Местни избори 2019г.                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ, кметство ..........., секция № 001
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АПОСТОЛ                       МИЛКОВ                        ХАРДАЛОВ
                      ВЕЛИЧКА                       ДИМОВА                        ГРАДИНАРОВА
                      ДЕНЧО                         ЖЕЛЯЗКОВ                      ИВАНОВ
                      ДОНКА                         РАЙКОВА                       ИВАНОВА
                      ДРАГАН                        АПОСТОЛОВ                     ХАРДАЛОВ
                      ЕМА                           ИЛИЕВА                        ДИМИТРОВА
                      ЖИВКО                         СТОЯНОВ                       РАДАНЧЕВ
                      ЙОРДАН                        ВАСИЛЕВ                       ДАНЕВ
                      ЛЮБЧО                         ДРАГАНОВ                      МИНКОВ
                      НЕДКА                         ГЕОРГИЕВА                     НИКОЛОВА
                      ПЕНКА                         МАРИНОВА                      ХАРДАЛОВА
                      РУМЯНА                        ЖЕЧЕВА                        РАДАНЧЕВА
                      ТОДОР                         ВЕЛИКОВ                       БОЖКОВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ, кметство ..........., секция № 002
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ИВАН                          ЙОРДАНОВ                      НЕНЧЕВ
                      ЛЮБА                          АСЕНОВА                       АСЕНОВА
                      МАРИЙКА                       АТАНАСОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      МАРТИН                        АСЕНОВ                        АСЕНОВ
                      ПЕТЪР                         НИКОЛОВ                       ПЕТРОВ
                      ПЛАМЕН                        КОЛЕВ                         КОЛЕВ
                      ПЛАМЕН                        СТОЯНОВ                       ПАСКАЛЕВ
                      РОЗА                          МАРТИНОВА                     ЙОЗТЮРК ЧОБАН
                      СВИЛЕН                        АНГЕЛОВ                       ГЕНЧЕВ
                      СИЛВИЯ                        МАРТИНОВА                     РАЙЧЕВА
                      ТАНЯ                          АНДРЕЕВА                      АНГЕЛОВА
                      ТАТЯНА                        ГЕОРГИЕВА                     РАЙЛИ
                      ТЕМЕНУЖКА                     ЙОСИФОВА                      ПЕТРОВА
                      ХРИСТО                        ГЮЛОВ                         ЙОРДАНОВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ, кметство ..........., секция № 003
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНАТОЛИЙ                      ВЛАДИМИРОВ                    РАЙМЕР
                      АНГЕЛ                         МИХАЙЛОВ                      ДЖАМБАЗОВ
                      АСЕН                          АНГЕЛОВ                       БОЖИКОВ
                      АТАНАСКА                      ВАЛЕНТИНОВА                   ИВАНОВА
                      ДИМКА                         ДИМОВА                        ВАСИЛЕВА
                      ИВАЙЛО                        ИВАНОВ                        РАЧЕВ
                      ИВАНКА                        АТАНАСОВА                     КИРОВА
                      ИВАНКА                        КОСТАДИНОВА                   ИВАНОВА
                      ИВЕЛИНА                       СЕВДАЛИНОВА                   АНГЕЛОВА
                      РАДОСТИНА                     ТОДОРОВА                      БОЖИКОВА
                      СВЕТЛА                        НАСКОВА                       АНГЕЛОВА
                      СИЛВИЯ                        СЕВДАЛИНОВА                   АНГЕЛОВА
                      СНЕЖА                         ВЛАДИМИРОВА                   ПОРЯЗОВА
                      СТЕЛА                         СТЕФАНОВА                     СТРАТЕВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ, кметство ..........., секция № 004
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЬОША                        ИЛИЯНОВ                       САВОВ
                      АНГЕЛ                         ЩЕРЕВ                         ЙОРДАНОВ
                      АНГЕЛИНА                      ХРИСТОВА                      КАЛАЙДЖИЕВА
                      АНЕТА                         МИТКОВА                       ПАЛАЗОВА
                      АСЕН                          КОЛЕВ                         ИВАНОВ
                      БОЙКА                         ЩЕРЕВА                        ЙОРДАНОВА
                      ВЛАДИМИР                      ВЕСЕЛИНОВ                     РАДКОВ
                      ЗИНА                          МАНОЛОВА                      ЖИВКОВА
                      ИЛИЯ                          ЦОНЕВ                         ЯНЕВ
                      ЙОРДАН                        СТОЙЧЕВ                       АТАНАСОВ
                      МИХАИЛ                        АНГЕЛОВ                       ХРИСТОВ
                      ПЕНКА                         АТАНАСОВА                     АТАНАСОВА
                      ПЕНКА                         ПЕТЕВА                        ГЕНЧЕВА
                      САШО                          ТОДОРОВ                       АЛЕКСИЕВ
                      СЪБИНА                        НАСКОВА                       КАРАИВАНОВА
                      ТАНЯ                          МИХАИЛОВА                     ХРИСТОВА
                      ТИНА                          МАРИЯНОВА                     ИЛИЯНОВА
                      ХРИСТО                        АТАНАСОВ                      СПАСОВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.БЕРОНОВО, кметство ..........., секция № 005
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ИВАНКА                        ДИМИТРОВА                     ДИМИТРОВА
                      ИВИЛИНА                       МИТЕВА                        ГАНЕВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.БОСИЛКОВО, кметство ..........., секция № 006
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГИНКА                         НИКОЛОВА                      ПЛАХОВА
                      ДИМКА                         МИТКОВА                       ШЕЛЕВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ВЕЗЕНКОВО, кметство ..........., секция № 008
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНА                           БОРИСОВА                      ТОПАЛОВА
                      АСЕН                          БАЛИНОВ                       ТОПАЛОВ
                      ДИАНА                         ДОБРЕВА                       НЕШЕВА
                      ЕЛЗА                          ИВАНОВА                       КУЦАРОВА
                      ЕМИНЕ                         ОСМАНОВА                      КАФЕДЖИЕВА
                      ЕРДЖАН                                                      ИШЛЕК
                      ЕРЕДЖЕБ                       ЙОНУСОВ                       МУСТАФОВ
                      КАТЯ                          ИЛИЕВА                        МАРИНОВА
                      МИНЧО                         МИНЧЕВ                        КУКОРКОВ
                      МИРЕМ                         ХЮСЕИН                        ЮМЕР
                      МИХАЙЛ                        МИТКОВ                        МАРИНОВ
                      НАДИН                         ШАБАН                         СИНАП
                      НЕДЯЛКА                       РАНКОВА                       МИХАЙЛОВА
                      НЕДЯЛКА                       РУМЕНОВА                      ХУБЕНОВА
                      РЕДЖЕП                                                      ИШЛЕК
                      СВЕТЛА                        МИТКОВА                       СИМОВА
                      СЕЛБИЕ                        ШЕИПОВА                       КАФЕДЖИЕВА
                      СЮЛЕЙМАН                      НЕДЖЕТ                        СЮЛЕЙМАН


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ПЧЕЛИН, кметство ..........., секция № 010
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГЬОКАЙ                        ЮКСЕЛ                         ХЮМЕТОГЛУ
                      ГЬОКСЕЛ                       ЮКСЕЛ                         ХЮМЕТОГЛУ
                      ЗИНЕБ                         ХАСАНОВА                      ХЮСЕЙНОВА
                      МАРИЯНА                       БАЛИНОВА                      КАБАКЧЪ
                      СВЕТЛА                        РАДОСТИНОВА                   ТОПАЛОВА
                      ЮКСЕЛ                         ХАСАНОВ                       АПТУЛОВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ВЪЛЧИН, кметство ..........., секция № 011
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БЕКИР                         МЮМЮН                         ПАША
                      БИРСЕЛ                        АЛИ                           ЮМЕРОВА
                      ВЕНЕТА                        ХРИСТОВА                      ХРИСТОВА
                      КУНЮ                          ГАНЧЕВ                        ГАНЧЕВ
                      МИЛЧО                         МАНЧЕВ                        ХРИСТОВ
                      НАЙЛЕ                         МЕХМЕДАЛИЕВА                  КАВАЛДЖИЕВА
                      НЕДЯЛКО                       ГЕОРГИЕВ                      ГЬОШЕВ
                      НИКОЛАЙ                       СТЕФАНОВ                      ХРИСТОВ
                      СЕВДЖАН                                                     ГЮЛЕР
                      СЕВЕРИН                       ДИМОВ                         АЛЕКСАНДРОВ
                      СИЛВИЯ                        ДИМОВА                        ХРИСТОВА
                      ХАСАН                                                       АТЕШ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ................., кметство ........... , секция № 012
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БЛАГОЙ                        ДИНЕВ                         ДИНЕВ
                      ЙОРДАН                        КОЛЕВ                         КОТОВ
                      МАНОЛ                         ДИЧЕВ                         МАНОЛОВ
                      МИТКО                         ДЯКОВ                         ДЯКОВ
                      СТОЯН                         АТАНАСОВ                      МАНИКОВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ЗАВЕТ, кметство ..........., секция № 015
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      РУЖА                          РАЧЕВА                        СТОЙКОВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.КАМЧИЯ, кметство ..........., секция № 016
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛИ                           КЯЗИМ                         МЮМЮН
                      АНА                           ЧАВДАРОВА                     ЖЕЛЕВА
                      АНЕТА                         ВЕЛИНОВА                      МИНЧЕВА
                      АСЯ                           СЪБЕВА                        ХРИСТОВА
                      БЕРНА                         ГЮНАЙ                         ЙОЗГЮР
                      БИЛЯН                         БИЛЯНОВ                       АНДОНОВ
                      БИРДАНЕ                       ЯШАР                          ШЕРИФ
                      БОЯН                          РАФАИЛОВ                      РАДАНОВ
                      ВЕЛИЗАР                       РАФАИЛОВ                      РАДАНОВ
                      ВЕЛИКО                        МИЛАНОВ                       КАРАГЬОЗОВ
                      ВЕЛИН                         МИНЧЕВ                        МИНЧЕВ
                      ВИЛЯНА                        НЕВЕНОВА                      КАРАГЬОЗОВА
                      ВИОЛЕТА                       МЛАДЕНОВА                     МИНЧЕВА
                      ГАЛИНА                        РАДОСЛАВОВА                   ТЕРЗИЕВА
                      ГАНИМЕ                        ХАЗИМ                         АДЖАР
                      ГЕОРГИ                        ТРАЙКОВ                       ТРАЙКОВ
                      ГЮЛБИЕ                        АБДУРАХМАН                    ИБРЯМ
                      ГЮЛЯНА                        НЕВЕНОВА                      КАРАГЬОЗОВА
                      ГЮРСЕЛ                        МЮМЮН                         ХАЛИМ
                      ДЕМИР                         ДЕМИРЕВ                       ХРИСТОВ
                      ДЕМИР                         РОМАНОВ                       АСЕНОВ
                      ДЕМИР                         СТАМЕНОВ                      ХРИСТОВ
                      ДЕМИР                         ХРИСТОВ                       ХРИСТОВ
                      ДЕНИЗ                         ХАЗИМ                         ДАДАШ
                      ДЕНИСЛАВ                      РАДАНОВ                       КАРАГЬОЗОВ
                      ДЕНИСЛАВ                      РАДАНОВ                       КАРАГЬОЗОВ
                      ДЖАНСУ                                                      ДЬОНМЕЗ
                      ДУРГАДЪН                      МЮМЮН                         ИБРЯМ
                      ЕДА                           ГЮНАЙ                         ЙОЗГЮР
                      ЕЛЕНА                         ХРИСТОВА                      РАДЕВА
                      ЕЛМИРА                        РОМАНОВА                      АСЕНОВА
                      ЕМИНЕ                         ИСМАИЛ                        МЕХМЕД
                      ЕМРАХ                         МИЙРЕМ                        АЛИ
                      ЕРДЖАН                        РАМАДАН                       МЕХМЕД
                      ЖЕНЯ                          РОМАНОВА                      АСЕНОВА
                      ЗЕХРА                                                       ДЕРБАЗЛАР
                      ЗОЯ                           МЛАДЕНОВА                     ЯЛМАН
                      ЗЮМБЮЛА                       СТРАХИЛОВА                    КАРАГЬОЗОВА
                      ЙОВО                          СЪБИНОВ                       ЖЕЛЕВ
                      ЙЪЛДЪЗ                        ХАЗИМ                         ЧАКЪР
                      КРАСИМИРА                     НИКОЛАЕВА                     РАДЕВА
                      КЯЗИМ                         БАЙРЯМАЛИ                     МЮМЮН
                      МАРТИН                        ВЕЛИНОВ                       МИНЧЕВ
                      МАРТИН                        НИКОЛАЕВ                      ДИМИТРОВ
                      МАРТИН                        РАДАНОВ                       КАРАГЬОЗОВ
                      МИЙРЕМ                        АЛИ                           АХМЕД
                      МИЛАН                         РАДАНОВ                       КАРАГЬОЗОВ
                      МИЛКА                         ЙОСИФОВА                      АСЕНОВА
                      МУСА                                                        ДЕРБАЗЛАР
                      МЮМЮН                         АЛИ                           МЮМЮН
                      МЮМЮН                         ИБРЯМОВ                       АЛИЕВ
                      МЮМЮН                         ЮСЕИН                         ИБРЯМ
                      НАДЕЖДА                       МИХАЙЛОВА                     ЖЕЛЕВА
                      НАДРИЕ                        ХАЛИБРЯМОВА                   ЕРТЮРК
                      НЕВЕН                         ДИЛЯНОВ                       АНДОНОВ
                      НЕВЕН                         РАДАНОВ                       КАРАГЬОЗОВ
                      НЕВЕН                         СЕВЕРИНОВ                     ДЕМИРОВ
                      НЕДЯЛКО                       АСЕНОВ                        ЩЕЛИЯНОВ
                      НЕСИБЕ                        ИБРЯМ                         АЛИ
                      НОРА                          САБИНОВА                      АНДОНОВА
                      ОРХАН                                                       ЯЛМАН
                      РАМАДАН                       РЕДЖЕБ                        МЕХМЕД
                      РАМАДАН                       ШЕВКЕДОВ                      МЕХМЕДОВ
                      РАФЕТ                         АПТУРАМАН                     РАМАДАН
                      РЕДЖЕБ                        ИСМАИЛ                        СЮЛЕЙМАН
                      РЕМЗИЕ                        СЕИДАХМЕД                     МЮМЮН
                      РЕСМИЕ                        МЮМЮНАЛИ                      МЕХМЕД
                      РЕФИК                         РАШИД                         НЕДЖИБ
                      РОМАН                         ИЛИЯНОВ                       АСЕНОВ
                      РОСЕН                         МАРТИНОВ                      АСЕНОВ
                      РОСЕН                         ЩЕРЕВ                         МИХАИЛОВ
                      САБИН                         САБИНОВ                       ЖЕЛЕВ
                      САБИН                         СЕВЕРИНОВ                     НАУМОВ
                      САЛИ                          МАХМУД                        МЮМЮН
                      САЛИМ                         КАСИМОВ                       МЮМЮНОВ
                      САЛИОСМАН                     ОСМАН                         САЛИМ
                      СВЕТЛИН                       МАРТИНОВ                      КАРАГЬОЗОВ
                      СВЕТЛИН                       СЕВДАЛИНОВ                    ЖЕЛЕВ
                      СЕВГИНАР                      КЯЗИМ                         МИТКОВА
                      СЕВДА                         ДЕМИРЕВА                      ЖЕЛЕВА
                      СЕВДА                         МИЛАНОВА                      ЪРЪЗ
                      СЕВДА                         НЕВЕНОВА                      БЕКТАШ
                      СЕВДА                         СЕВЕРИНОВА                    ДЕМИРЕВА
                      СЕВДАЛИН                      МАРИНОВ                       АСЕНОВ
                      СЕВДАЛИН                      МИЛАНОВ                       КАРАГЬОЗОВ
                      СЕВДАЛИН                      НЕВЕНОВ                       КАРАГЬОЗОВ
                      СЕВДАЛИН                      СЕВДАЛИНОВ                    ЖЕЛЕВ
                      СЕВДАЛИНА                     НЕВЕНОВА                      ШАНЛЪ
                      СЕВЕРИН                       САБИНОВ                       НАУМОВ
                      СЕМА                          МАРТИНОВА                     НАУМОВА
                      СИЛВИЯ                        ВЕЛИКОВА                      КАРАГЬОЗОВА
                      СИЛВИЯ                        МЛАДЕНОВА                     ЙОЗТЮРК
                      СОНЯ                          ДЕМИРЕВА                      КАРАГЬОЗОВА
                      СЪБИН                         СТРАХИЛОВ                     ЖЕЛЕВ
                      СЪДИКА                        ШЕРИФ                         АХМЕД
                      ФАТМЕ                         ДЖЕЛАТИН                      ЛАТИФ
                      ФИДАНА                        ДЕМИРЕВА                      ХРИСТОВА
                      ХАБИЛ                         АДЕМ                          ЮМЕР
                      ХАВИЗЕ                        САЛИБРЯМ                      МЕХМЕД
                      ХАЗИМ                         БАЙРАМАЛИ                     МЮМЮН
                      ХАЛИЛ                         САЛИМ                         ДУРМУШ
                      ХАЛИМЕ                        ИСМАИЛ                        ДЕРБАЗЛАР
                      ХАНИФЕ                        ВЕЛИ                          РАМАДАН
                      ХРИСИМИР                      БОТЕВ                         МИХАЙЛОВ
                      ХРИСТИНА                      МАНОЛОВА                      УЗШЕН
                      ШЕНОЛ                                                       ЧЕЛИК
                      ШУКРИ                         МЮМЮН                         ХАСАН
                      ШЮКРИЕ                        МЮМЮН                         СУСАМДЖЪ
                      ЮЛИЯ                          БОРИСОВА                      ДЖЕНГЬОЗ
                      ЯШАР                          МЮМЮНОВ                       ШЕРИФОВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.КЛИМАШ, кметство ..........., секция № 017
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНИТА                         МАРТИНОВА                     ЧАУШЕВА
                      АСЕН                          НИКОЛАЕВ                      ЧАУШЕВ
                      АХМЕТ                                                       БАЛКАНДЖЪ
                      АШКЪН                         РУФАТОВ                       РАФЕТОВ
                      БАЙРАМАЛИ                     ОСМАН                         ШАБАН
                      БИЛЯНА                        НИКОЛАЕВА                     КАСАБОВА
                      ДЖЕНА                         ЕМИЛОВА                       ИЛИЕВА
                      ДИНКО                         РУСЕВ                         ДИЧЕВ
                      ДИЯН                          ХРИСТОВ                       КАВАЛДЖИЕВ
                      ЕМИЛ                          РУСАНОВ                       ЕМИЛОВ
                      ЕМИНЕ                                                       БАХАР ЙЕШИЛ
                      ЗЕЙНЕП                        ДУРМУШАЛИ                     ИНДЖЕ
                      ЗЛАТИНА                       ИСКРЕНОВА                     АЛТАЙ
                      КАРАМФИЛ                      АСЕНОВ                        ХРИСТОВ
                      КАТЯ                          МЛАДЕНОВА                     АСЕНОВА
                      КАТЯ                          САШЕВА                        ДАУТЕВА
                      КРАСИМИР                      МИЛАНОВ                       МИЛАНОВ
                      МИЛАН                         ВЕЛЕВ                         МИЛАНОВ
                      МИРЕМ                         ХАСАНОВА                      ИНДЖОВА
                      НАЗЛЪ                                                       ВЕЛИОГЛУ
                      НАСКА                         КАРАМФИЛОВА                   АСЕНОВА
                      НИКОЛАЙ                       АСЕНОВ                        ЧАУШЕВ
                      САДИФЕ                        ШЕВКЕД                        МИЛАНОВА
                      СЕВДА                         АСЕНОВА                       ХРИСТОВА
                      СЕЙДАХМЕД                     АХМЕД                         ИНДЖЕ
                      СЕЙДАХМЕД                     ХАЛИД                         ИНДЖЕ
                      ФАТМА                         СЕЙДАХМЕД                     ИНДЖЕ
                      ХАСАН                         ОСМАНОВ                       ОСМАНОВ
                      ХУБЕН                         ЮРИЕВ                         ИЛИЕВ
                      ШАБАН                         ОСМАН                         ХАСАН
                      ЮЛИЯН                         ЮРИЕВ                         ИЛИЕВ
                      ЮРИЙ                          РАДЕВ                         ИЛИЕВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.КОСТЕН, кметство ..........., секция № 018
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙШЕ                          МУСТАФА                       АЛИ
                      АЛИ ОСМАН                                                   УЙГУН
                      АСЯ                           ЩЕЛИЯНОВА                     БАГРЯНОВА
                      АХМЕД                         ЕРЕДЖЕБ                       КЬОСЕ
                      АХМЕДАЛИ                      ЕРЕДЖЕБ                       МУСТАФА
                      ГАЛЯ                          МИХАЙЛОВА                     ДЖИНОВА
                      ГЕНАДИ                        ЕВГЕНИЕВ                      ЛОВДЖИЕВ
                      ГЬОКХАН                                                     ГЮЛЕР
                      ГЮЛСЕВЕР                      МУСА                          ТЮРКАН
                      ГЮЛФИЕ                        АХМЕД                         ХАШИМ
                      ГЮНАЙДЪН                      ХЮСЕИН                        САЛИ
                      ДЖАНЕР                                                      КУЗУ
                      ЕВГЕНИЙ                       ШИБИЛЕВ                       ЛОВДЖИЕВ
                      ЕЛЕНА                         ЕВГЕНИЕВА                     ЛОВДЖИЕВА
                      ЕЛИН                          МИНЧЕВ                        ХРИСТОВ
                      ЕМНЯ                          ЕРЕДЖЕБ                       НАДЪР
                      ЕНУРМЕЛЕК                     АХМЕТ                         КАСАМАН
                      ЕРДЖАН                        РАМАДАН                       АХМЕД
                      ЖЕНЯ                          МОМЧИЛОВА                     ИВАНОВА
                      ЗЕЛИХА                        САФЕТ                         САЛИ
                      КАРАМФИЛКА                    АСЕНОВА                       КУЗУ
                      КАРАМФИЛКА                    ЕМИЛОВА                       ИВАЙЛОВА
                      КЕНАН                         ОСМАН                         АЛИ
                      КЪЙМЕТ                        ОСМАН                         АЛИ
                      МАРИН                         АСЕНОВ                        ЛОВДЖИЕВ
                      МИГЛЕНА                       МИТКОВА                       ЕРЗИНДЖАН
                      МИТКО                         ОГНЯНОВ                       ДЖИНОВ
                      МУСА                          ХАСАНОВ                       СМАИЛОВ
                      НАЗИМ                         МЕХМЕДОВ                      АПТИШЕВ
                      НЕНО                          ЕВГЕНИЕВ                      ЛОВДЖИЕВ
                      ОСМАН                         АЛИ                           НАДЪР
                      РАМАДАН                                                     КЕСКИН
                      РАМАДАН                       АХМЕД                         ХАШИМ
                      РАМАДАН                       СЮЛЕЙМАН                      АЛИ
                      РОЗА                          АСЕНОВА                       АСЕНОВА
                      РУМЕН                         МИХАЙЛОВ                      БАГРЯНОВ
                      РУМЕН                         РУСЛАНОВ                      РАЙЧЕВ
                      РУМЕН                         ХРИСТОВ                       АНГЕЛОВ
                      СЕВДА                         МАРТИНОВА                     АСЕНОВА
                      СЕВДАЛИН                      МИТКОВ                        ДЖИНОВ
                      СЕВДАЛИНА                     СЕВДАЛИНОВА                   ЙЕНИДЖИ
                      СЕВЕРИН                       АСЕНОВ                        ЛОВДЖИЕВ
                      СЕЙДАХМЕД                     ШАКИРОВ                       КУРУОСМАНОВ
                      СЕМА                          МАРТИНОВА                     ЖЕЛЯЗКОВА
                      СЮЛЕЙМАН                      АЛИ                           АЛИ
                      ТАЙБЕ                         ХАЛИЛ                         ЛОВДЖИЕВА
                      ТАНЯ                          МЛАДЕНОВА                     ГРАДИНАРОВА
                      ТЕНЗИЛЕ                       ХАЛИЛОВА                      МЕХМЕДАЛИЕВА
                      ФАТМЕ                         АХМЕДОВА                      СМАИЛОВА
                      ФАТМЕ                         НИЯЗИ                         АЛИ
                      ФИГЕН                                                       АКСОЙ
                      ХАБИБЕ                        КЕРИМОВА                      ОСМАНОВА
                      ХАЛИЛ                         МЕХМЕД                        АДЕМ
                      ХАСАН                         МУСА                          СМАИЛ
                      ХАТЧЕ                         АЛИ                           МУСТАФОВА
                      ХАТЧЕ                         АЛИОСМАН                      КАСАМАН
                      ХЮСЕИН                        СЮЛЕЙМАН                      АЛИ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ЛОЗАРЕВО, кметство ..........., секция № 019
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНКА                          ГЕОРГИЕВА                     ДЖОМЕВА
                      ГАНА                          ТИМНЕВА                       СТОЙКОВА
                      ДАНИЕЛА                       МАРИЙКОВА                     КУКОРКОВА
                      ЕБРУ                          МЕХМЕД                        КРАЕВА
                      ЙОРДАНКА                      МИНКОВА                       ХАНКОВА
                      КИРЧО                         ИЛИЕВ                         КУТЕВ
                      КОСТА                         МЕХМЕДОВ                      ГОРЦЕВ
                      ЛАЗАР                         ХРИСТОВ                       КОЛЕВ
                      МАРИЙКА                       СТЕФАНОВА                     КУКОРКОВА
                      МАРИЯНА                       КОСТОВА                       ГОРЦЕВА
                      МЕХМЕТ АЛИ                                                  ГЮНЕШ
                      МИЛЕН                         РОСЕНОВ                       ПИЛЕВ
                      МИЛЕНА                        АНДРЕЕВА                      МИНКОВА
                      НАДЕЖДА                       РАДЕВА                        ТОДОРОВА
                      РУСИ                          КОЛЕВ                         ТОДОРОВ
                      ТАНЯ                          ПЕТРОВА                       ПЕТРОВА
                      ЯНКА                          ГОСПОДИНОВА                   МАРИНОВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.МАНОЛИЧ, кметство ..........., секция № 020
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АДРИАНА                       ПЛАМЕНОВА                     АВДЖЪ
                      АЙЛИН                                                       ЧЕТИН
                      АЙТУХАН                                                     МОЛЛАОГЛУ
                      АЛБЕНА                        АСЕНОВА                       ЧОЛЕВА
                      АЛИ                           ХАЛИЛ                         ЧЬОЛ
                      АНА                           ХУБЕНОВА                      ГРАДИНАРОВА
                      АНАСТАСИЯ                     НАСКОВА                       ЧОЛЕВА
                      АНЕЛИЯ                        НИКОЛАЕВА                     ШЕН
                      АРДА                                                        АВДЖЪ
                      АХМЕД                         ОСМАНОВ                       ЧОТУКОВ
                      БАЙРЯМ                        НАИМ                          ХАЛИЛ
                      БЮРХАН                        КЯЗИМ                         РАШИД
                      ВАСИЛ                         АСЕНОВ                        МОЛЛОВ
                      ВЕЛИН                         НЕВЕНОВ                       НАЛДЖИЕВ
                      ГЬОКАЙ                                                      ЧЬОЛ
                      ДАМЯН                         КРЕМОВ                        АВДЖИЕВ
                      ДЖЕНКА                        САШЕВА                        АЙСАН
                      ЕЛКА                          АНТОНОВА                      КЕНАН
                      ЕМИНДЖАН                      ИСМАИЛ                        КАРАКАШ
                      ЕМРАХ                         ШАБАНОВ                       МЕХМЕДОВ
                      ЕМРЕ                                                        АЙСАН
                      ЗУЛБИЕ                        СЕЙДАЛИ                       ПАША
                      ЗЮМБЮЛ                        АХМЕД                         КЮЧЮКЙЪЛМАЗ
                      ИБРАХИМ                                                     СЕВЕР
                      ИДРИЗ                         АЛИ                           ЧЬОЛ
                      ИМИГЮЛ                        ХАЛИБРЯМ                      РАМАДАН
                      ИСМАИЛ                        ЕМИНОВ                        КАДИШЕВ
                      КЕРФИДАНА                     САМУИЛОВА                     РАШКОВА
                      МИГЛЕНА                       ДЕМИРЕВА                      РИЗА
                      МИТКО                         РАДАНОВ                       КИРОВ
                      МЛАДЕН                        МЛАДЕНОВ                      ГРАДИНАРОВ
                      МЮМЮН                         ХАСАН                         АХМЕД
                      НАИМ                          БАЙРАМ                        ХАЛИЛ
                      НАЙМЕ                         АЛИЕВА                        ЮМЕР
                      НАСКО                         ПЛАМЕНОВ                      ЧОЛЕВ
                      НЕВЕН                         ВЕЛЕВ                         НАЛДЖИЕВ
                      НЕДЖМИТИН                     МЮМЮН                         ПАША
                      НЕДЖМИТИН                     СЮЛЕЙМАН                      ЮМЕР
                      НЕЛИ                          МИЛЕНОВА                      ЧОЛЕВА
                      НЕРГЮЛ                        ЮСЕИН                         КАРАКАШ
                      НИЛГИНА                       РАЙКОВА                       АНДОНОВА
                      НИХАТ                         ЛЮТВИ                         ЮМЕР
                      НУРИЕ                         ИЗЕТ                          РАМАДАН
                      ОКТАЙ                         НИКОЛАЕВ                      ЧОЛЕВ
                      ПЛАМЕН                        НАСКОВ                        ЧОЛЕВ
                      РАНГЕЛ                        ФИЛИПОВ                       АНДОНОВ
                      СЕЛИМЕ                        МЮМЮН                         ЧЬОЛ
                      СЕЛЯТИН                       НИКОЛАЕВ                      ЧОЛЕВ
                      ТАНЕР                         НИХАТ                         ЮМЕР
                      ТУГАЙ                         НИХАТ                         ЮМЕР
                      ФИЛИП                         МИХАЙЛОВ                      АНДОНОВ
                      ХАТИДЖЕ                       АЗИС                          ЮМЕР
                      ХРИСТИНА                      АЛДИНОВА                      НАЛДЖИЕВА
                      ШЕНАЙ                         ИЗЕТ                          РАМАДАН
                      ЮЗНЮР                         ИЛИЯЗ                         ЙЕЛКОВАН


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.МАНОЛИЧ, кметство ..........., секция № 021
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙНАЗ                         ИЛИЯЗ                         МОЛЛАХЮСЕИН
                      АЙШЕ                          ХЮСЕИНОВА                     ФЕТОВА
                      АЙШЕНУР                       МЮМЮН                         ГЮНЕШ
                      АЛДИН                         АНГЕЛОВ                       КАРАГАРЕНОВ
                      АЛДИН                         ВЕЛЕВ                         НАЛДЖИЕВ
                      АЛИ                           НАЗИФ                         КУРТУЛУШ
                      АСЯ                           ДЕМИРЕВА                      КАРАГЬОЗОВА
                      БАЙРАМ                        АБДУЛЛАХ                      БАЙРАМ
                      БАНУ                          ШЕВКИ                         КАРАГАН
                      БАХРИЕ                        РАМАДАН                       КАРААЛИ
                      БЕКИР                         НАЗИФ                         КАРААЛИ
                      БЕРКАЙ                        ЗАФЕР                         НАЛДЖИ
                      БЕХЧЕТ                        МЮМЮН                         АХМЕД
                      БОГДАН                        АНГЕЛОВ                       КАРАГАРЕНОВ
                      ГАЛЯ                          ХУБЕНОВА                      КАРАГАРЕНОВА
                      ГЬОКСЕЛ                                                     МОЛЛАОГЛУ
                      ГЮЛЕНА                        ЩЕРЕВА                        ХАДЖЕНОВА
                      ГЮЛСЮМ                        АБДУЛАХ                       ГЮНДОГДУ
                      ГЮРСЕЛ                                                      МОЛЛАОГЛУ
                      ДЕМИР                         ЕВТИМОВ                       КАРАГЬОЗОВ
                      ЕЛИЗАР                        ДЕМИРЕВ                       КАРАГЬОЗОВ
                      ЕМИЛ                          НАЧЕВ                         ХАДЖЕНОВ
                      ЕРДИНЧ                        НАЗМИ                         НАЛДЖЪ
                      ЗАФЕР                         НИЯЗИ                         НАЛДЖИ
                      ЗЕЙНЕБ                        ШАБАН                         СЪРАК
                      ЗЮМБЮЛ                        АЛИОСМАНОВА                   ИСАЕВА
                      ЗЮМБЮЛ                        ЕМИН                          СЪРАК
                      ЙОЗЛЕМ                        ШЕВКИ                         ГЮНДОГДУ
                      ЙОРДАН                        АСЕНОВ                        МОЛЛОВ
                      МЕЛИХ                         МЕМДУ                         НАИМ
                      МЕЛИХА                        НАЗМИ                         РАДЕВА
                      НАГИХАН                       ХАЛИТ                         МУТЛУ
                      НАДЖИЕ                        БЕКИР                         МУТЛУ
                      НАЗМИ                         АЛИ                           НАЛДЖЪ
                      НАЗМИ                         БЕКИР                         КАРААЛИ
                      НУРДЖИХАН                     ХАЛИТ                         МУТЛУ
                      РАИФ                          ШУКРИ                         ПАРАФИТ
                      РАФЕТ                         ЮСУФ                          ШЕРИФ
                      РЕФИК                         МУРАД                         МОЛЛАМАХМУД
                      САБАХАТИН                     МЕХМЕД                        ЧЬОЛ
                      САБРИЕ                        ИСМЕТ                         КАРААЛИ
                      САНИЕ                         РЕДЖЕБ                        НАЛДЖИ
                      СЕБАХАТТИН                                                  ЧЬОЛ
                      СЕВДА                         АХМЕД                         ПАЛАДЕМИР
                      ФАТМЕ                         РЕДЖЕБ                        АХМЕД
                      ФАТМЕ                         ХЮСЕИНОВА                     ОСМАНОВА
                      ФИДАНКА                       ЕМИЛОВА                       ХАДЖЕНОВА
                      ХАЛИЛ                         ЮСЕИН                         МЮМЮН
                      ХУБЕН                         РАЧЕВ                         ЗАБУНОВ
                      ХЮСЕИН                        ШАБАН                         СЪРАК
                      ШАБАН                         АБДУЛЛА                       СЪРАК
                      ШЕФИЕ                         МЕХМЕД                        КАРАГАН
                      ШИНАСИ                        РАИФ                          МОЛЛАМАХМУД
                      ЮЗКАН                         ГЮРСЕЛ                        МУТЛУ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ПОДВИС, кметство ..........., секция № 022
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДОЧКА                         СТЕФАНОВА                     КУЦАРОВА
                      НИКОЛАЙ                       ЖЕКОВ                         ЖЕКОВ
                      СВЕТЛА                        ЖЕЛЯЗКОВА                     ЙОРДАНОВА
                      ЧАНКО                         КОСТАДИНОВ                    НЕДЕЛЧЕВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ПРИЛЕП, кметство ..........., секция № 023
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙШЕ                          ТАХИР                         АХМЕД
                      АЛП ЕГЕ                                                     ЙОЗТЕКИН
                      АНИФЕ                         ЕРЕДЖЕБОВА                    ШИМШЕК
                      ГЕОРГИ                        АЛЕКСИЕВ                      ЖЕЛЕЗОВ
                      ГЮЙСЮМ                        АХМЕДОВА                      ЕРЕДЖЕБОВА
                      ДАНЧО                         КИРЧЕВ                        КОСТОВ
                      ДЕНИС                         АТАНАСОВ                      ДЕНИСОВ
                      ДЕНИЦА                        СЕРБЕЗОВА                     ЙОЗТЕКИН
                      ЕЛИ                           СЕРБЕЗОВА                     КИСЬОВА
                      ЗЛАТКА                        КИРЧЕВА                       КОСТОВА
                      КИРО                          МЛАДЕНОВ                      ДАУТЕВ
                      МЕРИЯМ                                                      ДУМАН
                      НАЗМИЕ                        ХЮСЕИН                        САЙГЪ
                      ОНУР                                                        ВАТАНСЕВЕР
                      ОСМАН ЕФЕ                                                   ЙОЗТЕКИН
                      ПАКИЗЕ                        БАЙРАМАЛИ                     ОСМАН
                      ТАНЕР                                                       АЛТЪНДАГ
                      ТУБА                                                        АКДЖАН
                      ХАЛИЛ                                                       ДУМАН
                      ХАРИЗАН                       РУСЛАНОВ                      БЕНЕВ
                      ХАСАН                         БАЙРЯМАЛИ                     БАЙРЯМАЛИ
                      ЮЛИЯ                          АСЕНОВА                       ДЕНИСОВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.САДОВО, кметство ..........., секция № 024
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВИРГИНИЯ                      ИВАНОВА                       КАЛОЯНЧЕВА
                      ГАНКА                         ГОСПОДИНОВА                   ГЕОРГИЕВА
                      РАДОСТИН                      ХРИСТОВ                       РАХНЕВ
                      СЕВГИ                         ФАТМОВА                       ХАСАНОВА
                      СЕДИКА                        ИСМАИЛОВА                     ДЖИНОВА
                      ХРИСТИНА                      ХРИСТОВА                      ХРИСТОВА
                      ЮЛИЯНА                        МИХАЙЛОВНА                    ТУРГУНБАЕВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ................., кметство ........... , секция № 025
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АСЕН                          АНГЕЛОВ                       АНГЕЛОВ
                      ВЕЛА                          ИВАНОВА                       ПАНАЙОТОВА
                      ВИОЛЕТА                       ТЕНЕВА                        ДИЧКОВА
                      ДЕНКА                         МАРИНОВА                      ДИМИТРОВА
                      ДЖЕНИФЪР                      ЙОРДАНОВА                     ДИМИТРОВА
                      ДИМО                          ВЕЛЕВ                         ГЕОРГИЕВ
                      ИВАН                          ИЛИЕВ                         ДИМИТРОВ
                      ЛЮБЧО                         СТЕФАНОВ                      ГЕНЧЕВ
                      МАГДАЛЕНА                     СЕНКОВА                       ЙОРДАНОВА
                      МАРА                          ТОДОРОВА                      ИВАНОВА
                      ПЕПА                          ИВАНОВА                       ВЪЛЧЕВА
                      СЛАВЕЙКА                      ГОГОВА                        ПАЧЕЛИЕВА
                      СТАНИСЛАВ                     ЖИВКОВ                        ДИЧКОВ
                      СТАНКА                        ВАСИЛЕВА                      ЩЕРЕВА
                      СТОЙКА                        ИВАНОВА                       КАРЧЕВА
                      ЯНКА                          НИКОЛОВА                      СЪБЕВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.СЪЕДИНЕНИЕ, кметство ..........., секция № 026
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНУШКА                        МИТКОВА                       СЮЛЕЙМАН
                      ЗЛАТКА                        МИТКОВА                       ОГНЯНОВА
                      МУСТАН                        ТАХИР                         ХЮСЕИН
                      НОНКА                         НАНЕВА                        ПОПОВА
                      НУРЛА                         ИЗЕТ                          НУРЛА
                      ФАТМЕ                         ИСУФ                          ЧАУШ
                      ХАСАН                         АХМЕД                         МЕХМЕД


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.СЪЕДИНЕНИЕ, кметство ..........., секция № 027
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙДУХАН                       ШАКИРОВ                       ШАКИРОВ
                      АЙЛИН                                                       АРЪНАН
                      АЙШЕ                          АХМЕД                         МОДРОВА
                      АЙШЕ                          ЕМИН                          ХАСАН
                      АЙШЕ                          МЕХМЕД                        АЛИ
                      АЙШЕ                          МУСТАФА                       НЬОРДАЛ
                      АЙШЕ                          ХАЛИЛ                         ОСМАН
                      АЛИ                                                         АЛИОГЛУ
                      АЛИ                           ЗЕКРИЕ                        ХАСАН
                      АЛИ                           КАДИР                         АЛИ
                      АЛИ                           ХЮСЕИНОВ                      АЛИЕВ
                      АНА                           АСЕНОВА                       ДЕМИРОВА
                      АНА                           ВЛАДИМИРОВА                   МОДРОВА
                      АНА                           ИЛИЯНОВА                      ОСМАН
                      АНА                           МАРТИНОВА                     АРСОВА
                      АНИФЕ                         МЕХМЕД                        СЕВИНЧ
                      АНИФЕ                         ХАСАН                         ХАМЗА
                      АНИФЕ                         ХИЛМИ                         ХАСАН
                      АНКА                          ХРИСТОВА                      АЛЕКСАНДРОВА
                      АННА                          МИЛЕВА                        ХАДЖИЕВА
                      АНФЕ                          ИСМАИЛ                        АЛИ
                      АСЕН                          ИЛИЯНОВ                       ЗИДАРОВ
                      АХМЕД                         МЕХМЕД                        АХМЕД
                      АХМЕД                         МЕХМЕДОВ                      ХАСАНОВ
                      АХМЕД                         МЕХМЕДОВ                      ШАКИРОВ
                      АХМЕД                         ХАЛИЛ                         ХАМЗА
                      АХМЕД                         ХАСАН                         ЮМЕР
                      БЕЙХАН                        БЕЙТУЛА                       СЮЛЕЙМАН
                      БЕКИР                         МЕХМЕД                        АХМЕД
                      БИНААЗИЕ                      ИСУФ                          ОСМАН
                      ВАСИЛ                         ХРИСТОВ                       АЛЕКСАНДРОВ
                      ВАХИДЕ                                                      АРЪНАН
                      ВЕСЕЛИН                       ИВАНОВ                        МИТЕВ
                      ГАЛИН                         ДАНАИЛОВ                      АТАНАСОВ
                      ГЮЙСЮМ                        МУСТАН                        ЙОЗГЮР ХЮСЕЙН
                      ГЮЛБЕН                                                      ЧАМЛЪДЕРЕ
                      ГЮЛСЮМ                        НИАЗИ                         БИЛЯЛ
                      ГЮСЮМ                         ХАСАН                         ХАДЖИЕВА
                      ДЕЯН                          СЕВДАЛИНОВ                    АРСОВ
                      ДЖЕЙДА                                                      СААТ
                      ДЖЕЛИЛ                        РАСИМОВ                       АХМЕДОВ
                      ДЖЕМАЛ                                                      ЮКСЕЛ
                      ДЖЕМИЛ                        ОСМАН                         АХМЕД
                      ДИМЧО                         МИЛЕВ                         ХАДЖИЕВ
                      ЕВЕЛИНА                       ИВАНОВА                       ГОЛЕМАНОВА
                      ЕВЕЛИНА                       ИВАНОВА                       МИТЕВА
                      ЕЗГИ НУР                                                    КИВИК
                      ЕЛИН                          ХУБЕНОВ                       ИЛИЕВ
                      ЕЛКА                          МАНУШЕВА                      КИВИК
                      ЕЛФИДА                        СЮЛЕЙМАН                      АХМЕД
                      ЕМЕТУЛА                       ХЮСЕИН                        ХАСАН
                      ЕМИЛ                          КРАСИМИРОВ                    БОМБАДЖИЕВ
                      ЕМИЛ                          СЕВЕРИНОВ                     МОДРОВ
                      ЕМИЛИЯ                        ДАНАИЛОВА                     ЙОРГЮН
                      ЕМИЛИЯ                        САМУИЛОВА                     ТОДОРОВА
                      ЕМИНЕ                                                       БИРЧАН
                      ЕМИНЕ                         АХМЕД                         ХАТИПОГЛУ
                      ЕМИНЕ                         ИСМАЙЛХАКОВА                  АХМЕДОВА
                      ЕМИНЕ                         ИСУФ                          АЛИ
                      ЕМИНЕ                         МУСТАФА                       ХЮСЕЙНАЛИ
                      ЕМИНЕ                         ХЮСЕИН                        АХМЕД
                      ЕМИНЕ                         ЯКУБ                          ЮКСЕЛ
                      ЕМИТУЛА                       ОСМАН                         АХМЕД
                      ЕМРЕ                                                        ЙОРГЮН
                      ЕФЕ                                                         ДЖЕСУР
                      ЗАХАРИ                        АНТОНОВ                       ЗАХАРИЕВ
                      ЗЕКРИЕ                        АЛИ                           ХАСАН
                      ЗИЙНЕБ                        АЗИС                          МЕХМЕД
                      ЗИЙНЕБ                        АЛИ                           МЕХМЕД
                      ЗИЙНЕБ                        ИБРАХИМ                       ТАХИР
                      ЗИЙНЕБ                        ИБРЯМ                         ЙОНДЕР
                      ЗИЙНЕБ                        МУСТАФА                       ХАЛИЛ
                      ЗИЙНЕБ                        ТАХИРОВА                      МУСТАФОВА
                      ЗОЯ                           ЮЛИЯНОВА                      ЮМЕР
                      ЗЮБЕЙДЕ                                                     КОРКМАЗ
                      ЗЮМБЮЛА                       ВЛАДИМИРОВА                   МОДРОВА
                      ИКРЯМ                         ХАСАН                         ИКРЯМ
                      ИЛИЯН                         МАРТИНОВ                      ЗАХАРИЕВ
                      ИСМАИЛ                        ЗЕЙТИ                         ЯМЕН
                      ИСМАИЛ                        МЕХМЕД                        МЕХМЕД
                      ИСМАИЛ                        НИАЗИ                         ИСМАИЛ
                      ИСМАИЛХАКЪ                    ХЮСЕИН                        АХМЕД
                      ИСМАЙЛ                        ИСМАИЛХАКЪ                    АХМЕД
                      ИСМИ                          МУСТАФА                       ЕМИН
                      ИСУФ                          ВЕЙСЕЛ                        ХАСАН
                      ЙОЗГЮР                        ЛЮТВИ                         СМАИХАКЪ
                      КААН                                                        ХАДЖЪОГЛУ
                      КАДРИЕ                        РАМАДАН                       МЕХМЕД
                      КАРАМФИЛКА                    ИЛИЯНОВА                      ЙЪЛМАЗ
                      КЕВСЕР                        АХМЕД                         АХМЕД
                      КЕРИМЕ                        НАЗИФ                         АХМЕД
                      КИПРА                         ЙОСИФОВА                      БАГРЯНОВА
                      ЛЕВЕН                         НАСКОВ                        ЧАУШЕВ
                      ЛЮТВИ                         ЕМИН                          СМАИХАКЪ
                      МАЖДЕ                         МУСТАФА                       АХМЕД
                      МАЛИН                         МАЛИНОВ                       ЕНЧЕВ
                      МАРГАРИТА                     ИВАЙЛОВА                      ЕНЧЕВА
                      МАРГАРИТА                     МАЛИНОВА                      ЕНЧЕВА
                      МАРТИН                        МАРТИНОВ                      МАРИНОВ
                      МАРТИН                        ОРЛИНОВ                       ХАДЖИЕВ
                      МЕРТ                                                        ГЮВЕН
                      МЕТИН                         ИСМАИЛ                        МЕХМЕД
                      МЕХМЕД                        ОСМАН                         ИБРЯМХАК
                      МЕХМЕД                        ХАККЪ                         ЮМЕР
                      МЕХМЕД                        ХЮСЕИНОВ                      ИСУФОВ
                      МЕХМЕД                        ШАКИРОВ                       ШАКИРОВ
                      МИЙРЕМ                        РАМАДАНОВА                    АЛИЕВА
                      МИЛЕН                         РУСАЛИНОВ                     МАРИНОВ
                      МИЛЕН                         ХРИСТОВ                       МАРИНОВ
                      МИЛЕНА                        РУСАЛИНОВА                    МАРИНОВА
                      МИТКО                         ИЛИЯНОВ                       ЗИДАРОВ
                      МЛАДЕН                        РУСАЛИНОВ                     МАРИНОВ
                      МОНИКА                        ЮЛИЯНОВА                      БОДУРОВА
                      МУРАД                         ХАБИЛ                         МУРАД
                      МУСТАФА                       АЛИ                           МУСТАФА
                      МУСТАФА                       ДЖЕМИЛ                        ОСМАН
                      МУСТАФА                       ОСМАН                         ВЕЙСЕЛ
                      МУСТАФА                       ХЮСЕЙНАЛИЕВ                   АЛИЕВ
                      НАДЕЖДА                       ХРИСТОВА                      БАУАЗИР
                      НАДЯ                          АНГЕЛОВА                      МАРИНОВА
                      НАДЯ                          ЙОРДАНОВА                     БОМБАДЖИЕВА
                      НЕВИЕ                         БЕКИР                         БИЛЯЛ
                      НЕДЖМИЕ                       МУСТАФА                       МУСТАФА
                      НЕШЕ                          ИБРАХИМ                       ВЕЙСЕЛ
                      НИАЗИ                         ИСМАИЛОВ                      ЧАУШЕВ
                      НИАЗИ                         ХАКЪ                          БИЛЯЛ
                      НИКОЛАЙ                       АЛБЕНОВ                       ХАДЖИЕВ
                      НУРГЮЛ                                                      УГУРЛУ
                      ОГУЗХАН                                                     ЙОРГЮН
                      ОСМАН                         АЗИС                          ОСМАН
                      ОСМАН                         МЕХМЕД                        ИБРЯМХАК
                      ОСМАН                         ХАСАН                         ВЕЙСЕЛ
                      ОСМАН                         ХАСАН                         ОСМАН
                      РАБИЕ                         ОСМАН                         СМАИХАКЪ
                      РАМАДАН                       ХАСАН                         ОСМАН
                      РЕМЗИЕ                        АДЕМ                          СЕВИНЧ
                      РОЗА                          ИЛИЯНОВА                      ИЛИЯНОВА
                      РОСИЦА                        ЕНЬОВА                        ДИМИТРОВА
                      РУМЕН                         МИХАЙЛОВ                      МАРИНОВ
                      САВАШ                                                       ХАТИПОГЛУ
                      САНИЕ                         АХМЕД                         ЮМЕР
                      САНИЕ                         ДЖЕЛИЛ                        МЕХМЕД
                      САРА                          АББАС АХМЕД                   БАУАЗИР
                      СЕВДА                         МИТЕВА                        ХАДЖИЕВА
                      СЕВДАЛИН                      ХАРИЗАНОВ                     ЧАВДАРОВ
                      СЕВДАЛИНА                     ЯНКОВА                        БИРЧАН
                      СЕВЕРИН                       ЕМИЛОВ                        МОДРОВ
                      СЕВЕРИН                       СЕВЕРИНОВ                     МОДРОВ
                      СЕВЕРИН                       ХУБЕНОВ                       ИЛИЕВ
                      СЕВЕРИНА                      ИВАНОВА                       ЧОРЛУЛУОГЛУ
                      СЕДА                                                        СЕВИНЧ
                      СЕЙДЕ                         МУСТАФА                       ЧЕТИН ЙОЛДАШ
                      СЕЙДЕ                         НИАЗИ                         ТЮРКЙЪЛДЪЗ ГЮР
                      СЕЙДЕ                         ХАМИД                         ЮМЕР
                      СЕЛВЕТ                        МУСТАФА                       ВЕЙСЕЛ
                      СЕЛИМЕ                        МЕХМЕДОВА                     ЙОСИФОВА
                      СЕРХАН                        ИСА                           ДЖЕЛИЛ
                      СЕЧКИН                        ИСМАИЛ                        МЕХМЕД
                      СИЛВИЯ                        ВЛАДИМИРОВА                   МОДРОВА
                      СИЛВИЯ                        МИТКОВА                       ХАНДАН
                      СМАИЛХАКЪ                     МЕХМЕД                        АХМЕД
                      СУЗАНА                        РАДЕВА                        ЗАХАРИЕВА
                      СЪЛЗИЦА                       СЕВДАЛИНОВА                   ДЖЕЛИЛ
                      ТЕМЕНУГА                      ПАНАЙОТОВА                    МИТРЕВА
                      ФАНКА                         ХРИСТОВА                      ХРИСТОВА
                      ФАТМЕ                         АЛИ                           АХМЕД
                      ФАТМЕ                         ИСМАИЛОВА                     ШАКИРОВА
                      ФАТМЕ                         МУСТАФА                       КУЛАКСЪЗ
                      ФАТМЕ                         МУСТАФА                       ХЮСЕИН
                      ФАТМЕ                         ТАХИР                         ХЮСЕИН
                      ФАТМЕ                         ХАЛИИБРЯМ                     МЕХМЕД
                      ФАТМЕ                         ХЮСЕИН                        ЙОЗКАРАНФИЛ
                      ФАТМЕ                         ХЮСЕИНАЛИ                     ХЮСЕИН
                      ФЕИЙДЕС                       МУСТАФА                       ИСУФ
                      ФИДАНКА                       ВЛАДИМИРОВА                   МОДРОВА
                      ФИЙДЕС                        МУСТАФА                       ЮМЕР
                      ФИЙДЕС                        ОСМАН                         ОСМАН
                      ФУРКАН                                                      СЕВИНЧ
                      ФУРКАН                                                      ХАНДАН
                      ХАДЖЕР                        ОСМАН                         МУСТАФА
                      ХАЙРИЕ                        АХМЕД                         САРЪ
                      ХАЛИЛ                         МУСТАФОВ                      ЕМИНОВ
                      ХАМЗА                         ХАККЪ                         ИСУФ
                      ХАМИД                         АХМЕД                         ЮМЕР
                      ХАНИФЕ                        ХЮСЕИН                        ЮМЕР
                      ХАСАН                         АХМЕД                         ЮМЕР
                      ХАСАН                         ИКРЯМ                         ТАХИР
                      ХАСАН                         ОСМАН                         АЗИС
                      ХАТИЕ                         МУСТАФА                       МУСТАФА
                      ХАТЧЕ                         АХМЕД                         ШАКИРОВА
                      ХАТЧЕ                         ЕМИН                          ИСУФОВА
                      ХАТЧЕ                         МЕХМЕДОВА                     АХМЕДОВА
                      ХЪЛМИ                         МУСТАФА                       МУСТАФА
                      ХЮСЕИН                        АХМЕД                         МЕХМЕД
                      ХЮСЕИН                        АХМЕД                         ХЮСЕИН
                      ХЮСЕИН                        АХМЕД                         ХЮСЕИН
                      ХЮСЕИН                        ХАСАН                         ЮМЕР
                      ШАКИР                         МЕХМЕДОВ                      ШАКИРОВ
                      ЮКСЕЛ                         АХМЕД                         МАТЛЮБ
                      ЮЛИЯ                          ДЕМИРОВА                      ХРИСТОВА
                      ЮЛИЯ                          МИХАЙЛОВА                     МАРИНОВА
                      ЮЛИЯ                          СЕВЕРИНОВА                    МОДРОВА
                      ЮМЕГЮЛСЮМ                     ХАСАН                         АХМЕД
                      ЮМЮГЮЛ                        ЛЯТИФОВА                      АХМЕДОВА
                      ЮНЗИЛЕ                        МЕХМЕД                        ОСМАН
                      ЮСУФ                          ХАМЗА                         ИСУФ
                      ЯКУБ                          ЯКУБОВ                        АЛИЕВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ТЕРЗИЙСКО, кметство ..........., секция № 028
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЖЕЛЮ                          НЕНЧЕВ                        ЖЕЛЕВ
                      ТОДОРКА                       КИРОВА                        ЖЕЛЕВА
                      ХРИСТИНКА                     НИКОЛОВА                      СТОЯНОВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ................., кметство ........... , секция № 029
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНГЕЛ                         ДИМИТРОВ                      АНГЕЛОВ
                      АТАНАС                        ИВАНОВ                        МИТЕВ
                      АТАНАС                        СТОЕВ                         ТОДОРОВ
                      ВАНЯ                          МИТЕВА                        ВАЙНХОЛД
                      ДИМИТЪР                       МИХАЙЛОВ                      СТОЯНОВ
                      ЕРСИН                                                       ЧЕТИН
                      ЗАХАРИ                        ХРИСТОВ                       МАРИНОВ
                      ИВАН                          МАРИЙКОВ                      КОЛЕВ
                      ЙОВКА                         ВЪЛЧЕВА                       СТОЯНОВА
                      КОЛЬО                         ЙОРДАНОВ                      КИРОВ
                      МАРИЙКА                       КОЛЕВА                        АТАНАСОВА
                      МИХАЛ                         КОЛЕВ                         МИХАЙЛОВ
                      ПЕТРАНКА                      ЖЕЛЯЗКОВА                     ГЕОРГИЕВА-ЖИДОНЕЙ
                      ХРИСТИАНА                     КОЛЕВА                        ДОСЕВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ЧУБРА, кметство ..........., секция № 030
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АСЕН                          АТАНАСОВ                      ЙОРДАНОВ
                      ВЕСА                          ВАСИЛЕВА                      ИЛИЕВА
                      ВЕСЕЛИНА                      ЖИВКОВА                       ХРИСТОВА
                      ВЕСКА                         ХРИСТОВА                      СТЕФАНОВА
                      ИВАН                          ГАНЧЕВ                        ХРИСТОВ
                      ИВАНКА                        МЛАДЕНОВА                     АТАНАСОВА
                      ЛАЗАР                         БОНЧЕВ                        АТАНАСОВ
                      МЛАДЕН                        ЛАЗАРОВ                       АТАНАСОВ
                      ПЕНКА                         ЖИВКОВА                       АЛКАН
                      ПЕТЯ                          АСЕНОВА                       ИЛИЕВА
                      РУСКА                         ХРИСТОВА                      АТАНАСОВА
                      СВЕТОСЛАВ                     БЯНКОВ                        СТЕФАНОВ
                      СТЕФАН                        МЛАДЕНОВ                      ИЛИЕВ
                      СТЕФАН                        РАДЕВ                         ИВАНОВ
                      ХАСАН                         АХМЕД                         ИСМАИЛ
                      ХРИСТО                        РАДЕВ                         ИВАНОВ
                      ХЮСЕИН                        САЛИМОВ                       АХМЕДОВ