Избори НС 04.04.2021г.

 

        С настоящото Ви уведомяваме, че всички членове на секционни комисии, участващи в изборите за Народно събрание на 04.04.2021г. подлежат на доброволна ваксинация:

  1. Ваксината, която ще бъде поставена е тази на „Пфайзер Бионтех“. Тя е предпочетена предвид краткия период между двете ваксинации и това е съобразено с датата на провеждане на изборите.
  2. Периодът между първата и втората ваксинация е 21 дни, предвид което най-късната дата за извършване на първата ваксинация е 04 март 2021 г.,

Предвид кратките срокове, следва до 21.02.2021 г., всеки, който ще бъде ангажиран в секционна комисия да заяви пред съответната политическа сила дали желае да му бъде поставена на ваксина.