Избори НС 04.04.2021г.

Съобщение относно гласуване с документи с изтекъл срок на валидност

  Във връзка с постъпили запитвания относно гласуване с документи с изтекъл срок на валидност Ви уведомяваме за следното:

  Български граждани с лична карта с изтекъл срок на валидност от 13 март 2020 г. могат да гласуват в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., без да е необходимо да се снабдяват с удостоверение по чл. 263, ал. 1 ИК, на основание § 10, ал. 3 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

  В случаите, когато за първи път се издава лична карта, при изгубена/открадната/повредена/унищожена лична карта или зелен паспорт, българските граждани може да се снабдят с удостоверение по чл. 263, ал. 1 ИК от звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР, включително на 4 април 2021 г.,от 8.30 до 19.30ч.

  По същия начин с удостоверение по чл. 263, ал. 1 ИК може да се снабди и български гражданин с изтекъл срок на валидност на личната карта преди 13 март 2020 г.