Местни избори 2023г.

                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ, кметство ..........., секция № 001
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АПОСТОЛ                       МИЛКОВ                        ХАРДАЛОВ
                      ВЕЛИЧКА                       ДИМОВА                        ГРАДИНАРОВА
                      ДИМИТЪР                       ХРИСТОВ                       ДИМИТРОВ
                      ДОНКА                         РАЙКОВА                       ИВАНОВА
                      ДРАГАН                        АПОСТОЛОВ                     ХАРДАЛОВ
                      ЙОРДАН                        ВАСИЛЕВ                       ДАНЕВ
                      МИЛЕНА                        СТАНЧЕВА                      БОДУРОВА
                      НЕДКА                         ГЕОРГИЕВА                     НИКОЛОВА
                      ПЕНКА                         МАРИНОВА                      ХАРДАЛОВА
                      СТЕФАН                        СТЕФАНОВ                      ЙОРДАНОВ
                      ТОДОР                         ВЕЛИКОВ                       БОЖКОВ
                      ЦВЕТЕЛИНА                     СИМЕОНОВА                     СИМЕОНОВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ, кметство ..........., секция № 002
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЕМИЛИЯ                        ДИМОВА                        ДРАГНЕВА
                      ЖАНЕТА                        СТОЯНОВА                      НИНОВА
                      КАМЕЛИЯ                       ХРИСТОВА                      БАТЕВА
                      ЛЮБА                          АСЕНОВА                       АСЕНОВА
                      МАРИЙКА                       АТАНАСОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      МАРТИН                        АСЕНОВ                        АСЕНОВ
                      ПЕНЧО                         ИВАНОВ                        КАРАГЬОЗОВ
                      ПЕТЪР                         НИКОЛОВ                       ПЕТРОВ
                      ПЛАМЕН                        СТОЯНОВ                       ПАСКАЛЕВ
                      РОЗА                          МАРТИНОВА                     ЙОЗТЮРК ЧОБАН
                      СИЛВИЯ                        МАРТИНОВА                     РАЙЧЕВА
                      СТАНИСЛАВ                     СТОЯНОВИЧ                     АНГЕЛОВ
                      ТАНЯ                          АНДРЕЕВА                      АНГЕЛОВА
                      ТАТЯНА                        ГЕОРГИЕВА                     РАЙЛИ
                      ТЕМЕНУЖКА                     ЙОСИФОВА                      ПЕТРОВА
                      ТОНЧО                         НИКОЛОВ                       ДРАГНЕВ
                      ХРИСТО                        ГЮЛОВ                         ЙОРДАНОВ
                      ЯСМИНА                        ПЕТРОВА                       ПЕТРОВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ, кметство ..........., секция № 003
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНАТОЛИЙ                      ВЛАДИМИРОВ                    РАЙМЕР
                      АНГЕЛ                         МИХАЙЛОВ                      ДЖАМБАЗОВ
                      АТАНАСКА                      ВАСИЛЕВА                      ПАУНОВА
                      ГАЛИНА                        КИРИЛОВА                      ПОРЯЗОВА
                      ИВАЙЛО                        ИВАНОВ                        РАЧЕВ
                      ИВАНКА                        АТАНАСОВА                     КИРОВА
                      ИВЕЛИНА                       СЕВДАЛИНОВА                   АНГЕЛОВА
                      ИЛКА                          ХРИСТОВА                      КАЛКОВСКА
                      НИКОЛАЙ                       БАНОВ                         БАНОВ
                      СВЕТЛА                        НАСКОВА                       АНГЕЛОВА
                      СЕВДАЛИН                      СВЕТЛИНОВ                     АСЕНОВ
                      СИЛВИЯ                        СЕВДАЛИНОВА                   АНГЕЛОВА
                      СНЕЖА                         ВЛАДИМИРОВА                   ПОРЯЗОВА
                      СТЕЛА                         СТЕФАНОВА                     СТРАТЕВА
                      ТОДОР                         ГАНЕВ                         ВЪЛКОВ
                      ТОДОРКА                       ВЪРБАНОВА                     МИТЕВА
                      ЮЗЕИР                         АЙТЕНОВ                       ЮЗЕИРОВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ, кметство ..........., секция № 004
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЗИМЕ                         РАМАДАНОВА                    МУСТАФОВА
                      АНГЕЛ                         РОСЕНОВ                       СТЕФАНОВ
                      АНГЕЛИНА                      ХРИСТОВА                      КАЛАЙДЖИЕВА
                      АНЕТА                         МИТКОВА                       АСЕНОВА
                      АСЕН                          КОЛЕВ                         ИВАНОВ
                      АТАНАСКА                      РАДКОВА                       РАДЕВА
                      БОЙКА                         ЩЕРЕВА                        ЙОРДАНОВА
                      ВЛАДИМИР                      ВЕСЕЛИНОВ                     РАДКОВ
                      ГЕОРГИ                        НИКОЛАЕВ                      АРНАУДОВ
                      ДЖАНСЕЛ                                                     ГЬОКМЕН
                      ДРАГАН                        ВЕСОВ                         МИНКОВ
                      ЗИНА                          МАНОЛОВА                      ЖИВКОВА
                      МИХАИЛ                        АНГЕЛОВ                       ХРИСТОВ
                      ПЕНКА                         АТАНАСОВА                     АТАНАСОВА
                      САШО                          ТОДОРОВ                       АЛЕКСИЕВ
                      СТЕФАН                        КРАСИМИРОВ                    ДЖИНКОВ
                      СЪБИНА                        НАСКОВА                       КАРАИВАНОВА
                      ТАНЯ                          МИХАИЛОВА                     ХРИСТОВА
                      ТИНА                          МАРИЯНОВА                     ИЛИЯНОВА
                      ФАТМА                         КЕМАЛ                         МЕХМЕД
                      ХЮСЕИН                        МАРИЯНОВ                      ИЛЯНОВ
                      ЩЕРЮ                          МИТКОВ                        ЙОРДАНОВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.БЕРОНОВО, кметство ..........., секция № 005
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЗЛАТКА                        ИЛИЕВА                        РАНИКОВА
                      МИЛЕНА                        ХУБЕНОВА                      ХАРИЗАНОВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.БОСИЛКОВО, кметство ..........., секция № 006
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      СТОЯНКА                       ДАНЧЕВА                       СТОЕВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ВЕДРОВО, кметство ..........., секция № 007
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      КЕРА                          ЯНАКИЕВА                      ЙОРДАНОВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ВЕЗЕНКОВО, кметство ..........., секция № 008
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНА                           БОРИСОВА                      ТОПАЛОВА
                      АСЕН                          БАЛИНОВ                       ТОПАЛОВ
                      ГЕОРГИ                        ХРИСТОВ                       КУЦАРОВ
                      ДЕСИСЛАВА                     КРАСИМИРОВА                   ЕНЧЕВА
                      ДИАНА                         ДОБРЕВА                       НЕШЕВА
                      ЕЛЗА                          ИВАНОВА                       КУЦАРОВА
                      ЕМИНЕ                         ОСМАНОВА                      ДИМОВА
                      ЕРДЖАН                                                      ИШЛЕК
                      ЕРЕДЖЕБ                       ЙОНУСОВ                       МУСТАФОВ
                      МИХАЙЛ                        МИТКОВ                        МАРИНОВ
                      НАДИН                         ШАБАН                         СИНАП
                      НЕДЯЛКА                       РУМЕНОВА                      ХУБЕНОВА
                      РЕДЖЕП                                                      ИШЛЕК
                      СВЕТЛА                        МИТКОВА                       СИМОВА
                      СЕВДАЛИН                      МАРТИНОВ                      СЪБИНОВ
                      СЮЛЕЙМАН                      НЕДЖЕТ                        СЮЛЕЙМАН


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ПЧЕЛИН, кметство ..........., секция № 010
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛДИН                         АНДОНОВ                       ТОПАЛОВ
                      ГАЛЯ                          ДОНЕВА                        ХАМЗОВА
                      ГЬОКАЙ                        ЮКСЕЛ                         ХЮМЕТОГЛУ
                      ГЬОКСЕЛ                       ЮКСЕЛ                         ХЮМЕТОГЛУ
                      ЕНЧО                          ДИМИТРОВ                      КУЦАРОВ
                      ЗИНЕБ                         ХАСАНОВА                      ХЮСЕЙНОВА
                      МАРИЯНА                       БАЛИНОВА                      ЙОЗДЕМИР
                      РЕДЖЕП ЕМИР                                                 ЙОЗДЕМИР
                      СВЕТЛА                        РАДОСТИНОВА                   ТОПАЛОВА
                      ТАЙФУН                                                      КАБАКЧЪ
                      ЮКСЕЛ                         ХАСАНОВ                       АПТУЛОВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ВЪЛЧИН, кметство ..........., секция № 011
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БЕКИР                         МЮМЮН                         ПАША
                      БИРСЕЛ                        АЛИ                           ЮМЕРОВА
                      ЕМИН                          РЕДЖЕБ                        МЕХМЕД
                      КУНЮ                          ГАНЧЕВ                        ГАНЧЕВ
                      МИЛЧО                         МАНЧЕВ                        ХРИСТОВ
                      НЕДЯЛКО                       ГЕОРГИЕВ                      ГЬОШЕВ
                      НИКОЛАЙ                       СТЕФАНОВ                      ХРИСТОВ
                      СЕВДЖАН                                                     ЕР
                      СИЛВИЯ                        ДИМОВА                        ХРИСТОВА
                      ХРИСТО                        ВЕЛИЧКОВ                      ХРИСТОВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ................., кметство ........... , секция № 012
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БЛАГОЙ                        ДИНЕВ                         ДИНЕВ
                      ВЕЛИЧКО                       ИВАНКОВ                       КАМЕНОВ
                      ЕЛЕНА                         МИЛКОВА                       ХРИСТОВА
                      ЙОРДАН                        КОЛЕВ                         КОТОВ
                      НЕЙЧО                         ГЕОРГИЕВ                      НЕЙЧЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ЛЮДМИЛОВ                      СОФРОНИЕВ
                      РОСИЦА                        АНГЕЛОВА                      ДАМЯНОВА
                      СТЕФАН                        КОСТАДИНОВ                    ЯНЕВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ЕСЕН, кметство ..........., секция № 014
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ИВАН                          СТЕФАНОВ                      ЙОРДАНОВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.КАМЧИЯ, кметство ..........., секция № 016
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙГЮЛ АЙДОЛУН                                               АКГЮЛ
                      АЛИ                           КЯЗИМ                         МЮМЮН
                      АНА                           ЧАВДАРОВА                     ЖЕЛЕВА
                      АНЕТА                         ВЕЛИНОВА                      БАЛДЖЪ
                      АСЯ                           СЪБЕВА                        ХРИСТОВА
                      БАТУХАН                                                     ЪРЪЗ
                      БЕРНА                         ГЮНАЙ                         ЙОЗГЮР
                      БИЛЯН                         БИЛЯНОВ                       АНДОНОВ
                      БИРДАНЕ                       ЯШАР                          ШЕРИФ
                      БОРИС                         ХРИСТОВ                       ХРИСТОВ
                      БОЯН                          РАФАИЛОВ                      РАДАНОВ
                      ВЕЛИЗАР                       РАФАИЛОВ                      РАДАНОВ
                      ВЕЛИКО                        МИЛАНОВ                       КАРАГЬОЗОВ
                      ВЕЛИН                         МИНЧЕВ                        МИНЧЕВ
                      ВИЛЯНА                        НЕВЕНОВА                      АКГЮЛ
                      ВИОЛЕТА                       МЛАДЕНОВА                     МИНЧЕВА
                      ГАЛИНА                        РАДОСЛАВОВА                   ТЕРЗИЕВА
                      ГЕОРГИ                        ТРАЙКОВ                       ТРАЙКОВ
                      ГИЗЕМ                                                       АЧЪШ
                      ГЮЛБИЕ                        АБДУРАХМАН                    ИБРЯМ
                      ГЮЛЯНА                        НЕВЕНОВА                      КАРАГЬОЗОВА
                      ГЮРСЕЛ                        МЮМЮН                         ХАЛИМ
                      ДЕМИР                         ДЕМИРЕВ                       ХРИСТОВ
                      ДЕМИР                         РОМАНОВ                       АСЕНОВ
                      ДЕМИР                         СТАМЕНОВ                      ХРИСТОВ
                      ДЕМИР                         ХРИСТОВ                       ХРИСТОВ
                      ДЕНИЗ                         ХАЗИМ                         ДАДАШ
                      ДЕНИСЛАВ                      РАДАНОВ                       КАРАГЬОЗОВ
                      ДЕНИСЛАВ                      РАДАНОВ                       КАРАГЬОЗОВ
                      ДЖАНСУ                                                      ДЬОНМЕЗ
                      ДУРГАДЪН                      МЮМЮН                         ИБРЯМ
                      ЕДА                           ГЮНАЙ                         ЙОЗГЮР
                      ЕЛЕНА                         ХРИСТОВА                      РАДЕВА
                      ЕЛМИРА                        РОМАНОВА                      АСЕНОВА
                      ЕМИЛ                          БЕЛАНОВ                       ЕМИЛОВ
                      ЕМИНЕ                         ИСМАИЛ                        МЕХМЕД
                      ЕРДЖАН                        РАМАДАН                       МЕХМЕД
                      ЖЕНЯ                          РОМАНОВА                      АСЕНОВА
                      ЗЕХРА                                                       ДЕРБАЗЛАР
                      ЗОЯ                           МЛАДЕНОВА                     ЯЛМАН
                      ЗЮМБЮЛА                       СТРАХИЛОВА                    КАРАГЬОЗОВА
                      ИЛАЙДА                                                      ЮМЕР
                      ЙОВО                          СЪБИНОВ                       ЖЕЛЕВ
                      ЙЪЛДЪЗ                        ХАЗИМ                         ЧАКЪР
                      КРАСИМИРА                     НИКОЛАЕВА                     РАДЕВА
                      КЯЗИМ                         БАЙРЯМАЛИ                     МЮМЮН
                      МАРТИН                        ВЕЛИНОВ                       МИНЧЕВ
                      МАРТИН                        МАРТИНОВ                      СЕРБЕЗОВ
                      МАРТИН                        НИКОЛАЕВ                      ДИМИТРОВ
                      МАХМУТ ДЖАН                                                 ГЮЛЕР
                      МИЛАН                         РАДАНОВ                       КАРАГЬОЗОВ
                      МИЛКА                         ЙОСИФОВА                      АСЕНОВА
                      МУСА                                                        ДЕРБАЗЛАР
                      МЮМЮН                         АЛИ                           МЮМЮН
                      МЮМЮН                         ИБРЯМОВ                       АЛИЕВ
                      МЮМЮН                         ЮСЕИН                         ИБРЯМ
                      НАДРИЕ                        ХАЛИБРЯМОВА                   ЕРТЮРК
                      НАДЯ                          МАРТИНОВА                     КАРАГЬОЗОВА
                      НЕВЕН                         БОРИСОВ                       ХРИСТОВ
                      НЕВЕН                         ДИЛЯНОВ                       АНДОНОВ
                      НЕВЕН                         РАДАНОВ                       КАРАГЬОЗОВ
                      НЕВЕН                         СЕВЕРИНОВ                     ДЕМИРОВ
                      НЕДЯЛКО                       АСЕНОВ                        ЩЕЛИЯНОВ
                      НЕСИБЕ                        ИБРЯМ                         АЛИ
                      ОРХАН                                                       ЯЛМАН
                      РАМАДАН                       ШЕВКЕДОВ                      МЕХМЕДОВ
                      РАФЕТ                         АПТУРАМАН                     РАМАДАН
                      РЕМЗИЕ                        СЕИДАХМЕД                     МЮМЮН
                      РЕСМИЕ                        МЮМЮНАЛИ                      МЕХМЕД
                      РОМАН                         ИЛИЯНОВ                       АСЕНОВ
                      РОСЕН                         МАРТИНОВ                      АСЕНОВ
                      РОСЕН                         ЩЕРЕВ                         МИХАЙЛОВ
                      САБИН                         САБИНОВ                       ЖЕЛЕВ
                      САБИН                         СЕВЕРИНОВ                     НАУМОВ
                      САЛИМ                         КАСИМОВ                       МЮМЮНОВ
                      САЛИОСМАН                     ОСМАН                         САЛИМ
                      СВЕТЛИН                       МАРТИНОВ                      КАРАГЬОЗОВ
                      СЕВГИНАР                      КЯЗИМ                         МИТКОВА
                      СЕВДА                         ДЕМИРЕВА                      ЖЕЛЕВА
                      СЕВДА                         МИЛАНОВА                      ЪРЪЗ
                      СЕВДА                         НЕВЕНОВА                      БЕКТАШ
                      СЕВДА                         СЕВЕРИНОВА                    ДЕМИРЕВА
                      СЕВДА                         СЕВЕРИНОВА                    ХРИСТОВА
                      СЕВДАЛИН                      МАРИНОВ                       АСЕНОВ
                      СЕВДАЛИН                      МИЛАНОВ                       КАРАГЬОЗОВ
                      СЕВДАЛИН                      НЕВЕНОВ                       КАРАГЬОЗОВ
                      СЕВДАЛИН                      СЕВДАЛИНОВ                    ЖЕЛЕВ
                      СЕВДАЛИНА                     НЕВЕНОВА                      ШАНЛЪ
                      СЕВЕРИН                       САБИНОВ                       НАУМОВ
                      СЕМА                          МАРТИНОВА                     НАУМОВА
                      СЕНЕМ                                                       ЕРСЬОЗ
                      СИЛВИЯ                        ВЕЛИКОВА                      КАРАГЬОЗОВА
                      СИЛВИЯ                        ДИЛАНОВА                      МАРТИНОВА
                      СИЛВИЯ                        МЛАДЕНОВА                     ЙОЗТЮРК
                      СОНЯ                          ДЕМИРЕВА                      КАРАГЬОЗОВА
                      СЪБИН                         СТРАХИЛОВ                     ЖЕЛЕВ
                      СЪДИКА                        ШЕРИФ                         АХМЕД
                      ФАТМЕ                         ДЖЕЛАТИН                      ЛАТИФ
                      ФИДАНА                        ДЕМИРЕВА                      ХРИСТОВА
                      ХАБИЛ                         АДЕМ                          ЮМЕР
                      ХАВИЗЕ                        САЛИБРЯМ                      МЕХМЕД
                      ХАЗИМ                         БАЙРАМАЛИ                     МЮМЮН
                      ХАЛИЛ                         САЛИМ                         ДУРМУШ
                      ХАЛИМЕ                        ИСМАИЛ                        ДЕРБАЗЛАР
                      ХАНИФЕ                        ВЕЛИ                          РАМАДАН
                      ХАСАН                                                       ЙОЗДЖАН
                      ХРИСИМИР                      БОТЕВ                         МИХАЙЛОВ
                      ШЕНОЛ                                                       ЧЕЛИК
                      ШУКРИ                         МЮМЮН                         ХАСАН
                      ШЮКРИЕ                        МЮМЮН                         СУСАМДЖЪ
                      ЯШАР                          МЮМЮНОВ                       ШЕРИФОВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.КЛИМАШ, кметство ..........., секция № 017
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНИТА                         МАРТИНОВА                     ЧАУШЕВА
                      АНИФЕ                         НАЗИФ                         БЕКИР
                      АСЕН                          НИКОЛАЕВ                      ЧАУШЕВ
                      АХМЕТ                                                       БАЛКАНДЖЪ
                      БАРЪШ                                                       БЕНДЖЕ
                      БИЛЯНА                        НИКОЛАЕВА                     КАСАБОВА
                      ДЖЕНА                         ЕМИЛОВА                       ИЛИЕВА
                      ДИНКО                         РУСЕВ                         ДИЧЕВ
                      ДИЯН                          ХРИСТОВ                       КАВАЛДЖИЕВ
                      ЕМЕЛ                                                        ДУМАН
                      ЕМИЙНЕ                        АЛИМЕХМЕДОВА                  ЧЪТАК
                      ЕМИЛ                          РУСАНОВ                       ЕМИЛОВ
                      ЕМИНЕ                                                       БАХАР ЙЕШИЛ
                      ЗЕЙНЕП                        ДУРМУШАЛИ                     ИНДЖЕ
                      ЗИЙНЕБ                        САЛИЕВА                       ХАСАНОВА
                      ИЛИЯ                          МИНКОВ                        МИНКОВ
                      ЙОЗДЖАН                                                     БЕНДЖЕ
                      КАРАМФИЛ                      АСЕНОВ                        ХРИСТОВ
                      КАТЯ                          МЛАДЕНОВА                     АСЕНОВА
                      КАТЯ                          САШЕВА                        ДАУТЕВА
                      КРАСИМИР                      МИЛАНОВ                       МИЛАНОВ
                      КЯМИЛ                         МЕХМЕД                        МУСТАФА
                      МИЛАН                         ВЕЛЕВ                         МИЛАНОВ
                      МИРЕМ                         ХАСАНОВА                      ИНДЖОВА
                      НАЗЛЪ                                                       ШЕН
                      НАСКА                         КАРАМФИЛОВА                   АСЕНОВА
                      НИКОЛАЙ                       АСЕНОВ                        ЧАУШЕВ
                      ОРЛИН                         АСЕНОВ                        АСЕНОВ
                      САДИФЕ                        ШЕВКЕД                        МИЛАНОВА
                      СЕВДА                         АСЕНОВА                       ХРИСТОВА
                      СЕВДЖАН                       БАЙСЕЕВА                      МУСА
                      СЕЙДАХМЕД                     АХМЕД                         ИНДЖЕ
                      СЕЙДАХМЕД                     ХАЛИД                         ИНДЖЕ
                      СЕЙФУЛЛАХ                                                   УЛУТАШ
                      СЕМИХ                                                       ГАРИП
                      ФАТМА                         СЕЙДАХМЕД                     ИНДЖЕ
                      ХАСАН                         ОСМАНОВ                       ОСМАНОВ
                      ХУБЕН                         ЮРИЕВ                         ИЛИЕВ
                      ХЮСЕИН                        АЛИЕВ                         МЕХМЕДОВ
                      ШАБАН                         ОСМАН                         ХАСАН
                      ШЕФИКА                        МУСТАФА                       КАДИР
                      ШУКРИЕ                        САЛИ                          МУСТАФА
                      ЮЛИЯН                         ЮРИЕВ                         ИЛИЕВ
                      ЮРИЙ                          РАДЕВ                         ИЛИЕВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.КОСТЕН, кметство ..........., секция № 018
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙШЕ                          МУСТАФА                       АЛИ
                      АЛИ ОСМАН                                                   УЙГУН
                      АСЯ                           ЩЕЛИЯНОВА                     БАГРЯНОВА
                      АХМЕДАЛИ                      ЕРЕДЖЕБ                       МУСТАФА
                      БАЙРЯМАЛИ                     МУРАДОВ                       КЬОСЕВ
                      БЕЙЗА                                                       КАРАГЬОЗ
                      ГАЛЯ                          МИХАЙЛОВА                     ДЖИНОВА
                      ГЕНАДИ                        ЕВГЕНИЕВ                      ЛОВДЖИЕВ
                      ГЬОКХАН                                                     ГЮЛЕР
                      ГЮЛСЕВЕР                      МУСА                          ТЮРКАН
                      ГЮЛФИЕ                        АХМЕД                         ХАШИМ
                      ДАФИН                         МИХАЙЛОВ                      БАГРЯНОВ
                      ДЖАНЕР                                                      КУЗУ
                      ЕЛЕНА                         ЕВГЕНИЕВА                     ЛОВДЖИЕВА
                      ЕЛИН                          МИНЧЕВ                        ХРИСТОВ
                      ЕМИР                                                        ТЮРКАН
                      ЕМНЯ                          ЕРЕДЖЕБ                       НАДЪР
                      ЕМРЕ                                                        ГЮЛЕР
                      ЕНЕС                          АХМЕТ                         КАСАМАН
                      ЕНУРМЕЛЕК                     АХМЕТ                         КАСАМАН
                      ЕРДЖАН                        РАМАДАН                       АХМЕД
                      ЗЕЛИХА                        САФЕТ                         САЛИ
                      ИБРАХИМ                                                     УЙГУН
                      КАРАМФИЛКА                    АСЕНОВА                       КУЗУ
                      КАРАМФИЛКА                    ЕМИЛОВА                       ИВАЙЛОВА
                      КЕНАН                         ОСМАН                         АЛИ
                      КЪЙМЕТ                        ОСМАН                         АЛИ
                      МАРИН                         АСЕНОВ                        ЛОВДЖИЕВ
                      МАРТИН                        МАРТИНОВ                      АСЕНОВ
                      МИГЛЕНА                       МИТКОВА                       ЕРЗИНДЖАН
                      МИТКО                         ОГНЯНОВ                       ДЖИНОВ
                      МУРАТ                                                       БАЙРАКТАР
                      МУСА                          ХАСАНОВ                       СМАИЛОВ
                      НАЗИМ                         МЕХМЕДОВ                      АПТИШЕВ
                      НЕНО                          ЕВГЕНИЕВ                      ЛОВДЖИЕВ
                      НИЛГЮН                                                      УЙГУН ДЕМИР
                      ОСМАН                         АЛИ                           НАДЪР
                      РАМАДАН                                                     КЕСКИН
                      РАМАДАН                       АХМЕД                         ХАШИМ
                      РОЗА                          АСЕНОВА                       АСЕНОВА
                      РУМЕН                         МИХАЙЛОВ                      БАГРЯНОВ
                      РУМЕН                         РУСЛАНОВ                      РАЙЧЕВ
                      РУМЕН                         ХРИСТОВ                       АНГЕЛОВ
                      СЕВДА                         МАРТИНОВА                     АСЕНОВА
                      СЕВДАЛИН                      МИТКОВ                        ДЖИНОВ
                      СЕВДАЛИНА                     СЕВДАЛИНОВА                   ЙЕНИДЖИ
                      СЕВЕРИН                       АСЕНОВ                        ЛОВДЖИЕВ
                      СЕЙДАХМЕД                     ШАКИРОВ                       КУРУОСМАНОВ
                      СЕМА                          МАРТИНОВА                     ЖЕЛЯЗКОВА
                      СЕЧКИН                                                      УЙГУН
                      СЮЛЕЙМАН                      АЛИ                           АЛИ
                      ТАЙБЕ                         ХАЛИЛ                         ЛОВДЖИЕВА
                      ТАНЯ                          МЛАДЕНОВА                     ГРАДИНАРОВА
                      ТЕНЗИЛЕ                       ХАЛИЛОВА                      МЕХМЕДАЛИЕВА
                      ФАТМЕ                         НИЯЗИ                         АЛИ
                      ФИГЕН                                                       АКСОЙ
                      ФУРКАН                                                      ГЮЛЕР
                      ХАБИБЕ                        КЕРИМОВА                      ОСМАНОВА
                      ХАЛИЛ                         МЕХМЕД                        АДЕМ
                      ХАСАН                         МУСА                          СМАИЛ
                      ХАТЧЕ                         АЛИ                           МУСТАФОВА
                      ХАТЧЕ                         АЛИОСМАН                      КАСАМАН
                      ХЮСЕИН                        СЮЛЕЙМАН                      АЛИ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ЛОЗАРЕВО, кметство ..........., секция № 019
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГАНА                          ТИМНЕВА                       СТОЙКОВА
                      ЕБРУ                          МЕХМЕД                        КРАЕВА
                      ИВАНКА                        ПЕТРОВА                       ДЕНЧЕВА
                      КАТИ                          НИКОЛИНОВА                    КУКОРКОВА
                      МЕХМЕТ АЛИ                                                  ГЮНЕШ
                      МИЛЕН                         РОСЕНОВ                       ПИЛЕВ
                      РУСИ                          КОЛЕВ                         ТОДОРОВ
                      ФАТМЕ                         РАМАДАНОВА                    ИСМАИЛОВА
                      ХРИСТО                        ЛАЗАРОВ                       КОЛЕВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.МАНОЛИЧ, кметство ..........., секция № 020
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АДРИАНА                       ПЛАМЕНОВА                     АВДЖЪ
                      АЙЛИН                                                       ХОДЖАОГЛУ
                      АЙТУХАН                                                     МОЛЛАОГЛУ
                      АЙШЕНУР                                                     АЙСАН
                      АЛБЕНА                        АСЕНОВА                       ЧОЛЕВА
                      АЛИ                           ХАЛИЛ                         ЧЬОЛ
                      АНА                           ХУБЕНОВА                      ГРАДИНАРОВА
                      АНАСТАСИЯ                     НАСКОВА                       ЧЬОЛ КАРАДУМАН
                      АРДА                                                        АВДЖЪ
                      АРДА                                                        КОРКМАЗ
                      АХМЕД                         МЕХМЕДОВ                      АХМЕДОВ
                      АХМЕД                         ОСМАНОВ                       ЧОТУКОВ
                      БИКЕМ                                                       КЮЧЮКЙЪЛМАЗ
                      БЮРХАН                        КЯЗИМ                         РАШИД
                      ВАСИЛ                         АСЕНОВ                        МОЛЛОВ
                      ВЕЛИН                         НЕВЕНОВ                       НАЛДЖИЕВ
                      ГЬОКАЙ                                                      ЧЬОЛ
                      ГЬОКЧЕ                                                      АВДЖЪ
                      ДЖЕНКА                        САШЕВА                        АЙСАН
                      ДИЛАЙ                                                       КЮЧЮКЙЪЛМАЗ
                      ЕЛКА                          АНТОНОВА                      КЕНАН
                      ЕМИНДЖАН                      ИСМАИЛ                        КАРАКАШ
                      ЕМРАХ                         ШАБАНОВ                       МЕХМЕДОВ
                      ЕМРЕ                                                        АЙСАН
                      ЕНВЕР                         ХЮСЕИНОВ                      КЬОСЕВ
                      ЗЕКИЕ                         САЛИ                          ЯЗАДЖИ
                      ЗЕЛИХА                        МЕМДУ                         НАИМ
                      ЗУЛБИЕ                        СЕЙДАЛИ                       ПАША
                      ЗЬОРЕ                         ХЮСЕИНОВА                     КАЛЕ
                      ЗЮМБЮЛ                        АХМЕД                         КЮЧЮКЙЪЛМАЗ
                      ИБРАХИМ                                                     СЕВЕР
                      ИДРИЗ                         АЛИ                           ЧЬОЛ
                      ИМИГЮЛ                        ХАЛИБРЯМ                      РАМАДАН
                      ИСМАИЛ                        ЕМИНОВ                        КАДИШЕВ
                      ЙОЗГЕ                                                       КАРАКАШ
                      КАТЯ                          МИНЧЕВА                       УЗУНОВА
                      КЕРФИДАНА                     САМУИЛОВА                     РАШКОВА
                      МАГДАЛЕНА                     ХУБЕНОВА                      КРАЛЕВА
                      МЕЛИХ                         МЕМДУ                         НАИМ
                      МЕХМЕТ                                                      ЙОЗКАН
                      МИГЛЕНА                       ДЕМИРЕВА                      РИЗА
                      МИНЧО                         ИЛИЯНОВ                       УЗУНОВ
                      МИТКО                         РАДАНОВ                       КИРОВ
                      МЛАДЕН                        МЛАДЕНОВ                      ГРАДИНАРОВ
                      МЮМЮН                         ХАСАН                         АХМЕД
                      МЮШЕРРА                       МЕМДУ                         НАИМ
                      НАИМ                          БАЙРАМ                        ХАЛИЛ
                      НАЙМЕ                         АЛИЕВА                        ЮМЕР
                      НАСКО                         ПЛАМЕНОВ                      ЧОЛЕВ
                      НЕВЕН                         ВЕЛЕВ                         НАЛДЖИЕВ
                      НЕДЖМИТИН                     МЮМЮН                         ПАША
                      НЕДЖМИТИН                     СЮЛЕЙМАН                      ЮМЕР
                      НЕЛИ                          МИЛЕНОВА                      ЧОЛЕВА
                      НЕРГЮЛ                        ЮСЕИН                         КАРАКАШ
                      НИЛГИНА                       РАЙКОВА                       АНДОНОВА
                      НИХАТ                         ЛЮТВИ                         ЮМЕР
                      НУРАН                                                       ЮДЖЕСОЙ
                      НУРИЕ                         ИЗЕТ                          ГЮЛЕР
                      ОКТАЙ                         НИКОЛАЕВ                      ЧОЛЕВ
                      ПЛАМЕН                        НАСКОВ                        ЧОЛЕВ
                      РАНГЕЛ                        ФИЛИПОВ                       АНДОНОВ
                      РУМЕН                         ЮЛИЯНОВ                       КЕХАЙОВ
                      СЕВДИЕ                        ХИКМЕТ                        КАДИШ
                      СЕЛИМЕ                        МЮМЮН                         ЧЬОЛ
                      СЕЛЯТИН                       НИКОЛАЕВ                      ЧОЛЕВ
                      СЕМРА                         ДАУД                          НАЛДЖИЕВА
                      ТАНЕР                         НИХАТ                         ЮМЕР
                      ТУГАЙ                         НИХАТ                         ЮМЕР
                      ФЕТИЕ                         РЕДВАН                        МЕХМЕД
                      ФИЛИП                         МИХАЙЛОВ                      АНДОНОВ
                      ХАСАН                         МЕХМЕДОВ                      ЧОТУКОВ
                      ХАТИДЖЕ                       АЗИС                          ЮМЕР
                      ХРИСТИНА                      АЛДИНОВА                      НАЛДЖИЕВА
                      ШЕНАЙ                         ИЗЕТ                          КОРКМАЗ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.МАНОЛИЧ, кметство ..........., секция № 021
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙНАЗ                         ИЛИЯЗ                         МОЛЛАХЮСЕИН ЕКИНДЖИ
                      АЙСУН                                                       ХЕЛВАДЖЪОГЛУ
                      АЙШЕ                          ИБРЯМ                         ХОДЖА
                      АЙШЕНУР                       МЮМЮН                         ГЮНЕШ
                      АЛДИН                         АНГЕЛОВ                       КАРАГАРЕНОВ
                      АЛДИН                         ВЕЛЕВ                         НАЛДЖИЕВ
                      АЛИ                           НАЗИФ                         КУРТУЛУШ
                      АСЯ                           ДЕМИРЕВА                      КАРАГЬОЗОВА
                      БАНУ                          ШЕВКИ                         КАРАГАН
                      БАХРИЕ                        РАМАДАН                       КАРААЛИ
                      БЕКИР                         НАЗИФ                         КАРААЛИ
                      БЕРКАЙ                        ЗАФЕР                         НАЛДЖИ
                      БЕХЧЕТ                        МЮМЮН                         АХМЕД
                      БОГДАН                        АНГЕЛОВ                       КАРАГАРЕНОВ
                      ГАЛЯ                          ХУБЕНОВА                      КАРАГАРЕНОВА
                      ГЬОКСЕЛ                                                     МОЛЛАОГЛУ
                      ГЮЛЕНА                        ЩЕРЕВА                        ХАДЖЕНОВА
                      ГЮЛСЮМ                        АБДУЛАХ                       ГЮНДОГДУ
                      ГЮЛШЕН                                                      БАКАНОГЛУ
                      ГЮРСЕЛ                                                      МОЛЛАОГЛУ
                      ДЕМИР                         ЕВТИМОВ                       КАРАГЬОЗОВ
                      ЕДА ДЕНИЗ                                                   БАШ
                      ЕЙЛЮЛ ИДИЛ                                                  ЙЕЛКОВАН
                      ЕЛИЗАР                        ДЕМИРЕВ                       КАРАГЬОЗОВ
                      ЕМИЛ                          НАЧЕВ                         ХАДЖЕНОВ
                      ЕРДИНЧ                        НАЗМИ                         НАЛДЖЪ
                      ЕРОЛ                          ДЖЕМИЛ                        КУЗ
                      ЗАФЕР                         НИЯЗИ                         НАЛДЖИ
                      ЗЕЙНЕБ                        ШАБАН                         ЕРГЮНЕР
                      ЗЮМБЮЛ                        АЛИОСМАНОВА                   ИСАЕВА
                      ЗЮМБЮЛ                        ЕМИН                          СЪРАК
                      ЙОЗЛЕМ                                                      ВАТАНСЕВЕР
                      ЙОЗЛЕМ                                                      КАРАГАН
                      ЙОЗЛЕМ                        ШЕВКИ                         ГЮНДОГДУ
                      ЙОРДАН                        АСЕНОВ                        МОЛЛОВ
                      МЕЛИСА                        РАИФ                          ПАРАФИТ
                      МЕЛИХА                        НАЗМИ                         РАДЕВА
                      НАГИХАН                       ХАЛИТ                         ГЕЗЕР
                      НАДЖИЕ                        БЕКИР                         МУТЛУ
                      НАДИЕ                         АДЕМ                          БАЙРАМ
                      НАЗИФ                         МЮМЮНОВ                       ОСМАНОВ
                      НАЗМИ                         АЛИ                           НАЛДЖЪ
                      НАЗМИ                         БЕКИР                         КАРААЛИ
                      НУРДЖИХАН                     ХАЛИТ                         САЙГЪ
                      РАИФ                          ШУКРИ                         ПАРАФИТ
                      РАФЕТ                         ЮСУФ                          ШЕРИФ
                      РЕФИК                         МУРАД                         МОЛЛАМАХМУД
                      САБАХАТИН                     МЕХМЕД                        ЧЬОЛ
                      САБРИЕ                        ИСМЕТ                         КАРААЛИ
                      САЛИМ                         РАИМ                          ХОДЖА
                      САНИЕ                         РЕДЖЕБ                        НАЛДЖИ
                      СЕБАХАТТИН                                                  ЧЬОЛ
                      СЕВДА                         АХМЕД                         ПАЛАДЕМИР
                      СТЕФКА                        ЕМИЛОВА                       ДЖОШКУН
                      ТИХОМИР                       АНТОНОВ                       ФИЛИПОВ
                      ТЮЛАЙ                                                       ПАРЛАК
                      ФАТМЕ                         РЕДЖЕБ                        АХМЕД
                      ФАТМЕ                         ХЮСЕИНОВА                     ОСМАНОВА
                      ХАБИШ                         ШЮКРЮ                         ДЖАФАР
                      ХАЛИЛ                         ЮСЕИН                         МЮМЮН
                      ХАСАН                         ЕРЕДЖЕБОВ                     ХАСАНОВ
                      ХАСАН                         ХЮСЕИН                        ЧАНЧИК
                      ХАТИДЖЕ                       МОХАМЕДОВА                    ОСМАНОВА
                      ХАТИДЖЕ                       САЛИХОВА                      СИНАБОВА
                      ХУБЕН                         РАЧЕВ                         ЗАБУНОВ
                      ХЮСЕИН                        ШАБАН                         СЪРАК
                      ШАБАН                         АБДУЛЛА                       СЪРАК
                      ШЕФИЕ                         МЕХМЕД                        КАРАГАН
                      ШИНАСИ                        РАИФ                          МОЛЛАМАХМУД
                      ЮЗКАН                         ГЮРСЕЛ                        МУТЛУ
                      ЮЗНЮР                         ИЛИЯЗ                         ЙЕЛКОВАН
                      ЮЛФЕТ                         РЕДЖЕБОВА                     СЕЛИМОВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ПОДВИС, кметство ..........., секция № 022
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДОЧКА                         СТЕФАНОВА                     КУЦАРОВА
                      РАДКА                         ВЪЛКОВА                       ЖЕЛЯЗКОВА
                      СВЕТЛА                        ЖЕЛЯЗКОВА                     ЙОРДАНОВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ПРИЛЕП, кметство ..........., секция № 023
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙШЕ                          ТАХИР                         АХМЕД
                      АЛП ЕГЕ                                                     ЙОЗТЕКИН
                      АНИФЕ                         ЕРЕДЖЕБОВА                    ШИМШЕК
                      АТЧЕ                          МЕХМЕД                        МЕХМЕДАЛИ
                      ВОЙДАН                        БАГРЯНОВ                      БАГРЯНОВ
                      ДЕНИС                         АТАНАСОВ                      ДЕНИСОВ
                      ДЕНИЦА                        СЕРБЕЗОВА                     БАГРЯНОВА
                      ЕЛИ                           СЕРБЕЗОВА                     КИСЬОВА
                      КИРО                          МЛАДЕНОВ                      ДАУТЕВ
                      НАЗМИЕ                        ХЮСЕИН                        САЙГЪ
                      ОНУР                                                        ВАТАНСЕВЕР
                      ОСМАН ЕФЕ                                                   ЙОЗТЕКИН
                      ПАКИЗЕ                        БАЙРАМАЛИ                     ОСМАН
                      СПАС                          КИРОВ                         ДАУТЕВ
                      СЪБКА                         СТЕФАНОВА                     КИНОВА
                      ТАНЕР                                                       АЛТЪНДАГ
                      ТУБА                                                        АКДЖАН
                      ФАТМЕ                         ОСМАН                         АЛИ
                      ХАЛИЛ                         ЮСЕИН                         МЕХМЕД
                      ХАРИЗАН                       РУСЛАНОВ                      БЕНЕВ
                      ХАСАН                         БАЙРЯМАЛИ                     БАЙРЯМАЛИ
                      ЮЛИЯ                          АСЕНОВА                       ДЕНИСОВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.САДОВО, кметство ..........., секция № 024
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАЛЬО                         ВАСИЛЕВ                       ПАУНОВ
                      ВИРГИНИЯ                      ИВАНОВА                       КАЛОЯНЧЕВА ЙОЗГЮН
                      ГАНКА                         ГОСПОДИНОВА                   ГЕОРГИЕВА
                      МУСТАФА                       МУСТАФОВ                      ИБРИЯМОВ
                      СЕДИКА                        ИСМАИЛОВА                     ДЖИНОВА
                      ТАНЯ                          НИКОЛАЕВА                     ПЕТРОВА
                      ФАТМЕ                         ШЕФКЕДОВА                     ЕМИНОВА
                      ХРИСТИНА                      ХРИСТОВА                      ХРИСТОВА
                      ЮЛИЯНА                        МИХАЙЛОВНА                    ТУРГУНБАЕВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ................., кметство ........... , секция № 025
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНТОНИО                       МАРИЯНОВ                      ЩЕРЕВ
                      БОЯНКА                        СТОЙЧЕВА                      МОМЧИЛОВА
                      ВИОЛЕТА                       ТЕНЕВА                        ДИЧКОВА
                      ДЕНКА                         МАРИНОВА                      ДИМИТРОВА
                      ДЖЕНИФЪР                      ЙОРДАНОВА                     ДИМИТРОВА
                      ДИМО                          ВЕЛЕВ                         ГЕОРГИЕВ
                      ДИЯН                          ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      ЗЬОХРЕ                        АЛИЕВА                        СЕВИНЧ
                      ИВАН                          ИЛИЕВ                         ДИМИТРОВ
                      ИВЕЛИНА                       ЦОНЧЕВА                       ИВАНОВА
                      МАРИЯ                         СЛАВОВА                       КАЛЕВА
                      ОЛГИЦА                                                      МИЦЕВА
                      ПЕПА                          ИВАНОВА                       ВЪЛЧЕВА
                      СОНЯ                          РУМЕНОВА                      ДУШЕВА
                      СТАНИМИР                      ИЛИЕВ                         ДИМИТРОВ
                      СТАНИСЛАВ                     ЖИВКОВ                        ДИЧКОВ
                      СТАНКА                        ВАСИЛЕВА                      ЩЕРЕВА
                      СТОЙКА                        ИВАНОВА                       КАРЧЕВА
                      ЯНКА                          НИКОЛОВА                      СЪБЕВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.СЪЕДИНЕНИЕ, кметство ..........., секция № 026
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АДЕМ                          НАДКОВ                        АСЕНОВ
                      АНУШКА                        МИТКОВА                       СЮЛЕЙМАН
                      ЗЛАТКА                        МИТКОВА                       ОГНЯНОВА
                      МУСТАН                        ТАХИР                         ХЮСЕИН
                      НАДЖИЙЕ                       ХЮСЕЙНОВА                     ЧАВУШ КАСИК
                      САЛИМ                         ГЮЛТЯН                        КАМИЛ
                      ФАТМЕ                         ИСУФ                          ЧАУШ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.СЪЕДИНЕНИЕ, кметство ..........., секция № 027
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙДУХАН                       ШАКИРОВ                       ШАКИРОВ
                      АЙЛИН                                                       АРЪНАН
                      АЙШЕ                                                        ЙОНДЕР
                      АЙШЕ                          АХМЕД                         МОДРОВА
                      АЙШЕ                          ЕМИН                          ХАСАН
                      АЙШЕ                          МЕХМЕД                        АЛИ
                      АЙШЕ                          ХАЛИЛ                         ОСМАН
                      АЛИ                                                         АЛИОГЛУ
                      АЛИ                           ЗЕКРИЕ                        ХАСАН
                      АЛИ                           КАДИР                         АЛИ
                      АЛИ                           ХЮСЕИНОВ                      АЛИЕВ
                      АЛИНА                         ВОЙДАНОВА                     ДЖЕНГИЗ
                      АНА                           АСЕНОВА                       ДЕМИРОВА
                      АНА                           ВЛАДИМИРОВА                   МОДРОВА
                      АНА                           МАРТИНОВА                     АРСОВА
                      АНИФЕ                         МЕХМЕД                        СЕВИНЧ
                      АНИФЕ                         МЕХМЕДАЛИ                     ЙЪЛМАЗ
                      АНИФЕ                         ХИЛМИ                         ХАСАН
                      АННА                          МИЛЕВА                        КАРААГАЧ
                      АСЕН                          ИЛИЯНОВ                       ЗИДАРОВ
                      АХМЕД                         АБАС                          АХМЕД АБДУЛРАХМАН
                      АХМЕД                         МЕХМЕД                        АХМЕД
                      АХМЕД                         МЕХМЕДОВ                      ШАКИРОВ
                      АХМЕД                         ХАСАН                         ЮМЕР
                      БЕЙХАН                        БЕЙТУЛА                       СЮЛЕЙМАН
                      БЕКИР                         МЕХМЕД                        АХМЕД
                      БЕРКАЙ                                                      ТЮТЮНДЖЮ
                      БИНААЗИЕ                      ИСУФ                          ОСМАН
                      ВАСИЛ                         ХРИСТОВ                       АЛЕКСАНДРОВ
                      ВАХИДЕ                                                      АРЪНАН
                      ВЕСЕЛИН                       ИВАНОВ                        МИТЕВ
                      ГАЛИН                         ДАНАИЛОВ                      АТАНАСОВ
                      ГЮЙСЮМ                        МУСТАН                        ЙОЗГЮР ХЮСЕЙН
                      ГЮЙСЮМ                        МУСТАФА                       ХАЛИЛ
                      ГЮЛБЕН                                                      ЧАМЛЪДЕРЕ
                      ГЮЛСЮМ                        НИАЗИ                         БИЛЯЛ
                      ГЮСЮМ                         ХАСАН                         ХАДЖИЕВА
                      ДЖАНСЕЛ                                                     АЙТУНЧ
                      ДЖЕЙДА                                                      СААТ
                      ДЖЕЛИЛ                        РАСИМОВ                       АХМЕДОВ
                      ДЖЕМАЛ                                                      ЮКСЕЛ
                      ДИМЧО                         МИЛЕВ                         ХАДЖИЕВ
                      ЕВЕЛИНА                       ИВАНОВА                       МИТЕВА
                      ЕВЕЛИНА                       ИВАНОВА                       ХРИСТОВА
                      ЕДА                                                         ХАДЖЪОГЛУ
                      ЕДЖЕМ                                                       ЧЕТИН
                      ЕДЖРИН                                                      БИРЧАН
                      ЕЗГИ НУР                                                    КИВИК
                      ЕЛИН                          ХУБЕНОВ                       ИЛИЕВ
                      ЕЛКА                          МАНУШЕВА                      КИВИК
                      ЕЛФИДА                        СЮЛЕЙМАН                      АХМЕД
                      ЕМЕТУЛА                       НЕДЖАТИ                       САБРИ
                      ЕМИЛ                          КРАСИМИРОВ                    БОМБАДЖИЕВ
                      ЕМИЛ                          СЕВЕРИНОВ                     МОДРОВ
                      ЕМИЛИЯ                        ДАНАИЛОВА                     ЙОРГЮН
                      ЕМИЛИЯ                        САМУИЛОВА                     ТОДОРОВА
                      ЕМИНЕ                                                       ФЪЧЪДЖЪ
                      ЕМИНЕ                         АХМЕД                         ХАТИПОГЛУ
                      ЕМИНЕ                         ИСМАЙЛХАКОВА                  АХМЕДОВА
                      ЕМИНЕ                         МУСТАФА                       ХЮСЕЙНАЛИ
                      ЕМИНЕ                         ЯКУБ                          ЮКСЕЛ
                      ЕМИТУЛА                       ОСМАН                         АХМЕД
                      ЕМРЕ                                                        АЛБАЙРАК
                      ЕМРЕ                                                        ЙОРГЮН
                      ЕНКО                          ХАРИЕВ                        СТОЙКОВ
                      ЕРЕН                                                        МУТЛУ
                      ЕФЕ                                                         ДЖЕСУР
                      ЗАХАРИ                        АНТОНОВ                       ЗАХАРИЕВ
                      ЗЕЙНИШ                        РИДВАН                        БОЛАТТЕКИН
                      ЗЕКРИЕ                        АЛИ                           ХАСАН
                      ЗИЙНЕБ                        АЗИС                          МЕХМЕД
                      ЗИЙНЕБ                        АЛИ                           МЕХМЕД
                      ЗИЙНЕБ                        ИБРАХИМ                       ТАХИР
                      ЗИЙНЕБ                        ИБРЯМ                         ЙОНДЕР
                      ЗИЙНЕБ                        МУСТАФА                       ХАЛИЛ
                      ЗИЙНЕБ                        ТАХИРОВА                      МУСТАФОВА
                      ЗОЯ                           ЮЛИЯНОВА                      ЮМЕР
                      ЗЮМБЮЛА                       ВЛАДИМИРОВА                   МОДРОВА
                      ИБРАХИМ                                                     КЬОКЛЮ
                      ИКРЯМ                         ХАСАН                         ИКРЯМ
                      ИЛКЕР                                                       ТЮТЮНДЖЮ
                      ИСМАИЛ                        ЗЕЙТИ                         ЯМЕН
                      ИСМАИЛ                        НИАЗИ                         ИСМАИЛ
                      ИСМАИЛХАКЪ                    ХЮСЕИН                        АХМЕД
                      ИСМАЙЛ                        ИСМАИЛХАКЪ                    АХМЕД
                      ИСМЕГЮЛ                       ТЕФИК                         РАШИД
                      ИСМИ                          МУСТАФА                       ЕМИН
                      ИСМИ                          МЮРСЕЛ                        ХЮСЕИН
                      ИСУФ                          ВЕЙСЕЛ                        ХАСАН
                      ЙОЗГЮР                        ЛЮТВИ                         СМАИХАКЪ
                      КААН                                                        ХАДЖЪОГЛУ
                      КАДРИЕ                        РАМАДАН                       МЕХМЕД
                      КЕВСЕР                        АХМЕД                         АХМЕД
                      КЕРЕМ                                                       ЙОЗДЖАН
                      КЕРИМЕ                        НАЗИФ                         АХМЕД
                      КИПРА                         ЙОСИФОВА                      БАГРЯНОВА
                      КЮБРА                                                       МУТЛУ
                      ЛЕВЕН                         НАСКОВ                        ЧАУШЕВ
                      ЛЮТВИ                         ЕМИН                          СМАИХАКЪ
                      МАЖДЕ                         МУСТАФА                       АХМЕД
                      МАЛИН                         МАЛИНОВ                       ЕНЧЕВ
                      МАРГАРИТА                     ИВАЙЛОВА                      ЕНЧЕВА
                      МАРГАРИТА                     МАЛИНОВА                      ЕНЧЕВА
                      МАРТИН                        МАРТИНОВ                      МАРИНОВ
                      МАРТИН                        ОРЛИНОВ                       ХАДЖИЕВ
                      МЕРТ                                                        ГЮВЕН
                      МЕТИН                         ИСМАИЛ                        МЕХМЕД
                      МЕХМЕД                        ОСМАН                         ИБРЯМХАК
                      МЕХМЕД                        ХАККЪ                         ЮМЕР
                      МЕХМЕД                        ХЮСЕИНОВ                      ИСУФОВ
                      МЕХМЕТ                                                      АЛИОГЛУ
                      МИЙРЕМ                        РАМАДАНОВА                    АЛИЕВА
                      МИЛЕН                         РУСАЛИНОВ                     МАРИНОВ
                      МИЛЕНА                        РУСАЛИНОВА                    МАРИНОВА
                      МИТКО                         ИЛИЯНОВ                       ЗИДАРОВ
                      МИТКО                         МИЛАНОВ                       САШЕВ
                      МЛАДЕН                        РУСАЛИНОВ                     МАРИНОВ
                      МОНИКА                        ЮЛИЯНОВА                      МИЛКОВА
                      МУРАД                         ХАБИЛ                         МУРАД
                      МУСТАФА                       ДЖЕМИЛ                        ОСМАН
                      МУСТАФА                       ОСМАН                         ВЕЙСЕЛ
                      МУСТАФА                       ХЮСЕИН                        МУСТАФА
                      НАДЯ                          АНГЕЛОВА                      МАРИНОВА
                      НАДЯ                          ЙОРДАНОВА                     БОМБАДЖИЕВА
                      НАЗМИЙЕ                                                     КАРААГАЧ
                      НЕВИЕ                         БЕКИР                         БИЛЯЛ
                      НЕДЖМИЕ                       МУСТАФА                       АТАНАСОВА
                      НЕЛИ                          ИЛИЯНОВА                      СТОЙКОВА
                      НЕШЕ                          ИБРАХИМ                       ВЕЙСЕЛ
                      НИАЗИ                         ИСМАИЛОВ                      ЧАУШЕВ
                      НИАЗИ                         ХАКЪ                          БИЛЯЛ
                      НИКОЛАЙ                       АЛБЕНОВ                       ХАДЖИЕВ
                      НУРГЮЛ                                                      УГУРЛУ
                      ОГУЗХАН                                                     ЙОРГЮН
                      ОСМАН                         АЗИС                          ОСМАН
                      ОСМАН                         МЕХМЕД                        ИБРЯМХАК
                      ОСМАН                         ХАСАН                         ВЕЙСЕЛ
                      РАБИЕ                         ОСМАН                         СМАИХАКЪ
                      РАЙНО                         МИЛЕВ                         ХАДЖИЕВ
                      РАМАДАН                       ХАСАН                         ОСМАН
                      РЕДЖЕП                                                      КАРААГАЧ
                      РЕМЗИЕ                        АДЕМ                          СЕВИНЧ
                      РОСИЦА                        ЕНЬОВА                        ДИМИТРОВА
                      РУМЕН                         МИХАЙЛОВ                      МАРИНОВ
                      САБИН                         ВОЙДАНОВ                      БАГРЯНОВ
                      САВАШ                                                       ХАТИПОГЛУ
                      САНИЕ                         АХМЕД                         ЮМЕР
                      САНИЕ                         ДЖЕЛИЛ                        МЕХМЕД
                      СЕВДА                         ЕВГЕНИЕВА                     АХМЕД
                      СЕВДА                         МИТЕВА                        ХАДЖИЕВА
                      СЕВДАЛИН                      ХАРИЗАНОВ                     ЧАВДАРОВ
                      СЕВДАЛИНА                     ЯНКОВА                        БИРЧАН
                      СЕВЕРИН                       ЕМИЛОВ                        МОДРОВ
                      СЕВЕРИН                       СЕВЕРИНОВ                     МОДРОВ
                      СЕВЕРИН                       ХУБЕНОВ                       ИЛИЕВ
                      СЕВЕРИНА                      ИВАНОВА                       ЧОРЛУЛУОГЛУ
                      СЕДА                                                        СЕВИНЧ
                      СЕЙДЕ                         МУСТАФА                       ЧЕТИН ЙОЛДАШ
                      СЕЙДЕ                         НИАЗИ                         ТЮРКЙЪЛДЪЗ ГЮР
                      СЕЙДЕ                         ХАМИД                         ЮМЕР
                      СЕЛВЕТ                        МУСТАФА                       ВЕЙСЕЛ
                      СЕЛИМЕ                        МЕХМЕДОВА                     ЙОСИФОВА
                      СЕЛИН                                                       ЙОЗДЖАН
                      СЕРХАН                        ИСА                           ДЖЕЛИЛ
                      СИЛВИЯ                        ВЛАДИМИРОВА                   МОДРОВА
                      СУЗАНА                        РАДЕВА                        ЗАХАРИЕВА
                      СЪЛЗИЦА                       СЕВДАЛИНОВА                   ДЖЕЛИЛ
                      ТЕМЕНУГА                      ПАНАЙОТОВА                    МИТРЕВА
                      ТЕФИК                         ХЮСЕИН                        АЛИ
                      ФАНКА                         ХРИСТОВА                      ХРИСТОВА
                      ФАТИХ                                                       АЛБАЙРАК
                      ФАТМЕ                         АЛИ                           АХМЕД
                      ФАТМЕ                         ЕМУРЛА                        БАЙРЯМАЛИ
                      ФАТМЕ                         ИСМАИЛОВА                     ШАКИРОВА
                      ФАТМЕ                         МУСТАФА                       КУЛАКСЪЗ
                      ФАТМЕ                         МУСТАФА                       ХЮСЕИН
                      ФАТМЕ                         ХАЛИИБРЯМ                     МЕХМЕД
                      ФАТМЕ                         ХЮСЕИН                        АХМЕД
                      ФАТМЕ                         ХЮСЕИНАЛИ                     ХЮСЕИН
                      ФЕИЙДЕС                       МУСТАФА                       ИСУФ
                      ФЕРДИ                                                       КАРААГАЧ
                      ФИДАНКА                       ВЛАДИМИРОВА                   МОДРОВА
                      ФИЙДЕС                        МУСТАФА                       ЮМЕР
                      ФИЙДЕС                        ОСМАН                         ОСМАН
                      ФУРКАН                                                      СЕВИНЧ
                      ФУРКАН                                                      ХАНДАН
                      ХАДЖЕР                        МЕХМЕДАЛИ                     ОСМАН
                      ХАДЖЕР                        ОСМАН                         МУСТАФА
                      ХАЙРИЕ                        АХМЕД                         САРЪ
                      ХАЛИЛ                         МУСТАФОВ                      ЕМИНОВ
                      ХАЛИТ                                                       ТОПАЛ
                      ХАМЗА                         ХАККЪ                         ИСУФ
                      ХАМИД                         АХМЕД                         ЮМЕР
                      ХАНИФЕ                        ХЮСЕИН                        ЕМИН
                      ХАСАН                         АХМЕД                         ЮМЕР
                      ХАСАН                         ИКРЯМ                         ТАХИР
                      ХАСАН                         ОСМАН                         АЗИС
                      ХАТИЕ                         МУСТАФА                       МУСТАФА САЛКЪМ
                      ХАТЧЕ                         АХМЕД                         ШАКИРОВА
                      ХАТЧЕ                         ЕМИН                          ИСУФОВА
                      ХЪЛМИ                         МУСТАФА                       МУСТАФА
                      ХЮСЕИН                        АХМЕД                         МЕХМЕД
                      ХЮСЕИН                        АХМЕД                         ХЮСЕИН
                      ХЮСЕИН                        ИСМАИЛ                        ШАКИР
                      ХЮСЕИН                        ХАСАН                         ЮМЕР
                      ШАКИР                         МЕХМЕДОВ                      ШАКИРОВ
                      ЪШЪЛ                                                        ЧАЛЪШКАН
                      ЮКСЕЛ                         АХМЕД                         МАТЛЮБ
                      ЮЛИЯ                          ДЕМИРОВА                      ХРИСТОВА
                      ЮЛИЯ                          МИХАЙЛОВА                     МАРИНОВА
                      ЮЛИЯ                          СЕВЕРИНОВА                    ТОПАЛ
                      ЮМЕГЮЛСЮМ                     ХАСАН                         АХМЕД
                      ЮНЗИЛЕ                        МЕХМЕД                        ОСМАН
                      ЮСУФ                          ХАМЗА                         ИСУФ
                      ЯКУБ                          ЯКУБОВ                        АЛИЕВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ТЕРЗИЙСКО, кметство ..........., секция № 028
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ПЕНКА                         КОЛЕВА                        СТОЯНОВА


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ................., кметство ........... , секция № 029
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАС                        СТОЕВ                         ТОДОРОВ
                      ВАНЯ                          МИТЕВА                        ВАЙНХОЛД
                      ДИМИТЪР                       МИХАЙЛОВ                      СТОЯНОВ
                      ЕРСИН                                                       ЧЕТИН
                      ЗАХАРИ                        ХРИСТОВ                       МАРИНОВ
                      ЙОВКА                         ВЪЛЧЕВА                       СТОЯНОВА
                      МЕДЖНУН                       САЛИ                          ЮСУФ
                      МИХАЛ                         КОЛЕВ                         МИХАЙЛОВ
                      ПЕТРАНКА                      ЖЕЛЯЗКОВА                     ГЕОРГИЕВА-ЖИДОНЕЙ
                      САЛИ                          ЮСУФ                          ЮСУФ
                      ТОДОР                         ВЪЛЧЕВ                        СТОЯНОВ


                                          СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
                                              (чл.39, ал.1 ИК)
                                              (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ЧУБРА, кметство ..........., секция № 030
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АСЕН                          АТАНАСОВ                      ЙОРДАНОВ
                      ВЕСА                          ВАСИЛЕВА                      ИЛИЕВА
                      ВЕСЕЛИНА                      ЖИВКОВА                       ХРИСТОВА
                      ВЕСКА                         ХРИСТОВА                      СТЕФАНОВА
                      ЗЮМБЮЛА                       ДЖЕВАТОВА                     РАХНЕВА
                      ИВАН                          ГАНЧЕВ                        ХРИСТОВ
                      ИВАНКА                        МЛАДЕНОВА                     АТАНАСОВА
                      ЛАЗАР                         БОНЧЕВ                        АТАНАСОВ
                      МЛАДЕН                        ЛАЗАРОВ                       АТАНАСОВ
                      ПЕНКА                         ЖИВКОВА                       АЛКАН
                      ПЕТЯ                          АСЕНОВА                       ИЛИЕВА
                      РУСКА                         ХРИСТОВА                      АТАНАСОВА
                      СВЕТОСЛАВ                     БЯНКОВ                        СТЕФАНОВ
                      СТЕФАН                        МЛАДЕНОВ                      ИЛИЕВ
                      СТЕФАН                        РАДЕВ                         ИВАНОВ
                      ХАСАН                         АХМЕД                         ИСМАИЛ
                      ХРИСТО                        РАДЕВ                         ИВАНОВ
                      ХЮСЕИН                        САЛИМОВ                       АХМЕДОВ