О Б Щ И Н А   С У Н Г У Р Л А Р Е
гр. Сунгурларе, обл. Бургаска, ул. ”Георги Димитров” № 2
тел. 05571/5063; факс: 5585; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност(ЗВМД) и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  уведомява жителите на Община Сунгурларе следното:
  1. Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване;
  2. Всеки собственик на куче в срок от 7(седем) работни дни след издаване на ветеринарномедицински паспорт на кучето, подава декларация за притежание на куче по образец в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Сунгурларе;
  3. Въз основа на подадената декларация от собственика и представен ветеринарномедицински паспорт на кучето , данните се въвеждат в „Регистър на домашните кучета в Община Сунгурларе“ и се заплаща съответната такса за притежание на куче;
  4. Освобождават се от такса собствениците на:
  - кучета на инвалиди;
  - служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  - кучета, използвани за опитни цели;
  - кучета, използвани от Българския червен кръст;
  - кастрирани кучета;
  - кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
  5. Всеки собственик на домашно куче, регистрирано/декларирано в общинска администрация Сунгурларе през предходни години, е длъжен в срок до 31 март на календарната година да заплати „такса за притежание на куче“ в размер на 12 лв. Тези собственици на домашни кучета, които са освободени от такса са длъжни само да ги пререгистрират.
При установено не деклариране в съответния срок и при констатиране на неплатени такси за притежание на куче, собствениците на съответните кучета ще бъдат санкционирани.