Местни избори 2019г.

Списък на кметствата, в които ще се провеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019г.

ОБЛАСТ Община Кметство Население в кметството към 16.07.2019 г. Брой избиратели в кметството  Бр. изб.секции в кметството
Бургас Сунгурларе гр.Сунгурларе 3622 2781 4
Бургас Сунгурларе с.Везенково 374 277 1
Бургас Сунгурларе с.Вълчин 415 280 1
Бургас Сунгурларе с.Грозден/съставно н.м с.Лозица 851 593 1
Бургас Сунгурларе с.Климаш 381 275 1
Бургас Сунгурларе с.Костен 445 279 1
Бургас Сунгурларе с.Лозарево 691 598 1
Бургас Сунгурларе с.Манолич 1368 1047 2
Бургас Сунгурларе с.Подвис 360 293 1
Бургас Сунгурларе с.Прилеп 612 485 1
Бургас Сунгурларе с.Славянци/съставно н.м. с.Скала 809 598 1
Бургас Сунгурларе с.Съединение 1314 817 2
Бургас Сунгурларе с.Чубра 628 448 1