Обяви от ЕП

Министерство на труда и социалната политика одобри проктно предложение

 

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика одобри проктно предложение „Обзавеждане на стая за неподвижни и трудно подвижни потребители и оборудване на кухненски блок в „Дом за стари хора” с. Лозарево” , с което кандидатства Община Сунгурларе. Проекта предвижда закупуване на 4 броя медицински легла; 1 брой универсален пациентски лифт; 1 брой електрическа печка с шест плочи и фурна; 1 брой електрическа пекарна с две фурни и 1 брой съдомиална машина. Общият бюджет на проекта е 19 581.92 лв., от които 10 % са съфинансиране на Община Сунгурларе и 90 % финансиране от фонда. Проектът е с продължителност от 01.09.2016 г. до 31.10.2016 г.