Избори ЕП 2019г.


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ, кметство ..........., секция № 001
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНКА                 ГЕОРГИЕВА            ПЕТКОВА
                      БОЙЧО                ХРИСТОВ              ПЕХЛИВАНОВ
                      ЖИВКО                СТОЯНОВ              РАДАНЧЕВ
                      ЛЮБЧО                ДРАГАНОВ             МИНКОВ
                      РУМЯНА               ЖЕЧЕВА               РАДАНЧЕВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ, кметство ..........., секция № 002
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЛЮБА                 АСЕНОВА              АСЕНОВА
                      МАРТИН               АСЕНОВ               АСЕНОВ
                      ПЛАМЕН               СТОЯНОВ              ПАСКАЛЕВ
                      РОЗА                 МАРТИНОВА            ЙОЗТЮРК ЧОБАН
                      СИЛВИЯ               МАРТИНОВА            РАЙЧЕВА
                      СТАНИСЛАВ            АСЕНОВ               МИХАЙЛОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ, кметство ..........., секция № 003
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАСКА             ВАСИЛЕВА             ПАУНОВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ, кметство ..........., секция № 004
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛЬОША               ИЛИЯНОВ              САВОВ
                      АНГЕЛ                ЩЕРЕВ                ЙОРДАНОВ
                      АСЕН                 КОЛЕВ                ИВАНОВ
                      ЗИНА                 МАНОЛОВА             ЖИВКОВА
                      СОФИЯ                АСЕНОВА              СТОЯНОВА
                      СЪБИНА               НАСКОВА              КАРАИВАНОВА
                      ХРИСТО               АТАНАСОВ             СПАСОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.БОСИЛКОВО, кметство ..........., секция № 006
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДИМКА                МИТКОВА              ШЕЛЕВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ВЕЗЕНКОВО, кметство ..........., секция № 008
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНА                  БОРИСОВА             ТОПАЛОВА
                      АНТОН                АНГЕЛОВ              КУЦАРОВ
                      АСЕН                 БАЛИНОВ              ТОПАЛОВ
                      ДЕТЕЛИНА             АСЕНОВА              КУЦАРОВА
                      ЕРДЖАН                                    ИШЛЕК
                      ЕРЕДЖЕБ              ЙОНУСОВ              МУСТАФОВ
                      МИРЕМ                ХЮСЕИН               ЮМЕР
                      НАДИН                ШАБАН                СИНАП
                      НЕДЯЛКА              РУМЕНОВА             ХУБЕНОВА
                      РЕДЖЕП                                    ИШЛЕК


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ПЧЕЛИН, кметство ..........., секция № 010
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГЬОКАЙ               ЮКСЕЛ                ХЮМЕТОГЛУ
                      ГЬОКСЕЛ              ЮКСЕЛ                ХЮМЕТОГЛУ
                      ЗИНЕБ                ХАСАНОВА             ХЮСЕЙНОВА
                      МАРИЯНА              БАЛИНОВА             ТОПАЛОВА
                      СВЕТЛА               РАДОСТИНОВА          ТОПАЛОВА
                      ЮКСЕЛ                ХАСАНОВ              АПТУЛОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ВЪЛЧИН, кметство ..........., секция № 011
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЛЮЦА                 ЖЕЧЕВА               МИТЕВА
                      МИЛЧО                МАНЧЕВ               ХРИСТОВ
                      НЕДЯЛКО              ГЕОРГИЕВ             ГЬОШЕВ
                      НИКОЛАЙ              СТЕФАНОВ             ХРИСТОВ
                      СЕВДЖАН                                   ГЮЛЕР
                      СЕВЕРИН              ДИМОВ                АЛЕКСАНДРОВ
                      СИЛВИЯ               ДИМОВА               ХРИСТОВА
                      ХАСАН                                     АТЕШ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ................., кметство ........... , секция № 012
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      БЛАГОЙ               ДИНЕВ                ДИНЕВ
                      ДИЛЯНА               ХРИСТОВА             ТЮРНИН
                      МАНОЛ                ДИЧЕВ                МАНОЛОВ
                      МИТКО                ДЯКОВ                ДЯКОВ
                      РУМЕН                ВЕСЕЛИНОВ            ЯНКОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ЗАВЕТ, кметство ..........., секция № 015
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      РУЖА                 РАЧЕВА               СТОЙКОВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.КАМЧИЯ, кметство ..........., секция № 016
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛИ                  КЯЗИМ                МЮМЮН
                      АНА                  ЧАВДАРОВА            ЖЕЛЕВА
                      АНЕТА                ВЕЛИНОВА             МИНЧЕВА
                      АСЯ                  СЪБЕВА               ХРИСТОВА
                      БЕРНА                ГЮНАЙ                ЙОЗГЮР
                      БИЛЯН                БИЛЯНОВ              АНДОНОВ
                      БИРДАНЕ              ЯШАР                 ШЕРИФ
                      БОЯН                 РАФАИЛОВ             РАДАНОВ
                      ВЕЛИЗАР              РАФАИЛОВ             РАДАНОВ
                      ВЕЛИКО               МИЛАНОВ              КАРАГЬОЗОВ
                      ВЕЛИН                МИНЧЕВ               МИНЧЕВ
                      ВИЛЯНА               НЕВЕНОВА             КАРАГЬОЗОВА
                      ВИОЛЕТА              МЛАДЕНОВА            МИНЧЕВА
                      ГАЛИНА               РАДОСЛАВОВА          ТЕРЗИЕВА
                      ГАНИМЕ               ХАЗИМ                АДЖАР
                      ГЕОРГИ               ТРАЙКОВ              ТРАЙКОВ
                      ГЮЛБИЕ               АБДУРАХМАН           ИБРЯМ
                      ГЮЛЯНА               НЕВЕНОВА             КАРАГЬОЗОВА
                      ГЮРСЕЛ               МЮМЮН                ХАЛИМ
                      ДЕМИР                ДЕМИРЕВ              ХРИСТОВ
                      ДЕМИР                РОМАНОВ              АСЕНОВ
                      ДЕМИР                СТАМЕНОВ             ХРИСТОВ
                      ДЕМИР                ХРИСТОВ              ХРИСТОВ
                      ДЕНИЗ                ХАЗИМ                ДАДАШ
                      ДЕНИСЛАВ             РАДАНОВ              КАРАГЬОЗОВ
                      ДЕНИСЛАВ             РАДАНОВ              КАРАГЬОЗОВ
                      ДЖАНСУ                                    ДЬОНМЕЗ
                      ДУРГАДЪН             МЮМЮН                ИБРЯМ
                      ЕДА                  ГЮНАЙ                ЙОЗГЮР
                      ЕЛЕНА                ХРИСТОВА             РАДЕВА
                      ЕЛМИРА               РОМАНОВА             АСЕНОВА
                      ЕМИНЕ                ИСМАИЛ               МЕХМЕД
                      ЕРДЖАН               РАМАДАН              МЕХМЕД
                      ЖЕНЯ                 РОМАНОВА             АСЕНОВА
                      ЗЕХРА                                     ДЕРБАЗЛАР
                      ЗОЯ                  МЛАДЕНОВА            ЯЛМАН
                      ЗЮМБЮЛА              СТРАХИЛОВА           КАРАГЬОЗОВА
                      ЙОВО                 СЪБИНОВ              ЖЕЛЕВ
                      ЙЪЛДЪЗ               ХАЗИМ                ЧАКЪР
                      КРАСИМИРА            НИКОЛАЕВА            РАДЕВА
                      КЯЗИМ                БАЙРЯМАЛИ            МЮМЮН
                      МАРТИН               ВЕЛИНОВ              МИНЧЕВ
                      МАРТИН               НИКОЛАЕВ             ДИМИТРОВ
                      МАРТИН               РАДАНОВ              КАРАГЬОЗОВ
                      МИЛАН                РАДАНОВ              КАРАГЬОЗОВ
                      МИЛКА                ЙОСИФОВА             АСЕНОВА
                      МУСА                                      ДЕРБАЗЛАР
                      МЮМЮН                АЛИ                  МЮМЮН
                      МЮМЮН                ИБРЯМОВ              АЛИЕВ
                      МЮМЮН                ЮСЕИН                ИБРЯМ
                      НАДЕЖДА              МИХАЙЛОВА            ЖЕЛЕВА
                      НАДРИЕ               ХАЛИБРЯМОВА          ЕРТЮРК
                      НЕВЕН                ДИЛЯНОВ              АНДОНОВ
                      НЕВЕН                РАДАНОВ              КАРАГЬОЗОВ
                      НЕВЕН                СЕВЕРИНОВ            ДЕМИРОВ
                      НЕДЯЛКО              АСЕНОВ               ЩЕЛИЯНОВ
                      НЕСИБЕ               ИБРЯМ                АЛИ
                      НОРА                 САБИНОВА             АНДОНОВА
                      ОРХАН                                     ЯЛМАН
                      РАМАДАН              РЕДЖЕБ               МЕХМЕД
                      РАМАДАН              ШЕВКЕДОВ             МЕХМЕДОВ
                      РАФЕТ                АПТУРАМАН            РАМАДАН
                      РЕДЖЕБ               ИСМАИЛ               СЮЛЕЙМАН
                      РЕМЗИЕ               СЕИДАХМЕД            МЮМЮН
                      РЕСМИЕ               МЮМЮНАЛИ             МЕХМЕД
                      РЕФИК                РАШИД                НЕДЖИБ
                      РОМАН                ИЛИЯНОВ              АСЕНОВ
                      РОСЕН                МАРТИНОВ             АСЕНОВ
                      РОСЕН                ЩЕРЕВ                МИХАИЛОВ
                      САБИН                САБИНОВ              ЖЕЛЕВ
                      САБИН                СЕВЕРИНОВ            НАУМОВ
                      САЛИ                 МАХМУД               МЮМЮН
                      САЛИМ                КАСИМОВ              МЮМЮНОВ
                      САЛИОСМАН            ОСМАН                САЛИМ
                      СВЕТЛИН              МАРТИНОВ             КАРАГЬОЗОВ
                      СВЕТЛИН              СЕВДАЛИНОВ           ЖЕЛЕВ
                      СЕВГИНАР             КЯЗИМ                МИТКОВА
                      СЕВДА                ДЕМИРЕВА             ЖЕЛЕВА
                      СЕВДА                МИЛАНОВА             ЪРЪЗ
                      СЕВДА                НЕВЕНОВА             БЕКТАШ
                      СЕВДА                СЕВЕРИНОВА           ДЕМИРЕВА
                      СЕВДАЛИН             МАРИНОВ              АСЕНОВ
                      СЕВДАЛИН             МИЛАНОВ              КАРАГЬОЗОВ
                      СЕВДАЛИН             НЕВЕНОВ              КАРАГЬОЗОВ
                      СЕВДАЛИН             СЕВДАЛИНОВ           ЖЕЛЕВ
                      СЕВДАЛИНА            НЕВЕНОВА             ШАНЛЪ
                      СЕВЕРИН              САБИНОВ              НАУМОВ
                      СЕЙДАХМЕД            ИБРЯМ                АХМЕД
                      СЕМА                 МАРТИНОВА            НАУМОВА
                      СИЛВИЯ               ВЕЛИКОВА             КАРАГЬОЗОВА
                      СИЛВИЯ               МЛАДЕНОВА            ЙОЗТЮРК
                      СОНЯ                 ДЕМИРЕВА             КАРАГЬОЗОВА
                      СЪБИН                СТРАХИЛОВ            ЖЕЛЕВ
                      СЪДИКА               ШЕРИФ                АХМЕД
                      ФАТМЕ                ДЖЕЛАТИН             ЛАТИФ
                      ФИДАНА               ДЕМИРЕВА             ХРИСТОВА
                      ХАБИЛ                АДЕМ                 ЮМЕР
                      ХАВИЗЕ               САЛИБРЯМ             МЕХМЕД
                      ХАЗИМ                БАЙРАМАЛИ            МЮМЮН
                      ХАЛИЛ                САЛИМ                ДУРМУШ
                      ХАЛИМЕ               ИСМАИЛ               ДЕРБАЗЛАР
                      ХАНИФЕ               ВЕЛИ                 РАМАДАН
                      ХРИСИМИР             БОТЕВ                МИХАЙЛОВ
                      ХРИСТИНА             МАНОЛОВА             УЗШЕН
                      ШЕНОЛ                                     ЧЕЛИК
                      ШУКРИ                МЮМЮН                ХАСАН
                      ШЮКРИЕ               МЮМЮН                СУСАМДЖЪ
                      ЮЛИЯ                 БОРИСОВА             ДЖЕНГЬОЗ
                      ЮСЕИН                ХАСАН                МЮМЮН
                      ЯШАР                 МЮМЮНОВ              ШЕРИФОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.КЛИМАШ, кметство ..........., секция № 017
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНИТА                МАРТИНОВА            ЧАУШЕВА
                      АСЕН                 НИКОЛАЕВ             ЧАУШЕВ
                      АХМЕТ                                     БАЛКАНДЖЪ
                      АШКЪН                РУФАТОВ              РАФЕТОВ
                      БАЙРАМАЛИ            ОСМАН                ШАБАН
                      БИЛЯНА               НИКОЛАЕВА            КАСАБОВА
                      ДЖЕНА                ЕМИЛОВА              ИЛИЕВА
                      ДИЯН                 ХРИСТОВ              КАВАЛДЖИЕВ
                      ЕМИЛ                 РУСАНОВ              ЕМИЛОВ
                      ЕМИНЕ                                     БАХАР ЙЕШИЛ
                      ЗЕЙНЕП               ДУРМУШАЛИ            ИНДЖЕ
                      ЗЛАТИНА              ИСКРЕНОВА            АЛТАЙ
                      КАРАМФИЛ             АСЕНОВ               ХРИСТОВ
                      КАТЯ                 МЛАДЕНОВА            АСЕНОВА
                      КАТЯ                 САШЕВА               ДАУТЕВА
                      КРАСИМИР             МИЛАНОВ              МИЛАНОВ
                      МИЛАН                ВЕЛЕВ                МИЛАНОВ
                      МИРЕМ                ХАСАНОВА             ИНДЖОВА
                      НАЗЛЪ                                     ВЕЛИОГЛУ
                      НАСКА                КАРАМФИЛОВА          АСЕНОВА
                      НИКОЛАЙ              АСЕНОВ               ЧАУШЕВ
                      САДИФЕ               ШЕВКЕД               МИЛАНОВА
                      СЕВДА                АСЕНОВА              ХРИСТОВА
                      СЕЙДАХМЕД            АХМЕД                ИНДЖЕ
                      СЕЙДАХМЕД            ХАЛИД                ИНДЖЕ
                      ФАТМА                СЕЙДАХМЕД            ИНДЖЕ
                      ХАСАН                ОСМАНОВ              ОСМАНОВ
                      ХУБЕН                ЮРИЕВ                ИЛИЕВ
                      ШАБАН                ОСМАН                ХАСАН
                      ЮЛИЯН                ЮРИЕВ                ИЛИЕВ
                      ЮРИЙ                 РАДЕВ                ИЛИЕВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.КОСТЕН, кметство ..........., секция № 018
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙШЕ                 МУСТАФА              АЛИ
                      АЛИ ОСМАН                                 УЙГУН
                      АСЯ                  ЩЕЛИЯНОВА            БАГРЯНОВА
                      АХМЕДАЛИ             ЕРЕДЖЕБ              МУСТАФА
                      ГАЛЯ                 МИХАЙЛОВА            ДЖИНОВА
                      ГЕНАДИ               ЕВГЕНИЕВ             ЛОВДЖИЕВ
                      ГЬОКХАН                                   ГЮЛЕР
                      ГЮЛСЕВЕР             МУСА                 ТЮРКАН
                      ГЮЛФИЕ               АХМЕД                ХАШИМ
                      ДЖАНЕР                                    КУЗУ
                      ЕВГЕНИЙ              ШИБИЛЕВ              ЛОВДЖИЕВ
                      ЕЛЕНА                ЕВГЕНИЕВА            ЛОВДЖИЕВА
                      ЕЛИН                 МИНЧЕВ               ХРИСТОВ
                      ЕМНЯ                 ЕРЕДЖЕБ              НАДЪР
                      ЕНУРМЕЛЕК            АХМЕТ                КАСАМАН
                      ЕРДЖАН               РАМАДАН              АХМЕД
                      КАРАМФИЛКА           АСЕНОВА              КУЗУ
                      КАРАМФИЛКА           ЕМИЛОВА              ИВАЙЛОВА
                      КЕНАН                ОСМАН                АЛИ
                      КЪЙМЕТ               ОСМАН                АЛИ
                      МАРИН                АСЕНОВ               ЛОВДЖИЕВ
                      МИГЛЕНА              МИТКОВА              ЕРЗИНДЖАН
                      МИТКО                ОГНЯНОВ              ДЖИНОВ
                      МУСА                 ХАСАНОВ              СМАИЛОВ
                      НАЗИМ                МЕХМЕДОВ             АПТИШЕВ
                      НЕНО                 ЕВГЕНИЕВ             ЛОВДЖИЕВ
                      ОСМАН                АЛИ                  НАДЪР
                      РАМАДАН                                   КЕСКИН
                      РАМАДАН              АХМЕД                ХАШИМ
                      РАМАДАН              СЮЛЕЙМАН             АЛИ
                      РОЗА                 АСЕНОВА              АСЕНОВА
                      РУМЕН                МИХАЙЛОВ             БАГРЯНОВ
                      РУМЕН                РУСЛАНОВ             РАЙЧЕВ
                      РУМЕН                ХРИСТОВ              АНГЕЛОВ
                      СЕВДА                МАРТИНОВА            АСЕНОВА
                      СЕВДАЛИН             МИТКОВ               ДЖИНОВ
                      СЕВДАЛИНА            СЕВДАЛИНОВА          ЙЕНИДЖИ
                      СЕВЕРИН              АСЕНОВ               ЛОВДЖИЕВ
                      СЕЙДАХМЕД            ШАКИРОВ              КУРУОСМАНОВ
                      СЕМА                 МАРТИНОВА            ЖЕЛЯЗКОВА
                      СЮЛЕЙМАН             АЛИ                  АЛИ
                      ТАЙБЕ                ХАЛИЛ                ЛОВДЖИЕВА
                      ТАНЯ                 МЛАДЕНОВА            ГРАДИНАРОВА
                      ТЕНЗИЛЕ              ХАЛИЛОВА             МЕХМЕДАЛИЕВА
                      ФАТМЕ                АХМЕДОВА             СМАИЛОВА
                      ФАТМЕ                НИЯЗИ                АЛИ
                      ФИГЕН                                     АКСОЙ
                      ХАЛИЛ                МЕХМЕД               АДЕМ
                      ХАСАН                МУСА                 СМАИЛ
                      ХАТЧЕ                АЛИ                  МУСТАФОВА
                      ХАТЧЕ                АЛИОСМАН             КАСАМАН
                      ХЮСЕИН               СЮЛЕЙМАН             АЛИ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ЛОЗАРЕВО, кметство ..........., секция № 019
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      КОСТА                МЕХМЕДОВ             ГОРЦЕВ
                      МАРИЙКА              СТЕФАНОВА            КУКОРКОВА
                      МАРИЯНА              КОСТОВА              ГОРЦЕВА
                      МЕХМЕТ АЛИ                                ГЮНЕШ
                      НАДЕЖДА              РАДЕВА               ТОДОРОВА
                      РУСИ                 КОЛЕВ                ТОДОРОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.МАНОЛИЧ, кметство ..........., секция № 020
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АДРИАНА              ПЛАМЕНОВА            АВДЖЪ
                      АЙЛИН                                     ЧЕТИН
                      АЙТУХАН                                   МОЛЛАОГЛУ
                      АЛБЕНА               АСЕНОВА              ЧОЛЕВА
                      АЛИ                  ХАЛИЛ                ЧЬОЛ
                      АНА                  ХУБЕНОВА             ГРАДИНАРОВА
                      АНАСТАСИЯ            НАСКОВА              ЧОЛЕВА
                      АНЕЛИЯ               НИКОЛАЕВА            ШЕН
                      АРДА                                      АВДЖЪ
                      АХМЕД                ОСМАНОВ              ЧОТУКОВ
                      БАЙРЯМ               НАИМ                 ХАЛИЛ
                      БЮРХАН               КЯЗИМ                РАШИД
                      ВАСИЛ                АСЕНОВ               МОЛЛОВ
                      ВЕЛИН                НЕВЕНОВ              НАЛДЖИЕВ
                      ГЬОКАЙ                                    ЧЬОЛ
                      ДЖЕНКА               САШЕВА               АЙСАН
                      ЕЛКА                 АНТОНОВА             КЕНАН
                      ЕМИНДЖАН             ИСМАИЛ               КАРАКАШ
                      ЕМРАХ                ШАБАНОВ              МЕХМЕДОВ
                      ЕМРЕ                                      АЙСАН
                      ЗУЛБИЕ               СЕЙДАЛИ              ПАША
                      ЗЮМБЮЛ               АХМЕД                КЮЧЮКЙЪЛМАЗ
                      ИБРАХИМ                                   СЕВЕР
                      ИДРИЗ                АЛИ                  ЧЬОЛ
                      ИМИГЮЛ               ХАЛИБРЯМ             РАМАДАН
                      ИСМАИЛ               ЕМИНОВ               КАДИШЕВ
                      КЕРФИДАНА            САМУИЛОВА            РАШКОВА
                      МИГЛЕНА              ДЕМИРЕВА             РИЗА
                      МИТКО                РАДАНОВ              КИРОВ
                      МЛАДЕН               МЛАДЕНОВ             ГРАДИНАРОВ
                      МЮМЮН                ХАСАН                АХМЕД
                      НАЙМЕ                АЛИЕВА               ЮМЕР
                      НАСКО                ПЛАМЕНОВ             ЧОЛЕВ
                      НЕВЕН                ВЕЛЕВ                НАЛДЖИЕВ
                      НЕДЖМИТИН            МЮМЮН                ПАША
                      НЕДЖМИТИН            СЮЛЕЙМАН             ЮМЕР
                      НЕЛИ                 МИЛЕНОВА             ЧОЛЕВА
                      НЕРГЮЛ               ЮСЕИН                КАРАКАШ
                      НИЛГИНА              РАЙКОВА              АНДОНОВА
                      НИХАТ                ЛЮТВИ                ЮМЕР
                      НУРИЕ                ИЗЕТ                 РАМАДАН
                      ОКТАЙ                НИКОЛАЕВ             ЧОЛЕВ
                      ПЛАМЕН               НАСКОВ               ЧОЛЕВ
                      РАНГЕЛ               ФИЛИПОВ              АНДОНОВ
                      СЕЛИМЕ               МЮМЮН                ЧЬОЛ
                      СЕЛЯТИН              НИКОЛАЕВ             ЧОЛЕВ
                      ТАНЕР                НИХАТ                ЮМЕР
                      ТУГАЙ                НИХАТ                ЮМЕР
                      ФИЛИП                МИХАЙЛОВ             АНДОНОВ
                      ХАТИДЖЕ              АЗИС                 ЮМЕР
                      ХРИСТИНА             АЛДИНОВА             НАЛДЖИЕВА
                      ШЕНАЙ                ИЗЕТ                 РАМАДАН
                      ЮЗНЮР                ИЛИЯЗ                ЙЕЛКОВАН


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.МАНОЛИЧ, кметство ..........., секция № 021
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙНАЗ                ИЛИЯЗ                МОЛЛАХЮСЕИН
                      АЙШЕНУР              МЮМЮН                ГЮНЕШ
                      АЛДИН                АНГЕЛОВ              КАРАГАРЕНОВ
                      АЛДИН                ВЕЛЕВ                НАЛДЖИЕВ
                      АЛИ                  НАЗИФ                КУРТУЛУШ
                      АСЯ                  ДЕМИРЕВА             КАРАГЬОЗОВА
                      БАЙРАМ               АБДУЛЛАХ             БАЙРАМ
                      БАНУ                 ШЕВКИ                КАРАГАН
                      БАХРИЕ               РАМАДАН              КАРААЛИ
                      БЕКИР                НАЗИФ                КАРААЛИ
                      БЕРКАЙ               ЗАФЕР                НАЛДЖИ
                      БЕХЧЕТ               МЮМЮН                АХМЕД
                      БОГДАН               АНГЕЛОВ              КАРАГАРЕНОВ
                      ГАЛЯ                 ХУБЕНОВА             КАРАГАРЕНОВА
                      ГЬОКСЕЛ                                   МОЛЛАОГЛУ
                      ГЮЛЕНА               ЩЕРЕВА               ХАДЖЕНОВА
                      ГЮЛСЮМ               АБДУЛАХ              ГЮНДОГДУ
                      ГЮРСЕЛ                                    МОЛЛАОГЛУ
                      ДЕМИР                ЕВТИМОВ              КАРАГЬОЗОВ
                      ЕЛИЗАР               ДЕМИРЕВ              КАРАГЬОЗОВ
                      ЕМИЛ                 НАЧЕВ                ХАДЖЕНОВ
                      ЕРДИНЧ               НАЗМИ                НАЛДЖЪ
                      ЗАФЕР                НИЯЗИ                НАЛДЖИ
                      ЗЕЙНЕБ               ШАБАН                СЪРАК
                      ЗЮМБЮЛ               АЛИОСМАНОВА          ИСАЕВА
                      ЗЮМБЮЛ               ЕМИН                 СЪРАК
                      ЙОЗЛЕМ               ШЕВКИ                ГЮНДОГДУ
                      ЙОРДАН               АСЕНОВ               МОЛЛОВ
                      МЕЛИХ                МЕМДУ                НАИМ
                      МЕЛИХА               НАЗМИ                РАДЕВА
                      НАГИХАН              ХАЛИТ                МУТЛУ
                      НАДЖИЕ               БЕКИР                МУТЛУ
                      НАЗМИ                АЛИ                  НАЛДЖЪ
                      НАЗМИ                БЕКИР                КАРААЛИ
                      НУРДЖИХАН            ХАЛИТ                МУТЛУ
                      РЕФИК                МУРАД                МОЛЛАМАХМУД
                      САБАХАТИН            МЕХМЕД               ЧЬОЛ
                      САБРИЕ               ИСМЕТ                КАРААЛИ
                      САНИЕ                РЕДЖЕБ               НАЛДЖИ
                      СЕБАХАТТИН                                ЧЬОЛ
                      СЕВДА                АХМЕД                ПАЛАДЕМИР
                      ФАТМЕ                РЕДЖЕБ               АХМЕД
                      ФАТМЕ                ХЮСЕИНОВА            ОСМАНОВА
                      ФИДАНКА              ЕМИЛОВА              ХАДЖЕНОВА
                      ХАЛИЛ                ЮСЕИН                МЮМЮН
                      ХЮСЕИН               ШАБАН                СЪРАК
                      ШАБАН                АБДУЛЛА              СЪРАК
                      ШЕФИЕ                МЕХМЕД               КАРАГАН
                      ШИНАСИ               РАИФ                 МОЛЛАМАХМУД
                      ЮЗКАН                ГЮРСЕЛ               МУТЛУ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ПРИЛЕП, кметство ..........., секция № 023
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙШЕ                 ТАХИР                АХМЕД
                      АЛП ЕГЕ                                   ЙОЗТЕКИН
                      АНИФЕ                ЕРЕДЖЕБОВА           ШИМШЕК
                      ГЕОРГИ               АЛЕКСИЕВ             ЖЕЛЕЗОВ
                      ГЮЙСЮМ               АХМЕДОВА             ЕРЕДЖЕБОВА
                      ДАНЧО                КИРЧЕВ               КОСТОВ
                      ДЕНИС                АТАНАСОВ             ДЕНИСОВ
                      ДЕНИЦА               СЕРБЕЗОВА            ЙОЗТЕКИН
                      ЕЛИ                  СЕРБЕЗОВА            КИСЬОВА
                      ЗЛАТКА               КИРЧЕВА              КОСТОВА
                      КИРО                 МЛАДЕНОВ             ДАУТЕВ
                      МЕРИЯМ                                    ДУМАН
                      НАЗМИЕ               ХЮСЕИН               САЙГЪ
                      ОНУР                                      ВАТАНСЕВЕР
                      ОСМАН ЕФЕ                                 ЙОЗТЕКИН
                      ПАКИЗЕ               БАЙРАМАЛИ            ОСМАН
                      ТАНЕР                                     АЛТЪНДАГ
                      ТУБА                                      АКДЖАН
                      ХАЛИЛ                                     ДУМАН
                      ЮЛИЯ                 АСЕНОВА              ДЕНИСОВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.САДОВО, кметство ..........., секция № 024
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВИРГИНИЯ             ИВАНОВА              КАЛОЯНЧЕВА
                      ГАНКА                ГОСПОДИНОВА          ГЕОРГИЕВА
                      СЕДИКА               ИСМАИЛОВА            ДЖИНОВА
                      ЮЛИЯНА               МИХАЙЛОВНА           ТУРГУНБАЕВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място ................., кметство ........... , секция № 025
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВЕЛА                 ИВАНОВА              ПАНАЙОТОВА
                      ДЕНКА                МАРИНОВА             ДИМИТРОВА
                      ДЖЕНИФЪР             ЙОРДАНОВА            ДИМИТРОВА
                      ДИМО                 ВЕЛЕВ                ГЕОРГИЕВ
                      МАРА                 ТОДОРОВА             ИВАНОВА
                      МИЛЕН                АСЕНОВ               ЩЕРЕВ
                      ПЕПА                 ИВАНОВА              ВЪЛЧЕВА
                      СЛАВЕЙКА             ГОГОВА               ПАЧЕЛИЕВА
                      СТОЙКА               ИВАНОВА              КАРЧЕВА
                      ЮЛИЯ                 САШЕВА               ЩЕРЕВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.СЪЕДИНЕНИЕ, кметство ..........., секция № 026
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНУШКА               МИТКОВА              СЮЛЕЙМАН
                      ЗЛАТКА               МИТКОВА              ОГНЯНОВА
                      МУСТАН               ТАХИР                ХЮСЕИН
                      НУРЛА                ИЗЕТ                 НУРЛА
                      ФАТМЕ                ИСУФ                 ЧАУШ
                      ХАСАН                АХМЕД                МЕХМЕД
                      ЮНЗИЛЕ               ИБРЯМ                МЕХМЕД


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.СЪЕДИНЕНИЕ, кметство ..........., секция № 027
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙДУХАН              ШАКИРОВ              ШАКИРОВ
                      АЙЛИН                                     АРЪНАН
                      АЙШЕ                 АХМЕД                МОДРОВА
                      АЙШЕ                 ЕМИН                 ХАСАН
                      АЙШЕ                 МЕХМЕД               АЛИ
                      АЙШЕ                 МУСТАФА              НЬОРДАЛ
                      АЙШЕ                 ХАЛИЛ                ОСМАН
                      АЛИ                                       АЛИОГЛУ
                      АЛИ                  ЗЕКРИЕ               ХАСАН
                      АЛИ                  КАДИР                АЛИ
                      АЛИ                  ХЮСЕИНОВ             АЛИЕВ
                      АНА                  АСЕНОВА              ДЕМИРОВА
                      АНА                  ВЛАДИМИРОВА          МОДРОВА
                      АНА                  ИЛИЯНОВА             ОСМАН
                      АНА                  МАРТИНОВА            АРСОВА
                      АНИФЕ                МЕХМЕД               СЕВИНЧ
                      АНИФЕ                ХАСАН                ХАМЗА
                      АНИФЕ                ХИЛМИ                ХАСАН
                      АНКА                 ХРИСТОВА             АЛЕКСАНДРОВА
                      АННА                 МИЛЕВА               ХАДЖИЕВА
                      АНФЕ                 ИСМАИЛ               АЛИ
                      АСЕН                 ИЛИЯНОВ              ЗИДАРОВ
                      АХМЕД                МЕХМЕД               АХМЕД
                      АХМЕД                МЕХМЕДОВ             ХАСАНОВ
                      АХМЕД                МЕХМЕДОВ             ШАКИРОВ
                      АХМЕД                ХАЛИЛ                ХАМЗА
                      АХМЕД                ХАСАН                ЮМЕР
                      БЕЙХАН               БЕЙТУЛА              СЮЛЕЙМАН
                      БЕКИР                МЕХМЕД               АХМЕД
                      БИНААЗИЕ             ИСУФ                 ОСМАН
                      ВАСИЛ                ХРИСТОВ              АЛЕКСАНДРОВ
                      ВЕСЕЛИН              ИВАНОВ               МИТЕВ
                      ГАЛИН                ДАНАИЛОВ             АТАНАСОВ
                      ГЮЙСЮМ               МУСТАН               ЙОЗГЮР ХЮСЕЙН
                      ГЮЛБЕН                                    ЧАМЛЪДЕРЕ
                      ГЮЛСЮМ               НИАЗИ                БИЛЯЛ
                      ГЮСЮМ                ХАСАН                ХАДЖИЕВА
                      ДЕЯН                 СЕВДАЛИНОВ           АРСОВ
                      ДЖЕЙДА                                    СААТ
                      ДЖЕЛИЛ               РАСИМОВ              АХМЕДОВ
                      ДЖЕМАЛ                                    ЮКСЕЛ
                      ДЖЕМИЛ               ОСМАН                АХМЕД
                      ДИМЧО                МИЛЕВ                ХАДЖИЕВ
                      ЕВЕЛИНА              ИВАНОВА              ГОЛЕМАНОВА
                      ЕВЕЛИНА              ИВАНОВА              МИТЕВА
                      ЕЗГИ НУР                                  КИВИК
                      ЕЛИН                 ХУБЕНОВ              ИЛИЕВ
                      ЕЛКА                 МАНУШЕВА             КИВИК
                      ЕЛФИДА               СЮЛЕЙМАН             АХМЕД
                      ЕМЕТУЛА              ХЮСЕИН               ХАСАН
                      ЕМИЛ                 КРАСИМИРОВ           БОМБАДЖИЕВ
                      ЕМИЛ                 СЕВЕРИНОВ            МОДРОВ
                      ЕМИЛИЯ               ДАНАИЛОВА            ЙОРГЮН
                      ЕМИЛИЯ               САМУИЛОВА            ТОДОРОВА
                      ЕМИНЕ                                     БИРЧАН
                      ЕМИНЕ                АХМЕД                ХАТИПОГЛУ
                      ЕМИНЕ                ИСМАЙЛХАКОВА         АХМЕДОВА
                      ЕМИНЕ                ИСУФ                 АЛИ
                      ЕМИНЕ                МУСТАФА              ХЮСЕЙНАЛИ
                      ЕМИНЕ                ХЮСЕИН               АХМЕД
                      ЕМИНЕ                ЯКУБ                 ЮКСЕЛ
                      ЕМИТУЛА              ОСМАН                АХМЕД
                      ЕМРЕ                                      ЙОРГЮН
                      ЕФЕ                                       ДЖЕСУР
                      ЗАХАРИ               АНТОНОВ              ЗАХАРИЕВ
                      ЗЕКРИЕ               АЛИ                  ХАСАН
                      ЗИЙНЕБ               АЗИС                 МЕХМЕД
                      ЗИЙНЕБ               АЛИ                  МЕХМЕД
                      ЗИЙНЕБ               ИБРАХИМ              ТАХИР
                      ЗИЙНЕБ               ИБРЯМ                ЙОНДЕР
                      ЗИЙНЕБ               МУСТАФА              ХАЛИЛ
                      ЗИЙНЕБ               ТАХИРОВА             МУСТАФОВА
                      ЗОЯ                  ЮЛИЯНОВА             ЮМЕР
                      ЗЮБЕЙДЕ                                   КОРКМАЗ
                      ЗЮМБЮЛА              ВЛАДИМИРОВА          МОДРОВА
                      ИКРЯМ                ХАСАН                ИКРЯМ
                      ИЛИЯ                 ИВАЙЛОВ              ИЛИЯНОВ
                      ИЛИЯН                МАРТИНОВ             ЗАХАРИЕВ
                      ИСМАИЛ               ЗЕЙТИ                ЯМЕН
                      ИСМАИЛ               МЕХМЕД               МЕХМЕД
                      ИСМАИЛ               НИАЗИ                ИСМАИЛ
                      ИСМАИЛХАКЪ           ХЮСЕИН               АХМЕД
                      ИСМАЙЛ               ИСМАИЛХАКЪ           АХМЕД
                      ИСМИ                 МУСТАФА              ЕМИН
                      ИСУФ                 ВЕЙСЕЛ               ХАСАН
                      ЙОЗГЮР               ЛЮТВИ                СМАИХАКЪ
                      КААН                                      ХАДЖЪОГЛУ
                      КАРАМФИЛКА           ИЛИЯНОВА             ИЛИЕВА
                      КЕВСЕР               АХМЕД                АХМЕД
                      КЕРИМЕ               НАЗИФ                АХМЕД
                      КИПРА                ЙОСИФОВА             БАГРЯНОВА
                      ЛЕВЕН                НАСКОВ               ЧАУШЕВ
                      ЛЮТВИ                ЕМИН                 СМАИХАКЪ
                      МАЖДЕ                МУСТАФА              АХМЕД
                      МАЛИН                МАЛИНОВ              ЕНЧЕВ
                      МАРГАРИТА            ИВАЙЛОВА             ЕНЧЕВА
                      МАРГАРИТА            МАЛИНОВА             ЕНЧЕВА
                      МАРТИН               МАРТИНОВ             МАРИНОВ
                      МАРТИН               ОРЛИНОВ              ХАДЖИЕВ
                      МЕРТ                                      ГЮВЕН
                      МЕТИН                ИСМАИЛ               МЕХМЕД
                      МЕХМЕД               ОСМАН                ИБРЯМХАК
                      МЕХМЕД               ХАККЪ                ЮМЕР
                      МЕХМЕД               ХЮСЕИНОВ             ИСУФОВ
                      МЕХМЕД               ШАКИРОВ              ШАКИРОВ
                      МИЙРЕМ               РАМАДАНОВА           АЛИЕВА
                      МИЛЕН                РУСАЛИНОВ            МАРИНОВ
                      МИЛЕН                ХРИСТОВ              МАРИНОВ
                      МИЛЕНА               РУСАЛИНОВА           МАРИНОВА
                      МИТКО                ИЛИЯНОВ              ЗИДАРОВ
                      МЛАДЕН               РУСАЛИНОВ            МАРИНОВ
                      МОНИКА               ЮЛИЯНОВА             БОДУРОВА
                      МУРАД                ХАБИЛ                МУРАД
                      МУСТАФА              АЛИ                  МУСТАФА
                      МУСТАФА              ДЖЕМИЛ               ОСМАН
                      МУСТАФА              ОСМАН                ВЕЙСЕЛ
                      МУСТАФА              ХЮСЕЙНАЛИЕВ          АЛИЕВ
                      НАДЕЖДА              ХРИСТОВА             БАУАЗИР
                      НАДЯ                 АНГЕЛОВА             МАРИНОВА
                      НАДЯ                 ЙОРДАНОВА            БОМБАДЖИЕВА
                      НЕВИЕ                БЕКИР                БИЛЯЛ
                      НЕДЖМИЕ              МУСТАФА              МУСТАФА
                      НЕШЕ                 ИБРАХИМ              ВЕЙСЕЛ
                      НИАЗИ                ИСМАИЛОВ             ЧАУШЕВ
                      НИАЗИ                ХАКЪ                 БИЛЯЛ
                      НИКОЛАЙ              АЛБЕНОВ              ХАДЖИЕВ
                      НУРГЮЛ                                    УГУРЛУ
                      ОГУЗХАН                                   ЙОРГЮН
                      ОСМАН                АЗИС                 ОСМАН
                      ОСМАН                МЕХМЕД               ИБРЯМХАК
                      ОСМАН                ХАСАН                ВЕЙСЕЛ
                      ОСМАН                ХАСАН                ОСМАН
                      РАБИЕ                ОСМАН                СМАИХАКЪ
                      РАМАДАН              ХАСАН                ОСМАН
                      РЕМЗИЕ               АДЕМ                 СЕВИНЧ
                      РОЗА                 ИЛИЯНОВА             ИЛИЯНОВА
                      РОСИЦА               ЕНЬОВА               ДИМИТРОВА
                      РУМЕН                МИХАЙЛОВ             МАРИНОВ
                      САВАШ                                     ХАТИПОГЛУ
                      САНИЕ                АХМЕД                ЮМЕР
                      САНИЕ                ДЖЕЛИЛ               МЕХМЕД
                      САРА                 АББАС АХМЕД          БАУАЗИР
                      СЕВДА                МИТЕВА               ХАДЖИЕВА
                      СЕВДАЛИН             ХАРИЗАНОВ            ЧАВДАРОВ
                      СЕВДАЛИНА            ЯНКОВА               БИРЧАН
                      СЕВЕРИН              ЕМИЛОВ               МОДРОВ
                      СЕВЕРИН              СЕВЕРИНОВ            МОДРОВ
                      СЕВЕРИН              ХУБЕНОВ              ИЛИЕВ
                      СЕВЕРИНА             ИВАНОВА              ЧОРЛУЛУОГЛУ
                      СЕДА                                      СЕВИНЧ
                      СЕЙДЕ                МУСТАФА              ЧЕТИН ЙОЛДАШ
                      СЕЙДЕ                НИАЗИ                ТЮРКЙЪЛДЪЗ ГЮР
                      СЕЙДЕ                ХАМИД                ЮМЕР
                      СЕЛВЕТ               МУСТАФА              ВЕЙСЕЛ
                      СЕЛИМЕ               МЕХМЕДОВА            ЙОСИФОВА
                      СЕРХАН               ИСА                  ДЖЕЛИЛ
                      СЕЧКИН               ИСМАИЛ               МЕХМЕД
                      СИЛВИЯ               ВЛАДИМИРОВА          МОДРОВА
                      СИЛВИЯ               МИТКОВА              ХАНДАН
                      СМАИЛХАКЪ            МЕХМЕД               АХМЕД
                      СУЗАНА               РАДЕВА               ЗАХАРИЕВА
                      СЪЛЗИЦА              СЕВДАЛИНОВА          ДЖЕЛИЛ
                      ФАНКА                ХРИСТОВА             ХРИСТОВА
                      ФАТМЕ                АЛИ                  АХМЕД
                      ФАТМЕ                ИСМАИЛОВА            ШАКИРОВА
                      ФАТМЕ                МУСТАФА              КУЛАКСЪЗ
                      ФАТМЕ                МУСТАФА              ХЮСЕИН
                      ФАТМЕ                ТАХИР                ХЮСЕИН
                      ФАТМЕ                ХАЛИИБРЯМ            МЕХМЕД
                      ФАТМЕ                ХЮСЕИН               ЙОЗКАРАНФИЛ
                      ФАТМЕ                ХЮСЕИНАЛИ            ХЮСЕИН
                      ФЕИЙДЕС              МУСТАФА              ИСУФ
                      ФИДАНКА              ВЛАДИМИРОВА          МОДРОВА
                      ФИЙДЕС               МУСТАФА              ЮМЕР
                      ФИЙДЕС               ОСМАН                ОСМАН
                      ФУРКАН                                    СЕВИНЧ
                      ФУРКАН                                    ХАНДАН
                      ХАДЖЕР               ОСМАН                МУСТАФА
                      ХАЙРИЕ               АХМЕД                САРЪ
                      ХАЛИЛ                МУСТАФОВ             ЕМИНОВ
                      ХАМЗА                ХАККЪ                ИСУФ
                      ХАМИД                АХМЕД                ЮМЕР
                      ХАНИФЕ               ХЮСЕИН               ЮМЕР
                      ХАСАН                АХМЕД                ЮМЕР
                      ХАСАН                ИКРЯМ                ТАХИР
                      ХАСАН                ОСМАН                АЗИС
                      ХАТИЕ                МУСТАФА              МУСТАФА
                      ХАТЧЕ                АХМЕД                ШАКИРОВА
                      ХАТЧЕ                ЕМИН                 ИСУФОВА
                      ХАТЧЕ                МЕХМЕДОВА            АХМЕДОВА
                      ХЪЛМИ                МУСТАФА              МУСТАФА
                      ХЮСЕИН               АХМЕД                МЕХМЕД
                      ХЮСЕИН               АХМЕД                ХЮСЕИН
                      ХЮСЕИН               АХМЕД                ХЮСЕИН
                      ХЮСЕИН               ХАСАН                ЮМЕР
                      ШАКИР                МЕХМЕДОВ             ШАКИРОВ
                      ЮКСЕЛ                АХМЕД                МАТЛЮБ
                      ЮЛИЯ                 ДЕМИРОВА             ХРИСТОВА
                      ЮЛИЯ                 МИХАЙЛОВА            МАРИНОВА
                      ЮЛИЯ                 СЕВЕРИНОВА           МОДРОВА
                      ЮМЕГЮЛСЮМ            ХАСАН                АХМЕД
                      ЮМЮГЮЛ               ЛЯТИФОВА             АХМЕДОВА
                      ЮНЗИЛЕ               МЕХМЕД               ОСМАН
                      ЮСУФ                 ХАМЗА                ИСУФ
                      ЯКУБ                 ЯКУБОВ               АЛИЕВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ТЕРЗИЙСКО, кметство ..........., секция № 028
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЖЕЛЮ                 НЕНЧЕВ               ЖЕЛЕВ
                      ТОДОРКА              КИРОВА               ЖЕЛЕВА


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ЧЕРНИЦА, кметство ..........., секция № 029
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАС               ИВАНОВ               МИТЕВ
                      АТАНАС               МИХАЙЛОВ             ШЕРИФОВ
                      АТАНАС               СТОЕВ                ТОДОРОВ
                      ЕРСИН                                     ЧЕТИН
                      ХРИСТО               РАЙНОВ               ВЪРБАНОВ


                                    Списък на заличените лица от избирателните списъци
                 в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
                                                (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС, община СУНГУРЛАРЕ
         населено място С.ЧУБРА, кметство ..........., секция № 030
         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ПЕНКА                ЖИВКОВА              АЛКАН
                      ХЮСЕИН               САЛИМОВ              АХМЕДОВ