ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТ НА ОБЩИНА И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 29.10.2023Г. ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНАТА:

1.   С. ВЕЗЕНКОВО
2.   С. ВЪЛЧИН
3.   С. ГРОЗДЕН/С. ЛОЗИЦА
4.   С. КАМЧИЯ
5.   С. КЛИМАШ
6.   С. КОСТЕН
7.   С. ЛОЗАРЕВО
8.   С. МАНОЛИЧ
9.   С. ПОДВИС
10. С. ПРИЛЕП
11. С. САДОВО
12. С. СЛАВЯНЦИ/С. СКАЛА
13. С. СЪЕДИНЕНИЕ
14. С. ЧЕРНИЦА/С. ГОРОВО
15. С. ЧУБРА