ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                           за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
                                         Република България на 9 юни 2024 г.
                                                (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ БУРГАС                                     ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО .................
         КМЕТСТВО .......................                  СЕКЦИЯ № 012
         Адрес на избирателната секция: ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АДЕЛЕ РАМАДАНОВА АСАНОВА
                     АЗЕЛ ХАСАНОВА ЯШАРОВА
                     АЙЛИН СЕВИНЧ МУСТАФОВА
                     АЙШЕ АХМЕДОВА ХАСАНОВА
                     АЙШЕ ИСМАИЛОВА МИЛКОВА
                     АКСЕНИЯ АСЕНОВА ДЯКОВА
                     АКЪ ХАСАН КЬОЙБАШИ
                     АЛБЕНА АСАНОВА ЯНКОВА
                     АЛЕКС ЕМИЛОВ КАРЪКОВ
                     АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АСЕНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЦОНКОВ БЕЕВ
                     АЛЕКСИ МИТЕВ КАРЪКОВ
                     АЛЕКСИ МИХАИЛОВ ЯНКОВ
                     АЛЕКСИ НИКОЛОВ ЯНКОВ
                     АЛЕКСИ РАДКОВ САШЕВ
                     АЛЕКСИ РАДОСЛАВОВ АНДОНОВ
                     АЛИ АЛИ ЯШАР
                     АЛИ АХМЕДОВ МАНИКОВ
                     АЛИ МЕХМЕД АЙВАЗ
                     АЛИ ХАСАН АЙВАЗ
                     АЛИ ЮСЕИН КЪРЪК
                     АЛЬОША АСЕНОВ МИТЕВ
                     АЛЬОША СИМЕОНОВ АНДОНОВ
                     АНА ДОБРИНОВА КОЛЕВА
                     АНА СТЕФАНОВА ВАЗОВА
                     АНА ФИЛИПОВА БЕЕВА
                     АНА ЯНИКОВА МАНИКОВА
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛИНА ПАСКОВА АЛИ
                     АНДРЕЙ ГИНКЕН ДИМОВ
                     АНДРЕЯН АСЕНОВ АЙВАЗОВ
                     АНЕЛИЯ МИНЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     АНЕТА АСЕНОВА МУТАФОВА
                     АНЕТА ДИЯНОВА ХРИСТОВА
                     АНЕТА ЖИВКОВА ШОЙЛЕВА
                     АНЕТА ФАНКОВА ЙИГИТ
                     АНИ АСЕНОВА ШОПОВА
                     АНИФЕ АХМЕДОВА АХМЕДОВА
                     АНИФЕ МЕХМЕДОВА МУСТАФОВА
                     АНИФЕ МУСТАФОВА МАРИНОВА
                     АНКА АНДОНОВА МАРИНОВА
                     АНКА АТАНАСОВА КАЛЧЕВА
                     АНКА АТАНАСОВА КОЛЕВА
                     АНКА ДИМИТРОВА КАРЪКОВА
                     АНКА ЕМИЛОВА ЧАКАЛОВА
                     АНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     АНКА МИТКОВА МАРИНОВА
                     АНКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
                     АНКА СТОЙЧЕВА КУРТЕВА
                     АНКА ЦОНЕВА ХРИСТОВА
                     АННА САШЕВА ИЛИЕВА
                     АНТОН АСЕНОВ КОЛЕВ
                     АНУШКА АСЕНОВА МИШЕВА
                     АСАН РАМАДАНОВ АСАНОВ
                     АСЕН АНДОНОВ МАРИНОВ
                     АСЕН АНТОНОВ КОЛЕВ
                     АСЕН АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АСЕН АСЕНОВ КОЛЕВ
                     АСЕН АТАНАСОВ КАРЪКОВ
                     АСЕН АТАНАСОВ КАРЪКОВ
                     АСЕН АТАНАСОВ КОЛЕВ
                     АСЕН АТАНАСОВ ХАРАЛАМБОВ
                     АСЕН ДИМИТРОВ КУРТЕВ
                     АСЕН ДЯКОВ ДЯКОВ
                     АСЕН ЕМИЛОВ КАРЪКОВ
                     АСЕН ЖЕЛЯЗКОВ МИШЕВ
                     АСЕН ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     АСЕН ИСА МУСТАФА
                     АСЕН ЙОРДАНОВ ШОЙЛЕВ
                     АСЕН КОЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     АСЕН КОСТОВ КОЛЕВ
                     АСЕН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ
                     АСЕН ЛИЛЯНОВ ХРИСТОВ
                     АСЕН МАРИЕВ АСЕНОВ
                     АСЕН МИТЕВ ДЯКОВ
                     АСЕН МИТЕВ КАРЪКОВ
                     АСЕН МИТКОВ ДЯКОВ
                     АСЕН МИТКОВ КАЛИМАНОВ
                     АСЕН МИТКОВ КАРЪКОВ
                     АСЕН МИТКОВ МИТЕВ
                     АСЕН МИХАЙЛОВ КУРТЕВ
                     АСЕН МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
                     АСЕН НИКОЛАЕВ АЛЕКСИЕВ
                     АСЕН ОГНЯНОВ АЛЕКСИЕВ
                     АСЕН РАДЕВ ДЯКОВ
                     АСЕН ТОДОРОВ ХРИСТОВ
                     АСЕН ЮЛИЯНОВ ХРИСТОВ
                     АСИБЕ МИТКОВА МАРИНОВА
                     АСЛАН АХМЕД САДЪКОВ
                     АСЯ АСЕНОВА БЕЕВА
                     АСЯ МИЛКОВА ХРИСТОВА
                     АТАНАС АНКИН КАЛЧЕВ
                     АТАНАС АСЕНОВ КОЛЕВ
                     АТАНАС АСЕНОВ ХАРАЛАМБОВ
                     АТАНАС АТАНАСОВ КАРЪКОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ КУРТЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ПАЛАЗОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ХАЛИЛЕМОВ
                     АТАНАС ЙОСИФОВ МИТЕВ
                     АТАНАС КОЛЕВ МАНИКОВ
                     АТАНАС МИТКОВ КАРЪКОВ
                     АТАНАС МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
                     АТАНАС НАСКОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС СТАНКОВ АСЕНОВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ ХРИСТОВ
                     АТАНАС ЯНКОВ МИТЕВ
                     АХМЕД АЛИ МАНИК
                     АХМЕД МЕХМЕД КАРЪК
                     АХМЕД САЛИ АЛИ
                     АХМЕД ХАСАНОВ ХАСАНОВ
                     АХМЕД ЮСЕИН АХМЕД
                     БИНКА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА
                     БОЖАНА АНДОНОВА ГАНЧЕВА
                     БОНКА АСЕНОВА КОЛЕВА
                     БОНКА АСЕНОВА ЯНКОВА
                     БОНКА МИНЧЕВА КОЛЕВА
                     БОНКА МИТЕВА САШЕВА
                     БЮЛБЮЛ МИХАЙЛОВА МИТКОВА
                     ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ МИЛКОВ
                     ВАСИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТРОВ
                     ВАСИЛКА КИРОВА ПЕТКОВА
                     ВАСИЛКА ПЕТРОВА ЖЕКОВА
                     ВЕЛИКО МИТКОВ ПАЧИЛИЕВ
                     ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ВЕЛИЧКО ДАМЯНОВ ПАЧЕЛИЕВ
                     ВЕЛИЧКО ИВАНКОВ КАМЕНОВ
                     ВЕРОНИКА АТАНАСОВА ТУРА
                     ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА
                     ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА КОСТОВА
                     ВИКТОРИЯ ЙОРДАНОВА МАНИКОВА
                     ВИОЛИНА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА
                     ВИТАЛИ  СТОЙКОВ
                     ВЪЛА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ВЪЛА ПЕНЕВА ГОРАНОВА
                     ГАЛИНА ЦЕЦОВА ЙЪЛМАЗ
                     ГАЛЯ АСАНОВА РАМАДАНОВА
                     ГАЛЯ ЙОРДАНОВА КАРЪКОВА
                     ГАЛЯ МИТКОВА ШОЙЛЕВА
                     ГАНКА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА
                     ГАНКА АНТОНОВА АНТОНОВА
                     ГАНКА АСЕНОВА ХРИСТОВА
                     ГАНКА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА
                     ГАНКА ИВАНОВА ДЖАМБАЗОВА
                     ГАНКА ИВАНОВА КОЛЕВА
                     ГАНКА МИТКОВА МИТЕВА
                     ГАНКА НИКОЛАЕВА ЯНКОВА
                     ГАНКА ФАНКОВА ОГНЯНОВА
                     ГАНЧО АЛИ ЯШАР
                     ГЕНА МИТКОВА КАЛЧЕВА
                     ГЕНО КЕНОВ ИВАНОВ
                     ГЕНЧО ЙОСКОВ АСЕНОВ
                     ГЕОРГИ АСЕНОВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ КОЛЕВ ВАНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ МАРИНОВ
                     ГЕОРГИ СТАВРЕВ КОСТОВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МУШЕВ
                     ГЕОРГИ ЯНИКОВ МАНИКОВ
                     ГОШО ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
                     ГЮНЕР ИСМАИЛОВА ХАСАНОВА
                     ДАМЯН ВЕЛИКОВ ПАЧЕЛИЕВ
                     ДАМЯН ДЕМИРЕВ ВЕЛИКОВ
                     ДАМЯН МИТЕВ ПАЧАЛИЕВ
                     ДАМЯНКА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     ДАНИЕЛ АЛЕКСИЕВ САШЕВ
                     ДАНИЕЛ АНДРЕЕВ ДИМОВ
                     ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ЯНКОВ
                     ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА РАЧЕВА
                     ДАНЧЕ ОГНЯНОВА ДОБРЕВА
                     ДАФИНА КОЛЕВА КОЛЕВА
                     ДЕАНА МИТКОВА ЙОРДАНОВА
                     ДЕМИР КАТЕВ ВЕЛИКОВ
                     ДЕНИС ИЛИЕВ МАРИНОВ
                     ДЕНКА ВЪЛКОВА ДИМОВА
                     ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА АТАНАСОВА
                     ДЕСИСЛАВА САШЕВА ЖЕКОВА
                     ДЕТЕЛИН ЛЮБОВ ДОЧЕВ
                     ДЕЯН КОСТАДИНОВ ЯНЕВ
                     ДЖЕЙЛЯН МУСТАФОВА АЛИЕВА
                     ДИДА АТАНАСОВА КАЛИМАНОВА
                     ДИДА КРАСИМИРОВА ТАНЕВА
                     ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ПАЛАЗОВА
                     ДИМИТРИНКА МИТКОВА АСЕНОВА
                     ДИМИТЪР ГРОЗЧЕВ ГРОЗЧЕВ
                     ДИМИТЪР ЕМИЛОВ БЕЛЕВ
                     ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ СТАМОВ
                     ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ КУРТЕВ
                     ДИМИТЪР РАДЕВ ИВАНОВ
                     ДИМКА ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА
                     ДИМО РАДКОВ САШЕВ
                     ДИНКА ГОЧЕВА МАТЕВА
                     ДИЧКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
                     ДОБРИНКА АСЕНОВА МАРИНОВА
                     ДОБРИНКА КОЛЕВА МАРИНОВА
                     ДОБРИНКА РУСЕВА КУРТЕВА
                     ДОНКА ГЕОРГИЕВА ДЖИНКОВА
                     ДОНКА ИЛИЕВА СЛАВОВА
                     ДОНКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
                     ДОНКА ЙОРДАНОВА ПЪНДЪКОВА
                     ДОНКА МИТКОВА ЙОРДАНОВА
                     ДОНКА ОГНЯНОВА АСЕНОВА
                     ДОНКА ПЕНКОВА МУШЕВА
                     ДОЧКА РАЙКОВА МАНИКОВА
                     ДУДАНИЕ АЛИ КЪРЪК
                     ДУРДЖАН АЛИ САЛИ
                     ДЯКО МИТКОВ ДЯКОВ
                     ЕВГЕНИЙ ДИЧЕВ МАНОЛОВ
                     ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ МИТЕВ
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ХАРАЛАМБОВА
                     ЕЛЕНА МИЛКОВА ХРИСТОВА
                     ЕЛЕНА МЛАДЕНОВА КАВАЛДЖИЕВА
                     ЕЛЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНКА МИТЕВА ШОЙЛЕВА
                     ЕЛЕНКА НИКОЛАЕВА ЯНКОВА
                     ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА
                     ЕЛИ АЛЬОШЕВА АНДОНОВА
                     ЕЛИЗ АЛИЕВА ИЛИЕВА
                     ЕМИЛ АСЕНОВ КАРЪКОВ
                     ЕМИЛ АТАНАСОВ КАРЪКОВ
                     ЕМИЛ АТАНАСОВ КАРЪКОВ
                     ЕМИЛ МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
                     ЕМИЛ ПЕНЕВ МИТЕВ
                     ЕМИЛИЯ РУМЕНОВА ДАМЯНОВА
                     ЕМИЛИЯ СЛАВОВА МУТАФОВА
                     ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
                     ЕМИН СВЕТОСЛАВОВ ДАМЯНОВ
                     ЕРДЖАН ЕСМА ЧАПРАЗ
                     ЕСМА ХЮСЕИН ЧАПРАЗ
                     ЖЕЙКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
                     ЖЕЛКА НАДЕЖДОВА МАНИКОВА
                     ЖЕЛЯЗКА АНДОНОВА МАРИНОВА
                     ЖЕЛЯЗКО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
                     ЖИВКА ВАЛЕНТИНОВА МУСТАФА
                     ЖУАНА МИТКОВА АНДОНОВА
                     ЗАРКО МИТКОВ МИТЕВ
                     ЗДРАВКА РАДКОВА АНДРЕЕВА
                     ЗИХРА АХМЕДОВА ХАСАНОВА
                     ЗЛАТА МИЛКОВА ЕЙИКЛИ
                     ЗЛАТИНА ВЕСЕЛИНОВА СТЕФАНОВА
                     ЗЛАТИНА КУНЕВА СЪБЕВА
                     ЗЛАТИНА МИТКОВА АЛЕКСИЕВА
                     ЗЛАТИНА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА
                     ЗЛАТИНКА АНКОВА ПАЧЕЛИЕВА
                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА САРИЕВА
                     ЗЛАТКА МИТКОВА МИТЕВА
                     ЗЛАТКА СЕРГЕЕВА БАКРОВА
                     ЗОЯ АСЕНОВА МИШЕВА
                     ЗЮМБЮЛКА КОСТОВА КОЛЕВА
                     ИВАН АСЕНОВ КОЛЕВ
                     ИВАН АСЕНОВ МАРИНОВ
                     ИВАН АСЕНОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ПАЛАЗОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ШИПАРОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     ИВАН МИТЕВ БЯНДОВ
                     ИВАН МИТКОВ ДЕВЕДЖИЕВ
                     ИВАН МИТКОВ ЙОРДАНОВ
                     ИВАН МИТКОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН РАДЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ ПАЛАЗОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     ИВАНКА АЛЕКСИЕВА ВАСИЛЕВА
                     ИВАНКА ВЕЛИЧКОВА МАНИКОВА
                     ИВАНКА КИРЧЕВА БЕЛЧЕВА
                     ИВАНКА МИЛКОВА КАЛЧЕВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     ИЛИЯ ЮЛИЯНОВ ХРИСТОВ
                     ИЛИЯН АЛЬОШЕВ АНДОНОВ
                     ИСА ИСМАИЛ МУСТАФА
                     ИСМАИЛ МЕХМЕД МУСТАФА
                     ЙОАНА СИЛВЕВА ХРИСТОВА
                     ЙОВКА АСЕНОВА МУТАФОВА
                     ЙОВКА МИТКОВА АСЕНОВА
                     ЙОРДАН АЛЕКСИЕВ КАРЪКОВ
                     ЙОРДАН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ГЕНОВ ИВАНОВ
                     ЙОРДАН КОЛЕВ КОТОВ
                     ЙОРДАН МИТКОВ АСЕНОВ
                     ЙОРДАН СТЕФЧОВ СТЕФАНОВ
                     ЙОРДАН ХРИСТОВ ЗЛАТИЛОВ
                     ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
                     ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА
                     ЙОРДАНКА АНЕТОВА РУСЕВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЯШАР
                     ЙОРДАНКА ИЛИЕВА АТАНАСОВА
                     ЙОРДАНКА МИТКОВА АЛЕКСИЕВА
                     ЙОРДАНКА МИТКОВА ФИЛИПОВА
                     ЙОРДАНКА РАДКОВА ЙОРДАНОВА
                     ЙОСИФ АТАНАСОВ МИТЕВ
                     ЙОСКО ГЕНЧЕВ АСЕНОВ
                     КАЛИНА МИТКОВА КАРЪКОВА
                     КАЛИНКА КОСТОВА КАЛИМАНОВА
                     КАЛИНКА МИНЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     КАЛИНКА ПЕТРОВА КОЛЕВА
                     КАРАМФИЛКА ОГНЯНОВА ХРИСТОВА
                     КАТЯ ВЕЛИКОВА МИТКОВА
                     КАТЯ РАДОСТИНОВА КОЛЕВА
                     КАТЯ СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
                     КЕНО АТАНАСОВ КАЛЧЕВ
                     КЕНО ДЯКОВ ДЯКОВ
                     КЕНО СТЕФАНОВ КАЛЧЕВ
                     КИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     КИНА МАТЕВА МАРИНОВА
                     КИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     КИНКА АТАНАСОВА ПАЛАЗОВА
                     КИТА АСЕНОВА ХАРАЛАМБОВА
                     КОЙКА НИКОЛОВА ШИШКОВА
                     КОЛЬО ЙОРДАНОВ КОТОВ
                     КОЛЬО МИТКОВ КАРЪКОВ
                     КОСТА АТАНАСОВ КОЛЕВ
                     КОСТА ПЕТРОВ КАЛИМАНОВ
                     КОСТА ПЕТРОВ КУРТЕВ
                     КРАСИМИР АСЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     КРАСИМИР АТАНАСОВ ХАРАЛАМБОВ
                     КРАСИМИР ГАНЧЕВ ЯШАР
                     КРАСИМИР КЪНЧЕВ МИЛКОВ
                     КРАСИМИР МАРИЕВ КУРТЕВ
                     КРАСИМИРА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА
                     КРАСИМИРА МАРИНОВА АТАНАСОВА
                     КЪНЧО АСЕНОВ ХРИСТОВ
                     КЯШИФЕ ЮСЕИНОВА ЙОРДАНОВА
                     КЯШИФЕ ЮСЕИНОВА ТАСИМОВА
                     ЛЕЧКО АНЕВ САШЕВ
                     ЛИЛЯНА АСЕНОВА ХРИСТОВА
                     ЛИЛЯНА АСЕНОВА ХРИСТОВА
                     ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
                     ЛИЛЯНА МИЛКОВА ХРИСТОВА
                     ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА
                     ЛЮЦА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
                     МАГДАЛЕНА МИТКОВА ЙОРДАНОВА
                     МАГДАЛИНА АНГЕЛОВА ГРОЗЧЕВА
                     МАРИАНА АТАНАСОВА КАРЪКОВА
                     МАРИАНА ГАНЕВА ПЕТРОВА
                     МАРИЕЛА ЖИВКОВА СТЕФАНОВА
                     МАРИНЕЛА ЕМИЛОВА БЕЛЕВА
                     МАРИНКА ЖЕЛЕВА СТОЯНОВА
                     МАРИНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА КУРТЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
                     МАРИЯ НИКОЛАЕВА АСЕНОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ЯНЕВА
                     МАРИЯН ГАНЧЕВ КОЛЕВ
                     МАРИЯН ГЕНЧЕВ АСЕНОВ
                     МАРУШКА ЙОРДАНОВА МАНИКОВА
                     МАТЬО АСЕНОВ МИШЕВ
                     МАТЮ МИТКОВ МАНИКОВ
                     МЕЙРЕМ МЕХМЕДОВА ВЕЛИЕВА-АСЕНОВА
                     МЕХМЕД АЛИ АЙВАЗ
                     МЕХМЕД ИСМАИЛ МУСТАФА
                     МЕХМЕД КАЛЧЕВ КАЛЧЕВ
                     МЕХМЕД МИЛКОВ АЙВАЗОВ
                     МЕХМЕД МУСТАФОВ КАДИРОВ
                     МЕХМЕД МЪСТЪН МУСТАФА
                     МЕХМЕД ЮСЕИН ХАСАН
                     МЕХМЕДАЛИ САИД КАДИР
                     МИЛЕНА АТАНАСОВА КИРЯКАКИС
                     МИЛЕНА ТОНЧЕВА УРУМОВА
                     МИЛКА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     МИЛКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
                     МИЛКА ЦОНЕВА ШОЙЛЕВА
                     МИЛКО МИТКОВ АЙВАЗОВ
                     МИЛКО ТОДОРОВ ХРИСТОВ
                     МИНКА АТАНАСОВА БЯНДОВА
                     МИНКА МАТЕВА КУРТЕВА
                     МИНЧО АСЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     МИРОСЛАВ ЯНИКОВ МАНИКОВ
                     МИТКА СИМЕОНОВА КОЛЕВА
                     МИТКО АСЕНОВ КАРЪКОВ
                     МИТКО АТАНАСОВ МИТЕВ
                     МИТКО ГЕОРГИЕВ ДЖУМАЛИЕВ
                     МИТКО ГОШЕВ МАРИНОВ
                     МИТКО ДЯКОВ ДЯКОВ
                     МИТКО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
                     МИТКО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
                     МИТКО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     МИТКО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     МИТКО ЙОСИФОВ МИТЕВ
                     МИТКО НАСКОВ ОГНЯНОВ
                     МИТКО ПЕТРОВ КАЛИМАНОВ
                     МИТКО РАДЕВ ДЯКОВ
                     МИТКО РУСЕВ КАЛИМАНОВ
                     МИТКО РУСЕВ КАЛИМАНОВ
                     МИТКО САШЕВ ШОЙЛЕВ
                     МИТКО СЕРГЕЕВ ЙОРДАНОВ
                     МИТКО ТОДОРОВ АЛЕКСИЕВ
                     МИХАИЛ АЛЕКСИЕВ ЯНКОВ
                     МИХАИЛ АСЕНОВ КУРТЕВ
                     МИХАИЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ
                     МИХАИЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ
                     МИХАИЛ АТАНАСОВ ХРИСТОВ
                     МИХАИЛ КЪНЧЕВ МИЛКОВ
                     МИХАИЛ МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
                     МИХАИЛ НИКОЛАЕВ ЯНКОВ
                     МОНИКА ШАРИКОВА МАНИКОВА
                     МУСТАН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     МУСТАФА АСЕНОВ МИТЕВ
                     МУСТАФА ЮСЕИН ШЕРИФ
                     МЪСТЪК МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ
                     НАДКА НАДЕЖДОВА ИВОВА
                     НАДКА НАСКОВА КАРЪКОВА
                     НАЗИ ЕВГЕНИЕВ МИТЕВ
                     НАЙДЕН АНГЕЛОВ КУЦАРОВ
                     НАЙДЕН САШЕВ БЕЕВ
                     НАСКО НИКОЛОВ ОГНЯНОВ
                     НАСКО ХРИСТОВ АСЕНОВ
                     НЕДЕЛЧО ЖЕЛЯЗКОВ КУНЕВ
                     НЕДЖАТИН ЕВГЕНИЕВ МИТЕВ
                     НЕДКА САШЕВА СТОЯНОВА
                     НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
                     НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА КЕСКИНОВА
                     НЕДЯЛКА МАРИНЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     НЕЙЧО ГЕОРГИЕВ НЕЙЧЕВ
                     НЕЛА СТОЙНОВА СТОЙНОВА
                     НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ ЯНКОВ
                     НИКОЛАЙ АСЕНОВ АЛЕКСИЕВ
                     НИКОЛАЙ АСЕНОВ МИТЕВ
                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛАЙ ЛЮДМИЛОВ СОФРОНИЕВ
                     НИКОЛАЙ МАТЕЕВ МАТЕЕВ
                     НИКОЛИНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     НУРИЕ ОГНЯНОВА ВЕЛКОВА
                     ОГНЯН АСЕНОВ АЛЕКСИЕВ
                     ОГНЯН НАСКОВ АСЕНОВ
                     ОСМАН САЛИ АЛИ
                     ПАВЕЛ ИВАНОВ НЕДКОВ
                     ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА КУРТЕВА
                     ПАВЛИНА ДАМЯНОВА МАРИНОВА
                     ПЕМБЕ ОСМАН АЛИ
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА МУШЕВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА КУРТЕВА
                     ПЕНКА КАЛЧЕВА ДЯКОВА
                     ПЕНКА КОЛЕВА ХРИСТОВА
                     ПЕНКА МАРИНОВА КОЛЕВА
                     ПЕНКА МИНЧЕВА БАКРОВА
                     ПЕНКА МИТКОВА ВЕЛИКОВА
                     ПЕНКА ОГНЯНОВА ЙОРДАНОВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА МИТЕВА
                     ПЕНКА РАШКОВА ЕВТИМОВА
                     ПЕНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
                     ПЕНКА ФАНКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕНЧО КОСТОВ КОСТОВ
                     ПЕНЬО ИВАНОВ БЕЛЧЕВ
                     ПЕНЬО ЙОСИФОВ МИТЕВ
                     ПЕТРАНКА ИВАНОВА КУРТЕВА
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР РУСЕВ КАЛИМАНОВ
                     ПЕТЯ СТЕФАНОВА ТРУПОВА
                     РАДКА АСЕНОВА ХРИСТОВА
                     РАДКА АТАНАСОВА КАРЪКОВА
                     РАДКА КОЛЕВА КАЛИМАНОВА
                     РАДКА НИКОЛОВА БРЪНЗОВА
                     РАДКА СТОЯНОВА КУРТЕВА
                     РАДКО ДИМОВ САШЕВ
                     РАДОСТИНА АСЕНОВА КУРТЕВА
                     РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     РАЙНА МИЛЧЕВА БЕЕВА
                     РАЙНА РАЙЧЕВА МУТАФОВА
                     РАМАДАН ПЕНКОВ КУРТЕВ
                     РАФЕТ МЕХМЕД МУСТАФА
                     РОЗА АЛИПИЕВА АЛДИНОВА
                     РОЗАЛИЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     РОСЕН ВЪЛКОВ РАЧЕВ
                     РОСИЦА АНГЕЛОВА ДАМЯНОВА
                     РОСИЦА СТЕФЧОВА ТРУПОВА
                     РУМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЯНКОВ
                     РУМЕН МАРИЕВ ИВАНОВ
                     РУМЕН ШАРИКОВ МАНИКОВ
                     РУМЯНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     РУМЯНА ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     РУСИ АТАНАСОВ МАНИКОВ
                     РУСИ ЖИВКОВ ШОЙЛЕВ
                     РУСИ ЙОРДАНОВ УРУМОВ
                     РУСИ МИТКОВ КАЛИМАНОВ
                     РУСИ НАДЕЖДОВ МАНИКОВ
                     РУСИ ПЕТРОВ КАЛИМАНОВ
                     РУСКА МИТЕВА ЖЕЧЕВА
                     РУСКА РАДКОВА САШЕВА
                     РУСКА ЮСКОВА АСЕНОВА
                     РУСКО ФАТИХ ТУРА
                     САЙМЕ АЛИ РАМАДАН
                     САЛИ САЛИ АЛИ
                     САЛИ ХЮСЕИН АЛИ
                     САФИЕ ШЕФКЕТ ИБРИЯМ
                     САШО АСЕНОВ ЯНКОВ
                     САШО МИТКОВ ШОЙЛЕВ
                     СВЕТЛА АТАНАСОВА КОЛЕВА
                     СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ ДАМЯНОВ
                     СВЕТОСЛАВ СТОЙЧЕВ АЛЕКОВ
                     СВЕТОСЛАВ ЮЛИЯНОВ ХРИСТОВ
                     СЕВДА МИЛЕНОВА СТОЯНОВА
                     СЕВДАЛИНА ЯНКОВА СТЕФАНОВА
                     СЕВДЖАН СЕВГИН ШАБАН-КАЛЧЕВА
                     СЕВЕРИНА АСЕНОВА ДЯКОВА
                     СЕВЕРИНА СЕРГЕЕВА АСЕНОВА
                     СЕЛВЕТ ХАСАНОВА ЯШАР
                     СЕРГЕЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
                     СЕРГЕЙ РАДЕВ ЙОРДАНОВ
                     СИБЕЛДЖАН ЮСЕИН ХРИСТОВА
                     СИЙКА АНЕВА КОЛЕВА
                     СИЙКА ИВАНОВА ШОЙЛЕВА
                     СИЙКА МАТЕВА МАРИНОВА
                     СИЙКА РУСЕВА ШОЙЛЕВА
                     СИЛВИЯ ЖИВКОВА ХРИСТОВА
                     СИЛВИЯ ИЦОВА АНГЕЛОВА
                     СИЛВИЯ ЧАНКОВА АСЕНОВА
                     СОНЯ АТАНАСОВА МАДЖАРОВА
                     СОНЯ РУСЕВА ДОЧЕВА
                     СОФИЯ МИТКОВА СЕЙКОВА
                     СОФКА АЛЬОШЕВА АНДОНОВА
                     СОФКА СИМЕОНОВА АНДОНОВА
                     СТАВРИ СТАВРЕВ КОСТОВ
                     СТАНИМИР АТАНАСОВ МИТЕВ
                     СТАНКА НИКОЛАЕВА АСЕНОВА
                     СТАНКА САШЕВА СТОЯНОВА
                     СТАНЬО БИСЕРОВ КАЗАКОВ
                     СТЕЛА ЕЛЕНОВА ЯНКОВА
                     СТЕФАН КЕНОВ КАЛЧЕВ
                     СТЕФАН КОСТАДИНОВ ЯНЕВ
                     СТЕФАН НАСКОВ АСЕНОВ
                     СТЕФАН ПЕТРОВ ТОДОРОВ
                     СТЕФАН РУСЕВ УРУМОВ
                     СТЕФАН СЕРГЕЕВ ЙОРДАНОВ
                     СТЕФАН ЦОНЕВ ШОПОВ
                     СТЕФАНКА ЖЕЛЕВА ШИШКОВА
                     СТЕФКА ЙОРДАНОВА ШОЙЛЕВА
                     СТЕФКА КАМЕНОВА ВЕЛИЧКОВА
                     СТЕФКА МАТЕВА КОЛЕВА
                     СТЕФКА МИТЕВА ДЯКОВА
                     СТЕФКА НАСКОВА ОГНЯНОВА
                     СТЕФКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
                     СТЕФКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
                     СТЕФКА ТОДОРОВА КОЛЕВА
                     СТЕФЧО МИТКОВ КАЛИМАНОВ
                     СТЕФЧО РУСКОВ ТРУПОВ
                     СТЕФЧО ЯШКОВ СТЕФАНОВ
                     СТОЙКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
                     СТОЙКА МИТЕВА СТОЯНОВА
                     СТОЙНО АСЕНОВ КОЛЕВ
                     СТОЙНО КИРОВ ЕДРЕВ
                     СТОЯН АСЕНОВ ХРИСТОВ
                     СТОЯН АТАНАСКОВ ЧАПРАЗОВ
                     СТОЯН АТАНАСОВ МАНИКОВ
                     СТОЯН ЕМИЛОВ МИТКОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     СТОЯН МИТКОВ ХРИСТОВ
                     СТОЯН РАДКОВ МАНИКОВ
                     СУЗАНА ЙОРДАНОВА АСЕНОВА
                     СУЗАНА ПАНАЙОТОВА ВАСИЛЕВА
                     СУЗАНА СТЕФАНОВА ВАЗОВА
                     СЪБКА АСЕНОВА АЛЕКСИЕВА
                     СЪБКА АТАНАСОВА МАНИКОВА
                     СЪБКА ИВАНОВА КОЛЕВА
                     СЪБКА КАЛЧЕВА АЛЕКСИЕВА
                     СЪБКА СЛАВОВА ДЯКОВА
                     ТАМАРА РАДКОВА САШЕВА
                     ТАНЯ АТАНАСОВА КАЛЧЕВА
                     ТАНЯ МИХАЙЛОВА ИЛИЯНОВА
                     ТОДОР ИВАНОВ КОЛЕВ
                     ТОДОР ИЛИЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР МИТКОВ АЛЕКСИЕВ
                     ТОДОР МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
                     ТОДОР МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
                     ТОДОР НАЙДЕНОВ КУЦАРОВ
                     ФАНА ЙОРДАНОВА КАРЪКОВА
                     ФАНА НИКОЛАЕВА АСЕНОВА
                     ФАНА СТОЙЧЕВА СТОЯНОВА
                     ФАНКА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     ФАНКА АТАНАСОВА МАНИКОВА
                     ФАНКА ГЕОРГИЕВА МОЛЛОВА
                     ФАНКА ГОШЕВА КАРЪКОВА
                     ФАНКА ИВАНОВА КУРТЕВА
                     ФАНКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ФАНКА МИТКОВА КАЛИМАНОВА
                     ФАНКА МИХАЙЛОВА КОТОВА
                     ФАНКА САШЕВА ШОЙЛЕВА
                     ФАНКА СТЕФАНОВА КАРЪКОВА
                     ФАНКА ШАРИКОВА МАНИКОВА
                     ФАНЧЕ ДЕТЕЛИНОВА САЛИМОВА
                     ФАНЧЕ РУСЕВА ШОЙЛЕВА
                     ФАНЧЕ ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА
                     ФАТМЕ АХМЕДОВА ХРИСТОВА
                     ФАТМЕ ИСА МУСТАФА
                     ФАТМЕ МЕХМЕД МУСТАФА
                     ФАТМЕ НЕДЕЛЧЕВА БИРНИКОВА
                     ФАТМЕ САЛИМОВА МУСТАФОВА
                     ФЕТКА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА
                     ХАСАН АЛИ АЙВАЗ
                     ХАСАН АЛИЕВ МЕХМЕДОВ
                     ХАСАН МЕХМЕД АЙВАЗ
                     ХАСАН ХЮСЕИН АЛИ
                     ХАСАН ЮСЕИН АЛИ
                     ХАСИЕ АЛИ КЪРЪК
                     ХРИСТИНА ЙОВЧЕВА БАБАЧЕВА
                     ХРИСТИНА ФИДАНКОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТО АНЕВ САШЕВ
                     ХРИСТО КОСТОВ КАЛИМАНОВ
                     ХРИСТОЗ ХРИСТОЗОВ ДИМОВ
                     ХЮСЕИН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     ХЮСЕИН МЪСТЪК МУСТАФА
                     ЦАНКА КРАСИМИРОВА ЙОРДАНОВА
                     ЦЕЦА РУСЕВА ХРИСТОВА
                     ЦОНКА КИРОВА ТОДОРОВА
                     ЦОНКО САШЕВ БЕЕВ
                     ЧАНКО АЛЕКСИЕВ АНДОНОВ
                     ЧАНКО МИТКОВ АСЕНОВ
                     ЮЗЮЛЕ МИТКОВА КАРЪКОВА
                     ЮЛИЯ АСЕНОВА ЯНКОВА
                     ЮЛИЯ КОЛЕВА ДЯКОВА
                     ЮЛИЯ РАДКОВА МАНИКОВА
                     ЮЛИЯ СТЕФАНОВА КАЛЧЕВА
                     ЮЛИЯН АСЕНОВ ШОЙЛЕВ
                     ЮЛИЯН МИХАИЛОВ КУРТЕВ
                     ЮЛИЯН ЯНКОВ ДИМИТРОВ
                     ЮЛИЯНА САШЕВА ЩИЛИЯНОВА
                     ЮНЗИЛЕ АРИФ ИБРЯМ
                     ЮНЗИЛЕ МЕХМЕДОВА МАНИКОВА
                     ЮРА ЯНКОВА АЙВАЗОВА
                     ЮРИ НАСКОВ ОГНЯНОВ
                     ЮСЕИН АЛИ АЙВАЗ
                     ЮСЕИН АТАНАСОВ КАРЪКОВ
                     ЮСЕИН АХМЕД АХМЕД
                     ЮСЕИН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЮСЕИН МЕХМЕДОВ КАРЪКОВ
                     ЯНИК ГЕОРГИЕВ МАНИКОВ
                     ЯНКО ЙОСИФОВ МИТЕВ
                     ЯНКО ПЕНЬОВ ЙОСИФОВ
                     ЯНКО ШАРИКОВ МАНИКОВ
                     ЯШАР МУСТАФА АЛИЕВ
                     ЯШКО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

                                           Кмет на община/район/кметство
                                           или кметски наместник:

                                           Секретар на община/район:                                            ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                           за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
                                         Република България на 9 юни 2024 г.
                                                (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ БУРГАС                                     ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО .................
         КМЕТСТВО .......................                  СЕКЦИЯ № 025
         Адрес на избирателната секция: ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АДРИЯН ЮЛИЕВ ТОДОРОВ
                     АЙРИЕ АЛИЕВА ОСМАНОВА
                     АЙСЕЛ ФИКРЕТОВА АЛИЕВА
                     АЛБЕН МЛАДЕНОВ ПЕТРОВ
                     АЛБЕНА КОНСТАНТИНОВА КИТОВА
                     АЛДИН ФИКРЕТОВ АЛИЕВ
                     АЛЕКС ЧЕНКОВ МИЛКОВ
                     АЛЕКС ЯНКОВ СТЕФАНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР МИНЧЕВ ЧАНЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ АНГЕЛОВ
                     АЛЕКСИ РОСЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     АЛЕКСИ ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     АЛЕН АХИЛОВ КЪРПАЧЕВ
                     АНА-МАРИЯ ЦЕНКОВА ЩЕРЕВА
                     АНГЕЛ  АЛЕКСАНДРОВ
                     АНГЕЛ БЕЛЧЕВ ХРИСТОВ
                     АНГЕЛ ЖИВКОВ ХРИСТОВ
                     АНГЕЛ ЙОРДАНОВ БАНОВ
                     АНГЕЛ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
                     АНГЕЛ РАДОСЛАВОВ ЙОРДАНОВ
                     АНГЕЛ СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
                     АНГЕЛ СЮЛЕЙМАНОВ КУВАНДЖИЕВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ЯВОРОВ МИХАЛЕВ
                     АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА КОНДЕВА
                     АНДОН АТАНАСОВ ХРИСТОВ
                     АНДОН ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     АНДРЕЙ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     АНЕТА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
                     АНЕТА НИКОЛАЕВА МАТЕЕВА-ХРИСТОВА
                     АНИ АСЕНОВА ВАСИЛЕВА
                     АНИФЕ НЕДКОВА ДИМИТРОВА
                     АНКА ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     АНКА ЙОРДАНОВА МУДЕВА
                     АНКА МИЛАНОВА АЛЕКСИЕВА
                     АНКА РАЧЕВА МИЛКОВА
                     АНКА РУСЕВА МИЛКОВА
                     АНКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
                     АНКА СЪБОТИНОВА ДИМИТРОВА
                     АНКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
                     АННА КРАСИМИРОВА ХРИСТОВА
                     АНТОН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     АНТОН АСЕНОВ АТАНАСОВ
                     АНТОН ЕВГЕНИЕВ ЯНЕВ
                     АНТОН СТОЙЧЕВ ХРИСТОВ
                     АНТОН ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     АНТОНИО МАРИЯНОВ ЩЕРЕВ
                     АСАН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ ГУДЕЕВ
                     АСЕН ЙОРДАНОВ БАНОВ
                     АСЕН КОСТОВ ДУШЕВ
                     АСЕН КОСТОВ СТОЯНОВ
                     АСЕН МИЛКОВ ЩЕРЕВ
                     АСЕН МИНЧЕВ АТАНАСОВ
                     АСЕН МИРЧЕВ МИХАЛЕВ
                     АСЕН НИКОЛАЕВ ЩЕРЕВ
                     АСЕН ПЕТРОВ КОЛЕВ
                     АСЕН РУСЕВ ВАСИЛЕВ
                     АТАНАС АНТОНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС БАНОВ МИХАЛЕВ
                     АТАНАС БОЖИЛОВ МИХАЛЕВ
                     АТАНАС ЗЛАТЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ЧЕНКОВ
                     АТАНАС МИХАЙЛОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     АТАНАС ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     АХИЛ АЛЕНОВ КЪРПАЧЕВ
                     БАЙДИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ
                     БАНО КОНДЕВ ДИМИТРОВ
                     БИЛЯНА РУМЕНОВА МИХАЛЕВА
                     БИСЕР ВАЛЕНТИНОВ КАЗАКОВ
                     БИСЕР РОСЕНОВ КАЗАКОВ
                     БОГОМИЛ АТАНАСОВ МИХАЛЕВ
                     БОГОМИЛА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
                     БОЖАНКА ТОНЕВА ХАСЪРДЖИЕВА
                     БОЖИДАР КЪНЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     БОЖИДАРА ЖИВКОВА МИХАЙЛОВА
                     БОЖИДАРА СТОЙЧЕВА МОМЧИЛОВА
                     БОЖИЛ ТОДОРОВ МИХАЛЕВ
                     БОНКА СИМЕОНОВА РИНДА
                     БОНЧО МИХАЙЛОВ МИХАЛЕВ
                     БОЯН БАНОВ МИХАЛЕВ
                     БОЯНКА КАМЕНОВА ВЪЛКОВА
                     БОЯНКА СТОЙЧЕВА МОМЧИЛОВА
                     ВАЛЕНТИН СТОИЛОВ СТОИЛОВ
                     ВАЛЕНТИНА СТАНЧЕВА ХРИСТОВА
                     ВАЛЕРИ ЕРДИНЧ ИЛГЮН
                     ВАЛЕРИ ИВАНОВ КОНДЕВ
                     ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ КАЗАКОВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ КЕСКИНОВ
                     ВАСИЛКА ВЕЛИКОВА ЙОВКОВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА ДИМЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ПЕНКОВА СЪБЕВА
                     ВЕЛИЧКА СТЕФКОВА МИХАЙЛОВА
                     ВЕЛКА ЙОРДАНОВА АЛИЕВА
                     ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ВЕСЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕКОВА
                     ВЕСЕЛИНА ЖИВКОВА ДИЧКОВА
                     ВЕСКА КРУМЧЕВА СТОЯНОВА
                     ВЕСКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     ВИОЛЕТА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
                     ВИОЛЕТА ТЕНЕВА ДИЧКОВА
                     ВЪЛКО ПЕНКОВ ВЪЛКОВ
                     ВЪЛКО СЪБЕВ ВЪЛКОВ
                     ГАЛИНА АСЕНОВА МАРИНОВА
                     ГАЛИНА СТОЙЧЕВА РАЧЕВА
                     ГАЛИНА ЦОНЕВА АТАНАСОВА
                     ГАЛЯ АНГЕЛОВА КУЦАРОВА
                     ГАНКА ЖИВКОВА МИХАЙЛОВА
                     ГАНКА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ГАНКА ЙОРДАНОВА МИХАЛЕВА
                     ГАНКА САНДЕВА САНДЕВА
                     ГАНКА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
                     ГАНЧО ИВАНОВ НЕДКОВ
                     ГЕНА МАРИНОВА ХРИСТОВА
                     ГЕНКА ЙОРДАНОВА ГРОЗДЕВА
                     ГЕНКА ЙОРДАНОВА СЪБЕВА
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ДИНКОВ ПЕТКОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ КИРИЛОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ ПЕНКОВ ВЪЛКОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЛАЗАРОВ
                     ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ГЕРГАНА СЛАДУНОВА КОНДЕВА
                     ГЕРГАНА ЩЕРЕВА НАЙДЕНОВА
                     ГИНКА ДОБРЕВА ИЛИЕВА
                     ГИНКА НЕДЕЛЧЕВА КЪРПАЧЕВА
                     ГИНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГРЕТА ХРИСТОВА НАЙДЕНОВА
                     ДАМЯНКА АСЕНОВА РАДЕВА
                     ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     ДАНИЕЛА НИКОЛОВА МИЛЕВА
                     ДЕНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     ДЕНКА ХАСАН СЮЛЕЙМАН
                     ДЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
                     ДЕЯН ДРАГОМИРОВ КЪНЕВ
                     ДИДА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     ДИМИТРИНА ИЛИЕВА АСЕНОВА
                     ДИМИТРИНА СПАСОВА ПЕТРОВА
                     ДИМИТРИНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     ДИМИТРИНКА КОНДЕВА БАНОВА
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
                     ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПАСКАЛЕВ
                     ДИМИТЪР РОСЕНОВ КАЗАКОВ
                     ДИМИТЪР ЦОНЕВ РАНДЕВ
                     ДИМКА КИРОВА ДИМОВА
                     ДИМО ДИМИТРОВ ЯНЕВ
                     ДИЯН АНТОНОВ КУЦАРОВ
                     ДИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ДОБРИНКА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
                     ДОНА ЖАНОВА СИМЕОНОВА
                     ДОНКА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
                     ДОНКА ПЕНКОВА СТЕФАНОВА
                     ДОНКА ХРИСТОВА НАЛБАНТОВА
                     ДРАГОМИР ПЕНЧЕВ ДИМОВ
                     ЕВА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
                     ЕЛЕНА КРАСИМИРОВА АТАНАСОВА
                     ЕЛЕНКА АСЕНОВА ДУШЕВА
                     ЕЛЕНКА ГАНКОВА МИХАЛЕВА
                     ЕЛЕНКА ГОЧЕВА ГАНЕВА
                     ЕЛЕНКА ЗЮМБЮЛОВА НЕДЯЛКОВА
                     ЕЛЕНКА МИТКОВА АЛЕКСИЕВА
                     ЕЛЕНКА ХРИСТОВА АСЕНОВА
                     ЕЛИЦА СТЕФАНОВА НАЛБАНТОВА
                     ЕМИЛ БОЯНОВ ЧАУШЕВ
                     ЕМИЛ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     ЕМИЛ МИТКОВ КУЦАРОВ
                     ЕМИЛ ОРЛИНОВ МИХАЙЛОВ
                     ЕМИЛ САШЕВ ВЪЛКОВ
                     ЕМИЛ ЦЕЦОВ ВЪЛКОВ
                     ЕМИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА
                     ЖАНА ВЪЛКОВА ГАНЕВА
                     ЖЕКО СЛАВЧЕВ ЖЕКОВ
                     ЖЕЛКА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА
                     ЖЕЛЯЗКА ИВАНЧЕВА СИМЕОНОВА
                     ЖИВКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
                     ЖИВКА СЛАВОВА ЦОЧЕВА
                     ЖИВКО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ЖИВКО БОЖИЛОВ ЙОРДАНОВ
                     ЖИВКО ДОНЕВ СЪБОТИНОВ
                     ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ ДИЧКОВ
                     ЖИВКО КОЛЕВ ИЛИЯНОВ
                     ЖИВКО МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ
                     ЖИВКО ПЕНЧЕВ АЛАДЖОВ
                     ЖИВКО ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ
                     ЖУЛИЕН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ЗАФИР ЗЛАТОСЛАВОВ КОЛАРОВ
                     ЗДРАВКА КОЛЕВА КОЛЕВА
                     ЗДРАВКА СЪБИНОВА БАНОВА
                     ЗЕЙНЕП ШЕНГЮН АЛИ
                     ЗЛАТИ ЖЕЛЯЗКОВ ВЪЛКОВ
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА
                     ЗЛАТКА ДАНЧЕВА МИНЧЕВА
                     ЗЛАТКА МИНЧЕВА АНГЕЛОВА
                     ЗЛАТКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ЗЛАТКО ПЕТРОВ СЛАВОВ
                     ЗЛАТОСЛАВ МАРИНОВ КОЛАРОВ
                     ЗЮМБЮЛА ЕВГЕНИЕВА КОТЕВА
                     ЗЮМБЮЛА РУСЕВА СПАСОВА
                     ИВАЙЛО РАДИОНОВ ЙОРДАНОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     ИВАН АНДОНОВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН АНДОНОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН АСЕНОВ МИЛКОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН ВЪЛКОВ КОНДЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН КОЛЕВ КОЛЕВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ВЪЛКОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ СЛАВОВ
                     ИВАН РАЙНОВ ВЪЛКОВ
                     ИВАН РУСЕВ КАЗАКОВ
                     ИВАН СЕРГЕЕВ РАДЕВ
                     ИВАН СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ
                     ИВАН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА ДАНЕВА ДЖАМБАЗОВА
                     ИВАНКА ПЕНКОВА ДИМИТРОВА
                     ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
                     ИВЕЛИНА ЦОНЧЕВА ИВАНОВА
                     ИВИЛИНА ДИМИТРОВА ПЕЙКОВА
                     ИВО ДРАГОМИРОВ ДИМОВ
                     ИГЛИКА ТИХОМИРОВА КИНЕВА
                     ИЛИАН ЧАНКОВ ЙОРДАНОВ
                     ИЛИЯ РУСЕВ МАРИНОВ
                     ЙОВКА АНКОВА КАЗАКОВА
                     ЙОВКА ЕЛЕНОВА МИХАЛЕВА
                     ЙОВКА КОЛЕВА СТЕФАНОВА
                     ЙОВКА СЪБЕВА ХРИСТОВА
                     ЙОРДАН ГАНЕВ ХРИСТОВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ЙОРДАН ЙОВЧЕВ МИХАЛЕВ
                     ЙОРДАН ЙОРДАНОВ МИХАЛЕВ
                     ЙОРДАН СЪБЕВ СЪБЕВ
                     ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ЧАНЕВА
                     ЙОРДАНКА АСЕНОВА БАНОВА
                     ЙОРДАНКА ЖИВКОВА ТОДОРОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕНЕВА ЯНКОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЙОРДАНКА РАДИОНОВА ЙОРДАНОВА
                     КАЛИНКА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
                     КАЛИНКА КИРИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     КАЛИНКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
                     КАТЯ АНГЕЛОВА ЩЕРЕВА
                     КАТЯ ВЪЛКОВА ЯРЪМОВА
                     КЕНО НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ
                     КИНА ПЕТКОВА КЪНЕВА
                     КИНА РУСЕВА КАЗАКОВА
                     КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     КИРИЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     КИЦА РАХНЕВА КОНДЕВА
                     КОЛЬО ИВАНОВ КОЛЕВ
                     КОСТА АЛЕКСИЕВ ДУШЕВ
                     КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ МОЛЛОВ
                     КРАСИМИР ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ
                     КРАСИМИР ДРАГОМИРОВ КЪНЕВ
                     КРАСИМИР КОЛЕВ МИЛКОВ
                     КРАСИМИР РОСЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     КРАСИМИР ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ
                     КРАСИМИР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     КРАСИМИР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     КРАСИМИР ЮСКОВ ХРИСТОВ
                     КРЕМЕНА БОРИСЛАВОВА МИХАЛЕВА
                     КРИСТИН ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     КРИСТИЯН СЪБЕВ ХРИСТОВ
                     КРЪСТИНА АСЕНОВА БЪЧВАРОВА
                     КЪНЧО АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     КЪНЧО АНДОНОВ СТЕФАНОВ
                     КЪНЧО ЙОВЧЕВ МИЛКОВ
                     КЪНЧО КОЛЕВ МИЛКОВ
                     КЪНЧО СВЕТОЗАРОВ ЙОРДАНОВ
                     КЪНЧО ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     ЛИЛЯНА ЖИВКОВА ЙОРДАНОВА
                     ЛИЛЯНА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
                     ЛЮБОМИР ИВАЙЛОВ АНДРЕЕВ
                     ЛЮБОМИРА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
                     ЛЮБЧО ИВАНОВ ГЕНЧЕВ
                     ЛЮБЧО СТЕФАНОВ ГЕНЧЕВ
                     МАГДАЛЕНА АНТОНОВА ЙОРДАНОВА
                     МАГДАЛЕНА СЕНКОВА ЙОРДАНОВА
                     МАРГАРИТА ТОДОРОВА МИХАЛЕВА
                     МАРИАНА БОРИСОВА БОРИСОВА
                     МАРИЕЛА АТАНАСОВА МИХАЛЕВА
                     МАРИЙКА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
                     МАРИЙКА АТАНАСОВА МИЛКОВА
                     МАРИЙКА БОНЕВА МИХАЙЛОВА
                     МАРИЙКА ВАСИЛЕВА СТОЙЧЕВА
                     МАРИЙКА ВЪЛКОВА ПАТЕВА
                     МАРИЙКА МИНЧЕВА КОЛЕВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА КОНДЕВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ АСЕНОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯ ВЕЛИЧКОВА КУКОРКОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА КАЗАКОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА МИХАЛЕВА
                     МАРИЯ КЪНЧЕВА СТЕФАНОВА
                     МАРИЯ НЕДКОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЯ НОНОВА ОГЛУ
                     МАРИЯ СИМЕОНОВА СТЕФАНОВА
                     МАРИЯ СЛАВОВА КАЛЕВА
                     МАРИЯН ПЕНКОВ ЙОРДАНОВ
                     МАРИЯНА КОЛЕВА МИЛКОВА
                     МАРИЯНА НИКОЛАЕВА АЛИЕВА
                     МАРИЯНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     МАРТИН СИМЕОНОВ СТЕФАНОВ
                     МАЯ АНГЕЛОВА МЕХМЕД
                     МАЯ АСЕНОВА ТОДОРОВА
                     МАЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
                     МЕТОДИ КОНСТАНТИНОВ КИТОВ
                     МИГЛЕНА ТОДОРОВА ГЕНОВА
                     МИЛАН АНДОНОВ СТЕФАНОВ
                     МИЛЕН АСЕНОВ ЩЕРЕВ
                     МИЛКА КИРЧЕВА ИВАНОВА
                     МИЛКА МИНКОВА МИНЧЕВА
                     МИЛКО АСЕНОВ ГУДЕЕВ
                     МИЛКО АСЕНОВ ЩЕРЕВ
                     МИЛКО ГАНЧЕВ ИВАНОВ
                     МИЛКО НИКОЛАЕВ ЩЕРЕВ
                     МИЛКО ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     МИЛЧО ХРИСТОВ МОМЧИЛОВ
                     МИНКА АСЕНОВА МИЛКОВА
                     МИНКА КОЛЕВА РАДЕВА
                     МИНКА НЕДЕЛЧЕВА МИХАЙЛОВА
                     МИНКА ТОДОРОВА МИХАЛЕВА
                     МИНЧО АСЕНОВ АТАНАСОВ
                     МИНЧО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     МИРОСЛАВ БОРИСЛАВОВ МАРИНОВ
                     МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ
                     МИРОСЛАВА НИЯЗИ АЛИЕВА
                     МИРОСЛАВА СТАНИМИРОВА ГУДЕЕВА
                     МИРОСЛАВА СТЕФКОВА МИХАЙЛОВА
                     МИРЧО АТАНАСОВ МИХАЛЕВ
                     МИТКА ВЪЛКОВА СТОЕВА
                     МИТКО КЪНЧЕВ МИЛКОВ
                     МИХАИЛ АНТОНОВ АТАНАСОВ
                     МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     МИХАИЛ РУМЕНОВ АНГЕЛОВ
                     МИХАИЛ СТЕФАНОВ ТОДОРОВ
                     МЛАДЕН АЛБЕНОВ ПЕТРОВ
                     МЛАДЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     МОМЧИЛ СТОЙЧЕВ МОМЧИЛОВ
                     НАЙДЕН АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     НАЙДЕН СТАНЧЕВ НАЙДЕНОВ
                     НЕВЕНА БЕЛЧЕВА ХРИСТОВА
                     НЕВЕНА ВАЛЕНТИНОВА СТОИЛОВА
                     НЕДКА БАНОВА СТЕФАНОВА
                     НЕДКА КОСТОВА СТОЯНОВА
                     НЕДКО СТАНИМИРОВ МИХАЛЕВ
                     НЕДЯЛКА ГЕНЧЕВА ТОДОРОВА
                     НЕЛА ЯНКОВА АТАНАСОВА
                     НЕЛИ ДИМОВА ХРИСТОВА
                     НЕЛИ МИХАИЛОВА ТОДОРОВА
                     НЕЛИ НАСКОВА МИЛКОВА
                     НИКОЛА РАДЕВ РАДЕВ
                     НИКОЛАЙ АСЕНОВ ЩЕРЕВ
                     НИКОЛАЙ АХИЛОВ КЪРПАЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ДИМЧЕВ
                     НИКОЛАЙ КУНЕВ СЪБЕВ
                     НИКОЛАЙ МИЛКОВ ЩЕРЕВ
                     НИКОЛИНА АСЕНОВА МИЛЕВА
                     НИКОЛИНА КИРИЛОВА БОЖИЛОВА
                     НИКОЛИНКА КОЛЕВА КОЛЕВА
                     НИЯЗИ ФЕКРЕТОВ АЛИЕВ
                     НОНА АНДОНОВА МИХАЛЕВА
                     НОРА АТАНАСОВА КИТОВА
                     НУРХАН ХАСАН СЮЛЕЙМАН
                     ОСМАН ГАНЧЕВ ИВАНОВ
                     ОСМАН ЮСЕИНОВ ОСМАНОВ
                     ПАНАЙОТ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ПАНАЙОТКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА
                     ПЕНКА АЛЕКСИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ПЕНКА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     ПЕНКА БОЖИЛОВА КОЛАРОВА
                     ПЕНКА ВЕСКОВА МИЛКОВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
                     ПЕНКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ПЕНКА МИХАЙЛОВА МИХАЛЕВА
                     ПЕНКА МИХАЙЛОВА РАДЕВА
                     ПЕНКА СТАНЧЕВА РАШЕВА
                     ПЕНКО СЪБЕВ СЪБЕВ
                     ПЕТКО ЙОРДАНОВ СЪБЕВ
                     ПЕТРАНКА ЖИВКОВА КОЛАРОВА
                     ПЕТЪР МИХАИЛОВ АТАНАСОВ
                     ПЕТЬО АТАНАСОВ МИХАЛЕВ
                     ПЕТЬО ИВАНОВ ГЕНЧЕВ
                     ПЕТЯ ВЕСКОВА КИРОВА
                     ПЕТЯ ХРИСТОВА БОНЕВА
                     ПОЛИНА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
                     РАБИЕ ОСМАНОВА ЮСЕИНОВА
                     РАДИНА ИВАНОВА КОНДЕВА-ИЛГЮН
                     РАДИОН ЙОРДАНОВ МИТЕВ
                     РАДКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
                     РАДКА ДОБРЕВА КЪНЕВА
                     РАДКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     РАДКА МИРОСЛАВОВА АТАНАСОВА
                     РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     РАДОСЛАВ ПЕТРОВ МИЛКОВ
                     РАДОСЛАВ СТАНИСЛАВОВ ДИЧКОВ
                     РАДОСТИН ЖИВКОВ ХРИСТОВ
                     РАДОСТИНА ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА
                     РАДОСТИНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     РАДОСТИНА ДИМИТРОВА ГУДЕЕВА
                     РАЧО ФОТЕВ МИХАЙЛОВ
                     РЕНЕТА ИВАНОВА ДИМОВА
                     РЕНИ ВЪЛКОВА СЛАВОВА
                     РЕФИК ФЕИМ РАМАДАН
                     РОЗА ДИМИТРОВА КАЗАКОВА
                     РОЗА ХРИСТИНОВА САШЕВА
                     РОСАНКА ПЕТКОВА СЪБЕВА
                     РОСЕН БИСЕРОВ КАЗАКОВ
                     РОСЕН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     РУМЕН КЪНЕВ КЪНЕВ
                     РУМЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     РУМЯНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     РУМЯНА САНДЕВА НИКОЛОВА
                     РУСКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     РУСКА КРУМЧЕВА КАРАИВАНОВА
                     САРА ЕРДИНЧ ИЛГЮН
                     САШО ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     САШО ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
                     СВЕТЛА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
                     СВЕТЛА ХРИСТОВА РАДЕВА
                     СВЕТОЗАР БОЖИДАРОВ ЙОРДАНОВ
                     СВЕТОЗАР КЪНЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     СВЕТОСЛАВА НАСКОВА КОНДЕВА
                     СЕВДА АСЕНОВА ЧЕНКОВА
                     СЕВДА СТАНЧЕВА БАНОВА
                     СЕВДАЛИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
                     СЕВИМ САИДОВА ХАЛИЛОВА
                     СЕЕР АРЗУ НАЙДЕНОВА
                     СЕЛИМЕ ФАИК ГЕНЧЕВА
                     СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ РАДЕВ
                     СИЛВАНА ВАЛЕНТИНОВА МИНЧЕВА
                     СИЛВИЯ АСЕНОВА ВЪЛКОВА
                     СИЛВИЯ ЕЛЕНКОВА МИХАЛЕВА
                     СИЛВИЯ ИВАНОВА ЧОБАНОВА
                     СИЛВИЯ КЪНЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     СИЛВИЯ РУМЕНОВА ДУШЕВА
                     СИМЕОН АНДОНОВ СТЕФАНОВ
                     СИМОНА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА
                     СЛАВЧО ЖЕКОВ ЖЕКОВ
                     СЛАДУН ГЕОРГИЕВ КОНДЕВ
                     СНЕЖАНА ХРИСТОВА ТОЧЕВА
                     СНЕЖАНКА КЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СОНЯ АНГЕЛОВА СТОИЛОВА
                     СОНЯ ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
                     СОНЯ РУМЕНОВА ДУШЕВА
                     СОФКА ЕЛЕНКОВА ДУШЕВА
                     СТАЙКО ЙОРДАНОВ БАНОВ
                     СТАНИМИР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     СТАНИМИР МИРЧЕВ МИХАЛЕВ
                     СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     СТАНИСЛАВ ДИМЧЕВ СЪБОТИНОВ
                     СТАНИСЛАВ ЖИВКОВ ДИЧКОВ
                     СТАНИСЛАВА АТАНАСОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     СТАНКА ВАСИЛЕВА ЩЕРЕВА
                     СТАНКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА
                     СТАНКА ДИМИТРОВА ЧОБАНОВА
                     СТАНКА ТОДОРОВА СЪБОТИНОВА
                     СТАНЧО НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
                     СТАНЮ ИВАНОВ КАЗАКОВ
                     СТЕЛА ЯНКОВА КАРЪКОВА
                     СТЕФАН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ НАЛБАНТОВ
                     СТЕФАН ДИМОВ ДИМОВ
                     СТЕФАН ЖЕЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     СТЕФАН МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ
                     СТЕФАН РАЧЕВ МИЛКОВ
                     СТЕФАН ТРИФОНОВ СТАНЧЕВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ
                     СТЕФКА АСЕНОВА ИКИМ
                     СТЕФКА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА
                     СТЕФКА ЦОНКОВА ТОДОРОВА
                     СТИЛИЯНА СТОЯНОВА ДУШЕВА
                     СТОЙЧО РУСЕВ КАЗАКОВ
                     СТОЯН ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН НЕЙЧЕВ ЯНКОВ
                     СТОЯНКА АТАНАСОВА ВЪЛКОВА
                     СТОЯНКА РАДЕВА КОНДЕВА
                     СУЗАНА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     СУЛТАНКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
                     СЪБИ КИРИЛОВ ХРИСТОВ
                     СЪБИ ПЕНКОВ СЪБЕВ
                     СЪБИН ЙОРДАНОВ БАНОВ
                     СЪБИНА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА
                     СЪБИНА ФИЛИПОВА КАЗАКОВА
                     СЪБКА КУРТЕВА КУРТЕВА
                     СЪБКА ПЕТРОВА ЖЕЛЕЗЧЕВА
                     СЪБКА СЕНКОВА ЩЕРЕВА
                     СЪБОТИН КОЛЕВ МИЛКОВ
                     ТАЙБЕ ХАСИБЕ АДЕМ
                     ТАНЯ ГОЧЕВА СТАНЧЕВА
                     ТЕМЕНУГА ЮСКОВА ИВАНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА РАМАДАНОВА
                     ТЕОДОРА СТАНИСЛАВОВА ДИЧКОВА
                     ТИНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
                     ТОДОР БОЖИЛОВ МИХАЛЕВ
                     ТОДОРКА СТОЕВА ДИМОВА
                     ТРИФОН СТЕФАНОВ СТАНЧЕВ
                     ТЯНА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА
                     ФАНА АНГЕЛОВА КИТОВА
                     ФАНА ЧЕНКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ФАНИ ИЛИАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ФАНКА АЛЕКСАНДРОВА ЧАНЕВА
                     ФАНКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
                     ФАНКА ИЛИЕВА АСЕНОВА
                     ФАНКА МИНЧЕВА ЧАНЕВА
                     ФАНКА МИХАИЛОВА АТАНАСОВА
                     ФАТМЕ ОСМАНОВА КАРАТАШ
                     ФИДАНКА ЮЛИЯНОВА БАНОВА
                     ХАСАН МУСТАФА АЛИ
                     ХАСАН ХАСАН СЮЛЕЙМАН
                     ХАСИБЕ АДЕМОВА АЛИЕВА
                     ХАТИДЖЕ ХАСАН СЮЛЕЙМАН
                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ХРИСТИНА МИТКОВА ЙОРДАНОВА
                     ХРИСТИНА СИМЕОНОВА КОЛЕВА
                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА МИХАЛЕВА
                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИНА ЯНКОВА РАДЕВА
                     ХРИСТИЯН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТИЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ХРИСТИЯН ПЕТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ХРИСТО АЛБЕНОВ ПЕТРОВ
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     ХРИСТО АНДОНОВ СТЕФАНОВ
                     ХРИСТО АНТОНОВ АТАНАСОВ
                     ХРИСТО АСЕНОВ МИХАЛЕВ
                     ХРИСТО БОНЕВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ БЪЧВАРОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЙОВЧЕВ МИЛКОВ
                     ХРИСТО КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ
                     ХРИСТО КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЛЮБЧЕВ ГЕНЧЕВ
                     ХРИСТО МИНЧЕВ ЧАНЕВ
                     ХРИСТО МИТКОВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТО МЛАДЕНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО РОСЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     ХРИСТО СТЕФАНОВ ЖЕЛЕВ
                     ХРИСТО ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТО ЯНКОВ СИМЕОНОВ
                     ХЮСЕИН ХАСАН СЮЛЕЙМАН
                     ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ
                     ЦВЕТЕЛИНА МАРИЯНОВА ТОДОРОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
                     ЦЕЦО САШЕВ ВЪЛКОВ
                     ЦОНИ ДИМИТРОВ РАНДЕВ
                     ЦОНЮ МИХАИЛОВ МИНЧЕВ
                     ЧАВДАР АСЕНОВ ЧАПКЪНОВ
                     ЧЕНКО АСЕНОВ МИЛКОВ
                     ЧЕНКО АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЧЕНКО ИВАНОВ ЧЕНКОВ
                     ЧЕНКО СТЕФАНОВ МИЛКОВ
                     ШАБАН ХАСАН СЮЛЕЙМАН
                     ШЕРИФЕ САЛИМОВА САЛИМОВА
                     ШИНКА ЯНЕВА НАЛБАНТОВА
                     ЩЕРЬО НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
                     ЮЛИЯ ЖИВКОВА РАНДЕВА
                     ЮЛИЯ САШЕВА ЩЕРЕВА
                     ЮЛИЯ СТАНЧЕВА АНГЕЛОВА
                     ЮЛИЯНА ПЕТЕВА БОНЕВА
                     ЮМЕР ОСМАНОВ ЮСЕИНОВ
                     ЮНЗЮЛЕ АЙШЕ МУСТАФОВА
                     ЮРДАН ИВАНОВ КОЛЕВ
                     ЮСЕИН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     ЮСУФ АСЕНОВ АТАНАСОВ
                     ЯВОР АТАНАСОВ МИХАЛЕВ
                     ЯНИЦА СЪБЕВА СЪБЕВА
                     ЯНКА АЛЕКСАНДРОВА ЧАНЕВА
                     ЯНКА АТАНАСОВА ЧЕНКОВА
                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
                     ЯНКА МИТЕВА РАХНЕВА
                     ЯНКА НИКОЛОВА СЪБЕВА
                     ЯНКА ТОДОРОВА ЕКИНДЖИ
                     ЯНКО АНДОНОВ СТЕФАНОВ
                     ЯНКО КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ
                     ЯНКО СТАНЧЕВ АТАНАСОВ
                     ЯНЧО ТОДОРОВ ВЪЛКОВ

                                           Кмет на община/район/кметство
                                           или кметски наместник:

                                           Секретар на община/район:                                            ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                           за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
                                         Република България на 9 юни 2024 г.
                                                (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ОБЛАСТ БУРГАС                                     ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО .................
         КМЕТСТВО .......................                  СЕКЦИЯ № 029
         Адрес на избирателната секция: ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АНА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
                     АНГЕЛ ДИМОВ КУДОШЕВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ МИТЕВ
                     АНГЕЛ МИХАИЛОВ ШЕРИФОВ
                     АНГЕЛ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ ДЯНКОВ
                     АНГЕЛИНА ВАСИЛКОВА ДИМИТРОВА
                     АНГЕЛИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНГЕЛИНА ПЕТРОВА ДЯКОВА
                     АНГЕЛИНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     АНДОН АСЕНОВ ИЛЧЕВ
                     АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ
                     АНИФЕ ЕМИН ОСМАН
                     АНИФЕ МЕХМЕДОВА МАХМУД
                     АНКА ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА
                     АНКА МАРИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АНТОН АСЕНОВ ИЛЧЕВ
                     АПОСТОЛ ЯНЕВ КОСТОВ
                     АСЕН АСЕНОВ ИЛЧЕВ
                     АСЕН РУМЕНОВ МЕТРАШЕВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ДЕРНЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ МИТЕВ
                     АТАНАС МИХАЙЛОВ ШЕРИФОВ
                     АТАНАС РАЙНОВ ВЪРБАНОВ
                     АТАНАСКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     БИСЕР ФИДАНОВ БИСЕРОВ
                     БОЖАНКА ДЕНЕВА ВРАБЧЕВА
                     ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
                     ВАНЯ МИТЕВА ВАЙНХОЛД
                     ВАНЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАСИЛ ДОНЕВ РУСКОВ
                     ВАСИЛКА КОЛЕВА ДУМАНОВА
                     ВАСИЛКА НЕДЯЛКОВА МИТЕВА
                     ВАСИЛКА ПЕТРОВА ТУМБЕВА
                     ВАСИЛКА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА
                     ВЕЛИН ГЕНАДИЕВ КИТАНОВ
                     ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ДИМОВА
                     ВЕЛИЧКА РУСЕВА ЧАНЕВА
                     ВЕНЕТА СТЕФАНОВА МИЛОШЕВИЧ
                     ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ТАНЕВ
                     ВЕСЕЛИН РУСЕВ РУСЕВ
                     ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ЧАНЕВА
                     ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ВЪЧЕВА
                     ВЕСКА КРЪСТЕВА РУСЕВА
                     ВЪЛКО ЖЕЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ВЪЛЧО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     ВЪТЬО ВЪЛЧЕВ СТОЯНОВ
                     ВЪЧО ЖЕЛЕВ ВЪЧЕВ
                     ГАЛИНА КЪНЧЕВА СТОЯНОВА
                     ГАЛЯ ДОБРЕВА СТОЯНОВА
                     ГАНКА ИВАНОВА ЯНАКИЕВА
                     ГАНКА НЕДЕЛЧЕВА ВЪЛЕВА
                     ГАНКА НИКОВА ХРИСТОВА
                     ГАНЧО ПАВЛОВ БАХАРЕВ
                     ГЕНАДИ ГЕОРГИЕВ КИТАНОВ
                     ГЕОРГИ ДЕЛЕВ ДЕЛЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ СЛАВОВ СЛАВОВ
                     ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ РУСЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДОСЕВ
                     ГЕРГАНА ВЪЛЧЕВА СТОЯНОВА
                     ГЕРГИНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА
                     ГИНКА МИТЕВА ХРИСТОВА
                     ГИНКА СТЕФАНОВА ЖЕЧЕВА
                     ГОСПОДИН ГОЧЕВ ТОНЕВ
                     ГРИГОР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
                     ГРОЗДАН ДИМОВ ТОДОРОВ
                     ГЮЛСЮМ АЛИЕВА БЕЙТУЛОВА
                     ДАНИЕЛ ХРИСТОВ ДОБРЕВ
                     ДАРИЯ ГЕНЧЕВА ДИМОВА
                     ДЕНИЦА ГЕНАДИЕВА КИТАНОВА
                     ДЕНКА ДОНЧЕВА ПЕТРАНОВА
                     ДЕНЬО ГОСПОДИНОВ ДЕНЕВ
                     ДЕНЮ МИТЕВ ДИМОВ
                     ДИЛЯН ГРОЗДАНОВ ТОДОРОВ
                     ДИМИТЪР ДЕНЕВ ДИМОВ
                     ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ
                     ДИМИТЪР ЯНЕВ КОСТОВ
                     ДИМКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМОВА
                     ДИМО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ДИМО ГРОЗДЕВ ТОДОРОВ
                     ДИМО НИКОЛОВ НИКОЛОВ
                     ДИНКА ВЪЛЧЕВА СТОЯНОВА
                     ДИЯНА МИТКОВА БАЕВА
                     ДРАГОМИР ИВАНОВ ТИХОЛОВ
                     ДЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЕЛЕНА ЧАНЕВА МИЛКОВА
                     ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА МИНКОВА
                     ЕЛЕНКА ДЯНКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЕМИЛ ЕМИЛОВ ЛАСКИН
                     ЕМИЛ ФИДАНОВ БИСЕРОВ
                     ЕМИЛИЯ ФАНКОВА ХРИСТОВА
                     ЖАНА ЮЛИЯНОВА ТОПЧИЕВА
                     ЖАНИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ЖЕКО ГОЧЕВ ТОНЕВ
                     ЖЕЛКА РУСЕВА СПАСОВА
                     ЖЕЛЯЗКА КРАСИМИРОВА ДЖИНКОВА
                     ЖЕЛЯЗКО МИТЕВ БАЕВ
                     ЖЕЧО МАРИЯНОВ ЖЕЧЕВ
                     ЗАХАРИ ХРИСТОВ МАРИНОВ
                     ЗДРАВКО РУМЕНОВ МЕТРАШЕВ
                     ИВАН ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ
                     ИВАН МАРИЙКОВ КОЛЕВ
                     ИВАН МИТЕВ ХРИСТОВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
                     ИВАНКА ДЯНКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА РАЧЕВА РУСЕНОВА
                     ИВЕЛИНА ДИМОВА НИКОЛОВА
                     ИРИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ИСМАИЛ РАСИМОВ ИСМАИЛОВ
                     ЙОВКА ВЪЛЧЕВА СТОЯНОВА
                     ЙОВКА МАРИНОВА ВЕЛИКОВА
                     ЙОРДАН БОРИСЛАВОВ КОСТОВ
                     ЙОРДАН МАЛЧЕВ ХАЛАЧЕВ
                     ЙОРДАНКА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА
                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     КАТЕРИНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
                     КЕРАНА КОЛЕВА ПЕТРОВА
                     КИНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА
                     КОЛЬО ЙОРДАНОВ КИРОВ
                     КОСТА ГЕОРГИЕВ БАЙНАШЕВ
                     КРАСИМИР ЖЕЛЯЗКОВ КУНЧЕВ
                     КРАСИМИР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     МАРГАРИТА КОСТОВА ТОДОРОВА
                     МАРИЙКА ГАНЧЕВА БАХАРЕВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЙКА КОЛЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЙКА НЕДЕЛЧЕВА ЧАНЕВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА ДОБРЕВА
                     МАРИЙКА ПЕЕВА ГАНДЕВА
                     МАРИЙКА СТРАТИЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИН ВЕЛИКОВ МАРИНОВ
                     МАРИН ГЕОРГИЕВ ДОСЕВ
                     МАРИЯ АПОСТОЛОВА БАЙНАШЕВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДОНЧЕВА
                     МАРИЯ МИХАЛЕВА БАЙНАШЕВА
                     МАРИЯ СТОЙЧЕВА ДИМОВА
                     МАРИЯН ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЧЕВ
                     МАРТИН ВЕЗИРЕВ ДАСКАЛОВ
                     МАРТИН МАРИЯНОВ ЖЕЧЕВ
                     МЕХЛИКА СЕРРА  ДУРУ
                     МЕХМЕД СЮЛЕЙМАНОВ МЕХМЕДОВ
                     МИЛЕН САШЕВ АСЕНОВ
                     МИМА ЧАНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     МИРА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА
                     МИТА ДИМОВА БАЕВА
                     МИТКО КИРИЛОВ ЖЕКОВ
                     МИТКО МИТКОВ ДИМОВ
                     МИТКО ТОДОРОВ ДИМОВ
                     МИТЮ РУСЕВ МИТЕВ
                     МИХАИЛ АПОСТОЛОВ ЛОЛОВ
                     МИХАЛ КОЛЕВ МИХАЙЛОВ
                     МУЗАФЕР МАХМУД МАХМУД
                     НАДЖИ БУРАК  ДУРУ
                     НАЗИФЕ МЕХМЕД МЕХМЕД
                     НЕДЮ МИХАЛЕВ ВРАБЧЕВ
                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     НЕДЯЛКА СТОЯНОВА РУСЕВА
                     НИКОЛ ЕМИЛОВА ЛАСКИН
                     НИКОЛА РУСЕВ АНДРЕЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕРГАНОВ НИКОЛАЕВ
                     НИКОЛАЙ ДИМОВ ДОНЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ДИМОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛИНА ВАНГЕЛОВА ВЪЛКОВА
                     НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА
                     НИКОЛИНА ХРИСТОВА ДИМОВА
                     ПАВЕЛ ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
                     ПАВЛИНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
                     ПЕНКА ВАСИЛЕВА ДОБРЕВА
                     ПЕНКА ВЕЛИКОВА НИКОЛОВА
                     ПЕНКА МИТЕВА ХРИСТОВА
                     ПЕТРАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА-ЖИДОНЕЙ
                     ПЕТЯ МИЛКОВА ДЯКОВА
                     ПЛАМЕН ХРИСТОВ ДЯНКОВ
                     ПЛАМЕНА НИКОЛАЕВА ДОНЧЕВА
                     РАБИЕ МУСТАФОВА МЕХМЕДОВА
                     РАДИ ЦОНЕВ МАВРОДИЕВ
                     РАДКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     РАДКА РУСЕВА СТОЯНОВА
                     РАЙНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     РОСЕН ДЕНЕВ ДИМОВ
                     РОСЕН ПЕТРОВ НИКОЛОВ
                     РОСИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     РУСИ ДЯНКОВ ТОДОРОВ
                     РУСИ ЖЕЛЕВ ВЪЧЕВ
                     РУСИ КОСТАДИНОВ РУСЕВ
                     РУСКА СПАСОВА НИКОЛОВА
                     РУСКО ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ
                     СЕВИЕ ШЕРАФЕТ МУСТАФА
                     СЕЛВЕТ ЮСУФ ДУРУ
                     СЕРАЙ ШЕНОЛОВА ШАКИРОВА
                     СИЛВЕНА РУСЕВА РАДЕВА
                     СЛАВКА ИВАНОВА ТИХОЛОВА
                     СЛАВЧО ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     СТАНКА СТЕФАНОВА МИТЕВА
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
                     СТЕФАН ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЧЕВ
                     СТЕФАН НИКОЛАЕВ ДОНЧЕВ
                     СТЕФАН ЧАНЕВ ЧАНЕВ
                     СТЕФАНКА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯН СТЕФАНОВ ЖЕЧЕВ
                     СТОЯНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯНКА СТОИЛОВА ЖЕЧЕВА
                     ТАТЯНА ЗЛАТЕВА ЖЕЧЕВА
                     ТЕНЬО МИЛКОВ ТЕНЕВ
                     ТОДОР ВЪЛЧЕВ СТОЯНОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ БАЙНАШЕВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР РАЙНЕВ АТАНАСОВ
                     ТОДОР СПАСОВ СПАСОВ
                     ТОДОРКА АТАНАСОВА ВЪРБАНОВА
                     ТОДОРКА ЖЕКОВА ХРИСТОВА
                     ТОДОРКА МИХАЙЛОВА ШЕРИФОВА
                     ТОДОРКА РУСЕВА ВЪЧЕВА
                     ТОДОРКА САРАНДИЕВА ДРАГНЕВА
                     ФАНА БОЯНОВА ДЯНКОВА
                     ФАНКА ХРИСТОВА КУЮМДЖИЕВА
                     ФАНКА ХРИСТОВА ТЮТЮНДЖИЕВА
                     ФАТМЕ ЕМУРЛОВА САЛИМОВА
                     ФЕДАИЛ БАСРИЕВ САЛИМОВ
                     ХРИСА ДИМОВА КОСТОВА
                     ХРИСТИНКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО МИТЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО МИХАЙЛОВ ШЕРИФОВ
                     ХРИСТО НЕДЕЛЧЕВ ДОБРЕВ
                     ХРИСТО РАЙНОВ ВЪРБАНОВ
                     ЧАНЬО ЯНЧЕВ АТАНАСОВ
                     ЧАНЮ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ШЕРИФЕ ШЕРАФЕТ МУСТАФА
                     ЩИЛЯНА ЖЕКОВА ДУМАНОВА
                     ЮМГЮЛСЮМ ЕМИНОВА ИБРЯМОВА

                                           Кмет на община/район/кметство
                                           или кметски наместник:

                                           Секретар на община/район: