Местни избори 2019г.

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

гр. Сунгурларе, обл. Бургас, ул. Г. Димитров № 10
тел: 05571/5063; факс:5585; Е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Секретар община E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; тел.:05571/5664

 

Общинска администрация
Сунгурларе
Изх.№92-00-93/31.07.2019г.

 

П О К А Н А

ДО  ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА  РЪКОВОДСТВАТА  НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ
В 44-ТО НС, И РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ИМАЩИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО  ПРЕДСТАВЕНИ

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И ГОСПОДА,


   ВЪВ ВРЪЗКА  С ПРОИЗВЕЖДАНЕ  ИЗБОРИ  ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27  ОКТОМВРИ  2019Г. НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ.75 АЛ.1  ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС ,                                                        
   ВИ  КАНЯ  НА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВ  НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
 
СРЕЩАТА  ЩЕ  СЕ  ПРОВЕДЕ   НА  16.08.2019Г.ОТ 17.00 ЧАСА  В СГРАДАТА  НА  ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ -  I-ви етаж  зала  на  Общински съвет .

При провеждане на консултациите при кмета на общината  партиите и коалициите от партии   е необходимо да  представят:

1. Писмено предложение за състав  ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
4. Към предложението си по  т. 1 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на  ОИК не се яви в изборния ден.

                        /п/     
     КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
     ИНЖ. ВАСИЛ  ПАНДЕЛИЕВ