СЪОБЩЕНИЕ

  ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СУНГУРЛАРЕ ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК) И ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (ПСИК) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ НА 24.10.2023г. /вторник/ ОТ 10.00 ЧАСА В КИНОСАЛОНА НА НЧ „ПРОСВЕТА-1882” ГР. СУНГУРЛАРЕ.

  ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ВЪВ СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА ВКЛЮЧИЛИ ЛИЦА ОТ РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ДА СЕ ЗАИНТЕРИСОВАТ И СЪЩИТЕ СВОЕВРЕМЕННО ДА БЪДАТ УВЕДОМЕНИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО.

  ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАЗНАЧЕНИТЕ СЪСТАВИ НА СИК И ПСИК СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, НАПРАВИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ – ЗА ГР. СУНГУРЛАРЕ, ВР. ИЗП. ДЛ. КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА.

  ТЕЛ. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ - 05571/5096

  ВАЖНО!!!

  НЕОБХОДИМО Е ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И ПСИК ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ /ако имат такива/ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА.