Избори ЕП 2019г.

                                            ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                             за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
                                           Република България на 26 май 2019 г.
                                           (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ БУРГАС
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С. ГРОЗДЕН          КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 012
         Адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АДЕЛЕ РАМАДАНОВА АСАНОВА
                     АЗЕЛ ХАСАНОВА ЯШАРОВА
                     АЙШЕ АХМЕДОВА ХАСАНОВА
                     АЙШЕ ИСМАИЛОВА САЛИМОВА
                     АКСЕНИЯ АСЕНОВА ДЯКОВА
                     АЛБЕНА АСАНОВА ЯНКОВА
                     АЛЕКСАНДРА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА
                     АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АСЕНОВ
                     АЛЕКСИ МИТЕВ КАРЪКОВ
                     АЛЕКСИ НИКОЛОВ ЯНКОВ
                     АЛЕКСИ РАДКОВ САШЕВ
                     АЛЕКСИ РАДОСЛАВОВ АНДОНОВ
                     АЛЕКСИ ХРИСТОВ КРЪСТЕВ
                     АЛИ АЛИ ЯШАР
                     АЛИ АХМЕДОВ МАНИКОВ
                     АЛИ ХАСАН АЙВАЗ
                     АЛИ ЮСЕИН КЪРЪК
                     АЛЬОША СИМЕОНОВ АНДОНОВ
                     АНА ДОБРИНОВА КОЛЕВА
                     АНА СТЕФАНОВА ВАЗОВА
                     АНА ФИЛИПОВА БЕЕВА
                     АНА ЯНИКОВА МАНИКОВА
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛИНА ПАСКОВА АЛИ
                     АНДРЕЯН АСЕНОВ АЙВАЗОВ
                     АНЕТА АСЕНОВА МУТАФОВА
                     АНЕТА ДИЯНОВА ХРИСТОВА
                     АНЕТА ЖИВКОВА ШОЙЛЕВА
                     АНИ АСЕНОВА КОЛЕВА
                     АНИФЕ АХМЕДОВА АХМЕДОВА
                     АНИФЕ МЕХМЕДОВА МУСТАФОВА
                     АНИФЕ МУСТАФОВА МАРИНОВА
                     АНКА АНДОНОВА МАРИНОВА
                     АНКА АТАНАСОВА КАЛЧЕВА
                     АНКА АТАНАСОВА КОЛЕВА
                     АНКА ДИМИТРОВА КАРЪКОВА
                     АНКА ЕМИЛОВА ЧАКАЛОВА
                     АНКА КОЛЕВА АТАНАСОВА
                     АНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     АНКА МИТКОВА МАРИНОВА
                     АНКА ПЕНЕВА МИТЕВА
                     АНКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
                     АНКА СТОЙЧЕВА КУРТЕВА
                     АНКА ЦОНЕВА ХРИСТОВА
                     АННА САШЕВА ИЛИЕВА
                     АНТОН АСЕНОВ КОЛЕВ
                     АСАН РАМАДАНОВ АСАНОВ
                     АСЕН АНДОНОВ МАРИНОВ
                     АСЕН АНТОНОВ КОЛЕВ
                     АСЕН АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АСЕН АТАНАСОВ КАРЪКОВ
                     АСЕН АТАНАСОВ КАРЪКОВ
                     АСЕН АТАНАСОВ КОЛЕВ
                     АСЕН АТАНАСОВ ХАРАЛАМБОВ
                     АСЕН ДИМИТРОВ КУРТЕВ
                     АСЕН ДЯКОВ ДЯКОВ
                     АСЕН ЖЕЛЯЗКОВ МИШЕВ
                     АСЕН ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     АСЕН ЙОРДАНОВ ШОЙЛЕВ
                     АСЕН КОЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     АСЕН КОСТОВ КОЛЕВ
                     АСЕН ЛИЛЯНОВ ХРИСТОВ
                     АСЕН МИТЕВ ДЯКОВ
                     АСЕН МИТЕВ КАРЪКОВ
                     АСЕН МИТКОВ КАЛИМАНОВ
                     АСЕН МИТКОВ КАРЪКОВ
                     АСЕН МИТКОВ МИТЕВ
                     АСЕН МИХАЙЛОВ КУРТЕВ
                     АСЕН МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
                     АСЕН НИКОЛАЕВ АЛЕКСИЕВ
                     АСЕН ОГНЯНОВ АЛЕКСИЕВ
                     АСЕН РАДЕВ ДЯКОВ
                     АСЕН ТОДОРОВ ХРИСТОВ
                     АСЕН ЮЛИЯНОВ ХРИСТОВ
                     АСИБЕ МИТКОВА МАРИНОВА
                     АСЯ АСЕНОВА АСЕНОВА
                     АТАНАС АНКИН КАЛЧЕВ
                     АТАНАС АСЕНОВ КОЛЕВ
                     АТАНАС АСЕНОВ КОЛЕВ
                     АТАНАС АСЕНОВ ХАРАЛАМБОВ
                     АТАНАС АТАНАСОВ КАРЪКОВ
                     АТАНАС АТАНАСОВ ПЕТКОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ КУРТЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ПАЛАЗОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ХАЛИЛЕМОВ
                     АТАНАС ЙОСИФОВ МИТЕВ
                     АТАНАС КОЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     АТАНАС КОЛЕВ МАНИКОВ
                     АТАНАС МИТКОВ КАРЪКОВ
                     АТАНАС МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
                     АТАНАС НАСКОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС СТОЙЧЕВ НЕНЧЕВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ ХРИСТОВ
                     АТАНАС ЯНКОВ МИТЕВ
                     АХМЕД АЛИ МАНИК
                     АХМЕД ХАСАНОВ ХАСАНОВ
                     АХМЕД ЮСЕИН АХМЕД
                     БИЛЯНА ДИМИТРОВА СТАМОВА
                     БОЖАНА АНДОНОВА ГАНЧЕВА
                     БОНКА АЛЕКСИЕВА МЕХМЕД
                     БОНКА АСЕНОВА МУТАФОВА
                     БОНКА АСЕНОВА ЯНКОВА
                     БОНКА МИНЧЕВА ЧАНЕВА
                     БОНКА МИТЕВА САШЕВА
                     ВАЛЕНТИН КЪНЧЕВ МИЛКОВ
                     ВАЛЕНТИНА АСЕНОВА КАРЪКОВА
                     ВАСИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТРОВ
                     ВАСИЛКА КИРОВА ПЕТКОВА
                     ВАСИЛКА ПЕТРОВА ЖЕКОВА
                     ВЕЛИКО МИТКОВ ПАЧИЛИЕВ
                     ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ВЕЛИЧКО ДАМЯНОВ ПАЧЕЛИЕВ
                     ВЕЛИЧКО ИВАНКОВ КАМЕНОВ
                     ВЕРОНИКА АТАНАСОВА ТУРА
                     ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА КОСТОВА
                     ВЕСЕЛИНА ЯНЕВА ПАЛАЗОВА
                     ВИКТОРИЯ ЙОРДАНОВА МАНИКОВА
                     ВИТАЛИ  СТОЙКОВ
                     ВЪЛА ЕНЧЕВА ХАНДЪРЧЕВА
                     ВЪЛА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ВЪЛА ПЕНЕВА ГОРАНОВА
                     ГАЛИНА ЦЕЦОВА ЙЪЛМАЗ
                     ГАЛЯ АСАНОВА РАМАДАНОВА
                     ГАЛЯ ЙОРДАНОВА КАРЪКОВА
                     ГАЛЯ МИТКОВА ШОЙЛЕВА
                     ГАНКА АЛЕКСИЕВА ХРИСТОВА
                     ГАНКА АНТОНОВА АНТОНОВА
                     ГАНКА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА
                     ГАНКА ИВАНОВА ДЖАМБАЗОВА
                     ГАНКА ИВАНОВА КОЛЕВА
                     ГАНКА МИТКОВА МИТЕВА
                     ГАНКА НИКОЛАЕВА ЯНКОВА
                     ГЕНО КЕНОВ ИВАНОВ
                     ГЕНЧО ЙОСКОВ АСЕНОВ
                     ГЕОРГИ АСЕНОВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ КОЛЕВ ВАНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ МАРИНОВ
                     ГЕОРГИ СТАВРЕВ КОСТОВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ МУШЕВ
                     ГЕОРГИ ЯНИКОВ МАНИКОВ
                     ГЕРГИНА КОЛЕВА КАРЪКОВА
                     ГОШО ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
                     ГЮЛФЕРЕ АХМЕДОВА ШЕФКЕТОВА
                     ГЮНЕР ИСМАИЛОВА ХАСАНОВА
                     ГЮСЮМ МЕХМЕД МЕХМЕД
                     ДАМЯН ВЕЛИКОВ ПАЧЕЛИЕВ
                     ДАМЯН ДЕМИРЕВ ВЕЛИКОВ
                     ДАМЯН МИТЕВ ПАЧАЛИЕВ
                     ДАМЯНКА ИВАНОВА МАРИНОВА
                     ДАНКА ИВАНОВА ВЪЧЕВА
                     ДАФИНА КОЛЕВА КОЛЕВА
                     ДЕАНА МИТКОВА ЙОРДАНОВА
                     ДЕМИР КАТЕВ ВЕЛИКОВ
                     ДЕНКА ВЪЛКОВА ДИМОВА
                     ДЕТЕЛИН ЛЮБОВ ДОЧЕВ
                     ДЕЯН КОСТАДИНОВ ЯНЕВ
                     ДЖЕЙЛЯН МУСТАФОВА АЛИЕВА
                     ДИДА АТАНАСОВА СТОЯНОВА
                     ДИЛЯНА ХРИСТОВА ТЮРНИН
                     ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА ПАЛАЗОВА
                     ДИМИТРИНКА МИТКОВА АСЕНОВА
                     ДИМИТЪР ГРОЗЧЕВ ГРОЗЧЕВ
                     ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ СТАМОВ
                     ДИМИТЪР КИРОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР МАРТИНОВ ЙОРДАНОВ
                     ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ КУРТЕВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ КИРОВ
                     ДИМИТЪР РАДЕВ ИВАНОВ
                     ДИМКА ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА
                     ДИМКА ТОДОРОВА ДУЧЕВА
                     ДИМО РАДКОВ САШЕВ
                     ДИНКА ГОЧЕВА МАТЕВА
                     ДИЧКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
                     ДОБРИНКА АСЕНОВА МАРИНОВА
                     ДОБРИНКА КОЛЕВА МАРИНОВА
                     ДОБРИНКА РУСЕВА КУРТЕВА
                     ДОНКА ГЕОРГИЕВА ДЖИНКОВА
                     ДОНКА ИЛИЕВА СЛАВОВА
                     ДОНКА ЙОРДАНОВА ПЪНДЪКОВА
                     ДОНКА МИТКОВА ЙОРДАНОВА
                     ДОНКА ОГНЯНОВА АСЕНОВА
                     ДОЧКА РАЙКОВА ДЖОМЕВА
                     ДУРДЖАН АЛИ САЛИ
                     ДЯКО МИТКОВ ДЯКОВ
                     ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВ МИТЕВ
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ХАРАЛАМБОВА
                     ЕЛЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНКА МИТЕВА ШОЙЛЕВА
                     ЕЛЕНКА НИКОЛАЕВА ЯНКОВА
                     ЕЛЕНКА ТОДОРОВА ЯНКОВА
                     ЕЛИ АЛЬОШЕВА АНДОНОВА
                     ЕЛИЗ АЛИЕВА ИЛИЕВА
                     ЕМИЛ АСЕНОВ КАРЪКОВ
                     ЕМИЛ АТАНАСОВ КАРЪКОВ
                     ЕМИЛ ДИМИТРОВ БЕЛЕВ
                     ЕМИЛ МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
                     ЕМИЛИЯ РУМЕНОВА ДАМЯНОВА
                     ЕМИЛИЯ СЛАВОВА МУТАФОВА
                     ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
                     ЕРДЖАН ЕСМА ЧАПРАЗ
                     ЕСМА ХЮСЕИН ЧАПРАЗ
                     ЖЕЙКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
                     ЖЕЛКА НАДЕЖДОВА МАНИКОВА
                     ЖЕЛЯЗКА АНДОНОВА МАРИНОВА
                     ЖЕЛЯЗКО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
                     ЖИВКО ВЪЛЕВ БЕЛБЕРОВ
                     ЖИВКО НИКОЛОВ ШИШКОВ
                     ЖИВКО РУСЕВ ШОЙЛЕВ
                     ЖУАНА МИТКОВА АНДОНОВА
                     ЗДРАВКА РАДКОВА АНДРЕЕВА
                     ЗИХРА АХМЕДОВА ХАСАНОВА
                     ЗЛАТА МИЛКОВА АТАНАСОВА
                     ЗЛАТИНА ВЕСЕЛИНОВА СТЕФАНОВА
                     ЗЛАТИНА КУНЕВА СЪБЕВА
                     ЗЛАТИНА МИТКОВА АЛЕКСИЕВА
                     ЗЛАТИНА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА
                     ЗЛАТИНКА АНКОВА ПАЧЕЛИЕВА
                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА САРИЕВА
                     ЗЛАТКА МИТКОВА МИТЕВА
                     ЗЛАТКА СЕРГЕЕВА БАКРОВА
                     ЗОЯ АСЕНОВА МИШЕВА
                     ЗЮМБЮЛКА КОСТОВА КОЛЕВА
                     ИВАН АСЕНОВ КОЛЕВ
                     ИВАН АСЕНОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ПАЛАЗОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ШИПАРОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     ИВАН ДОБРЕВ ХАНДЪРЧЕВ
                     ИВАН МИТЕВ БЯНДОВ
                     ИВАН МИТКОВ ДЕВЕДЖИЕВ
                     ИВАН МИТКОВ ЙОРДАНОВ
                     ИВАН МИТКОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН НЕДЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН РАДЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ ПАЛАЗОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     ИВАНКА ВЕЛИЧКОВА МАНИКОВА
                     ИВАНКА КИРЧЕВА БЕЛЧЕВА
                     ИВАНКА МИЛКОВА КАЛЧЕВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     ИЛИЯ АСЕНОВ СЛАВОВ
                     ИЛИЯ ЮЛИЯНОВ ХРИСТОВ
                     ИЛИЯН АЛЬОШЕВ АНДОНОВ
                     ИСА ИСМАИЛ МУСТАФА
                     ИСМАИЛ МЕХМЕД МУСТАФА
                     ИСМАИЛ МУСТАФОВ МУСТАФОВ
                     ЙОВКА АСЕНОВА МУТАФОВА
                     ЙОВКА МИТКОВА АСЕНОВА
                     ЙОРДАН АЛЕКСИЕВ КАРЪКОВ
                     ЙОРДАН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН КОЛЕВ КОТОВ
                     ЙОРДАН МИТКОВ АСЕНОВ
                     ЙОРДАН НАСКОВ КАРЪКОВ
                     ЙОРДАН СТЕФЧОВ СТЕФАНОВ
                     ЙОРДАН ХРИСТОВ ЗЛАТИЛОВ
                     ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
                     ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА
                     ЙОРДАНКА АНЕТОВА РУСЕВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЧОБАНОВА-АЛИ
                     ЙОРДАНКА ИЛИЕВА АТАНАСОВА
                     ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА КАРЪКОВА
                     ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА СЪБЕВА
                     ЙОРДАНКА МИТКОВА АЛЕКСИЕВА
                     ЙОРДАНКА МИТКОВА ФИЛИПОВА
                     ЙОРДАНКА РАДКОВА ЙОРДАНОВА
                     ЙОСИФ АТАНАСОВ МИТЕВ
                     ЙОСКО ГЕНЧЕВ АСЕНОВ
                     КАЛИНА МИТКОВА КАРЪКОВА
                     КАЛИНКА КОСТОВА КАЛИМАНОВА
                     КАЛИНКА ПЕТРОВА КОЛЕВА
                     КАЛИНКА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА
                     КАТЯ ВЕЛИКОВА МИТКОВА
                     КАТЯ СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
                     КЕНО АТАНАСОВ КАЛЧЕВ
                     КЕНО ДЯКОВ ДЯКОВ
                     КЕНО СТЕФАНОВ КАЛЧЕВ
                     КИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     КИНА МАТЕВА МАРИНОВА
                     КИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     КИРО ИВАНОВ ПАЛАЗОВ
                     КИРО ТОДОРОВ КУРТЕВ
                     КОЙКА НИКОЛОВА ШИШКОВА
                     КОЛЬО ЙОРДАНОВ КОТОВ
                     КОЛЬО МИТКОВ КАРЪКОВ
                     КОСТА АТАНАСОВ КОЛЕВ
                     КОСТА ДУЧЕВ КОСТОВ
                     КОСТА ПЕТРОВ КАЛИМАНОВ
                     КОСТА ПЕТРОВ КУРТЕВ
                     КРАСИМИР АСЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     КРАСИМИР АТАНАСОВ ХАРАЛАМБОВ
                     КРАСИМИР КЪНЧЕВ МИЛКОВ
                     КРАСИМИРА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА
                     КРАСИМИРА МАРИНОВА АЛЕКСИЕВА
                     КЯШИФЕ ЮСЕИНОВА ТАСИМОВА
                     ЛАЛКА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА
                     ЛИЛЯНА АСЕНОВА ХРИСТОВА
                     ЛИЛЯНА АСЕНОВА ХРИСТОВА
                     ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА МЕХМЕД
                     ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
                     ЛИЛЯНА МИЛКОВА ХРИСТОВА
                     ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА
                     ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА
                     ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА КАРЪКОВА
                     ЛЮЦА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
                     МАГДАЛЕНА МИТКОВА ЙОРДАНОВА
                     МАГДАЛИНА АНГЕЛОВА ГРОЗЧЕВА
                     МАНОЛ ДИЧЕВ МАНОЛОВ
                     МАРИАНА АТАНАСОВА КАРЪКОВА
                     МАРИАНА ГАНЕВА ПЕТРОВА
                     МАРИЕЛА ЖИВКОВА СТЕФАНОВА
                     МАРИНЕЛА ЕМИЛОВА БЕЛЕВА
                     МАРИНКА ЖЕЛЕВА СТОЯНОВА
                     МАРИНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА КУРТЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ЯНЕВА
                     МАРИЯН ГАНЧЕВ КОЛЕВ
                     МАРИЯН ГЕНЧЕВ АСЕНОВ
                     МАРУШКА ЙОРДАНОВА МАНИКОВА
                     МАТЬО АСЕНОВ МИШЕВ
                     МЕЙРЕМ МЕХМЕДОВА ВЕЛИЕВА-АСЕНОВА
                     МЕХМЕД АЛИ АЙВАЗ
                     МЕХМЕД АЛИ МЕХМЕД
                     МЕХМЕД ИСМАИЛ МУСТАФА
                     МЕХМЕД КАЛЧЕВ КАЛЧЕВ
                     МЕХМЕД МУСТАФОВ КАДИРОВ
                     МЕХМЕД МЪСТЪН МУСТАФА
                     МЕХМЕД ЮСЕИН ХАСАН
                     МИЛЕНА АТАНАСОВА КИРЯКАКИС
                     МИЛЕНА ТОНЧЕВА УРУМОВА
                     МИЛКА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
                     МИЛКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
                     МИЛКА ЦОНЕВА ШОЙЛЕВА
                     МИЛКО МИТКОВ АЙВАЗОВ
                     МИЛКО ТОДОРОВ ХРИСТОВ
                     МИНКА АТАНАСОВА БЯНДОВА
                     МИНКА МАТЕВА КУРТЕВА
                     МИНЧО АСЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     МИРОСЛАВ ЯНИКОВ МАНИКОВ
                     МИТКА СИМЕОНОВА КОЛЕВА
                     МИТКО АСЕНОВ КАРЪКОВ
                     МИТКО АТАНАСОВ МИТЕВ
                     МИТКО ГЕОРГИЕВ ДЖУМАЛИЕВ
                     МИТКО ГОШЕВ МАРИНОВ
                     МИТКО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
                     МИТКО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     МИТКО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     МИТКО ЙОСИФОВ МИТЕВ
                     МИТКО ПЕТРОВ КАЛИМАНОВ
                     МИТКО РУСЕВ КАЛИМАНОВ
                     МИТКО САШЕВ ШОЙЛЕВ
                     МИТКО СЕРГЕЕВ ЙОРДАНОВ
                     МИТКО ТОДОРОВ АЛЕКСИЕВ
                     МИТКО ТОЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     МИТКО ШАРИКОВ МАНИКОВ
                     МИТКО ЯНКОВ МИТЕВ
                     МИХАИЛ АЛЕКСИЕВ ЯНКОВ
                     МИХАИЛ АСЕНОВ КУРТЕВ
                     МИХАИЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ
                     МИХАИЛ АТАНАСОВ ХРИСТОВ
                     МИХАИЛ КЪНЧЕВ МИЛКОВ
                     МИХАИЛ МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
                     МИХАИЛ НИКОЛАЕВ ЯНКОВ
                     МОНИКА ШАРИКОВА МАНИКОВА
                     МУСТАН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     МУСТАФА АСЕНОВ МИТЕВ
                     МУСТАФА ЮСЕИН ШЕРИФ
                     МЪСТЪК МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ
                     НАДКА НАДЕЖДОВА ИВОВА
                     НАДКА НАСКОВА КАРЪКОВА
                     НАЙДЕН АНГЕЛОВ КУЦАРОВ
                     НАЙДЕН САШЕВ БЕЕВ
                     НАСКО МИТЕВ КАРЪКОВ
                     НАСКО НИКОЛОВ ОГНЯНОВ
                     НАСКО ХРИСТОВ АСЕНОВ
                     НЕДЕЛЧО ЖЕЛЯЗКОВ КУНЕВ
                     НЕДЖАТИН ЕВГЕНИЕВ МИТЕВ
                     НЕДКА САШЕВА СТОЯНОВА
                     НЕДЯЛКА МАРИНЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ДОЙЧЕВА
                     НЕЙЧО ГЕОРГИЕВ НЕЙЧЕВ
                     НЕЛА СТОЙНОВА СТОЙНОВА
                     НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ ЯНКОВ
                     НИКОЛАЙ АСЕНОВ АЛЕКСИЕВ
                     НИКОЛАЙ АСЕНОВ МИТЕВ
                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ЛЮДМИЛОВ СОФРОНИЕВ
                     НИКОЛАЙ МАТЕЕВ МАТЕЕВ
                     НИКОЛИНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     НУРИЕ ОГНЯНОВА ВЕЛКОВА
                     ОГНЯН ЙОСИФОВ АЛЕКСИЕВ
                     ОГНЯН НАСКОВ АСЕНОВ
                     ОСМАН САЛИ АЛИ
                     ОСМАН ЮСЕИН АЛИ
                     ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА КУРТЕВА
                     ПАВЛИНА ДАМЯНОВА МАРИНОВА
                     ПАВЛИНА КЪНЧЕВА МИЛКОВА
                     ПЕМБЕ ОСМАН АЛИ
                     ПЕМБЕ ХАСАН ЮСЕИН
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА МУШЕВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА КУРТЕВА
                     ПЕНКА КАЛЧЕВА ДЯКОВА
                     ПЕНКА КОЛЕВА ХРИСТОВА
                     ПЕНКА МАРИНОВА КОЛЕВА
                     ПЕНКА МИНЧЕВА БАКРОВА
                     ПЕНКА МИТКОВА ВЕЛИКОВА
                     ПЕНКА ОГНЯНОВА ЙОРДАНОВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА МИТЕВА
                     ПЕНКА РАШКОВА ЕВТИМОВА
                     ПЕНЧО ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ПЕНЧО КОСТОВ КОСТОВ
                     ПЕНЬО ИВАНОВ БЕЛЧЕВ
                     ПЕНЬО ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
                     ПЕНЬО ЙОСИФОВ МИТЕВ
                     ПЕТКАНА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА
                     ПЕТРАНКА ИВАНОВА КУРТЕВА
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР ДИМОВ ВЕЛИКОВ
                     ПЕТЪР РУСЕВ КАЛИМАНОВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЯ РУСКОВА АТАНАСОВА
                     ПЕТЯ СТЕФАНОВА ТРУПОВА
                     РАДИ МИТЕВ ДЯКОВ
                     РАДКА АСЕНОВА ХРИСТОВА
                     РАДКА АТАНАСОВА КАРЪКОВА
                     РАДКА КОЛЕВА КАЛИМАНОВА
                     РАДКА НИКОЛОВА БРЪНЗОВА
                     РАДКА СТОЯНОВА КУРТЕВА
                     РАДКО ДИМОВ САШЕВ
                     РАДКО ЙОРДАНОВ МАНИКОВ
                     РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     РАЙНА МИЛЧЕВА МИЛЕВА
                     РАЙНА РАЙЧЕВА МУТАФОВА
                     РЕНЕТА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
                     РОЗА АЛИПИЕВА АЛДИНОВА
                     РОЗАЛИЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     РОСЕН ВЪЛКОВ РАЧЕВ
                     РОСИЦА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
                     РОСИЦА СТЕФЧОВА ТРУПОВА
                     РУМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЯНКОВ
                     РУМЕН МАРИЕВ ИВАНОВ
                     РУМЕН ШАРИКОВ МАНИКОВ
                     РУМЯНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     РУМЯНА ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     РУСИ АТАНАСОВ МАНИКОВ
                     РУСИ ЖИВКОВ ШОЙЛЕВ
                     РУСИ ЙОРДАНОВ УРУМОВ
                     РУСИ МИТКОВ КАЛИМАНОВ
                     РУСИ НАДЕЖДОВ МАНИКОВ
                     РУСИ ПЕТРОВ КАЛИМАНОВ
                     РУСКА МИТЕВА ЖЕЧЕВА
                     РУСКА РАДКОВА САШЕВА
                     РУСКА ЮСКОВА АСЕНОВА
                     РУСКО ФАТИХ ТУРА
                     САЙМЕ АЛИ ЯШАР
                     САЛИ САЛИ АЛИ
                     САЛИ ХЮСЕИН АЛИ
                     САФИЕ ШЕФКЕТ ГЮНДОГДУ
                     САШО АСЕНОВ ЯНКОВ
                     САШО ИВАНОВ БЕЕВ
                     СВЕТЛА АТАНАСОВА КОЛЕВА
                     СВЕТОСЛАВ РУМЕНОВ ДАМЯНОВ
                     СВЕТОСЛАВ ЮЛИЯНОВ ХРИСТОВ
                     СЕВДА МИЛЕНОВА СТОЯНОВА
                     СЕВДАЛИНА ЯНКОВА СТЕФАНОВА
                     СЕВЕРИНА СЕРГЕЕВА АСЕНОВА
                     СЕЛВЕТ ХАСАНОВА ЯШАР
                     СЕРГЕЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
                     СЕРГЕЙ РАДЕВ ЙОРДАНОВ
                     СИБЕЛДЖАН ЮСЕИН ЮСЕИНОВА
                     СИЙКА АНЕВА КОЛЕВА
                     СИЙКА ИВАНОВА ШОЙЛЕВА
                     СИЙКА МАТЕВА МАРИНОВА
                     СИЛВИЯ ЖИВКОВА ХРИСТОВА
                     СИЛВИЯ ЧАНКОВА АСЕНОВА
                     СОНЯ РУСЕВА ДОЧЕВА
                     СОФИЯ МИТКОВА СЕЙКОВА
                     СОФКА АЛЬОШЕВА АНДОНОВА
                     СОФКА СИМЕОНОВА АНДОНОВА
                     СТАВРИ ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
                     СТАВРИ СТАВРЕВ КОСТОВ
                     СТАНИМИР ГАНЧЕВ КОЛЕВ
                     СТАНКА ВЪЛКОВА ЖЕЛЕВА
                     СТАНКА НИКОЛАЕВА АСЕНОВА
                     СТАНЬО БИСЕРОВ КАЗАКОВ
                     СТЕФАН АХМЕДОВ СЕЛИМОВ
                     СТЕФАН КЕНОВ КАЛЧЕВ
                     СТЕФАН КОСТАДИНОВ ЯНЕВ
                     СТЕФАН НАСКОВ АСЕНОВ
                     СТЕФАН ПЕТРОВ ТОДОРОВ
                     СТЕФАН РУСЕВ УРУМОВ
                     СТЕФАН СЕРГЕЕВ ЙОРДАНОВ
                     СТЕФАН ЦОНЕВ ШОПОВ
                     СТЕФАНКА ЖЕЛЕВА ШИШКОВА
                     СТЕФКА ЙОРДАНОВА ШОЙЛЕВА
                     СТЕФКА КАМЕНОВА ВЕЛИЧКОВА
                     СТЕФКА МАТЕВА КОЛЕВА
                     СТЕФКА МИТЕВА ДЯКОВА
                     СТЕФКА НАСКОВА ОГНЯНОВА
                     СТЕФКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА
                     СТЕФКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
                     СТЕФЧО МИТКОВ КАЛИМАНОВ
                     СТЕФЧО РУСКОВ ТРУПОВ
                     СТЕФЧО ЯШКОВ СТЕФАНОВ
                     СТОЙКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
                     СТОЙКА МИТЕВА СТОЯНОВА
                     СТОЙКА РУСЕВА НЕДЕВА
                     СТОЙНО АСЕНОВ КОЛЕВ
                     СТОЙНО КИРОВ ЕДРЕВ
                     СТОЯН АСЕНОВ ХРИСТОВ
                     СТОЯН АТАНАСКОВ ЧАПРАЗОВ
                     СТОЯН АТАНАСОВ МАНИКОВ
                     СТОЯН ЕМИЛОВ МИТКОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     СТОЯН МИТКОВ ХРИСТОВ
                     СТОЯН РАДКОВ МАНИКОВ
                     СУЗАНА АСЕНОВА КОЛЕВА
                     СУЗАНА ЙОРДАНОВА АСЕНОВА
                     СУЗАНА СТЕФАНОВА ВАЗОВА
                     СЪБКА АСЕНОВА АЛЕКСИЕВА
                     СЪБКА АТАНАСОВА МАНИКОВА
                     СЪБКА ИВАНОВА КОЛЕВА
                     СЪБКА КАЛЧЕВА АЛЕКСИЕВА
                     СЪБКА СЛАВОВА ДЯКОВА
                     ТАМАРА РАДКОВА САШЕВА
                     ТАНЯ АТАНАСОВА КАЛЧЕВА
                     ТОДОР ИВАНОВ КОЛЕВ
                     ТОДОР ИЛИЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР МИТКОВ АЛЕКСИЕВ
                     ТОДОР МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
                     ТОДОР МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ
                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА
                     ФАНА ЙОРДАНОВА КАРЪКОВА
                     ФАНА НИКОЛАЕВА АСЕНОВА
                     ФАНА СТОЙЧЕВА СТОЯНОВА
                     ФАНКА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     ФАНКА АТАНАСОВА МАНИКОВА
                     ФАНКА ГЕОРГИЕВА МОЛЛОВА
                     ФАНКА ГОШЕВА КАРЪКОВА
                     ФАНКА ИВАНОВА КУРТЕВА
                     ФАНКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ФАНКА МИТКОВА КАЛИМАНОВА
                     ФАНКА МИХАЙЛОВА КОТОВА
                     ФАНКА САШЕВА ШОЙЛЕВА
                     ФАНКА СТЕФАНОВА КАРЪКОВА
                     ФАНКА ШАРИКОВА МАНИКОВА
                     ФАНЧЕ РУСЕВА ШОЙЛЕВА
                     ФАНЧЕ ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА
                     ФАТМЕ МЕХМЕД МУСТАФА
                     ФАТМЕ САЛИМОВА МУСТАФОВА
                     ФЕТКА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА
                     ХАСАН АЛИ АЙВАЗ
                     ХАСАН АЛИЕВ МЕХМЕДОВ
                     ХАСАН АХМЕД МЕХМЕД
                     ХАСАН ХЮСЕИН АЛИ
                     ХАСАН ЮСЕИН АЛИ
                     ХРИСТИНА ЙОВЧЕВА БАБАЧЕВА
                     ХРИСТИНА ФИДАНКОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТО КОСТОВ КАЛИМАНОВ
                     ХРИСТО ПЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ХРИСТОЗ ХРИСТОЗОВ ДИМОВ
                     ЦОНКА КИРОВА ТОДОРОВА
                     ЦОНКО САШЕВ БЕЕВ
                     ЧАНКО МИТКОВ АСЕНОВ
                     ЮЗЮЛЕ МИТКОВА КАРЪКОВА
                     ЮЛИЯ АСЕНОВА ЯНКОВА
                     ЮЛИЯ КОЛЕВА ДЯКОВА
                     ЮЛИЯ РАДКОВА МАНИКОВА
                     ЮЛИЯ СТЕФАНОВА КАЛЧЕВА
                     ЮЛИЯН АСЕНОВ ШОЙЛЕВ
                     ЮЛИЯН МИХАИЛОВ КУРТЕВ
                     ЮЛИЯН ЯНКОВ ДИМИТРОВ
                     ЮЛИЯНА САШЕВА ЩИЛИЯНОВА
                     ЮНЗИЛЕ АРИФ ИБРЯМ
                     ЮНЗИЛЕ МЕХМЕДОВА КАДИРОВА
                     ЮРА ЯНКОВА АЙВАЗОВА
                     ЮСЕИН АЛИ АЙВАЗ
                     ЮСЕИН АЛИ ЯШАР
                     ЮСЕИН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЮСЕИН МЕХМЕДОВ КАРЪКОВ
                     ЯНИК ГЕОРГИЕВ МАНИКОВ
                     ЯНКО ЙОСИФОВ МИТЕВ
                     ЯНКО ПЕНЬОВ ЙОСИФОВ
                     ЯНКО ШАРИКОВ МАНИКОВ
                     ЯШАР МУСТАФА АЛИЕВ
                     ЯШКО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                            ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                             за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
                                           Република България на 26 май 2019 г.
                                           (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ БУРГАС
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С. СЛАВЯНЦИ И С. СКАЛА    КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 025
         Адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АДРИЯН ЮЛИЕВ ТОДОРОВ
                     АЙРИЕ АЛИЕВА ОСМАНОВА
                     АЛБЕН МЛАДЕНОВ ПЕТРОВ
                     АЛБЕНА КОНСТАНТИНОВА КИТОВА
                     АЛДИН ФИКРЕТОВ АЛИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР МИНЧЕВ ЧАНЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ АНГЕЛОВ
                     АЛЕКСИ РОСЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     АНГЕЛ  АЛЕКСАНДРОВ
                     АНГЕЛ БЕЛЧЕВ ХРИСТОВ
                     АНГЕЛ ЙОРДАНОВ БАНОВ
                     АНГЕЛ МИТКОВ АСЕНОВ
                     АНГЕЛ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
                     АНГЕЛ РАДОСЛАВОВ ЙОРДАНОВ
                     АНГЕЛ СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
                     АНГЕЛ СЮЛЕЙМАНОВ КУВАНДЖИЕВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ЯВОРОВ МИХАЛЕВ
                     АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА КОНДЕВА
                     АНДОН АТАНАСОВ ХРИСТОВ
                     АНДРЕЙ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     АНЕТА АСЕНОВА МИЛКОВА
                     АНЕТА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
                     АНИФЕ НЕДКОВА ДИМИТРОВА
                     АНКА ЖАНЕВА САНДЕВА
                     АНКА ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     АНКА ЙОРДАНОВА МУДЕВА
                     АНКА МИЛАНОВА АЛЕКСИЕВА
                     АНКА РАЧЕВА МИЛКОВА
                     АНКА РУСЕВА МИЛКОВА
                     АНКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА
                     АНКА СЪБОТИНОВА ДИМИТРОВА
                     АНКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
                     АННА КРАСИМИРОВА СЮТЧЮ
                     АНТОН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     АНТОН ЕВГЕНИЕВ ЯНЕВ
                     АНТОН СТОЙЧЕВ ХРИСТОВ
                     АНТОН ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     АСАН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
                     АСЕН АЛЕКСИЕВ ДУШЕВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ ГУДЕЕВ
                     АСЕН БОЖИЛОВ ЙОРДАНОВ
                     АСЕН ЙОРДАНОВ БАНОВ
                     АСЕН КОСТОВ ДУШЕВ
                     АСЕН КОСТОВ СТОЯНОВ
                     АСЕН МИЛКОВ ЩЕРЕВ
                     АСЕН МИНЧЕВ АТАНАСОВ
                     АСЕН МИРЧЕВ МИХАЛЕВ
                     АСЕН НИКОЛАЕВ ЩЕРЕВ
                     АСЕН ПЕТРОВ КОЛЕВ
                     АСЕН РУСЕВ ВАСИЛЕВ
                     АСЕН ЧЕНКОВ МИЛКОВ
                     АТАНАС АНТОНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС БАНОВ МИХАЛЕВ
                     АТАНАС БОЖИЛОВ МИХАЛЕВ
                     АТАНАС ЗЛАТЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ЧЕНКОВ
                     АТАНАС МИХАЙЛОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     АТАНАС ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     АХИЛ АЛЕНОВ КЪРПАЧЕВ
                     БАЙДИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ
                     БАНО ЙОРДАНОВ МИХАЛЕВ
                     БАНО КОНДЕВ ДИМИТРОВ
                     БИЛЯНА РУМЕНОВА АТАНАСОВА
                     БИСЕР ВАЛЕНТИНОВ КАЗАКОВ
                     БИСЕР РОСЕНОВ КАЗАКОВ
                     БОЖИДАР КЪНЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     БОЖИДАР СТЕФАНОВ СТАНЧЕВ
                     БОЖИЛ ТОДОРОВ МИХАЛЕВ
                     БОНКА СИМЕОНОВА РИНДА
                     БОНЧО МИХАЙЛОВ МИХАЛЕВ
                     БОЯН БАНОВ МИХАЛЕВ
                     БОЯНКА КАМЕНОВА ВЪЛКОВА
                     БОЯНКА СТОЙЧЕВА МОМЧИЛОВА
                     ВАЛЕНТИН РУСЕВ КАЗАКОВ
                     ВАЛЕНТИН СТОИЛОВ СТОИЛОВ
                     ВАЛЕНТИНА СТАНЧЕВА ХРИСТОВА
                     ВАЛЕРИ ИВАНОВ КОНДЕВ
                     ВАНГЕЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ КАЗАКОВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ КЕСКИНОВ
                     ВАСИЛКА ВЕЛИКОВА ЙОВКОВА
                     ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ДРАГНЕВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА ДИМЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ПЕНКОВА СЪБЕВА
                     ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА КАРАИВАНОВА
                     ВЕЛКА ЙОРДАНОВА АЛИЕВА
                     ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ВЕСЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕКОВА
                     ВЕСЕЛИНА ЖИВКОВА ДИЧКОВА
                     ВЕСКА КРУМЧЕВА СТОЯНОВА
                     ВЕСКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     ВЕСКА ТОДОРОВА ДРАГНЕВА
                     ВИОЛЕТА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
                     ВИОЛЕТА ТЕНЕВА ДИЧКОВА
                     ВЪЛКО ПЕНКОВ ВЪЛКОВ
                     ВЪЛКО СЪБЕВ ВЪЛКОВ
                     ГАЛИНА АСЕНОВА МАРИНОВА
                     ГАЛИНА СТОЙЧЕВА РАЧЕВА
                     ГАЛИНА ЦОНЕВА АТАНАСОВА
                     ГАЛЯ АНГЕЛОВА КУЦАРОВА
                     ГАНКА БОЖИЛОВА ЙОРДАНОВА
                     ГАНКА ЖИВКОВА МИХАЙЛОВА
                     ГАНКА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ГАНКА ЙОРДАНОВА МИХАЛЕВА
                     ГАНКА САНДЕВА САНДЕВА
                     ГАНКА СИМЕОНОВА МИЛКОВА
                     ГАНКА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
                     ГАНЧО ИВАНОВ НЕДКОВ
                     ГАНЧО ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     ГЕНА МАРИНОВА ХРИСТОВА
                     ГЕНКА ЙОРДАНОВА ГРОЗДЕВА
                     ГЕНКА ЙОРДАНОВА СЪБЕВА
                     ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ МОЛЛОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ДИНКОВ ПЕТКОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ КИРИЛОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕНКОВ ВЪЛКОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЛАЗАРОВ
                     ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ГЕРГАНА СТЕФАНОВА НАЛБАНТОВА
                     ГЕРГАНА ЩЕРЕВА НАЙДЕНОВА
                     ГИНКА ДОБРЕВА ИЛИЕВА
                     ГИНКА НЕДЕЛЧЕВА КЪРПАЧЕВА
                     ГИНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГИРГАНА РУСЕВА БОЖИЛОВА
                     ГРЕТА ХРИСТОВА НАЙДЕНОВА
                     ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА ДУШЕВА
                     ДАНИЕЛА НИКОЛОВА МИЛЕВА
                     ДЕНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     ДЕЯН ДРАГОМИРОВ КЪНЕВ
                     ДИМИТРИНА ИЛИЕВА АСЕНОВА
                     ДИМИТРИНА СПАСОВА ПЕТРОВА
                     ДИМИТРИНА ХРИСТОВА РАХНЕВА
                     ДИМИТРИНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     ДИМИТРИНКА КОНДЕВА БАНОВА
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
                     ДИМИТЪР ДОНЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПАСКАЛЕВ
                     ДИМИТЪР РОСЕНОВ КАЗАКОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВЕРГОВ
                     ДИМИТЪР ЦОНЕВ РАНДЕВ
                     ДИМКА КИРОВА ДИМОВА
                     ДИМО ДИМИТРОВ ЯНЕВ
                     ДИМО ИВАНОВ СТАНЧЕВ
                     ДИМЧО СЪБОТИНОВ СЪБОТИНОВ
                     ДИЯН АНТОНОВ КУЦАРОВ
                     ДИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ДОБРИ ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     ДОБРИНКА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
                     ДОНА ЖАНОВА СИМЕОНОВА
                     ДОНКА ВЕЛИЧКОВА ЯНЕВА
                     ДОНКА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
                     ДОНКА ПЕНКОВА СТЕФАНОВА
                     ДОНКА ХРИСТОВА НАЛБАНТОВА
                     ДРАГОМИР ПЕНЧЕВ ДИМОВ
                     ЕВА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     ЕВГЕНИ ИЛИЯНОВ ЯНЕВ
                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
                     ЕЛЕНА КРАСИМИРОВА АТАНАСОВА
                     ЕЛЕНКА АСЕНОВА ДУШЕВА
                     ЕЛЕНКА ГАНКОВА МИХАЛЕВА
                     ЕЛЕНКА ГОЧЕВА ГАНЕВА
                     ЕЛЕНКА МИТКОВА АЛЕКСИЕВА
                     ЕЛЕНКА ХРИСТОВА АСЕНОВА
                     ЕЛИЦА СТЕФАНОВА НАЛБАНТОВА
                     ЕМИЛ БОЯНОВ ЧАУШЕВ
                     ЕМИЛ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     ЕМИЛ МИТКОВ КУЦАРОВ
                     ЕМИЛ ОРЛИНОВ МИХАЙЛОВ
                     ЕМИЛ САШЕВ ВЪЛКОВ
                     ЕМИЛ ЦЕЦОВ ВЪЛКОВ
                     ЕМИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА
                     ЖАНА ВЪЛКОВА ГАНЕВА
                     ЖЕКО СЛАВЧЕВ ЖЕКОВ
                     ЖЕЛКА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА
                     ЖЕЛЯЗКА ИВАНЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЖИВКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
                     ЖИВКА СЛАВОВА ЦОЧЕВА
                     ЖИВКО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ЖИВКО ДОНЕВ СЪБОТИНОВ
                     ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ ДИЧКОВ
                     ЖИВКО КОЛЕВ ИЛИЯНОВ
                     ЖИВКО МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ
                     ЖИВКО ПЕНЧЕВ АЛАДЖОВ
                     ЖИВКО ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ
                     ЖУЛИЕН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ЗАФИР ЗЛАТОСЛАВОВ КОЛАРОВ
                     ЗДРАВКА КОЛЕВА КОЛЕВА
                     ЗЕЙНЕП ШЕНГЮН АЛИ
                     ЗЛАТИ ЖЕЛЯЗКОВ ВЪЛКОВ
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА
                     ЗЛАТКА ДАНЧЕВА МИНЧЕВА
                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА
                     ЗЛАТКА МИНЧЕВА АНГЕЛОВА
                     ЗЛАТКА СТАНЕВА ВЪЛКОВА
                     ЗЛАТКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ЗЛАТКО ПЕТРОВ СЛАВОВ
                     ЗЛАТОСЛАВ МАРИНОВ КОЛАРОВ
                     ЗЮМБЮЛА РУСЕВА СПАСОВА
                     ИВАЙЛО РАДИОНОВ ЙОРДАНОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     ИВАН АНДОНОВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН АНДОНОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН АСЕНОВ МИЛКОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН ВЪЛКОВ КОНДЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН КОЛЕВ КОЛЕВ
                     ИВАН МАРКОВ НЕДКОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ВЪЛКОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ СЛАВОВ
                     ИВАН РАЙНОВ ВЪЛКОВ
                     ИВАН РУСЕВ КАЗАКОВ
                     ИВАН СЕРГЕЕВ РАДЕВ
                     ИВАН СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ
                     ИВАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ИВАНА ГОСПОДИНОВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА ДАНЕВА ДЖАМБАЗОВА
                     ИВАНКА ПЕНКОВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА ПЕТКОВА ДИМОВА
                     ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
                     ИВЕЛИНА ЦОНЧЕВА ИВАНОВА
                     ИВИЛИНА ДИМИТРОВА ПЕЙКОВА
                     ИГЛИКА ТИХОМИРОВА КИНЕВА
                     ИЛИАН ЧАНКОВ ЙОРДАНОВ
                     ИЛИЯ РУСЕВ МАРИНОВ
                     ЙОВКА АНКОВА КАЗАКОВА
                     ЙОВКА КОЛЕВА КОЛЕВА
                     ЙОВКА СЪБЕВА ХРИСТОВА
                     ЙОРДАН ГАНЕВ ХРИСТОВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ЙОРДАН ЙОВЧЕВ МИХАЛЕВ
                     ЙОРДАН ЙОРДАНОВ МИХАЛЕВ
                     ЙОРДАН КОНДЕВ БАНОВ
                     ЙОРДАН СЪБЕВ СЪБЕВ
                     ЙОРДАН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ЧАНЕВА
                     ЙОРДАНКА ЖИВКОВА ТОДОРОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕНЕВА ЯНКОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЙОРДАНКА РАДИОНОВА ЙОРДАНОВА
                     ЙОРДАНКА ЯНЕВА СЪБЕВА
                     КАЛИНКА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
                     КАЛОЯН РУМЕНОВ ДУШЕВ
                     КАТЯ АНГЕЛОВА ЩЕРЕВА
                     КАТЯ ВЪЛКОВА ЯРЪМОВА
                     КЕНО НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ
                     КЕТА КЪНЕВА КЪНЕВА
                     КИНА БАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     КИНА ПЕТКОВА КЪНЕВА
                     КИНА РУСЕВА КАЗАКОВА
                     КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     КИРИЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     КИРИЛ СЪБЕВ ХРИСТОВ
                     КИЦА РАХНЕВА КОНДЕВА
                     КОКИЧЕ НЕДЕЛЧЕВА МИХАЙЛОВА
                     КОЛЬО ИВАНОВ КОЛЕВ
                     КОЛЮ СТЕФАНОВ МИЛКОВ
                     КОСТА АЛЕКСИЕВ ДУШЕВ
                     КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ МОЛЛОВ
                     КРАСИМИР ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ
                     КРАСИМИР ДРАГОМИРОВ КЪНЕВ
                     КРАСИМИР КОЛЕВ МИЛКОВ
                     КРАСИМИР РОСЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     КРАСИМИР ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ
                     КРАСИМИР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     КРАСИМИР ЮСКОВ ХРИСТОВ
                     КРАСИМИРКА СТОЯНОВА ГРОЗДЕВА
                     КРЕМЕНА БОРИСЛАВОВА МИХАЛЕВА
                     КРИСТИЯН СЪБЕВ ХРИСТОВ
                     КРЪСТИНА АСЕНОВА АТАНАСОВА
                     КРЪСТИНА ВЪЛКОВА ХРИСТОВА
                     КУРТИ ДИМИТРОВ ОЦОВ
                     КЪНЧО АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     КЪНЧО АНДОНОВ СТЕФАНОВ
                     КЪНЧО ЙОВЧЕВ МИЛКОВ
                     КЪНЧО КОЛЕВ МИЛКОВ
                     КЪНЧО ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     КЪНЮ ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
                     КЪНЮ ИВАНОВ КЪНЕВ
                     ЛИЛЯНА ЖИВКОВА ЙОРДАНОВА
                     ЛИЛЯНА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
                     ЛИНА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
                     ЛЮБОМИР ИВАЙЛОВ АНДРЕЕВ
                     ЛЮБОМИРА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
                     ЛЮБЧО ИВАНОВ ГЕНЧЕВ
                     ЛЮБЧО СТЕФАНОВ ГЕНЧЕВ
                     МАГДАЛЕНА СЕНКОВА ЙОРДАНОВА
                     МАРГАРИТА ТОДОРОВА МИХАЛЕВА
                     МАРИАНА БОРИСОВА БОРИСОВА
                     МАРИАНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
                     МАРИЙКА АТАНАСОВА КАРЪКОВА
                     МАРИЙКА АТАНАСОВА МИЛКОВА
                     МАРИЙКА БОНЕВА МИХАЙЛОВА
                     МАРИЙКА ВАСИЛЕВА СТОЙЧЕВА
                     МАРИЙКА ВЪЛКОВА ПАТЕВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА
                     МАРИЙКА МИНЧЕВА КОЛЕВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА КОНДЕВА
                     МАРИЙКА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА
                     МАРИЯ АСЕНОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА КАЗАКОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА МИХАЛЕВА
                     МАРИЯ НЕДКОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЯ НОНОВА ОГЛУ
                     МАРИЯ СЛАВОВА КАЛЕВА
                     МАРИЯН ПЕНКОВ ЙОРДАНОВ
                     МАРИЯНА КОЛЕВА МИЛКОВА
                     МАРИЯНА НИКОЛАЕВА АЛИЕВА
                     МАРИЯНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
                     МАРТИН КОНСТАНТИНОВ ФИЛИПОВ
                     МАРТИН СИМЕОНОВ СТЕФАНОВ
                     МАЯ АСЕНОВА МИХАЛЕВА
                     МАЯ ВАСИЛЕВА БАНОВА
                     МЕТОДИ КОНСТАНТИНОВ КИТОВ
                     МИЛАН АНДОНОВ СТЕФАНОВ
                     МИЛЕН АСЕНОВ ЩЕРЕВ
                     МИЛКА КИРЧЕВА ИВАНОВА
                     МИЛКА МИНКОВА МИНЧЕВА
                     МИЛКО АСЕНОВ ГУДЕЕВ
                     МИЛКО НИКОЛАЕВ ЩЕРЕВ
                     МИЛКО ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     МИЛЧО ХРИСТОВ МОМЧИЛОВ
                     МИНКА АСЕНОВА МИЛКОВА
                     МИНКА КОЛЕВА РАДЕВА
                     МИНКА НЕДЕЛЧЕВА МИХАЙЛОВА
                     МИНКА ТОДОРОВА МИХАЛЕВА
                     МИНЧО АЛЕКСАНДРОВ ЧАНЕВ
                     МИНЧО АСЕНОВ АТАНАСОВ
                     МИНЧО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     МИРА ЙОРДАНОВА МИХАЛЕВА
                     МИРОСЛАВ БОРИСЛАВОВ МАРИНОВ
                     МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ
                     МИРОСЛАВА СТАНИМИРОВА ГУДЕЕВА
                     МИРОСЛАВА СТЕФКОВА МИХАЙЛОВА
                     МИРЧО АТАНАСОВ МИХАЛЕВ
                     МИТКА ВЪЛКОВА СТОЕВА
                     МИТКО КЪНЧЕВ МИЛКОВ
                     МИХАИЛ АНТОНОВ АТАНАСОВ
                     МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ РУМЕНОВ АНГЕЛОВ
                     МИХАИЛ СТЕФАНОВ ТОДОРОВ
                     МЛАДЕН АЛБЕНОВ ПЕТРОВ
                     МЛАДЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     НАЙДЕН АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     НАЙДЕН СТАНЧЕВ НАЙДЕНОВ
                     НЕВЕНА БЕЛЧЕВА ХРИСТОВА
                     НЕВЕНА ВАЛЕНТИНОВА СТОИЛОВА
                     НЕДЕЛЧО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     НЕДЕЛЯ РУСЕВА ХРИСТОВА
                     НЕДКА БАНОВА МИХАЛЕВА
                     НЕДКА КОСТОВА СТОЯНОВА
                     НЕДКО СТАНИМИРОВ МИХАЛЕВ
                     НЕДЯЛКА ГЕНЧЕВА ТОДОРОВА
                     НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     НЕЛА ЯНКОВА АТАНАСОВА
                     НЕЛИ ДИМОВА ХРИСТОВА
                     НЕЛИ НАСКОВА МИЛКОВА
                     НЕШКО КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ
                     НИКОЛАЙ АСЕНОВ ЩЕРЕВ
                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ДИМЧЕВ
                     НИКОЛАЙ КУНЕВ СЪБЕВ
                     НИКОЛАЙ МИЛКОВ ЩЕРЕВ
                     НИКОЛАЙ МИЛКОВ ЩЕРЕВ
                     НИКОЛИНА АСЕНОВА МИЛЕВА
                     НИКОЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     НИКОЛИНКА ГЕНЧЕВА ХРИСТОВА
                     НИКОЛИНКА КОЛЕВА КОЛЕВА
                     НИЯЗИ ФЕКРЕТОВ АЛИЕВ
                     НОНА АНДОНОВА МИХАЛЕВА
                     НОРА АТАНАСОВА КИТОВА
                     НУРХАН ХАСАН СЮЛЕЙМАН
                     ОРЛИН ИВАНОВ ЧОБАНОВ
                     ОСМАН ЮСЕИНОВ ОСМАНОВ
                     ПАНАЙОТ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ПАНАЙОТКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА
                     ПЕНКА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     ПЕНКА АТАНАСОВА МИХАЛЕВА
                     ПЕНКА БОЖИЛОВА КОЛАРОВА
                     ПЕНКА ВЕСКОВА МИЛКОВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
                     ПЕНКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
                     ПЕНКА МИХАЙЛОВА МИХАЛЕВА
                     ПЕНКА МИХАЙЛОВА РАДЕВА
                     ПЕНКА СТАНЧЕВА РАШЕВА
                     ПЕНКА СТЕФАНОВА ВЪЛКОВА
                     ПЕНКО СЪБЕВ СЪБЕВ
                     ПЕТКО ЙОРДАНОВ СЪБЕВ
                     ПЕТРАНКА ЖИВКОВА КОЛАРОВА
                     ПЕТРАНКА НИКОЛОВА КАРАГЕОРГИЕВА
                     ПЕТЪР МИХАЛЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЬО ИВАНОВ ГЕНЧЕВ
                     ПЕТЯ ВЕСКОВА КИРОВА
                     ПЕТЯ ХРИСТОВА БОНЕВА
                     ПОЛИНА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
                     РАБИЕ ОСМАНОВА ЮСЕИНОВА
                     РАДИ НИКОЛОВ РАДЕВ
                     РАДИНА ИВАНОВА КОНДЕВА-ИЛГЮН
                     РАДИОН ЙОРДАНОВ МИТЕВ
                     РАДКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
                     РАДКА БАНОВА РАМАДАН
                     РАДКА ДОБРЕВА КЪНЕВА
                     РАДКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     РАДКА ЙОРДАНОВА МИХАЛЕВА
                     РАДКА МОМЧИЛОВА ВУТОВА
                     РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     РАДОСЛАВ ПЕТРОВ МИЛКОВ
                     РАДОСЛАВ СТАНИСЛАВОВ ДИЧКОВ
                     РАДОСТИН ЖИВКОВ ХРИСТОВ
                     РАДОСТИНА ВАЛЕНТИНОВА ХРИСТОВА
                     РАДОСТИНА ВАСИЛЕВА МИШЕВА
                     РАДОСТИНА ДИМИТРОВА ГУДЕЕВА
                     РАЧО ФОТЕВ МИХАЙЛОВ
                     РЕНЕТА ИВАНОВА ДИМОВА
                     РЕНИ ВЪЛКОВА СЛАВОВА
                     РЕФИК ФЕИМ РАМАДАН
                     РОЗА ДИМИТРОВА КАЗАКОВА
                     РОЗА ХРИСТИНОВА САШЕВА
                     РОСАНКА ПЕТКОВА СЪБЕВА
                     РОСЕН БИСЕРОВ КАЗАКОВ
                     РОСЕН ВАЛЕНТИНОВ КАЗАКОВ
                     РОСЕН СТАНЧЕВ ДИМОВ
                     РОСЕН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     РУМЕН КЪНЕВ КЪНЕВ
                     РУМЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     РУМЯНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     РУМЯНА САНДЕВА НИКОЛОВА
                     РУСКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     РУСКА КРУМЧЕВА КАРАИВАНОВА
                     САШО ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     САШО ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
                     СВЕТЛА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     СВЕТЛА ХРИСТОВА РАДЕВА
                     СВЕТОЗАР КЪНЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     СВЕТОСЛАВА НАСКОВА СТОЯНОВА
                     СЕВДА АСЕНОВА БАНОВА
                     СЕВДА СТАНЧЕВА БАНОВА
                     СЕВДАЛИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
                     СЕВИМ САИДОВА ХАЛИЛОВА
                     СЕЕР АРЗУ АДЕМ
                     СЕЛИМЕ ФАИК ГЕНЧЕВА
                     СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ РАДЕВ
                     СИЛВАНА ВАЛЕНТИНОВА МИНЧЕВА
                     СИЛВИЯ АСЕНОВА ВЪЛКОВА
                     СИЛВИЯ ЕЛЕНКОВА МИХАЛЕВА
                     СИЛВИЯ ИВАНОВА ХАЛИЛОВА
                     СИЛВИЯ КЪНЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     СИЛВИЯ МИЛКОВА ЩЕРЕВА
                     СИЛВИЯ РУМЕНОВА ДУШЕВА
                     СИМЕОН АНДОНОВ СТЕФАНОВ
                     СИМОНА ЕМИЛОВА ВЪЛКОВА
                     СЛАВЧО ЖЕКОВ ЖЕКОВ
                     СЛАДУН ГЕОРГИЕВ КОНДЕВ
                     СНЕЖАНА ХРИСТОВА ТОЧЕВА
                     СНЕЖАНКА КЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СОНЯ АНГЕЛОВА СТОИЛОВА
                     СОНЯ КУНЕВА БРАНКОВА
                     СОНЯ РУМЕНОВА ДУШЕВА
                     СОФКА ЕЛЕНКОВА ДУШЕВА
                     СТАЙКО ЙОРДАНОВ БАНОВ
                     СТАНИМИР МИРЧЕВ МИХАЛЕВ
                     СТАНИСЛАВ ДИМЧЕВ СЪБОТИНОВ
                     СТАНИСЛАВ ЖИВКОВ ДИЧКОВ
                     СТАНКА ВАСИЛЕВА ЩЕРЕВА
                     СТАНКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА
                     СТАНКА ДИМИТРОВА ЧОБАНОВА
                     СТАНКА ТОДОРОВА СЪБОТИНОВА
                     СТАНЧО НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
                     СТАНЮ ИВАНОВ КАЗАКОВ
                     СТЕФАН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ НАЛБАНТОВ
                     СТЕФАН ДИМОВ ДИМОВ
                     СТЕФАН ЖЕЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     СТЕФАН МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ
                     СТЕФАН РАЧЕВ МИЛКОВ
                     СТЕФАН ТРИФОНОВ СТАНЧЕВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     СТЕФКА ЖИВКОВА МИХАЙЛОВА
                     СТЕФКА КОНДЕВА МИЛКОВА
                     СТЕФКА ТОДОРОВА МИХАЙЛОВА
                     СТЕФКА ЦОНКОВА ТОДОРОВА
                     СТИЛИЯНА СТОЯНОВА ДУШЕВА
                     СТОЙКА ХРИСТОВА НЕДКОВА
                     СТОЙЧО МОМЧИЛОВ МОМЧИЛОВ
                     СТОЙЧО РУСЕВ КАЗАКОВ
                     СТОЯН ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН НЕЙЧЕВ ЯНКОВ
                     СТОЯНКА АТАНАСОВА ВЪЛКОВА
                     СТОЯНКА РАДЕВА КОНДЕВА
                     СУЗАНА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     СУЛТАНКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
                     СЪБИ КИРИЛОВ ХРИСТОВ
                     СЪБИ ПЕНКОВ СЪБЕВ
                     СЪБИН ЙОРДАНОВ БАНОВ
                     СЪБИНА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА
                     СЪБИНА ФИЛИПОВА КАЗАКОВА
                     СЪБКА КУРТЕВА КУРТЕВА
                     СЪБКА ПЕТРОВА ЖЕЛЕЗЧЕВА
                     СЪБКА СЕНКОВА ЩЕРЕВА
                     СЪБОТИН КОЛЕВ МИЛКОВ
                     ТАНЯ ГОЧЕВА СТАНЧЕВА
                     ТЕМЕНУГА ЮСКОВА ИВАНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     ТИНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
                     ТОДОР БОЖИЛОВ МИХАЛЕВ
                     ТОДОР ЙОРДАНОВ МИХАЛЕВ
                     ТОДОР ЦОНЕВ ИВАНОВ
                     ТОДОРКА ВАСИЛЕВА ДИЧКОВА
                     ТОДОРКА СТОЕВА ДИМОВА
                     ТРИФОН СТЕФАНОВ СТАНЧЕВ
                     ТЯНА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА
                     ФАНА АНГЕЛОВА КИТОВА
                     ФАНА ЧЕНКОВА МИЛКОВА
                     ФАНКА АЛЕКСАНДРОВА ЧАНЕВА
                     ФАНКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
                     ФАНКА ИЛИЕВА АСЕНОВА
                     ФАНКА МИНЧЕВА ЧАНЕВА
                     ФАНКА МИХАИЛОВА АТАНАСОВА
                     ФАТМЕ ОСМАНОВА КАРАТАШ
                     ФИДАНКА ЮЛИЯНОВА БАНОВА
                     ХАСАН МУСТАФА АЛИ
                     ХАСИБЕ АДЕМОВА АЛИЕВА
                     ХАТИДЖЕ ХАСАН СЮЛЕЙМАН
                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ХРИСТИНА МИТКОВА ЙОРДАНОВА
                     ХРИСТИНА СИМЕОНОВА КОЛЕВА
                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА МИХАЛЕВА
                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИЯН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТИЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ХРИСТИЯН ПЕТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     ХРИСТО АНДОНОВ СТЕФАНОВ
                     ХРИСТО АНТОНОВ АТАНАСОВ
                     ХРИСТО АСЕНОВ МИХАЛЕВ
                     ХРИСТО БОНЕВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ БЪЧВАРОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЙОВЧЕВ МИЛКОВ
                     ХРИСТО КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЛЮБЧЕВ ГЕНЧЕВ
                     ХРИСТО МИНЧЕВ ЧАНЕВ
                     ХРИСТО МИТКОВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТО МЛАДЕНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО РОСЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     ХРИСТО СТЕФАНОВ ЖЕЛЕВ
                     ХРИСТО ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТО ЯНКОВ СИМЕОНОВ
                     ХЮСЕИН ХАСАН СЮЛЕЙМАН
                     ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ
                     ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
                     ЦЕЦКА СПАСОВА МИНЧЕВА
                     ЦЕЦО САШЕВ ВЪЛКОВ
                     ЦОНИ ДИМИТРОВ РАНДЕВ
                     ЦОНЮ МИХАИЛОВ МИНЧЕВ
                     ЧАВДАР АСЕНОВ ЧАПКЪНОВ
                     ЧАНКО БОЖИЛОВ ЙОРДАНОВ
                     ЧЕНКО АСЕНОВ МИЛКОВ
                     ЧЕНКО ИВАНОВ ЧЕНКОВ
                     ЧЕНКО СТЕФАНОВ МИЛКОВ
                     ШАБАН ХАСАН СЮЛЕЙМАН
                     ШАРИ АЛИЕВА ЯКУБОВА
                     ШЕРИФЕ САЛИМОВА САЛИМОВА
                     ШИНКА ЯНЕВА НАЛБАНТОВА
                     ЩЕРЬО НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
                     ЩИЛИЯНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ЮЛИЯ ЖИВКОВА РАНДЕВА
                     ЮЛИЯ САШЕВА ЩЕРЕВА
                     ЮЛИЯ СТАНЧЕВА АНГЕЛОВА
                     ЮМЕР ОСМАНОВ ЮСЕИНОВ
                     ЮНЗЮЛЕ АЙШЕ МУСТАФОВА
                     ЮРДАН ИВАНОВ КОЛЕВ
                     ЮСЕИН ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     ЮСУФ АСЕНОВ АТАНАСОВ
                     ЯВОР АТАНАСОВ МИХАЛЕВ
                     ЯНКА АЛЕКСАНДРОВА ЧАНЕВА
                     ЯНКА АТАНАСОВА ЧЕНКОВА
                     ЯНКА БОНЧЕВА СТАНЧЕВА
                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
                     ЯНКА МИТЕВА РАХНЕВА
                     ЯНКА НИКОЛОВА СЪБЕВА
                     ЯНКА ТОДОРОВА ЕКИНДЖИ
                     ЯНКО АНДОНОВ СТЕФАНОВ
                     ЯНКО КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ
                     ЯНКО СТАНЧЕВ АТАНАСОВ
                     ЯНЧО ТОДОРОВ ВЪЛКОВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                            ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                             за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от
                                           Република България на 26 май 2019 г.
                                           (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ БУРГАС
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С. ЧЕРНИЦА И С. ГОРОВО    КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 029
         Адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АЙСЕЛ МЕХМЕДОВА СЮЛЕЙМАНОВА
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ДИМОВ КУДОШЕВ
                     АНГЕЛ ДЯНКОВ МИТЕВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ МИТЕВ
                     АНГЕЛ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ ДЯНКОВ
                     АНГЕЛИНА ВАСИЛКОВА ДИМИТРОВА
                     АНГЕЛИНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
                     АНГЕЛИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНГЕЛИНА ПЕТРОВА ДЯКОВА
                     АНГЕЛИНА СТОЯНОВА МИТЕВА
                     АНГЕЛИНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     АНДОН АСЕНОВ ИЛЧЕВ
                     АНДОН ЖЕКОВ ДОБРЕВ
                     АНИФЕ ЕМИН ОСМАН
                     АНИФЕ МЕХМЕДОВА САЛИМОВА
                     АНКА ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА
                     АНКА МАРИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     АПОСТОЛ ЯНЕВ КОСТОВ
                     АСЕН АСЕНОВ ИЛЧЕВ
                     АСЕН РУМЕНОВ МЕТРАШЕВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ ДУМАНОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ДЕРНЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ МИТЕВ
                     АТАНАС РАЙНОВ ВЪРБАНОВ
                     АТАНАС СТОЕВ ТОДОРОВ
                     АТАНАСКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     АТАНАСКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     БИСЕР ФИДАНОВ БИСЕРОВ
                     БОЖАНКА ДЕНЕВА ВРАБЧЕВА
                     БОЙКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     БОНКА КИРОВА ДЮЛГЕРОВА
                     ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ
                     ВАНЯ МИТЕВА ВАЙНХОЛД
                     ВАНЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАСИЛ ДОНЕВ РУСКОВ
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ВАСИЛКА КОЛЕВА ДУМАНОВА
                     ВАСИЛКА МИТЕВА КОЛЕВА
                     ВАСИЛКА НЕДЯЛКОВА МИТЕВА
                     ВАСИЛКА ПЕТРОВА ТУМБЕВА
                     ВАСИЛКА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА
                     ВЕЛИКО ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИН ГЕНАДИЕВ КИТАНОВ
                     ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ДИМОВА
                     ВЕЛИЧКА РУСЕВА ЧАНЕВА
                     ВЕНЕТА СТЕФАНОВА МИЛОШЕВИЧ
                     ВЕСЕЛИН РУСЕВ РУСЕВ
                     ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ЧАНЕВА
                     ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ВЪЧЕВА
                     ВЕСКА КРЪСТЕВА РУСЕВА
                     ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     ВЪЛКО ЖЕЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ВЪЛКО МИТКОВ ВЪЛЕВ
                     ВЪЛЧО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     ВЪТЬО ВЪЛЧЕВ СТОЯНОВ
                     ВЪТЮ СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
                     ВЪЧО ЖЕЛЕВ ВЪЧЕВ
                     ГАЛИНА КЪНЧЕВА СТОЯНОВА
                     ГАЛЯ ДОБРЕВА СТОЯНОВА
                     ГАНИ ДИМОВ ГАНЕВ
                     ГАНКА ИВАНОВА ЯНАКИЕВА
                     ГАНКА НЕДЕЛЧЕВА ВЪЛЕВА
                     ГАНКА НИКОВА ХРИСТОВА
                     ГАНЧО ПАВЛОВ БАХАРЕВ
                     ГЕНАДИ ГЕОРГИЕВ КИТАНОВ
                     ГЕОРГИ ДЕЛЕВ ДЕЛЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ СЛАВОВ СЛАВОВ
                     ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ РУСЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДОСЕВ
                     ГЕРГАНА ВЪЛЧЕВА СТОЯНОВА
                     ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГЕРГИНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА
                     ГИНКА СТЕФАНОВА ЖЕЧЕВА
                     ГОСПОДИН ГОЧЕВ ТОНЕВ
                     ГРИГОР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
                     ГРОЗДАН ДИМОВ ТОДОРОВ
                     ГЮЛСЮМ АЛИЕВА БЕЙТУЛОВА
                     ДАНИЕЛ ХРИСТОВ ДОБРЕВ
                     ДАРИЯ ГЕНЧЕВА ДИМОВА
                     ДАФИНА ВЕСЕЛИНОВА РУСЕВА
                     ДАФИНКА ВАСИЛЕВА РУСЕВА
                     ДЕНИЦА ГЕНАДИЕВА КИТАНОВА
                     ДЕНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДЕНКА ДОНЧЕВА ПЕТРАНОВА
                     ДЕНЮ МИТЕВ ДИМОВ
                     ДИЛЯН ГРОЗДАНОВ ТОДОРОВ
                     ДИМИТРИНКА АНГЕЛОВА ГАНЕВА
                     ДИМИТРИНКА РУСЕВА РАДЕВА
                     ДИМИТЪР ДЕНЕВ ДИМОВ
                     ДИМИТЪР ДРАГИЕВ ДРАГНЕВ
                     ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ЯНЕВ КОСТОВ
                     ДИМКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМОВА
                     ДИМКА МИТЕВА ДИМИТРОВА
                     ДИМО ГРОЗДЕВ ТОДОРОВ
                     ДИМО НИКОЛОВ НИКОЛОВ
                     ДИНКА ВЪЛЧЕВА СТОЯНОВА
                     ДРАГОМИР ИВАНОВ ТИХОЛОВ
                     ДЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЕВДОКИЯ ЧАНЕВА ХРИСТОВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА МИТЕВА
                     ЕЛЕНА ЧАНЕВА МИЛКОВА
                     ЕЛЕНКА ДЯНКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЕЛЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА ИВАНОВА
                     ЕМИЛ ЕМИЛОВ ЛАСКИН
                     ЕМИЛ ФИДАНОВ БИСЕРОВ
                     ЖАНА ЮЛИЯНОВА ТОПЧИЕВА
                     ЖЕКО ГОЧЕВ ТОНЕВ
                     ЖЕКО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ЖЕКО ДОБРЕВ ЖЕКОВ
                     ЖЕЛА МОМЧИЛОВА МИТЕВА
                     ЖЕЛКА РУСЕВА СПАСОВА
                     ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ КУНЧЕВ
                     ЖЕЧО МАРИЯНОВ ЖЕЧЕВ
                     ЖЕЧО РАШКОВ ЖЕЧЕВ
                     ЗАХАРИ ХРИСТОВ МАРИНОВ
                     ЗДРАВКО РУМЕНОВ МЕТРАШЕВ
                     ИВАН АСЕНОВ ЛОЛОВ
                     ИВАН ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН МАРИЙКОВ КОЛЕВ
                     ИВАН МИТЕВ ХРИСТОВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
                     ИВАНКА ДЯНКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА МИХАЛЕВА
                     ИВАНКА МИХОВА АТАНАСОВА
                     ИВАНКА РАЧЕВА РУСЕНОВА
                     ИВЕЛИНА ДИМОВА НИКОЛОВА
                     ИЛИЯ ЙОРДАНОВ МИЛКОВ
                     ИЛИЯЗ МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
                     ИРИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ИСМАИЛ РАСИМОВ ИСМАИЛОВ
                     ЙОВКА ВЕЛИКОВА ЙОРДАНОВА
                     ЙОВКА ВЪЛЧЕВА СТОЯНОВА
                     ЙОВКА МАРИНОВА ЖЕЧЕВА
                     ЙОРДАН БОРИСЛАВОВ КОСТОВ
                     ЙОРДАН МАЛЧЕВ ХАЛАЧЕВ
                     ЙОРДАНА НЕДЕЛЧЕВА БУРМОВА
                     ЙОРДАНКА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА
                     ЙОРДАНКА СТОЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     КАТЕРИНА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
                     КЕРА ДИМИТРОВА РАШКОВА
                     КЕРАНА КОЛЕВА ПЕТРОВА
                     КЕРАНКА ДИМИТРОВА ПАЛОВА
                     КИНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА
                     КОЛЬО ЙОРДАНОВ КИРОВ
                     КОСТА ГЕОРГИЕВ БАЙНАШЕВ
                     КРАСИМИР ЖЕЛЯЗКОВ КУНЧЕВ
                     КРАСИМИР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ЗЛАТКОВ
                     МАЛЧО РУСЕВ ХАЛАЧЕВ
                     МАРГАРИТА КОСТОВА ТОДОРОВА
                     МАРИЙКА АПОСТОЛОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЙКА ГАНЧЕВА БАХАРЕВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА
                     МАРИЙКА ДЯНКОВА ПАЛОВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЙКА КОЛЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЙКА НЕДЕЛЧЕВА ЧАНЕВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА ДОБРЕВА
                     МАРИЙКА ПЕЕВА ГАНДЕВА
                     МАРИЙКА СТРАТИЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЙКА ТАНЕВА АНДРЕЕВА
                     МАРИН ВЕЛИКОВ МАРИНОВ
                     МАРИН ВЪТЕВ ЙОРДАНОВ
                     МАРИН ГЕОРГИЕВ ДОСЕВ
                     МАРИЯ АПОСТОЛОВА БАЙНАШЕВА
                     МАРИЯ КЕНОВА КУНЧЕВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА ДОНЧЕВА
                     МАРИЯ МИХАЛЕВА БАЙНАШЕВА
                     МАРИЯ СТОЙЧЕВА ДИМОВА
                     МАРИЯН ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЧЕВ
                     МАРТИН ВЕЗИРЕВ ДАСКАЛОВ
                     МАРТИН МАРИЯНОВ ЖЕЧЕВ
                     МАРУША ТОДОРОВА РАДЕВА
                     МАТКА ПЕТРОВА МУШЕВА
                     МЕХЛИКА СЕРРА  ДУРУ
                     МЕХМЕД СЮЛЕЙМАНОВ МЕХМЕДОВ
                     МИЛКО ТОДОРОВ ДЯКОВ
                     МИМА ЧАНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     МИНКА КОЛЕВА ВИДЕВА
                     МИРА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА
                     МИТА ДИМОВА БАЕВА
                     МИТА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     МИТКО КИРИЛОВ ЖЕКОВ
                     МИТКО МИТКОВ ДИМОВ
                     МИТКО ТОДОРОВ ДИМОВ
                     МИТЮ РУСЕВ МИТЕВ
                     МИХАИЛ АПОСТОЛОВ ЛОЛОВ
                     МИХАЛ КОЛЕВ МИХАЙЛОВ
                     МУЗАФЕР МАХМУД МАХМУД
                     НАДЖИ БУРАК  ДУРУ
                     НАЗИФЕ МЕХМЕД МЕХМЕД
                     НЕДЮ МИХАЛЕВ ВРАБЧЕВ
                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     НЕДЯЛКА СТОЯНОВА РУСЕВА
                     НИКОЛ ЕМИЛОВА ЛАСКИН
                     НИКОЛА РУСЕВ АНДРЕЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕРГАНОВ НИКОЛАЕВ
                     НИКОЛАЙ ДИМОВ ДОНЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ДИМОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛИНА ВАНГЕЛОВА ВЪЛКОВА
                     НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА
                     НИКОЛИНА ХРИСТОВА ДИМОВА
                     НИКУЛА ДИМИТРОВА ДЯНКОВА
                     ПАВЕЛ ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
                     ПАВЛИНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
                     ПАНАЯ ЯНЕВА БАЙНАШЕВА
                     ПЕНКА БОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕНКА ВАСИЛЕВА ДОБРЕВА
                     ПЕНКА ВЕЛИКОВА НИКОЛОВА
                     ПЕНКА МИТЕВА ХРИСТОВА
                     ПЕТРАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА-ЖИДОНЕЙ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ПЕТЯ МИЛКОВА ДЯКОВА
                     ПЛАМЕН ХРИСТОВ ДЯНКОВ
                     РАБИЕ МУСТАФОВА МЕХМЕДОВА
                     РАДКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     РАДКА ЖЕЛЯЗКОВА ГАНЕВА
                     РАДКА РУСЕВА СТОЯНОВА
                     РАДОСТИН СТОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     РАЙНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     РОСЕН ДЕНЕВ ДИМОВ
                     РОСЕН ПЕТРОВ НИКОЛОВ
                     РОСЕН РУСЕВ ВЪЧЕВ
                     РОСИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     РОСИЦА ИВАНОВА СТАНЕВА
                     РУСИ ДЯНКОВ ТОДОРОВ
                     РУСИ ЖЕЛЕВ ВЪЧЕВ
                     РУСИ КОСТАДИНОВ РУСЕВ
                     РУСИ СТОЯНОВ МАРИНОВ
                     РУСИ ХРИСТОВ РУСЕВ
                     РУСКА СПАСОВА НИКОЛОВА
                     РУСКО ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ
                     СЕВИЕ ШЕРАФЕТ МУСТАФА
                     СЕЛВЕТ ЮСУФ ДУРУ
                     СИЛВЕНА РУСЕВА РАДЕВА
                     СЛАВКА ИВАНОВА ТИХОЛОВА
                     СЛАВКА КЕНОВА ГАНДЕВА
                     СЛАВЧО ТОДОРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     СТАНИСЛАВА АТАНАСОВА МИТЕВА
                     СТАНКА СТЕФАНОВА МИТЕВА
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
                     СТЕФАН ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЧЕВ
                     СТЕФАН ЗАХАРИЕВ ЧАНЕВ
                     СТЕФАН ЧАНЕВ ЧАНЕВ
                     СТЕФАНКА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СТЕФАНКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА
                     СТОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯН СТЕФАНОВ ЖЕЧЕВ
                     СТОЯНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯНКА СТОИЛОВА ЖЕЧЕВА
                     ТАТЯНА ЗЛАТЕВА ЖЕЧЕВА
                     ТОДОР ВЪЛЧЕВ СТОЯНОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ БАЙНАШЕВ
                     ТОДОР ДЕЧЕВ СТОЯНОВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР СПАСОВ СПАСОВ
                     ТОДОРКА ЖЕКОВА ХРИСТОВА
                     ТОДОРКА МИХАЙЛОВА ШЕРИФОВА
                     ТОДОРКА РУСЕВА ВЪЧЕВА
                     ТОДОРКА САРАНДИЕВА ДРАГНЕВА
                     ТРУФКА ЧАНЕВА ДЕНЕВА
                     ФАНА БОЯНОВА ДЯНКОВА
                     ФАНКА ХРИСТОВА ТЮТЮНДЖИЕВА
                     ФАТМЕ ЕМУРЛОВА МУРАДОВА
                     ФЕДАИЛ БАСРИЕВ ХАСАНОВ
                     ХЕМА НИКОЛАЕВА ЛАСКИНА
                     ХРИСА ДИМОВА КОСТОВА
                     ХРИСТИАНА КОЛЕВА ДОСЕВА
                     ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ХРИСТИНКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ЧАНЕВ
                     ХРИСТО КОСТАДИНОВ ДЯНКОВ
                     ХРИСТО МИТЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО МИХАЙЛОВ ШЕРИФОВ
                     ХРИСТО НЕДЕЛЧЕВ ДОБРЕВ
                     ХРИСТО РАЙНОВ ВЪРБАНОВ
                     ЧАНЬО ЯНЧЕВ АТАНАСОВ
                     ЧАНЮ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ШЕРИФЕ ШЕРАФЕТ МУСТАФА
                     ЩИЛЯНА ЖЕКОВА ДУМАНОВА
                     ЮМГЮЛСЮМ ЕМИНОВА ИБРЯМОВА
                     ЯНКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
                     ЯНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     ЯНКА МОМЧИЛОВА ЖЕЧЕВА

                                           Кмет/кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........