ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА 134 МЕСТНА ВЛАСТ

Денят на българската община е още един повод за популяризиране на дейността на местната власт, постигане на по-добро обществено разбиране за ролята на общината и стимулиране на гражданите за по-ефективно участие в процесите на вземане на решения.
По повод Деня на българската община инж. Васил Панделиев - кмет на Община Сунгурларе изпрати поздравителни адреси до НСОРБ, РАО „ТРАКИЯ”, кметове на съседни общини и поздрави всички общински съветници, кметовете и кметските наместници, служителите от общинската администрация.
Общинския съвет съвместно с общинската администрация организираха тържествено заседание по повод 12 октомври – Деня на българската община. Поредното седемнадесето заседание се проведе тържествено в ритуалната зала на гр. Сунгурларе от 16.30 часа. На заседанието присъстваха: почетните граждани на общината, общински съветници, кметове и кметски наместници, служителите от общинските структури и граждани.
Атмосферата също беше тържествена. В залата бяха изнесени националното знаме, знамето на европейския съюз и на общината. На всички, които присъстваха на тържественото заседание бе подарена значка на общината с трикольорна лента и цвете.
Председателят на Общинския съвет Халил Ахмед откри тържественото заседание. Последваха националния и европейския химни. Преди да се премине към гласуване на дневния ред, председателят призова, в знак на почит пред делото и заслугите на починалите бивши общински съветници, кметове, служители в общината, с едноминутно мълчане да се почете паметта им.
Г-н Ахмед изрази своето признание към всички, които работят в общинската администрация, които помагат за решаването на ежедневните проблеми на гражданите, които са дали и продължават да дават своя принос за утвърждаване на местното самоуправление, като им пожела много здраве, оптимизъм и успехи.
След което думата беше дадена на г-н Васил Панделиев – кмет на общината, който в поздравителното си слово каза:
„Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници, кметове и служители в общинската администрация, скъпи гости,
С особено удоволствие и респект се възползвам от възможността да Ви поздравя с Деня на българската община – 12 октомври!
Този празник е повод за всички нас, които сме свързали живота си с тази благородна, но не винаги благодарна кауза, да спрем за миг и да се поздравим за всичко, постигнато до тук и да си дадем кураж за усилията, които предстои да полагаме в бъдеще!
Трудностите и проблемите, пред които се изправяме и общите цели, които следваме, за да просперира общината ни, ни превръщат от колеги в истински съратници и приятели. В този празничен за местната власт момент, както и за напред, най-важното е да запазим духа на добронамереност, равнопоставеност и откровен диалог по всички въпроси, които са приоритет за общината ни.Така още веднъж доказваме, че местната власт е призвана да служи на всички хора от общината и възможността да не бъдем част от проблемите на нашето общество, а основен фактор в разрешаването им, в името на по-доброто бъдеще на гражданите от Община Сунгурларе! Честит празник!”
Г-н Панделиев, прикани присъстващите да изгледат презентация – част от летописа на общината, в която общинската администрация бе систематизирала значимите събития през годините в развитието на новосъздадената усъвършенствана административно-териториална единица – селищна система Сунгурларе, на по-късен етап-община, изготвена по повод 25 години от провеждането на първите демократични избори за местна власт. През изтеклите 25 години от първите демократични избори в Община Сунгурларе всички административни ръководства, начело с избраните кметове и общински съвети са дали своя дял за развитието на Община Сунгурларе.
Безспорен е фактът, че при наличие на добронамереност и приемственост между административните ръководства, както и обективни и целесъобразни решения на общинските съвети, Община Сунгурларе ще просперира и върви по правилния път в своето развитие!

Работата на тържественото заседание премина по гласувания дневния ред.

Денят на българската община продължи с празнична вечеря в ресторанта в центъра на града и много веселие.