки отбор отговори на два въпроса. Верният отговор гарантира точка.
Отборите се класираха на базата на сбора от точките от трите кръга.
В журито с председател Милка Харизанова - ст.експерт по БЕЛ в РУО – Бургас, бяха включени учители по български език и литература от училищата в община Сунгурларе.
Участниците във викторината бяха придружавани от своите учители по български език и литература, от свои съученици и от директорите на училищата.
След кратка пауза беше обявен и резултата от викторината
На 1-во място се класираха представителите от ОУ „Отец Паисий” село Съединение. Техният резултат е 24 точки.
Второто място беше много оспорвано. Учениците от СУ гр. Сунгурларе и ОУ с. Лозарево отговаряха на допълнителни въпроси, тъй като резултатът им беше еднакъв. С разлика от една точка СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе се класира на 2-ро място, а отборът на ОУ „Христо Ботев” с. Лозарево остана трети с 22 точки.
Участието във викторината доказа, че подготовката по БЕЛ е добра и има интерес за съревнование – състезанието поставя учениците в нова ситуация, показва им какво може конкуренцията.
Отличените отбори получиха медали, а всички участници грамоти за участие и предметни награди, осигурени от РУО – Бургас и ЦПЛР - Сунгурларе.