Интервю на Петя Грунова с Кмета на Община Сунгурларе инж.Васил Панделиев

Г-н Панделиев, във връзка със зачестилите въпроси от гражданите на общината за липсата на съдове за битови отпадъци / кофи за смет /, какво бихте им отговорили?

- Благодаря за този въпрос! Един наболял въпрос за община Сунгурларе.При мен в приемния ден минават много граждани,има много постъпили заявления,че няма кофи за смет. Използвам случая да се обърна към всички и да се извиня на всеки един поотделно, за това че не съм отговорил на подадените молби.Ръководството на Община Сунгурларе не е спирало да работи по въпроса за доставката на съдове за смет, както за града, така и за другите населени места.Липсата на финансови средства е основната причина, която ни спира.Община Сунгурларе има огромни стари задължения, но има и много приоритетни разходи за финансиране, които не търпят отлагане.

 Какви мерки бихте предприели за разрешаването на този проблем пред населението на общината?

-Отново повтарям, че общината е в много тежко финансово състояние към настоящият момент и не можем да заделим средства за закупуването на нови кофи за смет. Ще предприемем действия по възстановяването на тези съдове, които подлежат на ремонт със собствени усилия.След взетото решение от Общински съвет гр.Сунгурларе на 08.07.2016 г , ще кандидатстваме за заем пред Министерство на финансите и ако ни бъде одобрен такъв, една от първите ни задачи ще е закупуването на съдове за смет.

Какво е необходимо да се предприеме за да се реши проблема с опазване на околната среда  и да се гарантира правото на човека за благоприятна околна среда?

Опазването на околната среда по-конкретно сметосъбирането и сметоизвозването в   случая е дейност, която всички искаме да е на ниво, но пропускаме преките задължения на всеки гражданин в този процес. Чистата околна среда е едно от основните изисквания на Европейския съюз и Министерство на околната среда и водите. Това е продължителен процес, касаещ  еко културата и навиците на хората, както и сериозна организация от страна на Общината, подплатена с финансов ресурс. В изпълнение на основните дейности за чиста околна среда, Общината ни за жалост е изостанала в последните години. За това търпим сериозни глоби от Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Бургас.Необходимо е да няма нерегламентирани сметища. Необходимо е разделно събиране на отпадъците. Необходимо и лесно за изпълнение е растителните отпадъци да се събират в единия край на всеки двор, а не да се смесват с органичните в съдовете за смет. В първия случай се превръщат в тор и се пръскат в двора. Във втория, едно че ферментират в съдовете и второ носим трева и пръст заедно с другите отпадъци в Регионално депо Братово на 80 км. от тук и даваме грешни пари за всеки килограм. Изготвена е Общинска програма за управление на отпадъците, която ще изпълняваме всички заедно, като правата и задълженията на гражданите се спазват с еднаква тежест. Така смятам, че ще постигнем забележим успех още до края на тази година.