Електронни услуги

Среда за електронни плащания - функционални възможности и условия за присъединяване и ползване

Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира Среда за електронни плащания. Средата регистрира електронни плащания, свързани с предоставяне на електронни административни услуги, създава електронни платежни документи и осигурява възможност за плащането им по избран от потребителите (гражданите и бизнеса) начин. Целта е на потребителите да бъдат предложени различни възможни начини на плащане и да се автоматизира процесът по уведомяване на администрацията за тези плащания, като с това значително се намалява времето, необходимо за предоставянето на всяка услуга.

Доставчик на електронни административни услуги има право да се присъедини към Средата за електронни плащания като за целта подава до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ заявление по образец. С присъединяването получава информация за наредени плащания - чрез информационната си система, или чрез достъп на оторизиран свой служител до Средата за електронни плащания. След присъединяване на администрацията се предоставя достъп от Държавна агенция „Електронно управление“ до Средата за електрони плащания, като на всяка администрация се предоставя възможност да заявява плащане на физическо или юридическо лице.

Общи условия за присъединяване на доставчици на електронни административни услуги и доставчици на платежни услуги към Единната входна точка за електронни разплащания в държавната и местната администрация

Заявление за присъединяване на доставчик на електронни административни услуги към Средата за електронни плащания

Лица за контакт:

Цветелина Тодорова - тел. 02/949 2274; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катерина Неделчева – тел. 02/949 2350; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.