Обяви от ЕП

“Local Development, Poverty Reduction and
Enhanced Inclusion of Vulnerable Groups”
Programme

 

О Б Я В А

  Община Сунгурларе обявява конкурс по документи и събеседване за длъжностите „Образователен Медиатор“ и „Общностен работник”,  по Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д03-10 от 11.04.2022  за изпълнение на Проект № BGLD-3.002-0012-C01 „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“ , приоритетна ос BGLD-3 - Подобрено включване и овластяване на ромите,  процедура BGLD-3.002-Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите, по  ОП „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“  финансирана от Финансовия механизъм на Еврипейското иконимическо пространство 2014-2021г.

Изисквания към кандидатите:
   ¤ Минимално образование:
    • Средно
   ¤ Специалност:
    • Не се изисква
   ¤ Стаж по специалността:
    • Не се изисква, ако кандидатът притежава ще се счита за предимство;
   ¤ Владеене на ромски и турски език;
   ¤ Отлично познаване на целевите групи по проекта (роми, турци, българи и др.);
   ¤ Работоспособност, Комункативност, Отговорност, Работа в екип, Мотивация;
   ¤ Компютърна грамотност, умения за ползване на интернет;
   ¤ За предимство ще се счита участието на кандидата по проекти в социалната сфера и оразованието.

  При кандидатстване е необходимо да се представят следните документи:
   ¤ Заявление по образец;
   ¤ Лична карта (за справка) ;
   ¤ Копие от диплома за завършено образование;
   ¤ Копие на документ за придобита квалификация;
   ¤ Професионална автобиография;
   ¤ Мотивационно писмо;
   ¤ Копие на трудова книжка.

  Забележка: При неявяване на кандидати със завършено средно образование, ще се приемат заявления и ще бъдат допуснати до събеседване лица, завършили най-малко основно образование.

  С одобрения кандидат ще бъде сключен трудов договор за 18 месеца на 8 часов работен ден.

  Срок за подаване на документи за кандидатстване по обявената позиция: от 01.06.2022 г. до 17.06.2022 г. до 17:00 часа.

  Документи и образци се получават и подават в Община Сунгурларе на адрес: град Сунгурларе, ул. “Георги Димитров” № 10, ет. 2, Офис по проекта.

  По електронен път на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

  Заявленията са достъпни и на интернет страницата на Община Сунгурларе:

   ¤ Заявление за кандидатстване за длъжност „Образователен медиатор”

   ¤ Заявление за кандидатстване за длъжност „Общностен работник”

  Телефон за контакт 0878627115 – Петър Мушиев

 


Проект BGLD-3.002-0012 „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“  по  ОП „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“  финансирана от Финансовия механизъм на Еврипейското иконимическо пространство 2014-2021г.