Избори НС 04.04.2021г.                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 001                            населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЙОРДАН                        ВАСИЛЕВ                       ДАНЕВ
                      ЛЮБЧО                         ДРАГАНОВ                      МИНКОВ
                      МАРИЯ                         КОНСТАНТИНОВА                 ПАХОВА
                      НЕДКА                         ГЕОРГИЕВА                     НИКОЛОВА
                      НИКОЛАЙ                       ИЛИЕВ                         АРНАУДСКИ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 002                            населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАЛЕНТИН                      НИКОЛАЕВ                      НЕНКОВ
                      ИВАНКА                        ПЕНЧЕВА                       КАРАГЬОЗОВА
                      ИЛИЯ                          ЙОРДАНОВ                      ЙОРДАНОВ
                      КРАСИМИРА                     БАЙЧЕВА                       БАЙЧЕВА
                      КРИСТИЯНА                     ЙОРДАНОВА                     ПАНАЙОТОВА
                      НЕЛИ                          ПЕТРОВА                       ИЛИЯНОВА
                      ПЕНЧО                         ИВАНОВ                        КАРАГЬОЗОВ
                      ПЛАМЕН                        СТОЯНОВ                       ПАСКАЛЕВ
                      СВЕТЛА                        ДИМИТРОВА                     ЧАУШЕВА
                      СТОЯНКА                       РУСЕВА                        КАРАГЬОЗОВА
                      ТАНЯ                          АНДРЕЕВА                      АНГЕЛОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 003                            населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГЕРГАНА                       ТОДОРОВА                      КАРАБЕКИРОВА
                      ДИАНА                         ДИМИТРОВА                     ДИМИТРОВА
                      ИВАНКА                        КОСТАДИНОВА                   ИВАНОВА
                      СВИЛЕН                        РУСЕВ                         ВЪЖАРОВ
                      ЦВЕТАН                        ВАСИЛЕВ                       КАРАБЕКИРОВ
                      ЦВЕТОМИР                      СНЕЖЕВ                        ВЛАДИМИРОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 004                            населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛИ                           ЮСЕИНОВ                       ДОРМУШЕВ
                      АНГЕЛ                         МИЛКОВ                        ИВАНОВ
                      АНЕТА                         ЛЮБЧЕВА                       ДИКОВА
                      АСЕН                          КОЛЕВ                         ИВАНОВ
                      МИЛКО                         АНГЕЛОВ                       ИВАНОВ
                      ПЛАМЕНА                       ИЛИЕВА                        ШОПОВА
                      РАДКА                         СТРАХИЛОВА                    ГЕОРГИЕВА
                      СТАНЧО                        ЩЕРЕВ                         ЙОРДАНОВ
                      СТЕФАН                        КРАСИМИРОВ                    ДЖИНКОВ
                      СЪБИНА                        НАСКОВА                       КАРАИВАНОВА
                      ХРИСТО                        АСПАРУХОВ                     КАЛАЙДЖИЕВ
                      ХРИСТО                        АТАНАСОВ                      СПАСОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 006                            населено място С.БОСИЛКОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ПЕНКА                         СТЕФАНОВА                     ПЛАХОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 007                            населено място С.ВЕДРОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГЕОРГИ                        КИРИЛОВ                       ГЕОРГИЕВ
                      ЙОРДАН                        СТОЯНОВ                       МАРКОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 008                            населено място С.ВЕЗЕНКОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНА                           БОРИСОВА                      ТОПАЛОВА
                      ДИАНА                         ДОБРЕВА                       НЕШЕВА
                      СЮЛЕЙМАН                      НЕДЖЕТ                        СЮЛЕЙМАН


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 010                            населено място С.ПЧЕЛИН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЕНЧО                          ДИМИТРОВ                      КУЦАРОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 011                            населено място С.ВЪЛЧИН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      НИКОЛАЙ                       СТЕФАНОВ                      ХРИСТОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 012                            населено място .................

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      МАНОЛ                         ДИЧЕВ                         МАНОЛОВ
                      СТЕФАН                        КОСТАДИНОВ                    ЯНЕВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 016                            населено място С.КАМЧИЯ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВЕЛИЗАР                       РАФАИЛОВ                      РАДАНОВ
                      ГЮЛБИЕ                        АБДУРАХМАН                    ИБРЯМ
                      ДУРГАДЪН                      МЮМЮН                         ИБРЯМ
                      МЮМЮН                         ЮСЕИН                         ИБРЯМ
                      РЕЙХАН                        ДУРАНОВ                       ЮЗЕИРОВ
                      РОСЕН                         МАРТИНОВ                      АСЕНОВ
                      ФЕРИЗЕ                        РОСЕНОВА                      БЮК
                      ХАНИФЕ                        ВЕЛИ                          РАМАДАН
                      ШЮКРИЕ                        МЮМЮН                         СУСАМДЖЪ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 017                            населено място С.КЛИМАШ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БИЛЯНА                        НИКОЛАЕВА                     КАСАБОВА
                      ДЖЕНА                         ЕМИЛОВА                       ИЛИЕВА
                      ДИНКО                         РУСЕВ                         ДИЧЕВ
                      ЕМЕЛ                                                        ДУМАН
                      ЗЕЙНЕП                        ДУРМУШАЛИ                     ИНДЖЕ
                      КРАСИМИР                      МИЛАНОВ                       МИЛАНОВ
                      МИЛАН                         ВЕЛЕВ                         МИЛАНОВ
                      НАЗЛЪ                                                       ВЕЛИОГЛУ
                      САДИФЕ                        ШЕВКЕД                        МИЛАНОВА
                      СЕЙДАХМЕД                     АХМЕД                         ИНДЖЕ
                      ЮЛИЯН                         ЮРИЕВ                         ИЛИЕВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 018                            населено място С.КОСТЕН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙЛИН                         РАМАДАН                       ОСМАН
                      АЛИ ОСМАН                                                   УЙГУН
                      ЕЛЕНА                         ЕВГЕНИЕВА                     ЛОВДЖИЕВА
                      НАЗИМ                         МЕХМЕДОВ                      АПТИШЕВ
                      НЕНО                          ЕВГЕНИЕВ                      ЛОВДЖИЕВ
                      РАМАДАН                       МУСТАФОВ                      ИБРЯМОВ
                      РУМЕН                         МИХАЙЛОВ                      БАГРЯНОВ
                      ТАЙБЕ                         ХАЛИЛ                         ЛОВДЖИЕВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 019                            населено място С.ЛОЗАРЕВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АННА                          ГЕОРГИЕВА                     ЧОЛАКОВА
                      ДИЯНА                         ЯНЧЕВА                        ГРУНОВА
                      ИРИНА                         ЯНЧЕВА                        ГРУНОВА
                      МАРИЙКА                       СТЕФАНОВА                     КУКОРКОВА
                      МИХЛИБАН                      АЛИ                           АЙРИ
                      СТЕФАН                        ИВАНОВ                        ЕНЧЕВ
                      ЯКУБ                          СЕЗГИНОВ                      ЯКУБОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 020                            населено място С.МАНОЛИЧ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БЮРХАН                        КЯЗИМ                         РАШИД
                      ДАМЯН                         КРЕМОВ                        АВДЖИЕВ
                      ЗУЛБИЕ                        СЕЙДАЛИ                       ПАША
                      ИСКРА                         ЕВГЕНИЕВА                     МОЛЛАЮСЕИН
                      НЕДЖМИТИН                     МЮМЮН                         ПАША


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 021                            населено място С.МАНОЛИЧ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      НАДИЕ                         АДЕМ                          БАЙРАМ
                      ХАБИШ                         ШЮКРЮ                         ДЖАФАР
                      ХАСАН                         ХЮСЕИН                        ЧАНЧИК


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 022                            населено място С.ПОДВИС

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГАНКА                         ИВАНОВА                       ЧАНЕВА
                      ДАНИЕЛА                       ЖЕЛЯЗКОВА                     ЖЕЛЯЗКОВА
                      ДЖУЛИЯ                        ИЛИАНОВА                      ЙОРДАНОВА
                      НИКОЛАЙ                       ЖЕКОВ                         ЖЕКОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 023                            населено място С.ПРИЛЕП

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТЧЕ                          МЕХМЕД                        МЕХМЕДАЛИ
                      ВАСИЛ                         СТЕФАНОВ                      ЕЛЕНКОВ
                      ДАНЧО                         КИРЧЕВ                        КОСТОВ
                      ЗЛАТКА                        КИРЧЕВА                       КОСТОВА
                      КЕЗВАН                        ХАЛИЛОВА                      АЛИ
                      МЕХМЕД                        ШЕРАФЕДИН                     РЕДЖЕБ
                      ФИЛИП                         НЕДКОВ                        РАЕВ
                      ХАСАН                         ЕШИРЕФ                        МУСТАФА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 024                            населено място С.САДОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АХМЕД                         АХМЕД                         ПЪНДЪК
                      РАДКА                         КОЛЕВА                        ХАРАЛАМОВА
                      СЕДИКА                        ИСМАИЛОВА                     ДЖИНОВА
                      СЛАВЧО                        ДИМИТРОВ                      ХАРАЛАМОВ
                      ХАТИДЖЕ                       МЕХМЕДОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      ХРИСТИНА                      ХРИСТОВА                      ХРИСТОВА
                      ШЕКБАЛ                        ИСМАИЛ                        ПЪНДЪК


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 025                            населено място .................

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНТОН                         АНГЕЛОВ                       ЙОРДАНОВ
                      ВЕЛА                          ИВАНОВА                       ПАНАЙОТОВА
                      ВЕСЕЛИНА                      ЖИВКОВА                       ДИЧКОВА
                      ДАНИЕЛА                       НИКОЛОВА                      МИЛЕВА
                      ДЕНКА                         МАРИНОВА                      ДИМИТРОВА
                      ДИМИТЪР                       ГЕОРГИЕВ                      МИЛЕВ
                      ДИМО                          ВЕЛЕВ                         ГЕОРГИЕВ
                      ЖИВКО                         КОЛЕВ                         ИЛИЯНОВ
                      ЙОРДАНКА                      ЖИВКОВА                       ТОДОРОВА
                      ЛЮБОМИР                       ИВАЙЛОВ                       АНДРЕЕВ
                      МАРА                          ТОДОРОВА                      ИВАНОВА
                      МАРИЯ                         СЛАВОВА                       КАЛЕВА
                      НЕЛИ                          НАСКОВА                       МИЛКОВА
                      РАДКА                         МОМЧИЛОВА                     ВУТОВА
                      СЛАВЕЙКА                      ГОГОВА                        ПАЧЕЛИЕВА
                      СТЕФАН                        РАЧЕВ                         МИЛКОВ
                      СТОЙКА                        ИВАНОВА                       КАРЧЕВА
                      СЪБКА                         ПЕТРОВА                       ЖЕЛЕЗЧЕВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 026                            населено място С.СЪЕДИНЕНИЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      КАЛОЯН                        РАДОСТИНОВ                    БАКАЛОВ
                      МУСТАН                        ТАХИР                         ХЮСЕИН
                      НОНКА                         НАНЕВА                        ПОПОВА
                      РАМАДАН                       КАДИР                         РАМАДАН


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 027                            населено място С.СЪЕДИНЕНИЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙЛИН                                                       АРЪНАН
                      АЙШЕ                          АХМЕД                         МОДРОВА
                      АЛИ                                                         АЛИОГЛУ
                      АНА                           ИЛИЯНОВА                      ОСМАН
                      АНИФЕ                         ХАСАН                         ХАМЗА
                      АХМЕД                         ХАЛИЛ                         ХАМЗА
                      ВАХИДЕ                                                      АРЪНАН
                      ВЕСЕЛИН                       ИВАНОВ                        МИТЕВ
                      ЕВЕЛИНА                       ИВАНОВА                       МИТЕВА
                      ЕЛКА                          МАНУШЕВА                      КИВИК
                      ЕМИЛИЯ                        САМУИЛОВА                     ТОДОРОВА
                      ЕМИТУЛА                       ОСМАН                         АХМЕД
                      ЕРЕН                                                        МУТЛУ
                      ЗИЙНЕБ                        ИБРАХИМ                       ТАХИР
                      ЗОЯ                           ЮЛИЯНОВА                      ЮМЕР
                      ИКРЯМ                         ХАСАН                         ИКРЯМ
                      ИСМАИЛХАКЪ                    ХЮСЕИН                        АХМЕД
                      КАДЕР                                                       БОЗДАГ
                      КЕВСЕР                        АХМЕД                         АХМЕД
                      КЪЙМЕТ                        МУСТАН                        АЛБАЙРАК
                      МЕХМЕД                        ОСМАН                         ИБРЯМХАК
                      МУСТАФА                       ХЮСЕИН                        МУСТАФА
                      НУРГЮЛ                                                      УГУРЛУ
                      СЕВЕРИН                       ЕМИЛОВ                        МОДРОВ
                      ФАТМЕ                         АЛИ                           АХМЕД
                      ФАТМЕ                         ХЮСЕИНАЛИ                     ХЮСЕИН
                      ХАДЖЕР                        ОСМАН                         МУСТАФА
                      ХАСАН                         ИКРЯМ                         ТАХИР
                      ЮРКЮШ                         ШАБАН                         ХАСАН


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 028                            населено място С.ТЕРЗИЙСКО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГЕОРГИ                        ЖЕКОВ                         ЖЕКОВ
                      ЖЕЛЮ                          НЕНЧЕВ                        ЖЕЛЕВ
                      ЖИВКА                         ХРИСТОВА                      ЖЕКОВА
                      МИЛКО                         АТАНАСОВ                      СТОЯНОВ
                      ТОДОРКА                       КИРОВА                        ЖЕЛЕВА
                      ЯНКО                          ЯНКОВ                         БУЖЕВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в изборите за народни представители
                                              на 4 април 2021 г.
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         за Област БУРГАС                        Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 029                            населено място .................

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАС                        ИВАНОВ                        МИТЕВ
                      АТАНАС                        СТОЕВ                         ТОДОРОВ
                      ДИМИТЪР                       МИХАЙЛОВ                      СТОЯНОВ
                      ИВАН                          МАРИЙКОВ                      КОЛЕВ
                      ЙОВКА                         ВЪЛЧЕВА                       СТОЯНОВА
                      КОЛЬО                         ЙОРДАНОВ                      КИРОВ
                      МАРИЙКА                       КОЛЕВА                        АТАНАСОВА
                      МАРТИН                        МАРИЯНОВ                      ЖЕЧЕВ