Избори ЕП 2019г.

         ОБЛАСТ БУРГАС
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БЕРОНОВО   КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 005
         Адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АТАНАС СТОЙЧЕВ БАДЖАКОВ
                     БОНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ВАНГЕЛ НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ
                     ВЕЛИКО ЖЕЛЯЗКОВ ВЕЛИКОВ
                     ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ЖЕЧЕВА
                     ВЕНКО ДИНЕВ ВЪЛКОВ
                     ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ГЕНКА ПЕНКОВА ДОБРЕВА
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ
                     ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ЧОБАНОВА
                     ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА ВЕЛИКОВА
                     ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА
                     ЕРДЖАН ШАБАН ТОПАЛ
                     ЖЕЛЮ ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ
                     ЖИВКО МИЛЕВ ЧУКАРЕВ
                     ЗЛАТКА ИЛИЕВА БАНГИЕВА
                     ЗЛАТКА НИКОЛИНОВА КУЦАРОВА
                     ЗЛАТКА СТОЕВА МАРЕКОВА
                     ИВАН КИРИЛОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН РУСКОВ МИТКОВ
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ИВИЛИНА МИТЕВА ГАНЕВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДОНКОВА
                     КОНСТАНТИН ТИНКОВ ДИМИТРОВ
                     КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КАФЕДЖИЕВ
                     МАРИЙКА ПЕТРОВА ГОЧЕВА
                     МАЯ ТРИФОНОВА КАПИТАНОВА
                     МИЛКА ДИМОВА РАЕВА
                     МИТКО ГОСПОДИНОВ ДРАЗОВ
                     МИТКО ХРИСТОВ МИЛЕВ
                     НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА КОСТОВА
                     НЕДЯЛКА ГАНЧЕВА КАЙРЯКОВА
                     НЕЙКА АТАНАСОВА ВЕЛКОВА
                     НЕНКА ГЕОРГИЕВА КАЛОШЕВА
                     ПАНАЙОТ НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ
                     ПАНАЙОТКА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА
                     ПЕЙЧО ГОСПОДИНОВ ИЛИЕВ
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
                     РАДКА ПЕЙЧЕВА ГАДЖЕРУКОВА
                     РАЙМЕ АХМЕД ТОПАЛ
                     СЕВЕРИНА АСЕНОВА КУЮМДЖИЕВА
                     СТАНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА
                     СТАНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     СТАНКА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
                     СТОЯНКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
                     ТЕОДОРА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА
                     ТИНКО СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ХРИСТО ЗЛАТКОВ ИЛИЕВ
                     ХРИСТО КУРТЕВ КАЙРЯКОВ
                     ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТОВ
                     ЦВЕТАНКА ГОСПОДИНОВА ЧУКАРЕВА

                                           Кмет/кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                            ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                             за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
                                           Република България на 26 май 2019 г.

                                           (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ БУРГАС
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БОСИЛКОВО   КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 006
         Адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АЛБЕНА АЛДИНОВА МОМЧЕВА
                     АЛЕКСИ АТАНАСОВ АРГОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ МОМЧЕВ
                     АНИТА АСЕНОВА МОМЧЕВА
                     АНКА АСЕНОВА АРГОВА
                     БОЯН ЛЮБЕНОВ МОМЧЕВ
                     ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА ЧАКЪРОВА
                     ВИТКА МАЛИНОВА СТАМБОЛОВА
                     ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ДАНАДЖИЕВ
                     ВЯРА БИСЕРОВА МОМЧЕВА
                     ГАЛИНА ХРИСТОВА МОМЧЕВА
                     ГАНКА РУСЕВА ГУДОВА
                     ГИНКА НИКОЛОВА ПЛАХОВА
                     ДАНЧО КИРИЛОВ ФЕРАЛИЕВ
                     ДИМКА МИТКОВА ШЕЛЕВА
                     ДИМО ИЛИЕВ СТАМБОЛОВ
                     ЕМИЛ АТАНАСОВ СТАМБОЛОВ
                     ЕМИЛ ВИХЪРОВ ЧАКЪРОВ
                     ЕМИНЕ ОСМАН МЕХМЕД
                     ЖЕЙКА ИВАНОВА СТАМБОЛОВА
                     ЖЕЙКА МАНЧЕВА МОМЧЕВА
                     ЖИВКА МИТКОВА ПЛАХОВА
                     ИЛИЯН РУСЕВ СТАМБОЛОВ
                     ЙОРДАН АСЕНОВ ДАНАДЖИЕВ
                     КАРАМФИЛКА ИВАНОВА ДАНАДЖИЕВА
                     КАТЯ ДАНАИЛОВА АНГЕЛОВА
                     КАТЯ РАДЕВА СТАМБОЛОВА
                     КЕРА АНДОНОВА МОМЧЕВА
                     КЕРА ЧАНКОВА ПЛАХОВА
                     КИРИЛ ДАНЧЕВ ФЕРАЛИЕВ
                     КРАСИМИР АНГЕЛОВ ДАНАДЖИЕВ
                     КРАСИМИР РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
                     ЛЮБЕН БОРИСОВ МОМЧЕВ
                     МЛАДЕН РУСЕВ КАМБЕРОВ
                     НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА ПЛАХОВА
                     НЕДКА БОНЕВА СТОЕВА
                     НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ПЛАХОВ
                     ПЕНКА РУСЕВА ГУДОВА
                     ПЕНКА СТЕФАНОВА ПЛАХОВА
                     РАДКА СТОЯНОВА ПРАГОВА
                     РОСИЦА АТАНАСОВА ПЛАХОВА
                     РУМЯНА АСЕНОВА ДАНАДЖИЕВА
                     РУМЯНКА АСЕНОВА СТАМБОЛОВА
                     СЛАВКА ИВАНОВА ПЛАХОВА
                     СЛАВЧО АНГЕЛОВ МОМЧЕВ
                     СНЕЖАНА РАЙЧЕВА ФЕРАЛИЕВА
                     СОФКА МИТЕВА КАМБЕРОВА
                     СТОЯНКА ДАНЧЕВА СТОЕВА
                     СЪБКА СТОЯНОВА ДАНАДЖИЕВА
                     ТАНЯ ЕМИЛОВА ЧАКЪРОВА
                     ТИНКА ЕНЧЕВА СТОЕВА
                     ФАНКА МЛАДЕНОВА ЧАКЪРОВА
                     ФАНКА НИКОЛОВА ПЛАХОВА
                     ФИЛДАНКА ДАНЧЕВА СТОЕВА
                     ФИЛКА ЕМИЛОВА СТАМБОЛОВА
                     ХРИСТИНА БОНЕВА СТАМБОЛОВА
                     ХРИСТИНА МИТКОВА СТАМБОЛОВА
                     ХРИСТИНА ТРИФОНОВА ПЛАХОВА
                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА ГУДОВА
                     ХРИСТИНКА СТОЯНОВА СТАМБОЛОВА
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ МОМЧЕВ
                     ХРИСТО АСЕНОВ ГУДОВ
                     ХРИСТО ЕНЧЕВ СТАМБОЛОВ
                     ХРИСТО ИЛИЕВ ПЛАХОВ
                     ХРИСТО СТАМБОЛОВ СТАМБОЛОВ
                     ЯНКА ИЛИЯНОВА СТАМБОЛОВА
                     ЯНЧО ДАНЧЕВ СТОЕВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                            ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                             за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
                                           Република България на 26 май 2019 г.

                                           (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ БУРГАС
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВЕДРОВО   КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 007
         Адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АЛЕКСИ ЯНКОВ ПЕТРОВ
                     АНГЕЛИНА ЯНАКИЕВА ВЪЛКОВА
                     АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
                     БОЖАНА ЧАНЕВА ВИТКОВА
                     БОЖИДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛЕВ
                     БЯЛА ЧАНЕВА ЙОРДАНОВА
                     ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
                     ВАСИЛА БОГДАНОВА ВИДКОВА
                     ВИОЛЕТА КОЛЕВА ПЕТРОВА
                     ВЪЛКО ХРИСТОВ ВЪЛКОВ
                     ГАЛИНА РУСКОВА ЙОРДАНОВА
                     ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЧАНЕВ ПЕНКОВ
                     ГИНА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА
                     ГИНКА ПЕТКОВА ИЛИЕВА
                     ДЕНЧО ГЕОРГИЕВ БАЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ МАРКОВ
                     ДИЯН СТОЯНОВ БАЛЧЕВ
                     ЕЛЕНКА ИГНАТОВА ДРАГНЕВА
                     ЖИВКО РУСКОВ КЕНОВ
                     ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ПЕНЧЕВА
                     ЗЛАТКО ЙОРДАНОВ МИНЕВ
                     ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ВИЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ
                     ИВАНКА ДОБРЕВА ЕМФЕДЖИЕВА
                     ЙОВИТА ИГНАТОВА ВИЧЕВА
                     ЙОРДАН МАРТИНОВ БОЖИЛОВ
                     ЙОРДАН МИНЕВ ВАСИЛЕВ
                     ЙОРДАН СТОЯНОВ МАРКОВ
                     ЙОРДАНКА ДОБРЕВА ИВАНОВА
                     КОСТАДИН ЧАНЕВ НЕДЕЛЧЕВ
                     КРУМ ЙОРДАНОВ КРУМОВ
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА МАРКОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА МИНКОВА
                     МАРКО ЦВЕТАНОВ МАРКОВ
                     МАРТИН ГЕНЧЕВ МАРКОВ
                     МЕТОДИ РУСЕВ ПЕНЧЕВ
                     МИНКА НЕДЕЛЧЕВА ВЪЛКОВА
                     МИНЧО ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ
                     МИХАЕЛА ВЪЛКОВА ВЪЛКОВА
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ СОТИРОВ
                     НИКОЛИНКА БОГДАНОВА МАРКОВА
                     ПЕТКО ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ПЕТРА ПЕНЕВА СТОИЛОВА
                     ПЕТРАНКА ЯНКОВА ПЕТРОВА
                     РАДА БОНЕВА ИВАНОВА
                     РАДА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     РАДКА ЙОРДАНОВА КЕНОВА
                     РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕНЧЕВ
                     РУСКО ДИМИТРОВ КЕНОВ
                     СИЛВАНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА
                     СЛАВКА МИШЕВА ДИМИТРОВА
                     СТАНИСЛАВ ДОБРЕВ НЕДЯЛКОВ
                     СТАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     СТЕФАН МАРКОВ ПЕТРОВ
                     СТОЙКА АТАНАСОВА МАРКОВА
                     СТОЙКА КЪНЕВА ЖЕЛЕВА
                     ТОДОРКА ВЪЛКОВА ЙОРДАНОВА
                     ЦВЕТА ЛЮБЧЕВА БОЖИЛОВА

                                           Кмет/кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                            ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                             за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
                                           Република България на 26 май 2019 г.

                                           (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ БУРГАС
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВЕЗЕНКОВО   КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 008
         Адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АДЕЛИНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
                     АЗИС ХЮСЕИН ПАТЪРЛИ
                     АЙДЪН КАДИР СЮЛЕЙМАН
                     АЙЛА АЙДЪН СЮЛЕЙМАН
                     АЙШЕ САЛИМОВА МУСОВА
                     АЛБЕНА АЛДИНОВА КАЛАЙДЖИЕВА
                     АЛБЕНА ПЪРВАНОВА СТОЕВА
                     АЛДИН АЛДИНОВ КАЛАЙДЖИЕВ
                     АЛДИН АЛДИНОВ КАЛАЙДЖИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ КУЦАРОВ
                     АЛЕКСИ ЯНКОВ МАРИНОВ
                     АЛЬОША ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
                     АЛЬОША ХРИСТОВ СТОЕВ
                     АНГЕЛ ВИОЛЕТОВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛ ВЪЛКОВ КУРТЕВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДИНКОВ
                     АНГЕЛ ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ КУКОРКОВ
                     АНКА МАРИНОВА ИВАНОВА
                     АНКА СТЕФАНОВА МАРИНОВА
                     АНТОН АНГЕЛОВ КУЦАРОВ
                     АСЕН АСЕНОВ ИВАНОВ
                     АСЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     АСЯ РУМЕНОВА КАЛАЙДЖИЕВА
                     АТАНАС ИЛИЕВ КОЛЕВ
                     АТАНАС РУСКОВ БУНДЕВ
                     АТЧЕ ХАСАН МЕХМЕД
                     АХМЕД НЕЖДЕТ СЮЛЕЙМАН
                     АХМЕД РУШАНОВ САБРИЕВ
                     БЕДРИЕ АХМЕДОВА МУСТАФОВА
                     БЕКИР БАЙРЯМ СИНАП
                     БОЖИДАР МИХАЛЕВ ГИЧЕВ
                     БОЖКО НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     БОНКА ЯНКОВА МАРИНОВА
                     БОРЯНА ЕМИЛОВА СИДЕРОВА
                     БОЯН АНГЕЛОВ КУЦАРОВ
                     БОЯН БОЯНОВ КУЦАРОВ
                     ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВАСИЛ СТАНКОВ ТОДОРОВ
                     ВИОЛЕТА БОРИСЛАВОВА ХРИСТОВА
                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ВЪЛКА ВЕЛИКОВА ПАНКОВА
                     ГАЛИНА АЙШОВА ХАСАНОВА
                     ГАЛИНА МИТКОВА ЧИЛИКОВА
                     ГАЛЯ АНГЕЛОВА КУКОРКОВА
                     ГАНКА КИРОВА ГИЧЕВА
                     ГЕНО ДИМОВ ГЕНОВ
                     ГЕНЧО ХРИСТОВ КУЦАРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОНЕВ
                     ГЕОРГИ ДИЯНОВ АТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ ЗАРКОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ КУЦАРОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ МИЛЕВ
                     ГОСПОДИН АНГЕЛОВ ТОНЕВ
                     ГОСПОДИН ЗЛАТЕВ ИЛИЕВ
                     ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ КУКОРКОВ
                     ГОСПОДИН ХРИСТОВ КУКОРКОВ
                     ГЮЛДЖАН ХАСАНОВА МУСТАФОВА
                     ГЮЛСЮМ АХМЕДНАЗИМ МУСТАФА
                     ГЮЛСЮМ ИБРЯМ КАФЕДЖИ
                     ГЮЛЮЗАР АКИФ АКИФ
                     ГЮЛЮЗАР ИБРЯМОВА СИНАПОВА
                     ГЮРХАН ЗАХАРИЕВ СТОЯНОВ
                     ДАНАИЛ АСЕНОВ ИВАНОВ
                     ДАНЧО АНГЕЛОВ КУКОРКОВ
                     ДЕЛЯНА АНТОНОВА АНДРЕЕВА
                     ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА ЕНЧЕВА
                     ДЕСПО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ДЕТЕЛИНА АСЕНОВА КУЦАРОВА
                     ДИАНА ДОБРЕВА НЕШЕВА
                     ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ГИЧЕВА
                     ДИМИТРИНА РУСЕВА ПАНКОВА
                     ДИМИТРИНКА КОЛЕВА ГАНЧЕВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КУЦАРОВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ УЗУНОВ
                     ДИМИТЪР МИХАЛЕВ ДАЧЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ СЛАВОВ
                     ДИМИТЪР РАДЕВ КАРЧЕВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ГУЦЕКОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ КУКОРКОВ
                     ДИМКА МИТКОВА ГЕРГИНОВА
                     ДИНКА МАНЕВА ВЪЛКАНОВА
                     ДИНКА СТОЯНОВА ХАТИПОВА
                     ДИЯН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     ДОЧКА ДИМИТРОВА КУКОРКОВА
                     ЕЛЕНА БОНЧЕВА БОНЕВА
                     ЕЛЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
                     ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА ОВЧАРОВА
                     ЕЛЗА ИВАНОВА КУЦАРОВА
                     ЕМИЛ ЕМИЛОВ БОРИСЛАВОВ
                     ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА КУЦАРОВА
                     ЕМИНЕ ОСМАНОВА КАФЕДЖИЕВА
                     ЕМИНЕ ХАСАН КОДЖАМАН
                     ЕМНЯ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН
                     ЕРЖАН РАМАДАН ХОДЖА
                     ЕСМЕРАЛДА ЙОРДАНОВА ДАРЧЕВА
                     ЖИВКО МИХАИЛОВ ТОДОРОВ
                     ЗАХАРИ МИЛЕНОВ АТАНАСОВ
                     ЗАХАРИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ЗВЕЗДЕЛИНА ЗАХАРИЕВА СТОЯНОВА
                     ЗВЕЗДЕЛИНА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
                     ЗЛАТКА АЛЕКСАНДРОВА КУКОРКОВА
                     ЗЛАТКА АНГЕЛОВА КУКОРКОВА
                     ЗЛАТКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
                     ЗЮЛФИЕ ИСМАИЛОВА СЮЛЕЙМАН
                     ИВАН АНГЕЛОВ КУЦАРОВ
                     ИВАН ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ДРАГАНОВ ГИЧЕВ
                     ИВАН РУСИНОВ ДАНЧЕВ
                     ИВАН ФОТЕВ СОЙТАРИЕВ
                     ИВАН ХРИСТОВ МАЛАКОВ
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА БОДУРОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЧИЛИКОВА
                     ИВАНКА МАРИНОВА ГОСПОДИНОВА
                     ИВЕЛИН ЗАХАРИЕВ СТОЯНОВ
                     ИВЕЛИНА ИВАНОВА КУЦАРОВА
                     ИЛИЯ МИНЧЕВ КУКОРКОВ
                     ЙОНКО МАРТИНОВ СЪБИНОВ
                     ЙОРДАН РУСАНОВ ДАНЧЕВ
                     ЙОРДАН ХРИСТОВ КУКОРКОВ
                     ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА СТАМАТОВА
                     КАДРИЕ РАМАДАНОВА МУСТАФОВА
                     КАТЕРИНА АТАНАСОВА КОМИТОВА
                     КАТЯ АСЕНОВА АТАНАСОВА
                     КАТЯ ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     КЕРИМЕ ХАСАН КОДЖАМАН
                     КЕРСТИН ЕВА НЕШЕВА ДЕСПОВ
                     КИНА КИНОВА АНЕВА
                     КОЛЮ ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ
                     КОЛЮ СТЕФАНОВ КОМИТОВ
                     КОСТАДИН РАЙЧЕВ МИТЕВ
                     КРАСИМИР МИТКОВ ЧИЛИКОВ
                     КРЪСТИНА СТРАТЕВА ГЕНОВА
                     КРЪСТИНКА НИКОЛОВА НЕШЕВА
                     КУНКА ДИМИТРОВА КУЦАРОВА
                     КУНКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     ЛИЛИЯ МИТОВА ЗАРКОВА
                     ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА ТОДОРОВА
                     МАГДА МИХАЙЛОВА СТОЕВА
                     МАРИАНА РУМЕНОВА КУЮМДЖИЕВА
                     МАРИЙКА МАРИЕВА КИНОВА
                     МАРИЙКА МИТЕВА ДИНКОВА
                     МАРИН КУНЕВ ХАМЗОВ
                     МАРИЯ ДРАГАНОВА ГИЧЕВА
                     МАРИЯ СТОЙЧЕВА ГИЧЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА КОЛЕВА
                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА КУЦАРОВА
                     МАРТИН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
                     МАРУДА ГОЧЕВА МИТЕВА
                     МАРУСЯ МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА
                     МЕГЛЕНА ДИЯНОВА АТАНАСОВА
                     МЕРИ АНГЕЛОВА ЗАРКОВА
                     МЕХМЕДАЛИ ХАСАНОВ МУСТАФОВ
                     МИЙРЕМ СОФИЕВА ТОДОРОВА
                     МИЙРЯМ АХМЕД СЮЛЕЙМАН
                     МИЙРЯМА МЕХМЕДОВА КУКОРКОВА
                     МИЛЕН МИТКОВ ИЛИЕВ
                     МИЛЕНА СЕВДАЛИНОВА АТАНАСОВА
                     МИНКА ИВАНОВА ДОБРЕВА
                     МИНЧО МИНЧЕВ КУКОРКОВ
                     МИТКО ИЛИЕВ МАРИНОВ
                     МИТКО КОЛЕВ МИТКОВ
                     МИТКО ХРИСТОВ СТОЕВ
                     МИХАИЛ КРЪСТЕВ ГИЧЕВ
                     МИХАЙЛ МИТКОВ МАРИНОВ
                     МЛАДЕН МИТКОВ МАРИНОВ
                     МУСТАФА ВЕИС МУСТАФА
                     МУСТАФА ХАСАН МУСТАФА
                     НАЗИФ ВЕИС ХАСАН
                     НАЗМИЕ ИСМАИЛ МУСТАФА
                     НАТАЛИЯ АСЕНОВА СТОЯНОВА
                     НАТАЛИЯ ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
                     НЕДА ГЕОРГИЕВА КУРТЕВА
                     НЕДИМ ВЕИС МУСТАФА
                     НЕДЯЛКА ДИЧЕВА ГОСПОДИНОВА
                     НЕДЯЛКА РАНКОВА МИХАЙЛОВА
                     НЕДЯЛКА ЯНКОВА КУЦАРОВА
                     НЕЖДЕТ БАЙРЯМАЛИ СЮЛЕЙМАН
                     НЕЙКА ДИМИТРОВА КУЦАРОВА
                     НЕЙКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     НЕЙКА МЕХМЕДОВА ДИМИТРОВА
                     НЕЙКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
                     НЕНКА АНДОНОВА АТАНАСОВА
                     НЕШО ИВАНОВ ДЕСПОВ
                     НИАЗИ АДЕМОВ КАФЕДЖИЕВ
                     НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ
                     НИНА ЯКИМОВА БИЖЕВА
                     НУРХАН НИЯЗИЕВ ЯШАРОВ
                     ОРЛИН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
                     ОРЛИН РАНКОВ МИХАЙЛОВ
                     ОРЛИН ХРИСТОВ КУЦАРОВ
                     ОСМАН СЕВДАХМЕДОВ КАФЕДЖИЕВ
                     ПЕТКО ДЕСПОВ ДОБРЕВ
                     ПЕТРА ВЪЛКОВА ЧИЛИКОВА
                     ПЛАМЕНА ЗЛАТИЛОВА ГИЧЕВА
                     РАДКА ИВАНОВА ПАВЛОВА
                     РАДКА ИВАНОВА ЧОКЕЛИЕВА
                     РАДКА МИНЧЕВА КУЦАРОВА
                     РАДКО МИНЧЕВ КУКОРКОВ
                     РАДКО ХРИСТОВ КУКОРКОВ
                     РАДОСТИН АЛДИНОВ КАЛАЙДЖИЕВ
                     РАДОСТИН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     РАДОСТИНКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     РАМАДАН ХАСАН ХОДЖА
                     РАМАДАН ЯШАРОВ МУСТАФОВ
                     РЕДЖЕБ БАЙРЯМАЛИ КАФЕДЖИ
                     РЕДЖЕБ ХАСАН КОДЖАМАН
                     РЕМЗИ БАЙРЯМОВ СИНАПОВ
                     РОСЕН АНГЕЛОВ МАРИНОВ
                     РОСЕН СЛАВОВ АНДРЕЕВ
                     РОСИЦА БОРИСЛАВОВА ХРИСТОВА
                     РОСИЦА ГЕОРГИЕВА РАХНЕВА
                     САДИЕ РУШАНОВА МУСТАФОВА
                     СВЕТЛА МИТКОВА СИМОВА
                     СЕВГЮЛ САЛИЕВА МУСТАФОВА
                     СЕВДА АНГЕЛОВА КУЦАРОВА
                     СЕВДА АСЕНОВА МАРИНОВА
                     СЕВДАЛИН БОЯНОВ КУЦАРОВ
                     СЕВДАЛИН ДИМИТРОВ КУЦАРОВ
                     СЕВДАЛИН МАРТИНОВ СЪБИНОВ
                     СЕВДАЛИН МИЛЕНОВ АТАНАСОВ
                     СЕВДАЛИНА АСЕНОВА КУЮМДЖИЕВА
                     СЕВЕРИН ДИМИТРОВ КУЦАРОВ
                     СЕЙДАХМЕД ХЮСЕИН КОДЖАМАН
                     СЕЛБИЕ ШЕИПОВА КАФЕДЖИЕВА
                     СЕМРА АЙДЪН СЮЛЕЙМАН
                     СИЛВИЯ АЛЬОШЕВА СТОЕВА
                     СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
                     СЛАВ ГИНЕВ ДЮЛГЕРОВ
                     СЛАВ ГОСПОДИНОВ ГРОЗДЕВ
                     СЛАВКА ЛИНКОВА ОВЧАРОВА
                     СНЕЖИНКА АСЕНОВА АНДОНОВА
                     СОФИЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА
                     СОФКА ЙОСИФОВА ХРИСТОВА
                     СТАНИМИР АСЕНОВ ИВАНОВ
                     СТАНИМИР ИВАНОВ КУЦАРОВ
                     СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ КУЦАРОВ
                     СТАНКА ЖЕЛЕВА МИЛЕВА
                     СТАНЧО ДИМИТРОВ БОДУРОВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ КУЦАРОВ
                     СТЕФКА МИТКОВА СТОЕВА
                     СТОЮ ПЕТКОВ ПАНКОВ
                     СТОЯН АНГЕЛОВ БУРОВ
                     СТОЯНА ИВАНОВА ПАУНОВА
                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА СЛАВОВА
                     СЮЛЕЙМАН НЕДЖЕТ СЮЛЕЙМАН
                     СЮЛЕЙХАН ИСУФ ХАСАН
                     ТЕМЕНУЖКА БОРИСЛАВОВА АНГЕЛОВА
                     ТОДОР АНГЕЛОВ КУЦАРОВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ТОДОРА ВЪЛЧЕВА КОМИТОВА
                     ТРЕНДАФИЛА ПЕТРОВА РАЙЧЕВА
                     ФАНА ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     ФАТМЕ ХАЛИЛОВА ЧОЛЕВА
                     ФИДАНКА ХРИСТОВА СТОЕВА
                     ФИЙДЕС РЕДЖЕБ ДЕЛЕВА
                     ФИКРИЕ РЕМЗИЕВА АХМЕДОВА
                     ХАСАН МЕХМЕДАЛИЕВ ХАСАНОВ
                     ХАСАН МУСТАФА ХАСАН
                     ХАСАН СЕВДАХМЕД КОДЖАМАН
                     ХАТЧЕ НИЯЗИЕВА ЯШАРОВА
                     ХРИСТО АЛЬОШЕВ СТОЕВ
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ КУКОРКОВ
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ КУЦАРОВ
                     ХРИСТО ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ХРИСТО КОЛЕВ ХАТИПОВ
                     ХРИСТО МИЛЕВ ЧУКАРЕВ
                     ХРИСТО МИТКОВ СТОЕВ
                     ХЮСЕИН НИАЗИ КАФЕДЖИЕВ
                     ХЮСЕИН СЕВДАХМЕД КОДЖАМАН
                     ХЮСЕИН ХАСАН КОДЖАМАН
                     ЦВЕТЕЛИНА ДОБРЕВА НЕШЕВА
                     ЦВЕТКА ЗЛАТКИНА ХАМЗОВА
                     ЦОНКА ВЪЛКОВА СЛАВОВА
                     ШАБАН БЕКИР СИНАП
                     ШАФИЕ ХЮСЕИН КОДЖАМАН
                     ЯНА ИЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ЯНКА ЖЕЛЕВА АТАНАСОВА

                                           Кмет/кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                            ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                             за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
                                           Република България на 26 май 2019 г.

                                           (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ БУРГАС
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВЕЛИСЛАВ   КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 009
         Адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АЙГЮН ХАККЪ ДЕРМЕНДЖИ
                     АРИФЕ ХАККЪ ДЕРМЕНДЖИ
                     АРСО АЛЬОШЕВ УЗУНОВ
                     БЕРНА РАМАДАН КАДИШ
                     ВЕЛИКО ВЪЛКОВ ТАЧЕВ
                     ВЕСЕЛИН ИВАНОВ РАЙЧЕВ
                     ВЪЛКО ДИМОВ КУРТЕВ
                     ГАНКА ТОДОРОВА ГОСПОДИНОВА
                     ДАНИЕЛА СТОЯНОВА КУРТЕВА
                     ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ГАНГАЛОВА
                     ДИМИТЪР ВЪЛКОВ КУРТЕВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДЯКОВ
                     ДИЯН ЙОРДАНОВ ЧАКМАКОВ
                     ДОНИКА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА
                     ДОНКА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
                     ДОНКА ДИМОВА ИВАНОВА
                     ДОНКА ЕНЧЕВА КУРТЕВА
                     ДОНКА ЖЕЛЕЗЧЕВА ДИМОВА
                     ДОНКА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЕЗЧЕВА
                     ДОНКА МИТЕВА НЕНЧЕВА
                     ДОНКА ПАНАЙОТОВА РАДАНЧЕВА
                     ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА ДЯКОВА
                     ЕЛЕНКА ТОДОРОВА ГАНГАЛОВА
                     ЕЛИЗАБЕТ РАМАДАН АГУШ
                     ЕРДИНЧ СЮЛЕЙМАН ХАДЖИ
                     ЕРСИН ЕРДИНЧ ХАДЖЪ
                     ЖИВКО ИВАНОВ КУРТЕВ
                     ЗДРАВКА КОЛЕВА КУРТЕВА
                     ЗДРАВКО ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
                     ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ КУРТЕВ
                     ИВАН СЪБЕВ ИВАНОВ
                     ИВАНКА БАЙЧЕВА СТОЙЧЕВА
                     ИВАНКА ДЯНКОВА КОЛЕВА
                     ИВАНКА КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА МИТЕВА КОСТАДИНОВА
                     ИВАНКА ТОДОРОВА ВЕЛКОВА
                     ИЛИНА САМУИЛОВА УЗУНОВА
                     ИЛИЯ СОТИРОВ ДИМИТРОВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     ЙОРДАН ИВАНОВ ЧАКМАКОВ
                     ЙОРДАН НЕДЕВ ХРИСТОВ
                     ЙОРДАН СТОЯНОВ АТАНАСОВ
                     ЙОРДАН СЪБЕВ НЕНЧЕВ
                     КАЛОЯН МИТКОВ НАКОВ
                     МАРА СЪБЕВА КУРТЕВА
                     МАРИЙКА КУНЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЙКА СЪБЕВА РАДАНЧЕВА
                     МАРИНКА ВЪЛКОВА СТОЯНОВА
                     МАРИНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
                     МАРИНКА СЪБЕВА НЕНЧЕВА
                     МАРИЯ КУРТЕВА ДИМИТРОВА
                     МИНКО ДОЙЧЕВ ДОЙЧЕВ
                     МИТКО ЗДРАВКОВ ДИМИТРОВ
                     НАЧО ДИМИТРОВ РАДАНЧЕВ
                     НЕНКА МИТЕВА НЕНЧЕВА
                     НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ЙОРДАНОВ
                     НИКОЛИНА РАШКОВА ДИМИТРОВА
                     НУРФЕТ ХАККЪ ДЕРМЕНДЖИ
                     ПЕНА СТОЯНОВА УЗУНОВА
                     ПЕТЪР НАЧЕВ РАДАНЧЕВ
                     ПЛАМЕН ИВАНОВ ПАНЕВ
                     ПОЛИНА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
                     РАДОСЛАВА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
                     РАМАДАН РУФАТ КАДИШ
                     РАМАДАН СЕЛИМ АГУШ
                     РЕСМИЕ РАСИМ КАДИШ
                     РУФАТ РАМАДАН КАДИШ
                     СЛАВКА ВЕЛИКОВА РАЙЧЕВА
                     СТЕФАН ИЛИЕВ КОЛЕВ
                     СТЕФАН МИТКОВ НЕНЧЕВ
                     СТОЯН ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     СТОЯН СЛАВОВ РАДАНЧЕВ
                     СТОЯН ТОДОРОВ РАДАНЧЕВ
                     СТОЯНКА АНГЕЛОВА НЕНЧЕВА
                     СТОЯНКА ГЕНЧЕВА НЕНЧЕВА
                     СТОЯНКА ЙОРДАНОВА РАДАНЧЕВА
                     СТОЯНКА ЙОРДАНОВА РАДАНЧЕВА
                     СТОЯНКА МИТЕВА АТАНАСОВА
                     СТОЯНКА ПАНАЙОТОВА ДЯКОВА
                     СЪБЧО ИВАНОВ НЕНЧЕВ
                     ТОДОР ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ
                     ТОДОР ЙОРДАНОВ УЗУНОВ
                     ТОДОР МИТЕВ ГАНГАЛОВ
                     ТОДОР СТОЯНОВ РАДАНЧЕВ
                     ТОДОРКА АНГЕЛОВА ТАЧЕВА
                     ТОДОРКА ВИЧЕВА ГАНГАЛОВА
                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА ШОПОВА
                     ТОДОРКА ИВАНОВА ЧАКМАКОВА
                     ТОДОРКА ЙОРДАНОВА АГУШ
                     ТОДОРКА МИТЕВА ГАНГАЛОВА
                     ФАТМЕ МЕХМЕД СОЛАКОВА
                     ФАТМЕ ШЕВКЕТ КАРААЛИ
                     ФЕЙМЕ РЕДЖЕБ ШЕФКЕТ
                     ХАККЪ РАМАДАН ДЕРМЕНДЖИ
                     ХАФИЗЕ САЛИЕВА СОЛАКОВА
                     ХУБКА КОЛЕВА РАДЕВА
                     ЯНКА МИТЕВА ЧАКМАКОВА

                                           Кмет/кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                            ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                             за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
                                           Република България на 26 май 2019 г.

                                           (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ БУРГАС
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПЧЕЛИН   КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 010
         Адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АЙШЕ АХМЕДОВА САЛИЕВА
                     АЙШЕ ХЮСЕИН ХОДЖА
                     АЛДИН АНДОНОВ ТОПАЛОВ
                     АНДОН АНГЕЛОВ ТОПАЛОВ
                     АТАНАС СТЕФАНОВ ГЕРГИНОВ
                     АХМЕД МЕХМЕДОВ САЛИЕВ
                     БАЙРЯМ РАМАДАН ДЕРМЕНДЖИ
                     БЕСИМЕ ЯШАР КАДИШ
                     ВАЛЕРИ БОЙЧЕВ АРНАУДОВ
                     ГАЛЯ ДОНЕВА ХАМЗОВА
                     ГЮЛНАЗ РАСИМ АРНАУД
                     ДЖОШКУН ЕРЕДЖЕБ САЛИЕВ
                     ДОНКА АНГЕЛОВА КУКОРКОВА
                     ЕНЧО ДИМИТРОВ КУЦАРОВ
                     ЕРЕДЖЕБ ЕРЕДЖЕБ ХАДЖЪ
                     ЕРЕДЖЕБ ЮМЕРОВ САЛИЕВ
                     ЗАЙДЕ ШЕРИФ РАМАДАН
                     ЗЕЛИХА БАЙРЯМ ДЕРМЕНДЖИ
                     ЗЮЛФИЕ КАДИРОВА КЬОРОВА
                     ИСМАИЛ ХАТЧЕ ДЖЕНКОВ
                     ЛИЛЯНА МИТКОВА ГУБАКОВА
                     ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     МЕДЖИТ МЕХМЕД АХМЕД
                     МЕХМЕД АХМЕД ХОДЖА
                     МЕХМЕД РАМАДАН ДЕРМЕНДЖИ
                     МЕХМЕД ЮМЕРОВ САЛИЕВ
                     МЮМЮН ЮСЕИН РАМАДАН
                     НАЗИФ НАЗИФ АЛИ
                     НЕДЖМИ ФИКРЕТ КАДИР
                     ОКТАЙ ЮМЕР САЛИ
                     ОРЛИН ДИМИТРОВ КАЦАРОВ
                     САБРИЕ ЮСУФ АЛИ
                     САЛИ ЕРЕДЖЕБ САЛИЕВ
                     СЕВЕР МЕХМЕД ДЕРМЕНДЖИ
                     СЕВИНЧ ИСМАИЛ ХОДЖА
                     СЕЗГИН РАМАДАН ЮМЕР
                     СЕЛМА АХМЕД РАМАДАН
                     СИНЕМ ХАЛИЛ ТАВШАН
                     ФАНА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
                     ФАТМЕ МЕХМЕД КАДИР
                     ФАТМЕ РАМАДАН ДЕРМЕНДЖИ
                     ФАТМЕ РЕДЖЕБ ХЮСЕИН
                     ФАТМЕ ХЮСЕИН ДЕРМЕНДЖИ
                     ФАТМЕ ЯШАР ЮМЕР
                     ФИКРЕТ МУСТАФА КАДИР
                     ФИКРИЕ МУСТАФА АХМЕД
                     ФИКРИЕ РЕДЖЕБ АРНАУДОВА
                     ХАЛИЛ СЕЙДАХМЕД АХМЕД
                     ХАСАН КЯЗИМ ДЕРМЕНДЖИ
                     ХАСАН МЕХМЕДАЛИ ПЪНДЪК
                     ХАСАН МЮМЮН КЬОРОВ
                     ХАТИЖЕ БАЙРЯМ САЛИЕВА
                     ХАТЧЕ ИСМАИЛОВА ДЖЕНКОВА
                     ХЮСЕИН МЮМЮН РАМАДАН
                     ХЮСЕИН ХАСАН ПЪНДЪК
                     ШАЗИЕ РЕДЖЕБ ДЕРМЕНДЖИ
                     ЮМЕР МЕХМЕД САЛИ

                                           Кмет/кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                            ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                             за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
                                           Република България на 26 май 2019 г.

                                           (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ БУРГАС
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВЪЛЧИН   КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 011
         Адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АБИЛ МЕХМЕДОВ АБИЛОВ
                     АЗИЗЕ СЮЛЕЙМАН АХМЕД
                     АЙШЕ РАМАДАН ИСМАИЛ
                     АЙШЕ ХЮСЕИН БЕКИР
                     АЛБЕНА ХРИСТОВА ТЮТЮНДЖИЕВА
                     АЛИ АХМЕД ХЮСЕИН
                     АЛИ ЕРЕДЖЕБ КАВАЛДЖИ
                     АЛИ МУСТАФА ЮСУФ
                     АЛИОСМАН МЕТИНОВ АЛИОСМАНОВ
                     АНГЕЛ АНДРЕЕВ АРНАУДОВ
                     АНГЕЛ АПОСТОЛОВ СТОЯНОВ
                     АНГЕЛ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
                     АНГЕЛ ТОДОРОВ КОЛЕВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     АНДРЕЙ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
                     АНДРЕЙ ТОДОРОВ ПРЪВЧЕВ
                     АНДРЕЙ ХРИСТОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АНЕТА ЖИВКОВА ХРИСТОВА
                     АНИ ХРИСТОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     АНИФЕ АХМЕД МЕХМЕД
                     АНИФЕ АХМЕД СМАИЛ
                     АНИФЕ ХАСАНОВА ИБОВА
                     АНКА БЛАГОЕВА ХРИСТОВА
                     АНКА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
                     АНКА ХРИСТОВА КЯЗИМ
                     АПОСТОЛ АНДРЕЕВ СТОЯНОВ
                     АСЕН ХРИСТОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АТАНАС АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     АТАНАС ГАНЧЕВ ГАНЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ КРЪСТЕВ
                     АТАНАСКА КРЪСТЕВА ЗЛАТЕВА
                     АХМЕД АХМЕД ХЮСЕИНАЛИ
                     АХМЕД РАМАДАН АХМЕД
                     АХМЕД СЕИД АХМЕД
                     БАЙСЕ МЕДИХОВА НУТФИЕВА
                     БАЙСЕ ХАСАНОВА АЛИОСМАНОВА
                     БАЙЧО ЖЕЛЕВ ТОНЕВ
                     БЕДРИ МЕХМЕДАЛИЕВ КАВАЛДЖИЕВ
                     БЕДРИЕ ХАСАН МУРТАЗА
                     БЕКИР МЮМЮН ПАША
                     БЕЛЧО ИВАНОВ БЕЛЧЕВ
                     БИРСЕЛ АЛИ ЮМЕРОВА
                     БЛАГОЙ ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
                     БОГОМИЛ ТОДОРОВ СИМОВ
                     ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ЖЕЛЕВА
                     ВАСИЛКА КИРОВА ДИМИТРОВА
                     ВАСИЛКА ХРИСТОВА МИНЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ВЕЛИЧКА РАДЕВА ВАСИЛЕВА
                     ВЕЛЧО ПЕНЧЕВ МИНДОВ
                     ВЕНЕТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ВЕСЕЛИН СТРАХИЛОВ АНТОНОВ
                     ВИКТОР ГЕНЧЕВ ЯНКОВ
                     ВИОЛЕТА РУСЕВА ИВАНОВА
                     ВЪЛКА РОЙЧЕВА КОСТАДИНОВА
                     ВЪЛЮ РУСЕВ СОЛАКОВ
                     ГАЛИНА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ГЕНЧО ТОДОРОВ ЖЕЛЕВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЙЧЕВ АТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ НАСКОВ МАРИНОВ
                     ГИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ГИНА ДИМОВА КЕНОВА
                     ГИНКА СТАНИСЛАВОВА ХРИСТОВА
                     ГИНКА ТОДЕВА ТОДЕВА-ЗЕНГИНОВА
                     ГИРГИНА МИХАЙЛОВА ЧАНКОВА
                     ГИРГИНА ТОДОРОВА ВЪЛКОВА
                     ГЮЛНАЗИЕ АДЕМОВА ХЮСЕИНОВА
                     ГЮЛСЮМ МЕХМЕД АХМЕД
                     ГЮЛСЮМ МЕХМЕД МУСТАФА
                     ГЮЛЯЙ ОРХАН ХАСАН
                     ДАНАИЛ СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
                     ДАНИЕЛА МЕРГЮЛ ЮМЕР
                     ДАФИНА СИМЕОНОВА УЗУНОВА
                     ДЕНИЗ ХРИСТОВ МИНЧЕВ
                     ДЖЕВАТ НИЯЗИ МЕХМЕД
                     ДЖЕЙЛЯН АЛЕКОВА ЯНКОВА
                     ДЖЕФЕР ЯКУБ САЛИ
                     ДИАН ТОДОРОВ СИМОВ
                     ДИМИТЪР КУЦАРОВ АТАНАСОВ
                     ДИМИТЪР МИТЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМО ВЪЛЧЕВ ЗЛАТЕВ
                     ДИМО ЖИВКОВ МИЛКОВ
                     ДИМО ЙОРДАНОВ РОЙЧЕВ
                     ДИМО ТОДОРОВ ЖЕЛЕВ
                     ДОБРОМИР АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ЕЛЕНА ГАНЧЕВА ГАНЕВА-ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ВЕЛИЧКОВА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ЕМИЛИЯ МИТКОВА КОЛЕВА
                     ЕМИН РЕДЖЕБ МЕХМЕД
                     ЕМИНЕ ХАЛИЛ КАВАЛДЖИ
                     ЕМНЕ ХЮСЕИН ХЮСЕИНАЛИ
                     ЕРДАЛ АЛИ ЮСУФ
                     ЕРЕДЖЕБ АХМЕД КАВАЛДЖИ
                     ЖЕЛКО ИВАНОВ ТОНЕВ
                     ЖЕЛЮ КОЛЕВ ЖЕЛЕВ
                     ЖЕЛЯЗКО ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ
                     ЖИВКО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ЖИВКО ТОДОРОВ МИЛКОВ
                     ЖИВКО ШАНКОВ ЗАИМОВ
                     ЗАФИР ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     ЗИЙНЕБ ШАКИР ХАСАН-МЕХМЕДОВА
                     ЗЛАТИН ГАНЧЕВ ХРИСТОВ
                     ЗОРКА ДАНАИЛОВА ДЖАМБАЗОВА
                     ЗОРКА ЖИВКОВА ХРИСТОВА
                     ЗЮМБЮЛКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
                     ИВАН ВЪЛЧЕВ ЗЛАТЕВ
                     ИВАН КОЙЧЕВ ЗЛАТЕВ
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТЕВА
                     ИВАНКА КРЪСТЕВА РОЙЧЕВА
                     ИДРИЗ ДЖЕФЕРОВ ЮМЕРОВ
                     ИЛИЯ ДОБРОМИРОВ ХРИСТОВ
                     ЙОРДАН ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     ЙОРДАНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОРДАНКА НИКОЛОВА АНДРЕЕВА
                     КАТЯ ХРИСТОВА МИТКОВА
                     КЕРИМЕ ХЮСЕИН МУСТАФА
                     КИРО ВЕСЕЛИНОВ АНТОНОВ
                     КИРЧО ВАЛЕНТИНОВ АТАНАСОВ
                     КРАСИМИР ДРАГАНОВ МАТАШЕВ
                     КРЪСТИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА
                     КРЪСТЮ ЯНКОВ ЯНЕВ
                     КУНЮ ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ
                     ЛЮБОМИР ДИМОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ЛЮЦА ЖЕЧЕВА МИТЕВА
                     МАРИЙКА АНДРЕЕВА СТОЯНОВА
                     МАРИН АНДРЕЕВ СТОЯНОВ
                     МАРИЯ ДОЧЕВА НЯГОЛОВА
                     МАРИЯ МИТКОВА ТОДОРОВА
                     МАРИЯ МИХАЛЕВА ТОНЕВА
                     МАРИЯ РАЙКОВА ХРИСТОВА
                     МАРТИН НИКОЛИНОВ МИНЧЕВ
                     МАЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     МЕДИХА АБИЛОВА МЕХМЕДОВА
                     МЕРГЮЛ ДЖЕФЕР ЮМЕР
                     МЕРДИН АБИЛОВ МЕХМЕДОВ
                     МЕТИН АБИЛОВ МЕХМЕДОВ
                     МЕТИН АЛИОСМАНОВ АЛИОСМАНОВ
                     МЕТИН ХЮСЕИН ХАСАН
                     МЕХМЕД ДЖЕВАТ МЕХМЕД
                     МЕХРИЕ ХЮСЕИН МУСТАФА
                     МЕХТИ АХМЕД ХЮСЕЙНАЛИ
                     МИЛАН ХРИСТОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     МИЛЕНА  АТАНАСОВА
                     МИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
                     МИНКА КАТЕВА МИНКОВА
                     МИНКА МАРИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     МИНКА ТОТЕВА МИТЕВА
                     МИНЧО ДЕНЕВ ЙОРДАНОВ
                     МИРОСЛАВ РОСЕНОВ ЙОСИФОВ
                     МИРЧО МИЛЧЕВ ХРИСТОВ
                     МИТКО МИШЕВ РАЙНОВ
                     МИТКО ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     МИТКО ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     МИШО ДАНКОВ МАТАШЕВ
                     МИШО РАЙКОВ СТОЯНОВ
                     МУСТАФА ЕРДЖАН МУСТАФА
                     МЮМЮН БЕКИР ПАША
                     МЮМЮН МЮМЮН ПАША
                     НАЗИЛЕ СУНАЙ МЕХМЕД
                     НАЗМИЕ ЕРЕДЖЕБ КАВАЛДЖИ
                     НАЙДЕН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
                     НАЙЛЕ МЕХМЕДАЛИЕВА КАВАЛДЖИЕВА
                     НАЙМЕ МУСТАН МЕХМЕД
                     НАКИЕ АЛИ ЮСУФ
                     НАСКА АЛИЕВА ИБРЯМОВА
                     НАСКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     НЕДКА КАТЕВА МИТКОВА
                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
                     НЕЖЛЯ ШЕМСЕДИНОВА ХЮСЕИНОВА
                     НЕЙКА АСЕНОВА ВАСИЛЕВА
                     НЕЛИ ДИМОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     НЕНЧО СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
                     НИКО МИХАЛЕВ НИКОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ НЯГОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЬОШЕВ
                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     НИКОЛИНА МИНЧЕВА МИНЧЕВА
                     НИКОЛИНА НАСКОВА ГЕОРГИЕВА
                     НИКОЛИНА ТОДОРОВА СИМОВА
                     НУРЖИХАН АЛЕКОВА ЯНКОВА
                     ОРХАН ЮСЕИН ХЮСЕИНАЛИ
                     ПЕНКА АНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ПЕНКА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ПЕНКА МИЛАНОВА ХРИСТОВА
                     ПЕНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕНЮ ПЕНЕВ ВЪЛКОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
                     ПЕТЪР ДЕНЕВ ЙОРДАНОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ МИНЧЕВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ СИМОВ
                     РАБИЕ МЕХМЕД ЕМУРЛОВА
                     РАДИ РАЙКОВ ВАСИЛЕВ
                     РАДКА НЕНЧЕВА СТОЙЧЕВА
                     РАДКА ЯНКОВА МИЛКОВА
                     РАДОСТИНА КИРЧЕВА ИВАНОВА
                     РАЙКО ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
                     РЕМЗИЕ ХАСАН ХЮСЕИНАЛИ
                     РОСКА АНГЕЛОВА СЛАВОВА
                     РУМЯНА МЕРДИНОВА МЕХМЕДОВА
                     РУСА ГРОЗДЕВА ИВАНОВА
                     РУСИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     РУСКА ДАНЧЕВА БОРИСОВА
                     РУСКА КОЛЕВА ХРИСТОВА
                     РУСКО БЕДРИЕ МУРТАЗА
                     САБРИЕ ШЕРАФЕД МЕХМЕД
                     САМЕТ МЕХМЕД СМАИЛ
                     СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МИНЧЕВ
                     СЕБИЛЕ СЕБАТИН ХЮСЕИНАЛИ
                     СЕВАСТИЯНА РАДОСТИНОВА ИВАНОВА
                     СЕВДАЛИНА ХАНКОВА ЙОСИФОВА
                     СЕВДАЛИНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
                     СЕВИНЧ ИБРАХИМ ПАША
                     СЕЗГИН ДЖЕФЕРОВ ЮМЕРОВ
                     СЕИД АХМЕД АХМЕД
                     СЕЙДЕ ИСУФ АХМЕД
                     СЕЛИМЕ АХМЕДОВА ЮМЕРОВА
                     СИЛВИЯ ИВАЙЛОВА ИВАЙЛОВА
                     СИМЕОН КИРОВ ЙОРДАНОВ
                     СНЕЖАНА ИЛИЕВА ХАЛИЛОВА
                     СОНЯ ХРИСТОВА МИНЧЕВА
                     СОФКА РАЙКОВА ХРИСТОВА
                     СТАНКА ДОЧЕВА БЕЛЧЕВА
                     СТАНКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     СТАНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     СТАНКА ЙОРДАНОВА УЗУНОВА
                     СТАНКА ТОДЕВА ТОДОРОВА
                     СТАНКА ХРИСТОВА СИМОВА
                     СТАНЧО ХРИСТОВ МЕДАРОВ
                     СТЕФАН АНДРЕЕВ СТОЯНОВ
                     СТЕФАН АНДРЕЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЙЧО ТОДЕВ ЧАНКОВ
                     СТОЯН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     СТОЯН ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     СТОЯН ЯНКОВ ПЕНЧЕВ
                     СТОЯНКА МИТКОВА ХРИСТОВА
                     СУНАЙ ШЮКРИ МЕХМЕД
                     СЪБИ КЕНОВ КЕНОВ
                     СЪБКА АНДРЕЕВА АРНАУДОВА
                     СЪБКА ПЕНКОВА ЧАНКОВА
                     СЪБКА ПЕТРОВА МИХАЛЕВА
                     ТАШКО ТОДОРОВ ИЛИЕВ
                     ТЕЙНУР ШАБАНОВА МУСТАФОВА
                     ТЕМЕНУЖКА СЛАВОВА ПАНАЙОТОВА
                     ТОДОР ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
                     ФАНКА АПОСТОЛОВА СТОЯНОВА
                     ФАНКА ДАНКОВА МАТАШЕВА
                     ФАНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ФАТМЕ АХМЕД ХЮСЕИН
                     ФАТМЕ ДАНЧЕВА МЕХМЕД
                     ФИЙДЕС ХАСАН ШАКИР
                     ХАБИБЕ АХМЕД ХЮСЕИН
                     ХАНКО МАРТИНОВ ЙОСИФОВ
                     ХАНКО ХАНКОВ ЙОСИФОВ
                     ХАСАН АЛИОСМАНОВ ХАЛИЛОВ
                     ХАСАН АХМЕД ХЮСЕИН
                     ХАТЧЕ МЕХМЕД ИСУФ
                     ХРИСТИНА АТАНАСОВА ШАРИФОВА
                     ХРИСТИНА РАДОСТИНОВА ИВАНОВА
                     ХРИСТИНА РУСЕВА ЙОРДАНОВА
                     ХРИСТИНКА РУСЕВА СОЛАКОВА
                     ХРИСТИЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО АСЕНОВ ЧАУШЕВ
                     ХРИСТО АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЖИВКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО КОЛЕВ ВЕЛИЧКОВ
                     ХРИСТО МИТКОВ ИВАНОВ
                     ХЮСЕИН ДЖЕФЕР САЛИ
                     ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА АТАНАСОВА
                     ШАКИР ДЖЕВАТ МЕХМЕД
                     ШАКИР ХАСАН МЕХМЕД
                     ШЕНАСИ ЮСЕИН ХЮСЕИНАЛИ
                     ШЕНОЛ ФИКРЕТ МЕХМЕД
                     ШЕХИМЕ БЕКИР ПАША
                     ШИНАСИ ФИКРЕТ МЕХМЕД
                     ШЮКРИ МЕХМЕД АХМЕД
                     ЮЛИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     ЮСЕИН АХМЕД ХЮСЕИНАЛИ
                     ЯКУБ ДЖЕФЕР САЛИ

                                           Кмет/кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                            ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                             за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
                                           Република България на 26 май 2019 г.

                                           (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ БУРГАС
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДЪБОВИЦА   КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 013
         Адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АНГЕЛ ВЪЛКОВ КАЛЪПОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ
                     ВАСИЛКА ХРИСТОВА НАЛБАНТОВА
                     ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА БЪРЗЕВА
                     ВЪЛЧО ТОДОРОВ ВИТАНОВ
                     ГЕНКА НЕДЕВА КАЛЪПОВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА КАЛЪПОВА
                     ДИМИТЪР КОЛЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ДИМКА СТОЯНОВА ЛЕФТЕРОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     ЛЕНАРД МАРИЯНОВ АДАНОВ
                     МАРИЯН ДИНКОВ АДАНОВ
                     НЕДЕЛЯ ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
                     ПЕНКА АНГЕЛОВА ЯНКОВА
                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДЖАСТАНОВ
                     СИМЕОН МАРИЯНОВ АДАНОВ
                     СТАНКА ИВАНОВА ХАДЖИЕВА
                     СТЕФКА ДАНАИЛОВА МАРИНОВА
                     СТОЙКО ХРИСТОВ СТОЯНОВ
                     ТАТЯНА КРЪСТЕВА АДАНОВА
                     ТЕОДОРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

                                           Кмет/кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                            ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                             за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
                                           Република България на 26 май 2019 г.

                                           (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ БУРГАС
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЕСЕН   КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 014
         Адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АНКА ЖЕКОВА КРЪСТЕВА
                     БИСЕРКА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА
                     БОРИС КОСТОВ ХРИСТОВ
                     БОЮ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ВАСИЛ МИНЧЕВ ВЪЛЧАНОВ
                     ВЪЛКА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
                     ГАБРИЕЛА МИТКОВА МИТКОВА
                     ГАНА ЖЕЛЕВА МИТЕВА
                     ГИНА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА
                     ДАНА ЖЕЛЯЗКОВА ВЪЛЧЕВА
                     ДЕША МАРИНОВА АНГЕЛОВА
                     ДИЧКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
                     ДРАГАНКА САВОВА ДИМИТРОВА
                     ЗЛАТКА КОЛЕВА ДОБРЕВА
                     ИВАН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ КРЪСТЕВ
                     ИВАНКА ВЪЛКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ИВАНКА ДЯНКОВА ГОСПОДИНОВА
                     ИВАНКА КОЛЕВА ГРОЗДЕВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ИРИНА ТРОЕВА МИТКОВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     КОЙЧО ЖИВКОВ ЗЛАТЕВ
                     МАРИЙКА РУСЕВА КОСТОВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА НЕДЕЛЧЕВА
                     МАРИЯ КРЪСТЕВА ТОДОРОВА
                     МИРОСЛАВ ТОДОРОВ ГОЧЕВ
                     МИТКО ГЕОРГИЕВ МИТКОВ
                     МИТРА КРЪСТЕВА ГОСПОДИНОВА
                     НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕДЕЛЯ ВАНГЕЛОВА АПОСТОЛОВА
                     НЕДЕЛЯ ХРИСТОВА КОЛЕВА
                     НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ТЕНЕВА
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЧАКАЛОВ
                     РОСЕН ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
                     СТАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОВА
                     СТОЙЧО ЖЕЛЕВ НИКОВ
                     ТЕНЮ ВЪЛЧЕВ ТЕНЕВ
                     ТРАЯН МИТКОВ МИТКОВ
                     ЯНКА ПАНАЙОТОВА АНГЕЛОВА

                                           Кмет/кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                            ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                             за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
                                           Република България на 26 май 2019 г.

                                           (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ БУРГАС
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЗАВЕТ   КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 015
         Адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АНГЕЛ ЦВЕТАНОВ ШИЛЕВ
                     АТАНАС ДОНКОВ ДОНКОВ
                     БОЖИДАР КРАСИМИРОВ ЗАФИРОВ
                     БОНКА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА
                     ВЕСЕЛИНА БОЖИНОВА ДИМОВА
                     ВЪЛЧО ДИМОВ ВЪЛЧЕВ
                     ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
                     ГИНА ПЕНЧЕВА МАРИНОВА
                     ГИЧО ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ГРОЗДИМИР КЪНЧЕВ КУЦАРОВ
                     ГЮРГА ЕНЧЕВА АНАСТАСОВА
                     ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА ШИЛЕВА
                     ДАФИНКА АЛЕКСЕВА ЙОВЧЕВА
                     ДЕНИЦА МАРИНОВА ДОГАН
                     ДИМИТРИНА КРАСИМИРОВА ЗАФИРОВА
                     ДИМИТРИНКА ЕНЧЕВА ЗАФИРОВА
                     ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ДИМОВ
                     ДИМИТЪР ЗАФИРОВ КОЛЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ МАРИНОВ
                     ДИМКА ДЯНОВА ИЛЧЕВА
                     ЕЛЕНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА ИЛЧЕВА
                     ЗЛАТКА ПЕТРОВА ДИМОВА
                     ИБРИЯМ МАХМУД ШАКИР
                     ИВАН ВЪЛЧЕВ ДИМОВ
                     ИВАН ШИДЕРОВ ИВАНОВ
                     ИЛЧО ГЕОРГИЕВ ИЛЧЕВ
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
                     КАЛИНКА БОГДАНОВА СТОЙКОВА
                     КАЛИНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
                     КАТЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     КЕРКА ПАСКОВА ИВАНОВА
                     КРЪСТАНА АЛЕКСОВА ИВАНОВА
                     КРЪСТЮ ИВАНОВ КРЪСТЕВ
                     ЛЮБЕН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ
                     МАРИН ТЕНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МАРИНКА ИВАНОВА СЛАВОВА
                     МАХМУД ШАКИР МЕХМЕД
                     МИТКО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     МУСТАФА МАХМУД ШАКИР
                     НЕДЯЛКА ЖЕЛЕВА ТОДОРОВА
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ
                     ПЕНКА ДИНЕВА КУЦАРОВА
                     ПЕТРАНА ИВАНОВА ИЛЧЕВА
                     ПЕТРАНКА МАРИНОВА ПЕНКОВА
                     ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ ПЕТРОВ
                     ПЛАМЕН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     РАДА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     РАДКА НИКОЛОВА АНДОНОВА
                     РУЖА РАЧЕВА СТОЙКОВА
                     СОНЯ ТОДОРОВА ШАКИР
                     СТАНЧО ИВАНОВ СТАНЧЕВ
                     СТОЙКА КОЛЕВА КОЛЕВА
                     СТОЯНКА МАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯНКА СТОЯНОВА ПЕНЧЕВА
                     ТАНЯ ГОГОВА АНАСТАСОВА
                     ТАТЯНА СТАНЕВА ТОДОРОВА
                     ТЕНЮ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ТИНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     ТОДОР ИВАНОВ КОЛЕВ
                     ТОДОР ИЛЧЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОРКА ХРИСТОВА КОЛЕВА
                     ХРИСТИНА ХРИСТОВА КОСЕВА
                     ХРИСТИНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
                     ХРИСТО НИКОЛОВ КОСЕВ
                     ХРИСТО ПЕНЧЕВ ХРИСТОВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                            ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                             за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
                                           Република България на 26 май 2019 г.

                                           (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ БУРГАС
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КАМЧИЯ   КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 016
         Адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АЙДЪН ЕМИН ХЮСЕИН
                     АЙТЕН КАСИМ ХЮСЕИН
                     АЙХАН ЕМИН ХЮСЕИН
                     АЛИ ДЖЕФЕР СМАИЛ
                     АНГЕЛ АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ
                     АТИЕ АКИФ АХМЕД
                     АТИЯ МЕХМЕД АХМЕД
                     БАЙРАМ РЕДЖЕБ РАСИМ
                     БАЙРЯМАЛИ ХАКОВ МЕХМЕДОВ
                     БЕДРИЕ МЮМЮН МЮМЮН
                     БЕХЧЕТ ШЕФКЕТ ЧАУШ
                     ГЮЛШЕН РАМАДАН ЕМИН
                     ГЮСЮМ СЕЙДАХМЕД ХАШИМ
                     ДЕСИСЛАВ ИГНАТОВ ИВАНОВ
                     ДУЙГУ НЕДЖАТИН АПТИ
                     ЕЛЧИН  МУТЛУ
                     ЕМИН КАСИМ ЮСЕИН
                     ЕМИН СЕИД ЕМИН
                     ЕМИНЕ ЕМИН АЛИ
                     ЕМИНЕ САЛИШ ЧАУШ
                     ЕМНЕ ХЮСЕИН САЛИ
                     ЕМРАХ МИЙРЕМ АЛИ
                     ЕМРАХ НИХАД ЕМИН
                     ЕРОЛ АЛИ МЮМЮН
                     ЕРОЛ МЕХМЕД АХМЕД
                     ЗЕКИ  ЕРТЮРК
                     ЗЮЛБИЯ МЕХМЕДЕМИН МЕХМЕД
                     ЗЮЛФИЕ МЮМЮН ЮЗЕИР
                     ИБРАХИМ ИСМАИЛ АХМЕД
                     ИСМАИЛ ИБРАМ АХМЕД
                     ЙЛДЪЗ ХАЛИМ ЕМИН
                     МЕРДИЕ ШЕРИФ ХЮСЕИН
                     МЕХМЕД АЛИЕВ ХАЛИБРЯМОВ
                     МИЙРЕМ АЛИ АХМЕД
                     МЛАДЕН ИГНАТОВ ХРИСТОВ
                     МЛАДЕН РАДЕВ РАДЕВ
                     МЮМЮН АХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
                     МЮМЮН ХАЛИБРЯМ МЮМЮН
                     НАДРИЕ МЮМЮНАЛИ АПТИ
                     НАЗМИЕ ШЕФКЕТ ИСУФ
                     НЕДЖАТИН МУСТАФА АПТИ
                     НЕДЯЛКА ИГНАТОВА ИВАНОВА
                     НИКОЛАЙ МАРТИНОВ ТЮТЮНДЖИЕВ
                     НУРАЙ ВЕЛИ АЛИ
                     НУРИЕ КАДИР ЮМЕР
                     РАДОСТИН РОСЕНОВ ЖЕЛЕВ
                     РАМАДАН АХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
                     РЕЙХАН ДУРАНОВ ЮЗЕИРОВ
                     САЛИ АХМЕД ХЮСЕИН
                     САЛИ МЮМЮН САЛИБРЯМ
                     САФЕД СЕИД ЕМИН
                     СВЕТЛА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
                     СЕВДИ СЕВИМ ЕМИН
                     СЕВИМ СЕИД ЕМИН
                     СЕЛВЕР ШЕВКЕТ ЕМИН
                     СИЛВИЯ ИГНАТОВА ИВАНОВА
                     ФАТМЕГЮЛ ШЕВКЕД ХАЛИБРЯМОВА
                     ФАТМЕГЮЛ ШЕРИФОВА ЮСЕИНОВА
                     ФЕРИЗЕ РОСЕНОВА БЮК
                     ХАБИБЕ МЮМЮН ХЮСЕИН
                     ХАЗЕЛ РАСИМ ЮЗЕИР
                     ХАЙРИЕ ИСУФ САЛИБРЯМ
                     ХАЙРИЕ РАМАДАНОВА МЕХМЕДОВА
                     ХАКЪ БАЙРАМАЛИЕВ МЕХМЕДОВ
                     ХАЛИМ КАСИМ ХЮСЕИН
                     ХАСАН АХМЕД ХЮСЕИН
                     ХАТЧЕ ИБРЯМ БАЙРЯМАЛИ
                     ХАФИЗЕ  АСЕНОВ
                     ЮСЕИН ИБРАМ АЛИ
                     ЮСНЮ МЕХМЕД ИСУФ

                                           Кмет/кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                            ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                             за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
                                           Република България на 26 май 2019 г.

                                           (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ БУРГАС
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КЛИМАШ   КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 017
         Адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АДИЛЯ ХЮСЕИН ЧАУШ
                     АЙДЪН ЯШАР ЕРТЮРК
                     АЙСЕЛ АЛИЕВА АХМЕДОВА
                     АЙСЕЛ ЗЕКРИЕ КРЪК
                     АЙТЕН СЕЙДАХМЕД ИНДЖЕ
                     АЙШЕ АЗИС ИСМАИЛ
                     АЙШЕ АЛИОСМАН МУСТАФА
                     АЙШЕ АХМЕД МУСТАФА
                     АЙШЕ АХМЕД ХЮСЕИНОВА
                     АЙШЕ ИБРЯМ ХАСАН
                     АЙШЕ МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ
                     АЙШЕ МУСА ХАЛИЛ
                     АЙШЕ МУСТАФА АЛИ
                     АЙШЕ МУСТАФА МЕХМЕД
                     АЙШЕ ОСМАН ЮМЕР
                     АЙШЕ РАМАДАНОВА ИЛИЯЗОВА
                     АЙШЕ САБРИ МЕХМЕД
                     АЙШЕ ХАЛИМ ЮМЕР
                     АЛБЕНА БОЖИДАРОВА АСЕНОВА
                     АЛИ ИСМАИЛ КРЪК
                     АЛИ ФЕВЗИ АЛИ
                     АЛИ ХАСАН МЕХМЕД
                     АЛИОСМАН ХЮСЕИН БЕКИР
                     АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА НИЗАМ
                     АНИФЕ АЛИЕВА МЕХМЕДОВА
                     АНИФЕ МЕХМЕД ИЛЯЗ
                     АНИФЕ МЕХМЕД ОСМАН
                     АНИФЕ НАЗИФ БЕКИР
                     АНИФЕ НИЯЗИ ХАСАН
                     АНИФЕ ОСМАНАЛИ МЕХМЕД
                     АНИФЕ РАМАДАНОВА АЛИЕВА
                     АНИФЕ ХАСАН КРЪК
                     АНИФЕ ХЮСЕИН ИСМАИЛ
                     АПТРАМАН ИСМАИЛ ИЛЯЗ
                     АСИЕ МЕХМЕД АХМЕД
                     АСИЕ ОСМАНАЛИ КРЪК
                     АТАНАС РАЧЕВ АТАНАСОВ
                     АХМЕД АХМЕД ЧОЛАК
                     АХМЕД ИСМАИЛОВ МЕХМЕДОВ
                     АХМЕД КАДИР МЕХМЕД
                     АХМЕД МЕХМЕД БЕКИР
                     АХМЕД МЕХМЕД ХАСАН
                     АХМЕД МУСТАФОВ МУСТАФОВ
                     АХМЕД ФИКРЕТ АХМЕД
                     АХМЕД ХЮСЕИН БЕКИР
                     АХМЕД ХЮСЕИН ХАСАН
                     АХМЕД ЮМЕР ЮМЕР
                     БАЙРАМАЛИ ЕРЕДЖЕБ ИНДЖЕ
                     БАЙРЯМАЛИ АХМЕД МЕХМЕД
                     БАЙРЯМАЛИ ОСМАНАЛИ СЮЛЕЙМАН
                     БАЙРЯМАЛИ ФИКРЕТ МЕХМЕД
                     БАЙРЯМАЛИ ХАЛИТ ИНЖЕ
                     БАЙЧО РУСЕВ БАЕВ
                     БЕКТАШ ИСМАИЛОВ ХЮСЕИНОВ
                     БЕХТИЕ ХАСАН ДЖЕМИЛ
                     БИННАЗ АХМЕД МЕХМЕД
                     БИННАСИЕ МУСТАФА ТАХИР
                     БЮЛЕНТ МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ
                     ВАЛЕНТИН РУСЕВ ДИЧЕВ
                     ВАСВИЕ МЕХМЕД ИБРЯМ
                     ВАСВИЕ МУСА АЛИ
                     ВЕЙСЕЛ МЕХМЕДАЛИ ОСМАН
                     ВИЛДАН БАЙРЯМАЛИ МЕХМЕД
                     ГАНКА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
                     ГЕОРГИ ГРОЗЕВ ЖЕКОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КУЛЕВ
                     ГЮЛСЕРЕН ИСУФ АЛИ
                     ГЮЛСЮМ ИСМАИЛ ЮМЕР
                     ГЮРСЕЛ ХАСАН МЕХМЕД
                     ДАХИЛ ХАЛИЛ МУСТАФА
                     ДЕНИС ДИНКОВ ЙОРДАНОВ
                     ДЕСПИНА КОСТОВА КАРАДИМОВА
                     ДЖЕМАЛ МЕХМЕД МЕХМЕД
                     ДЖЕМИЛЕ КАДИР АЛИ
                     ДЖОШКУН РАМАДАН ЧАКЪР
                     ДИАНА ИВАНОВА БАЕВА
                     ДИНКО ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
                     ДИНКО РУСЕВ ДИЧЕВ
                     ДОНЧО ЙОРДАНОВ КУЛЕВ
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА САВОВА
                     ЕЛЕНА МИХАЛЕВА РУСЕВА
                     ЕЛИФ ИСМАИЛ УЛУТАШ
                     ЕЛИФ ХАБИЛ ИНДЖЕ
                     ЕЛФИДЕ ХЮСЕИН ИСМАИЛ
                     ЕЛХАН САКИН АЛИ
                     ЕМЕТОЛА ХАСАН ХАЛИЛ
                     ЕМИНЕ АХМЕД РАИМ
                     ЕМИНЕ КЯМИЛ ХАСАН
                     ЕМИНЕ НУРИ МУСТАФА
                     ЕМИНЕ СМАИЛ ХАСАН
                     ЕМИНЕ ШАБАН КРЪК
                     ЕМНЕ ШЕРАФЕДИН ХЮСЕИН
                     ЕМНЯ АХМЕД БЕКИР
                     ЕРЕДЖЕБ ЕРЕДЖЕБ ЮМЕР
                     ЕРЕДЖЕБ САБРИ ИНДЖЕ
                     ЕРХАН ИСМАИЛ АХМЕД
                     ЕСМА ФЕВЗИ АЛИ
                     ЗЕКЕРИЕ ИСМАИЛ КРЪК
                     ЗЕКИЕ КЯЗИМ МАХМУД
                     ЗИЙНЕБ МУСТАФА МЕХМЕД
                     ЗИЙНЕБ САЛИЕВА ХАСАНОВА
                     ЗИЙНЕБ ХАЛИЛ БЕКИР
                     ЗИНЕБ ОСМАНАЛИ ОСМАН
                     ЗИНЕБ РЕДЖЕБ ИНДЖЕ
                     ЗЛАТКО ИВАНОВ САВОВ
                     ИБРАХИМ АХМЕД ХЮСЕИН
                     ИБРЯМ МЕХМЕД ХАСАН
                     ИБРЯМ ОСМАНОВ ИБРЯМОВ
                     ИВАН ТОТЕВ РУСЕВ
                     ИЛИЯ МИНКОВ МИНКОВ
                     ИЛКО КИРОВ КРЪСТЕВ
                     ИНДЖИХАН АХМЕД ХЮСЕИН
                     ИСКРЕН АНГЕЛОВ АСЕНОВ
                     ИСМАИЛ АЛИ КРЪК
                     ИСМАИЛ АХМЕД АХМЕД
                     ИСМАИЛ ИЛЯЗ АЛИ
                     ИСМАИЛ ХАСАН МЕХМЕД
                     ИСМАИЛ ХЮСЕИН ХАСАН
                     ИСМИ ЮМЕР ЮМЕР
                     ИСУФ МЕХМЕД ХАСАН
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА
                     КАДЕР ЮМЕР БЕКИР
                     КАЙХАН ХАЛИЛ ХАЛИБРЯМ
                     КЕЗИМ ЮМЕРОВ БЕКИРОВ
                     КЕНАН ФИКРЕТ МЕХМЕДОВ
                     КРАСИМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     КЪНЧО ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
                     КЯМИЛ НУРИ ХЮСЕИН
                     ЛЕЙЛЯ МЕХМЕД ХАБИБ
                     ЛЕМАН  ЕСЕР КАХРАМАН
                     ЛЮТФИ САБРИ ИНЖЕ
                     МЕДИХА ОСМАНОВА ХЮСЕИНОВА
                     МЕЖНУН ХАСАН МУСТАФА
                     МЕЛЕК МАХМУД АХМЕД
                     МЕХМЕД ИБРЯМ ХАСАН
                     МЕХМЕД ОСМАН ХАБИЛ
                     МЕХМЕД ХАЛИЛ МЕХМЕД
                     МЕХМЕД ХЮСЕИН БЕКИР
                     МЕХМЕДАЛИ АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ
                     МЕХМЕДАЛИ ВЕЙСАЛ ОСМАН
                     МЕХМЕДАЛИ ШАБАН МУСТАФА
                     МИЙРЕМ АХМЕД ХАСАН
                     МИЙРЕМ ИЛИЯЗ МУСТАФА
                     МИЙРЕМ МЕХМЕД ОСМАН
                     МИЙРЯМ ЕХЛИМАН МЕХМЕДАЛИ
                     МИЙРЯМ СЕЙДАХМЕД ЙОЗЕРЕН
                     МИРЕМ ИСУФ ЮСЕИН
                     МИРЕМ РЕДЖЕБ ИСМАИЛ
                     МУСА АЛИ МУСТАФА
                     МУСА МУСТАФА МУСА
                     МУСА СЮЛЕЙМАН МУСТАФА
                     МУСА ЯФЕС ХАЛИЛ
                     МУСТАФА АХМЕД МЕХМЕД
                     МУСТАФА БИЛЯЛ ХАЛИЛ
                     МУСТАФА МЕХМЕД МЕХМЕД
                     МУСТАФА СЮЛЕЙМАН МУСТАФА
                     МУСТАФА ХАСАНОВ МУСТАФОВ
                     МУСТАФА ХЮСЕИН МУСТАФА
                     МУСТАФА ХЮСЕИНАЛИ МЕХМЕДАЛИ
                     МЪСТАН ЯФЕС ХАЛИЛ
                     МЮНЕВЕР ХАЛИЛ ЧОЛАК
                     НАЗИФ ХЮСЕИН БЕКИР
                     НАЙДЕН ТОДОРОВ ЖЕЛЕЗОВ
                     НЕБАХТИН ИБРАХИМ ХЮСЕИН
                     НЕВЗИЕ САБРИ ХАСАН
                     НЕВЯНКА ВЕЛЕВА ДИЧЕВА
                     НЕДЖИБЕ ЕРЕДЖЕБ ИНЖЕ
                     НЕДЖМИ КЯМИЛ МЕХМЕД
                     НИАЗИ ИБРЯМ ХАСАН
                     НУРИ КЯМИЛ ХЮСЕИН
                     НУТВИЯ МУСТАФА МЕХМЕД
                     ОНУР ЕЛХАНОВ АЛИЕВ
                     ОРХАН АХМЕД ХАСАН
                     ОСМАН ИБРЯМОВ ОСМАНОВ
                     ОСМАН САБРИ ИНДЖЕ
                     ОСМАН ЯФЕС ХАЛИЛ
                     ПЕТРА НЕДЕЛЧЕВА РАЧЕВА
                     ПЛАМЕНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
                     ПЪННАР ХЮСЕИНАЛИ ИНЖЕ
                     РАБИЕ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН
                     РАМАДАН СЕБАЙТИНОВ АЛИЕВ
                     РАЧО ЧАНЕВ ДИМОВ
                     РЕДВАНИЕ РАМАДАН МЕХМЕДАЛИ
                     РЕДЖЕБ РАМАДАН ИСМАИЛ
                     РЕЙХАН ФЕВЗИ ХЮСЕИН
                     РЕМЗИЕ АЛИ ЮМЕР
                     РЕМЗИЕ ХЮСЕИН БЕКИР
                     РЕСМИЕ ХАСАН АЛИ
                     РИДВАН МЪСТЪН ХАЛИЛ
                     РУСИ БАЕВ РУСЕВ
                     САБРИ ЛЮТВИ ИНЖЕ
                     САБРИ СЕЙДАХМЕД ИНДЖЕ
                     САДИКА МЕХМЕД ИНДЖЕ
                     САКИН АЛИ ОСМАН
                     САМЕТ ХАСАН ХАСАН
                     САФИЕ МУСТАФА ХАСАНОВА
                     САФИЕ ХЮСЕИНАЛИ БЕКИР
                     СВЕТЛАНА ХРИСТОВА ЧАВДАРОВА
                     СЕБАЙДИН РАФИЕВ АЛИЕВ
                     СЕВДЖАН БАЙСЕЕВА МУСА
                     СЕВДИЕ ХАМИД МЕХМЕД
                     СЕВИНЧ НЕСИП КАРАДЖА
                     СЕЙДЖАН МЕХМЕД МЕХМЕД
                     СЕЛВИЕ ХАБИЛ ЮМЕР
                     СЕЛЯМИ МУСТАФА АЛИ
                     СЕМИХА СЕЙДАХМЕДОВА ИНДЖЕ ИЛКАЙ
                     СЕМИХА ХЮСЕИНАЛИ ХЮСЕИН
                     СЕМРА СИНАН МЕХМЕДОВА
                     СИБЕЛ ЕРЕДЖЕБ ЕРЕДЖЕБ
                     СИДИКА БАЙРЯМАЛИ ИНЖЕ
                     СТОЯНКА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕЗОВА
                     СЮЛЕЙМАН ХЮСЕИН КОДЖАИСУФ
                     ТАЙБЕ ХАСАН ХАЛИЛ
                     ТЕНЗИЛЕ ХАСАН ИБРЯМОВА
                     ТОДОР ГОСПОДИНОВ ТРИФОНОВ
                     ТОДОР ДИМОВ ДРАГОЕВ
                     ТОДОР ТРИФОНОВ ЖЕЛЯЗОВ
                     ТЮРКЯН МЕХМЕДАЛИ КАВАЛДЖИЕВА
                     УМАНИ ХЮМЕТ ХАЛИЛ
                     ФАТМЕ АХМЕД МЕХМЕД
                     ФАТМЕ ВЕЙСАЛ ИНЖЕ
                     ФАТМЕ ОСМАН ИНЖЕ
                     ФАТМЕ ФИКРЕТ МЕХМЕД
                     ФАТМЕ ХАСАН ХАСАН
                     ФЕВЗИ БИЛЯЛ ХАЛИЛ
                     ФЕВЗИ МЕХМЕД ХАСАН
                     ФЕВЗИЕ БИЛЯЛ ИНДЖЕ
                     ФЕДАИЛ КАДИР МЕХМЕД
                     ФЕЙЗУЛА МЕХМЕДОВ ФЕЙЗУЛОВ
                     ФЕРДИН МЕХМЕД БЕКИР
                     ФИКРЕТ БАЙРЯМАЛИ МЕХМЕД
                     ФИКРЕТ МЕХМЕД ХАСАН
                     ФИКРИЕ МУСТАФА МЕХМЕД
                     ХАБИБЕ ОСМАН КОДЖАИСУФ
                     ХАБИБЕ ХЮСЕИНАЛИ БЕКИР
                     ХАДЖЕР ХАЛИЛ ЕРТЮРК
                     ХАДЖЕР ЮМЕР ИСМАИЛ
                     ХАЛИД СЕЙДАХМЕД ИНДЖЕ
                     ХАЛИЛ МЕХМЕД МЕХМЕД
                     ХАЛИЛ МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ
                     ХАЛИЛ МЕХМЕДАЛИ МУСТАФА
                     ХАЛИТ БАЙРЯМАЛИ ИНДЖЕ
                     ХАЛИТ СЕЙДАХМЕДОВ ИНДЖОВ
                     ХАСАН ГЮРСЕЛОВ МЕХМЕДОВ
                     ХАСАН ДАВУДОВ ХЮСЕИНОВ
                     ХАСАН МУСТАФА ЮМЕР
                     ХАСАН ХАЛИЛ МЕХМЕД
                     ХАТИДЖЕ МЮМЮН ХЮСЕИН
                     ХАТИЕ ЮМЕР ХАСАН
                     ХАТЧЕ АХМЕД МУСТАФОВА
                     ХАТЧЕ ГАЛИП ОСМАН
                     ХАФИСЕ ХАСАН ХАСАН
                     ХЮЛИЯ ЕЛХАНОВА МУСТАФА
                     ХЮММЕТ ШАБАН ИНЖЕ
                     ХЮСЕИН АЛИОСМАН БЕКИР
                     ХЮСЕИН ИБРЯМОВ ОСМАНОВ
                     ХЮСЕИН МЕХМЕД ХЮСЕИН
                     ХЮСЕИН МУСТАФА МУСТАФА
                     ХЮСЕИН МУСТАФА МУСТАФА
                     ХЮСЕИН НАЗИФ БЕКИР
                     ХЮСЕИН ХАСАН МЕХМЕД
                     ХЮСЕИН ХЮСЕИН ХАСАН
                     ХЮСЕИНАЛИ ХАСАН БЕКИР
                     ЧАНКА РАЧЕВА ДИМОВА
                     ШАБАН ХАСАН МЕХМЕД
                     ШАБАН ХЮМЕТ ИНДЖЕ
                     ШАБАН ХЮСЕИНАЛИ МУСТАФА
                     ШАФИЕ НИАЗИЕВА ФЕЙЗУЛОВА
                     ШЕФИКА МУСТАФА КАДИР
                     ШУКРИЕ ХЮСЕИН СМАИЛ
                     ЮМЕР ХЮСЕИН БЕКИР
                     ЮМЕР ЮМЕР КРЪК
                     ЮМЮГЮЛ ХАСАН КРЪК
                     ЮМЮХАН ХЮСЕИН МУСТАФА
                     ЯФЕС МЪСТЪН ХАЛИЛ

                                           Кмет/кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                            ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                             за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
                                           Република България на 26 май 2019 г.

                                           (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ БУРГАС
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КОСТЕН   КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 018
         Адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АДЕМ ЕЛХАН ОСМАН
                     АЗИС ИСА МУСА
                     АЙДЪН ХЮСЕИНОВ АХМЕДОВ
                     АЙТЕН ИСМАИЛ КОДЖАИСУФ
                     АЙШЕ АДЕМ ХАСАН
                     АЙШЕ ЕРЕДЖЕБ МАНАФ
                     АЙШЕ ЕРОЛ МАНАФ
                     АЙШЕ ИБРАХИМ ЮМЕР
                     АЙШЕ ИСМАИЛ ХЮСЕИН
                     АЙШЕ КАДИР БЕКИР
                     АЙШЕ МЕХМЕД АХМЕД
                     АЙШЕ МЕХМЕДОВА НАДЪРОВА
                     АЙШЕ ХАЛИЛ ИСМАИЛ
                     АЙШЕ ХАЛИЛ НАДЪР
                     АЙШЕ ХАМЗА МУСТАФА
                     АЙШЕ ХАТЧЕ ДЖЕНКОВА
                     АЙШЕ ХЮСЕИН АЛИ
                     АЙШЕ ХЮСЕИН САЛИМ
                     АЙШЕ ЮМЕР ХЮСЕИН
                     АЙШЕГЮЛ САЛИ ТАИР
                     АЙШЕГЮЛ САЛИ ЯХЯ
                     АКИФ ИСМАИЛ САЛИ
                     АКИФ ТАХИР АКИФ
                     АЛИ АЛИОСМАН ЕРЕДЖЕБ
                     АЛИ АПТИКЕРИМ САЛИМ
                     АЛИ МЕХМЕД АЛИ
                     АЛИ МЕХМЕДАЛИ ХАДЖИАЛИ
                     АЛИ ХЮСЕИН АКЧА
                     АЛИДЕ ФИКРЕТ ЯХЯ
                     АЛИОСМАН АХМЕД МУСТАФА
                     АЛИОСМАН ЕРЕДЖЕБ ХАЛИЛ
                     АЛИОСМАН НЕДЖАТИ МУСТАФА
                     АЛИОСМАН ХАЛИЛОВ ХАЛИЛОВ
                     АМИДЕ ИСУФ ХАЛИЛ
                     АНИФЕ АЛИОСМАН МУСТАФА
                     АНИФЕ ВЕЖДИ ОСМАН
                     АНИФЕ МЕХМЕДОВА КОЛЯКОВА
                     АПТИКЕРИМ АЛИ САЛИМ
                     АПТИКЕРИМ МЕХМЕД ТАХИР
                     АПТУЛА АЛИ НАДЪР
                     АХМЕД АЙШЕ ЯХА
                     АХМЕД БАЙРАМАЛИ ЯХЯ
                     АХМЕД ЕРЕДЖЕБ КЬОСЕ
                     АХМЕД МЕХМЕД ТАХИР
                     АХМЕД МЕХМЕД ХАДЖЪАЛИ
                     АХМЕД МУРАД ХАЛИД
                     АХМЕД МУСТАФА ХРИСТЕМ
                     АХМЕД МУСТАФА ЯХЯ
                     АХМЕД МУСТАФОВ АХМЕДОВ
                     АХМЕД НЕДЖАТИ МУСТАФА
                     АХМЕД ОСМАНОВ АХМЕДОВ
                     АХМЕД ХАСАНОВ ОСМАНОВ
                     АХМЕД ШАКИР АХМЕД
                     БАЗАИД МУРАДОВ ХАЛИДОВ
                     БАЙРАМАЛИ АХМЕД ЯХЯ
                     БАЙРАМАЛИ АХМЕД ЯХЯ
                     БАЙРАМАЛИ МЕХМЕД ЯХЯ
                     БАЙРЯМ ХАСАН АЛИ
                     БЕКИР МУСТАФОВ ИБРЯМОВ
                     БЕРКАЙ АХМЕД ЯХЯ
                     ГЮЙСЮМ РАМАДАН ИБРЯМ
                     ГЮЛБАХАР АПТУЛА НАДЪР
                     ГЮЛЕЗАР САЛИ ЯХЯ
                     ГЮЛСЮМ АХМЕД СЮЛЕЙМАН
                     ГЮЛСЮМ АХМЕД ХЮСЕИН
                     ГЮЛСЮМ ХЮСЕИН ХЮСЕИН
                     ГЮЛХАН САКИН МУСТАФА
                     ГЮНАЙДЪН ХЮСЕИН САЛИ
                     ГЮРСЕЛ ХЮСЕИН ХАЛИЛ
                     ГЮСЮМ АЛИ КЕРИМ
                     ГЮСЮМ АХМЕД ХРЮСТЕМ
                     ГЮСЮМ ЕРЕДЖЕБ ХРИСТЕМ
                     ГЮСЮМ ИСМАИЛ ОСМАН
                     ГЮСЮМ ХАСАН КОДЖАИСУФ
                     ГЮСЮМ ХАСАН МЕХМЕДАЛИ
                     ГЮСЮМ ХЮСЕИНОВА ХАЛИЛОВА
                     ДЕНИЗ ИБРАХИМ МЕХМЕД
                     ДЕНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ДЖАМИЛ МУСТАФА ИБРЯМ
                     ДЖЕМИЛ ШАКИР АХМЕД
                     ДЖЕМИЛЕ СЕЙДАЛИ ЯХЯ
                     ДЖЕМИЛЕ ШАКИР АХМЕД
                     ДИЛЯНА РУСЕВА СЛАВОВА
                     ЕЛМАЗ АХМЕДОВА ИБРЯМОВА
                     ЕЛМАН МУСТАФА ЯХЯ
                     ЕЛХАН ОСМАН ХАСАН
                     ЕМЕТУЛА АХМЕД ХАЛИЛ
                     ЕМЕТУЛА СЕЙДАЛИ ХАЛИЛ
                     ЕМЕТУЛА ФИКРЕТ МУСТАФА
                     ЕМИНЕ ХАМЗА БЕКИР
                     ЕМНЕ АЛИ САЛИМ
                     ЕМНЕ АХМЕД ОСМАН
                     ЕМНЕ ИСМАИЛ АКЧА
                     ЕМНЕ МУТАЛИП АКЧА
                     ЕМНЕ САЛИ АХМЕД
                     ЕРДЖАН ХАШЪМ ШАКИР
                     ЕРОЛ МУСТАФА МАНАФ
                     ЖЕНЯ МОМЧИЛОВА ИВАНОВА
                     ЗАЛЕ МУСТАФА ХАЛИЛ
                     ЗЕЙНЕП ХЮСЕИН ХАСАН
                     ЗЕЛИХА САФЕТ САЛИ
                     ЗИЙНЕБ МУСТАФА АХМЕД
                     ЗИЙНЕБ ХЮСЕИН МУСТАФА
                     ЗИЛЛА МЕХМЕД ХРЮСТЕМ
                     ЗИНЕБ ХЮСЕИН МЕХМЕД
                     ЗЛАТКА ИВАНОВА РУСЕВА
                     ЗЮБЕИР БЕЙСИМ АХМЕД
                     ЗЮХРЕ МУСТАФА ЯХЯ
                     ИБРАХИМ МЕХМЕД АХМЕД
                     ИВАНКА ТИШЕВА НЯГОЛОВА
                     ИЛХАН АПТИКЕРИМ САЛИМ
                     ИНДЖИГЮЛ МЕХМЕД ЧАБУК
                     ИСА МУСА ИСА
                     ИСА МУТАЛИП АКЧА
                     ИСМАИЛ ЕРЕДЖЕБ ХАЛИЛ
                     ИСМАИЛ ОСМАН КОРУОСМАН
                     ИСМАИЛ САЛИ ИСМАИЛ
                     ИСМАИЛ ХЮСЕИН МУСТАФА
                     ИСУС ТОДОРОВ АНДОНОВ
                     ИСУФ ХЮСЕИН КОДЖАИСУФ
                     ЙОЗДЖАН ШАБАН БЕКИР
                     ЙЮЗЛЕМ ХАСАН МУСТАФА
                     КАДРИЕ ХАСАН ЯХА
                     КЕМИЛЕ АЛИЕВА ЯХЯ
                     КРАСИМИР ПЕТКОВ СЛАВОВ
                     КЯЗИМ АЛИ ДЕЛИСАЛИМ
                     ЛЕЙЛЯ МЕХМЕДАЛИ ЯХА
                     ЛЮТФИ АЛИЕВ НАДЪРОВ
                     ЛЮТФИ ИСУФ МЕХМЕД
                     МАРИЯ ЖЕЛЕЗОВА РАЕВА
                     МЕЙРЕМ МЕХМЕД ИСУФ
                     МЕТИН КЯМИЛ МУСТАФА
                     МЕХМЕД АЛИ АЛИ
                     МЕХМЕД АХМЕД ТАХИР
                     МЕХМЕД АХМЕД ЯХЯ
                     МЕХМЕД АХМЕДОВ АПТИШЕВ
                     МЕХМЕД БАЙРЯМАЛИ ЯХЯ
                     МЕХМЕД МЕХМЕДАЛИ ХАДЖЪАЛИ
                     МЕХМЕД ХЮСЕИН КОДЖАЮСУФ
                     МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕД ХАДЖИАЛИ
                     МЕХМЕДАЛИ ШАБАН БЕКИР
                     МИГЛЕНА МАРИНОВА ЗАХАРИЕВА
                     МИЙРЕМ АХМЕД ОСМАН
                     МИЙРЕМ ФЕВЗИ ТАХИРОВА
                     МИЙРЯМ АЛИ АКИФ
                     МИЙРЯМ ХАЛИЛ АХМЕД
                     МИЛЧО НЕДЕЛЧЕВ СЛАВОВ
                     МИНЕВЕР ШАБАН ОСМАН
                     МИРЯМ МУСТАФА ИБРЯМ
                     МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     МУСТАФА АХМЕД АХМЕД
                     МУСТАФА АХМЕД МУСТАФА
                     МУСТАФА АХМЕД ТАХИР
                     МУСТАФА АХМЕД ХРИСТЕМ
                     МУСТАФА АХМЕД ЯХА
                     МУСТАФА ИСМАИЛ МАНАФ
                     МУСТАФА МУСТАФА ИБРЯМ
                     МУСТАФА ХЮСЕИН МУСТАФА
                     МУСТАФА ХЮСЕИНОВ АХМЕДОВ
                     МУТАЛИП ХЮСЕИН АКЧА
                     МЪСТЪН АХМЕД ЯХА
                     МЮМЮНЕ АХМЕД АХМЕД
                     НАДЖИЕ САЛИЕВА ИСМАИЛОВА
                     НАЗИФЕ БЕКИРОВА КАХВЕДЖИ
                     НАЗИФЕ МЕХМЕД АЛИ
                     НАЗИФЕ МЕХМЕД ХАДЖЪАЛИ
                     НАЗИФЕ МЪСТЪН ХАСАН
                     НАЗМИЕ БАЙРЯМ АЛИ
                     НАЗМИЕ МУСТАФА ХАСАН
                     НАЗМИЕ РЕДВАН ЯХА
                     НАЙМЕ ОСМАНОВА МАНАФ
                     НАСИБЕ АХМЕД НАСУФ
                     НАТАЛИЯ КРАСИМИРОВА СЛАВОВА
                     НЕВЯНКА НЕДЯЛКОВА СЛАВОВА
                     НЕДЕЛЧО ПЕТКОВ СЛАВОВ
                     НЕДЖАТ АЛИОСМАН ХАЛИЛ
                     НЕДЖАТИ АХМЕД МУСТАФА
                     НЕДЖАТИ ЛЮТФИ ИСУФ
                     НЕДЖИБ МЕХМЕДАЛИ БЕКИР
                     НЕФИЕ ШАКИР ИБРЯМ
                     НЕФИСЕ МЕХМЕД ЯХЯ
                     НЕФИСЕ МУСТАФА ТАХИР
                     НИКОЛИНКА ПЕТКОВА СЛАВОВА
                     НУРДЖИХАН НЕЖДЕТ ХАСАНОВА
                     НУРТЕН АПТИКЕРИМ ДЖЕЛИЛ
                     НУРТЕН МЕХМЕД КОРУОСМАН
                     НУТВИЕ ЮСУФ ЕРЕДЖЕБ
                     ОСМАН АХМЕД КОДЖАИСУФ
                     ОСМАН АХМЕД МУСТАФА
                     ОСМАН РАМАДАН ОСМАН
                     ПЕМБЕГЮЛ САЛИ САЛИ
                     РАДОСЛАВ КРАСИМИРОВ СЛАВОВ
                     РАМАДАН БЕКИРОВ ИБРЯМОВ
                     РАМАДАН МУСТАФА ХРЮСТЕМ
                     РАМАДАН ХАСАН ОСМАН
                     РЕДЖЕБ МЪСТЪН ЯХА
                     РЕШИДЕ РИЗА АХМЕД
                     РУЖДИ ЯКЪП АЛИ
                     САДЕТ САБРИ ХЮСЕИН
                     САЛИ ИСМАИЛ САЛИ
                     САЛИ МЕХМЕД ЯХЯ
                     САЛИ СЕЙДАХМЕД ХАЛИЛ
                     САМЕТ АХМЕД МЕХМЕД
                     СВЕТЛАН НИКОЛОВ ДОБРЕВ
                     СЕВДАЛИ НУРИ ОСМАН
                     СЕВИНЧ ХЮМЕТ ОСМАНОВА
                     СЕЙДАЛИ ХАЛИЛ ХАЛИЛ
                     СЕЙДАХМЕД АХМЕД ЯХЯ
                     СЕЛВЕР АПТУЛА НАДЪР
                     СЕЛИМ САДУЛА АЛИ
                     СЕЛИМЕ СЕЛИМ ХАЛИЛ
                     СЛАВА ДИМИТРОВА КУНЕВА
                     СТОЙКА ПЕТКОВА ЯНЕВА
                     СУНАЙ ЕЛИМАН МЕХМЕД
                     СЮЛЕЙМАН САЛИМ КАДИР
                     ТАХИР АКИФОВ ТАХИРОВ
                     ТЕНЗИЛЕ РАМАДАН КОДЖАЮСУФ
                     ТОДОРКА СЛАВОВА СЛАВОВА
                     ФАТМА ФЕХМИ ХЮСЕИНОВА
                     ФАТМЕ ИСА АКЧА
                     ФАТМЕ МЕХМЕД ХАДЖИАЛИ
                     ФАТМЕ МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕД
                     ФАТМЕ МУСТАФА КОДЖАИСУФ
                     ФАТМЕ ОСМАН ШАКИР
                     ФЕДАИЛ ХАЛИЛОВ ХАЛИЛОВ
                     ФИКРЕТ КЯМИЛ МУСТАФА
                     ФИКРЕТ ХАСАН АХМЕД
                     ФИКРИЕ МЕХМЕД ХАЛИЛ
                     ФИЛИЗ ИБРАХИМ МЕХМЕД
                     ХАБИБЕ КЕРИМОВА ОСМАНОВА
                     ХАВА ХАМИД МЕХМЕД
                     ХАЛИЛ ИСУФ КОДЖАИСУФ
                     ХАЛИЛ САДЕТ ХЮСЕИН
                     ХАЛИЛ ФЕДАИЛОВ ХАЛИЛОВ
                     ХАЛИМЕ БИЛЯЛ ЯХЯ
                     ХАНДЕ ФИКРЕТ МУСТАФА
                     ХАСАН БАЙРЯМ АЛИ
                     ХАСАН МЕХМЕДАЛИ ОСМАН
                     ХАСАН ФИКРЕТОВ ХАСАНОВ
                     ХАСАН ХАЛИЛ ХАЛИЛ
                     ХАСАН ХАШИМ ШАКИР
                     ХАСАН ХЮСЕИН КОДЖАИСУФ
                     ХАТИДЖЕ МЕХМЕД ЯХЯ
                     ХАТЧЕ БИЛЯЛОВА САЛИ
                     ХАТЧЕ МУСТАФА ХАЛИЛ
                     ХАТЧЕ СЕЛЯТ АЛИ
                     ХАТЧЕ ХАСАН АЛИ
                     ХАТЧЕ ХЮСЕИН АХМЕДОВА
                     ХАТЧЕ ШАБАН КАРАГЬОЗ
                     ХЮМЕТ АЛИ АЛИ
                     ХЮСЕИН АЛИ АКЧА
                     ХЮСЕИН АХМЕД ИДРИЗ
                     ХЮСЕИН КЕРИМОВ ОСМАНОВ
                     ХЮСЕИН МЕТИН МУСТАФА
                     ХЮСЕИН МЕХМЕД КОДЖАЮСУФ
                     ХЮСЕИН МУСТАФА МЪСТЪН
                     ХЮСЕИН САЛИ ХАЛИЛ
                     ХЮСЕИН СЮЛЕЙМАН КЕРИМ
                     ШАБАН АЛИОСМАН МУСТАФА
                     ШАБАН МЕХМЕДАЛИ БЕКИР
                     ШАКИР ДЖЕМИЛ АХМЕД
                     ШАСИНЕ АХМЕД ХАДЖИАЛИ
                     ШЕНОЛ МУСТАФА МАНАФ
                     ШЕРИФ ХЮСЕИНОВ ИДРИЗОВ
                     ЮМГЮСЮМ АЙДЪН АХМЕДОВА
                     ЮМГЮСЮМ АЛИ ХАЛИЛ
                     ЮМГЮСЮМ АХМЕД ХАЛИЛ
                     ЮМГЮСЮМ СЕЙДАХМЕДОВА ОСМАНОВА
                     ЮМЕР ЕРЕДЖЕБОВ ХЮСЕИНОВ
                     ЮМЮГЮЛ АЛИОСМАН МУСТАФА
                     ЮМЮГЮЛ ЮСЕИН МЕХМЕД
                     ЮМЮГЮСЮМ АХМЕД АХМЕД
                     ЮМЮГЮСЮМ МЕХМЕД АЛИ
                     ЮНЗЮЛЕ ХЮСЕИН МУСТАФА
                     ЮРКИЕ ДЖЕВДЖЕТ МУСА
                     ЮСЕИН КАДИР МЕХМЕД

                                           Кмет/кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........                                            ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                                 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                             за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
                                           Република България на 26 май 2019 г.

                                           (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ БУРГАС
         ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЛОЗАРЕВО   КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 019
         Адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                         Собствено, бащино и фамилно име на избирателя
                     ----------------------------------------------------
                     АБИБЕ ЯКУБ АЛИ
                     АДИЛЕ ВЕЙСЕЛОВА АЛИЕВА
                     АЙГЮЛ ИЛИХАНОВА МЕХМЕДОВА
                     АЙДОХАН ХЮСЕИНОВ АЛИЕВ
                     АЙНУР АПТРАМАНОВА АЛИЕВА
                     АЙРИЯ ОСМАН ЯКУБ
                     АЙХАН ХЮСЕИНОВ АЛИЕВ
                     АЙШЕГЮЛ МЕХМЕД КРЪК
                     АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ АЛЕКСИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЧОЛАКОВ
                     АЛЕКСИ ВЪЛКОВ ЦИГУЛАРОВ
                     АЛИ АХМЕД АБТУЛА
                     АЛИ ХЮСЕИН АЛИ
                     АЛИ ХЮСЕИНОВ ЗЕКЕРИЕВ
                     АНАСТАС КОСТОВ ЩЕРЕВ
                     АНАСТАС НИКОЛОВ АТАНАСОВ
                     АНГЕЛ КОЛЕВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛ КОСТОВ КОЛЕВ
                     АНГЕЛ МЕНКОВ ЧЕРНЕВ
                     АНГЕЛ МИШЕВ МИШЕВ
                     АНГЕЛ СТОЯНОВ СТАМБОЛОВ
                     АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА МЕТОДИЕВА
                     АНГЕЛИНА МИЛАНОВА МОНЕВА
                     АНДОН АНГЕЛОВ МИНКОВ
                     АНДОН ИВАНОВ СУЛТАНОВ
                     АНДОН МИТКОВ МИНКОВ
                     АНДОНИЯ АСЕНОВА ПЕТКОВА
                     АНДРЕЙ ДИМИТРОВ МИНКОВ
                     АНДРЕЙ МИНКОВ МИНКОВ
                     АНДРИАНА СТЕФАНОВА МИНКОВА
                     АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     АНЕЛИЯ ЕМИЛОВА БОРИСЛАВОВА
                     АНЕТА ВАЛЕНТИНОВА ЗАПРЯНОВА
                     АНИФЕ ШАБАН МУСТАВА
                     АНКА АЛЕКСИЕВА ЦИГУЛАРОВА
                     АНКА АТАНАСОВА ЛЬОЛЕВА
                     АНКА ГЕОРГИЕВА ДЖОМЕВА
                     АНКА ГЕОРГИЕВА МАЛАКОВА
                     АНКА КОСТАДИНОВА МИНКОВА
                     АННА ГЕОРГИЕВА ЧОЛАКОВА
                     АННА ИВАНОВА ЗАЙКОВА
                     АНТОАНЕТА ИВАНОВА МАНЧЕВА
                     АНТОАНЕТА ЙОВЧЕВА АЛЕКСИЕВА
                     АНТОАНЕТА МАТЕЕВА ГЮРОВА
                     АНТОАНЕТА НЕШКОВА РУСЕВА
                     АНТОН СТЕФАНОВ ЧАНЕВ
                     АПОСТОЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     АСЕН АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ
                     АСЕН ИЛИЕВ БОЯДЖИЕВ
                     АСЕН РАНДЕВ ОРЛИНОВ
                     АСЯ ДИМЧЕВА ДИМИТРОВА-РАШЕВА
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ЗЕНГИНОВ
                     АТАНАС ЖЕКОВ ЖЕКОВ
                     АТАНАС ЖИВКОВ ЧАНЕВ
                     АТАНАС СЛАВЧЕВ ОЦОВ
                     АТАНАС СТЕФАНОВ КУКОРКОВ
                     АТАНАС СТЕФАНОВ МИНКОВ
                     АТАНАСКА ГОСПОДИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     АТАНАСКА НЕДЕЛЧЕВА АТАНАСОВА
                     АТАНАСКА ЯНЧЕВА БАКАЛОВА
                     АТЧЕ МЕХМЕД ХАЛИЛ
                     АХМЕД МАХМУДОВ АХМЕДОВ
                     АХМЕД ХАСАН АХМЕД
                     БАЙРАМАЛИ МЕХМЕД ОСМАН
                     БАЙЧО ТОДОРОВ БАЙЧЕВ
                     БАСРИ САЛИ МЕХМЕД
                     БАХАР БАСРИ МЕХМЕД
                     БЕЙХАН РЕДЖЕБ ЙОНУЗ
                     БЕЛЧО ИЛИЕВ ТОДОРОВ
                     БЕНЧО ДИМОВ БЕНЧЕВ
                     БЕНЧО ДИМОВ ЖЕЧЕВ
                     БИНАС МЕХМЕД ШАБАНОВА
                     БИЯНЧ ШЕФКЕТ ТАХИР
                     БЛАГОМИР ТОДОРОВ ЧОМАКОВ
                     БОЖАН ТОДОРОВ БОЖАНОВ
                     БОРИС ГАНЧЕВ МОНЕВ
                     БОРИС ПЕНЕВ МОНЕВ
                     БОРЯНА ФИЛИПОВА ЗАПРЯНОВА
                     БОЯН ДОНЧЕВ МОНЕВ
                     БОЯН СТЕФАНОВ ЧАНЕВ
                     БОЯНКА АТАНАСОВА РАДЕВА
                     БЮЛЕНТ ХАСАН МУСТАФА
                     ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ ЦИГУЛАРОВ
                     ВАЛЕНТИН ДОНЧЕВ ЦИГУЛАРОВ
                     ВАЛЕНТИН МИНКОВ МИНКОВ
                     ВАЛЕНТИН РОСЕНОВ ПИЛЕВ
                     ВАНЯ ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА
                     ВАНЯ КЪНЕВА ИВАНОВА
                     ВАСИЛ АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ
                     ВАСИЛ КОЛЕВ ЖЕКОВ
                     ВАСИЛ ЯНЧЕВ ГРУНОВ
                     ВАСИЛКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
                     ВАСИЛКА СТОЙКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАСКО ИЛИЕВ ТОДОРОВ
                     ВЕЛИЗАР ИВАНОВ ВЕЛЕВ
                     ВЕЛИКА АЛЕКСИЕВА ВЪЛЕВА
                     ВЕЛИКА АНАСТАСОВА ЩЕРЕВА
                     ВЕЛИКА ТОНЧЕВА ПЕТРОВА
                     ВЕЛИЧКА АЛЕКСАНДРОВА ЛАМБОВА
                     ВЕЛИЧКА БЕКОВА ЖЕЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА МИТЕВА
                     ВЕЛИЧКО ЙОРДАНОВ ЧЕРНЕВ
                     ВЕЛЮ ГЕНЧЕВ ВЕЛЕВ
                     ВЕСА БОРИСОВА АТАНАСОВА
                     ВЕСЕЛИН КЪНЧЕВ КЪНЕВ
                     ВЕСЕЛИН МИТКОВ МИНКОВ
                     ВЕСЕЛИН САШКОВ ТОДОРОВ
                     ВЕСЕЛИН СЪБЕВ ТОНЧЕВ
                     ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     ВЕСЕЛИНКА НЕЙЧЕВА ХРИСТОСКОВА
                     ВИКТОР КРАСИМИРОВ КАБАКОВ
                     ВИЧКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
                     ВЪЛА НИКОЛОВА СЪБЕВА
                     ВЪЛА ТОНЧЕВА ТАНЕВА
                     ВЪЛЧО ЖЕКОВ СТОЙНОВ
                     ВЪЛЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЪЛЮ ДИМИТРОВ СЪСКОВ
                     ВЯРА АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛЕВА
                     ВЯРА КУНЕВА МАЛАКОВА
                     ГАБРИЕЛА ДОБРЕВА БОЗУКОВА
                     ГАЛИНА ВЪЛЕВА ТАНЕВА
                     ГАЛЯ ЯНЕВА ДАУТЕВА
                     ГАНА ТИМНЕВА СТОЙКОВА
                     ГАНКА АТАНАСОВА МАНЧЕВА
                     ГАНКА ЖЕЧЕВА ТОНЧЕВА
                     ГАНКА КОЛЕВА ЖЕКОВА
                     ГАНКА ПЕНКОВА КОСТАДИНОВА
                     ГАНЧО ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
                     ГЕНЧО ВЕЛЕВ ВЕЛЕВ
                     ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ ЧОЛАКОВ
                     ГЕОРГИ БОРИСОВ ЯНЕВ
                     ГЕОРГИ БОРИСОВ ЯНЕВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГРУНОВ
                     ГЕОРГИ ГАНЧЕВ КЪНЕВ
                     ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ КОСТАДИНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ МАНЧЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ ЯНЕВ ГРУНОВ
                     ГЕРГАНА ВАЛЕНТИНОВА ЗАПРЯНОВА
                     ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ПЕНКОВА
                     ГЕРГИНА ВЕЛИКОВА КАРАСТОЯНОВА
                     ГИНА АТАНАСОВА МИНКОВА
                     ГИНКА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
                     ГИНКА СЪБЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГИНКА ТРИФОНОВА РОШМАНОВА
                     ГОСПОДИНКА СТАНЧЕВА ГОЧЕВА
                     ГЮЛДЖАН БАСРИ АХМЕД
                     ГЮЛФИЕ МУСА РАИМ
                     ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ДРАГАНОВ
                     ДАНЬО НЕШКОВ РУСЕВ
                     ДАФИНА АСЕНОВА МОНЕВА
                     ДЕНЧО ДИМИТРОВ РОШМАНОВ
                     ДЕНЧО ЖЕЛЯЗКОВ ЧАНЕВ
                     ДЕСИСЛАВА КЪНЕВА МИТЕВА
                     ДЕСПА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ДЖЕМИЛЕ РАМАДАН ОСМАНОВА
                     ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА КЪНЕВА
                     ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА ЧАПАНОВА
                     ДИМИТРИНКА МАРИНОВА ГАНЕВА
                     ДИМИТРИНКА МИШЕВА МИШЕВА
                     ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ
                     ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ДАНЕВ ДЕШЕВ
                     ДИМИТЪР ДЕНЧЕВ РОШМАНОВ
                     ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ДОБРЕВ НЕЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ
                     ДИМИТЪР РОСЕНОВ ГАВАЗОВ
                     ДИМИТЪР ТЕОДОСИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ДИМКА АНГЕЛОВА ЧОЛАКОВА
                     ДИМКА АНДОНОВА ЧАНЕВА
                     ДИМКА ДЯНКОВА БОЗУКОВА
                     ДИМКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ДИМКА РАНКОВА АТАНАСОВА
                     ДИМКА ТОШКОВА МАЛАКОВА
                     ДИМО БАЙЧЕВ КОЛЕВ
                     ДИМО МИТЕВ ГУЩЕРОВ
                     ДИМЧО ДИМИТРОВ РАДЕВ
                     ДИЯН ДИМОВ ДИМОВ
                     ДИЯН НЕДКОВ ЙОРДАНОВ
                     ДИЯНА СТЕФАНОВА МАРИНОВА
                     ДИЯНА ЧАНКОВА РУСЕВА
                     ДИЯНА ЯНЧЕВА ГРУНОВА
                     ДОБРИ ДИМИТРОВ ДАУТЕВ
                     ДОБРИ НЕЙЧЕВ БОЗУКОВ
                     ДОБРИНА ДЕНЕВА ПЕНЕВА
                     ДОБРИНА ТОНЧЕВА ЧОЛАКОВА
                     ДОБРИНКА БЕЛЕВА ПЕТРОВА
                     ДОБРОМИР ХРИСТОВ ДАНЕВ
                     ДОНКА ДИЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОНЧО ВЪЛКОВ ЦИГУЛАРОВ
                     ДРАГОМИРА ЧАНЕВА ВЕЛЕВА
                     ЕБРУ МЕХМЕД КРАЕВА
                     ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА ВАН ДЕН ХЬОВЕЛ
                     ЕЛЕНА ДЕНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНА ЯНЕВА ЧАНЕВА
                     ЕЛЕНКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ЕЛИМАН РАМАДАНОВ СМАЙЛОВ
                     ЕЛИОНОРА ГЕОРГИЕВА РАЙКОВА
                     ЕМИЛИЯ АНДОНОВА СТАМБОЛОВА
                     ЕМИЛИЯН ДЕНЧЕВ ДОБРЕВ
                     ЕМИНЕ АХМЕДОВА ЙОНУЗ
                     ЕМИНЕ ЕРЕДЖЕБОВА АХМЕДОВА
                     ЕРДЖАН АЛИ КРЪК
                     ЕРЖЕВИТ ОСМАН МЕХМЕД
                     ЕРЧАН АХМЕДОВ МАХМУДОВ
                     ЕСИН СЕЗГИНОВА ЯКУБОВА
                     ЖЕЙКА ЧАНЕВА МАДЖАРОВА
                     ЖЕКО ГРОЗДЕВ ЖЕКОВ
                     ЖЕКО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ЖЕЛЕЗ ДИМИТРОВ ЖЕЛЕЗОВ
                     ЖЕЛЬО ВЕЛЧЕВ КОЛЕВ
                     ЖЕЛЬО СТОЙЧЕВ ЖЕКОВ
                     ЖЕЛЯЗКА ЙОРДАНОВА ВЪЛЕВА
                     ЖЕЛЯЗКА НЕЙЧЕВА НЕЙЧЕВА
                     ЖЕЛЯЗКА ЧАНЕВА КОСТАДИНОВА
                     ЖЕЛЯЗКО ГАНЕВ ГАНЕВ
                     ЖЕНИ ИВАНОВА ЕНЧЕВА
                     ЖЕНЯ ДИМИТРОВА КАБАКОВА
                     ЖЕЧКО МАРИНОВ МИЛУШЕВ
                     ЖИВКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
                     ЖИВКА НЕЙЧЕВА ДИМИТРОВА
                     ЖИВКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ЖИВКО ДЕНЧЕВ ЧАНЕВ
                     ЖИВКО ЖЕЛЕВ СТОЕВ
                     ЖИВКО КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЖИВКО ПЕТКОВ МИНОВ
                     ЖИВКО ЧАНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЗЕЛИХА МУСТАФА СЮЛЕЙМАН
                     ЗЛАТА ДИМИТРОВА БОТЕВА
                     ЗЛАТАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ЗЛАТИ МАРИНОВ МАРИНОВ
                     ЗЛАТКА АТАНАСКОВА ДОНКОВА
                     ЗЛАТКА НЕДЕЛЧЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЗЛАТКО МИНКОВ МИНКОВ
                     ЗОРКА АТАНАСОВА КИНОВА
                     ЗОЯ АНАСТАСОВА ВАСИЛЕВА
                     ИВАЙЛО ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ КЕНОВ
                     ИВАН ДИМОВ ДИМОВ
                     ИВАН ДИМЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДОБРЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН МИЛЕНОВ ПЕТКОВ
                     ИВАН РАДОЕВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН ЧАНКОВ КАБАЛАКОВ
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ДЕНЧЕВА
                     ИВЕЛИНА СТОЕВА ИВАНОВА
                     ИВО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
                     ИЛИЙЧО ВАСКОВ ТОДОРОВ
                     ИЛИХАН МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ
                     ИЛИЯ АСЕНОВ БОЯДЖИЕВ
                     ИЛХАН ФИКРИЕВ КРАЕВ
                     ИРИНА ЯНЧЕВА ГРУНОВА
                     ИРИНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     ИСМАИЛ МЕХМЕД ЯХЯ
                     ИСМАИЛ ФИКРИЕВ ИСМАИЛОВ
                     ЙОВА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
                     ЙОВКА НЕНОВА КЪНЕВА
                     ЙОВКА СТОЙЧЕВА ТОДОРОВА
                     ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЧЕРНЕВ
                     ЙОРДАН ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ
                     ЙОРДАН ДИМКОВ ВАСИЛЕВ
                     ЙОРДАН МАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЙОРДАН МИТКОВ СТОЯНОВ
                     ЙОРДАН САВОВ ДИМОВ
                     ЙОРДАН ХРИСТОВ ВЕЛИЧКОВ
                     ЙОРДАН ХРИСТОВ ДАНЕВ
                     ЙОРДАНКА ВАСКОВА МИШЕВА
                     ЙОРДАНКА ЛЮБЕНОВА ПАУНОВА
                     ЙОРДАНКА МИНКОВА ХАНКОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕЕВА ГЕОРГИЕВА
                     КАЛИН ИВАНОВ ЗАЙКОВ
                     КАЛИНА НЕДЕЛЧЕВА РОШМАНОВА
                     КАЛИНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
                     КАЛИНКА МИТКОВА ЧЕРНЕВА
                     КАЛИНКА ПАРАСКОВА НЕЙЧЕВА
                     КАЛЯ ГЕОРГИЕВА РОШМАНОВА
                     КАТЯ АНГЕЛОВА МОНЕВА
                     КАТЯ БОРИСОВА МОНЕВА
                     КАТЯ ДЕНЧЕВА РОШМАНОВА
                     КЕНАН МЕХМЕД БЕКИР
                     КЕРАНА ДИМИТРОВА КАБАЛАКОВА
                     КЕРКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
                     КИНА ВЪЛКОВА КЪНЕВА
                     КИНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА
                     КИРИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     КИРЧО ИЛИЕВ КУТЕВ
                     КИЧА МАРИНОВА ВЕЛЕВА
                     КОНСТАНТИН СТОЙЧЕВ ДРАГАНОВ
                     КОСТА АТАНАСОВ ЛЬОЛЕВ
                     КОСТА МЕХМЕДОВ ГОРЦЕВ
                     КОСТА ЯНКОВ ЩЕРЕВ
                     КОСТАДИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ МИНКОВ
                     КОСТАДИН МИРЧЕВ МИНКОВ
                     КОСТАДИН НЕНКОВ ПЕТРОВ
                     КОСТАДИН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     КОСТАДИН ЧАНЕВ КОСТАДИНОВ
                     КРАСИМИР ДОБРЕВ ДОБРЕВ
                     КРАСИМИР ЕМИЛОВ СИРАКОВ
                     КРАСИМИР МИТЕВ РОШМАНОВ
                     КРАСИМИРА ИВАНОВА КОСТОВА
                     КРЪСТИНА СТЕФАНОВА БОНЧЕВА
                     КУНЬО ТОШКОВ МАЛАКОВ
                     КЪНА НЕДЯЛКОВА ВЪЛЕВА
                     КЪНЧО ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ
                     КЪНЬО НИКОЛОВ ТРИФОНОВ
                     ЛАЗАР ХРИСТОВ КОЛЕВ
                     МАГДАЛЕНА АТАНАСОВА ЧОМАКОВА
                     МАГДАЛЕНА РАЙЧЕВА НЯГОЛОВА
                     МАЛИНА ИЛИЕВА ТОДОРОВА
                     МАРА КОЛЕВА МИХОВА
                     МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА МАДЖАРОВА
                     МАРГАРИТА МАРТИНОВА СЪБИНОВА
                     МАРИАНА ДОБРЕВА НИКОЛОВА
                     МАРИЙКА АТАНАСОВА ЗЕНГИНОВА
                     МАРИЙКА БЕНЧЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА КЪНЕВА
                     МАРИЙКА ЖЕЧКОВА ЖАНГОВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА ЯНЕВА
                     МАРИЙКА ПЕШЕВА ЧАНЕВА
                     МАРИЙКА СТЕФАНОВА КУКОРКОВА
                     МАРИЙКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЙКА ТРИФОНОВА СТОЕВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОВА АНДОНОВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИН СТЕФАНОВ САВОВ
                     МАРИНА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА
                     МАРИНА КУНЕВА ПОПЧЕВА
                     МАРИНА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА
                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА ГРУНОВА-КЕНОВА
                     МАРИЯ КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ СТЕФАНОВА МИНКОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА ЗДРАВКОВА
                     МАРИЯ ЩЕРЕВА ГРУНОВА
                     МАРИЯНА КОСТОВА ГОРЦЕВА
                     МАРИЯНА ШАНКОВА ТОДОРОВА
                     МЕЛИХАД ИСМАИЛОВА МЕХМЕДОВА
                     МЕНКО АНГЕЛОВ ЧЕРНЕВ
                     МЕХМЕД МЕХМЕДАЛИ БЕКИР
                     МЕХМЕД СЕЗГИН ШАБАНОВ
                     МИЙРЕМ БАЙРАМАЛИ ОСМАН
                     МИЛЕН РОСЕНОВ ПИЛЕВ
                     МИЛЕНА АНДРЕЕВА МИНКОВА
                     МИЛЕНА АТАНАСОВА МИНКОВА
                     МИЛЕНА СТЕФАНОВА ЧЕРНЕВА
                     МИМА ДОЧЕВА КУЦАРОВА
                     МИНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
                     МИНКА АСЕНОВА МИНКОВА
                     МИНКА ВАСИЛЕВА МАРКОВА
                     МИНКА КУРТЕВА МИНКОВА
                     МИНКА МИЛАНОВА МОНЕВА
                     МИНКА ПАНЕВА СТОЯНОВА
                     МИНКА ЯНЧЕВА ЯНЕВА
                     МИНКО АНГЕЛОВ ХАНКОВ
                     МИНКО ВАЛЕНТИНОВ МИНКОВ
                     МИНКО ДИМИТРОВ МИНКОВ
                     МИРЕМ МУСТАФА МЕХМЕД
                     МИРОСЛАВА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     МИРЧО КОСТАДИНОВ МИНКОВ
                     МИТА ИЛИЕВА ХАНКОВА
                     МИТКА ДАНЕВА РУСЕВА
                     МИТКО АНГЕЛОВ МИНКОВ
                     МИТКО АНДОНОВ МИНКОВ
                     МИТКО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
                     МИТКО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
                     МИТКО СТЕФАНОВ МИНКОВ
                     МИТКО СТОЕВ СТОЕВ
                     МИХЛИБАН АЛИ АЙРИ
                     МИЧА ТОШКОВА МАЛАКОВА
                     МИЧКА КУРТЕВА ТОДОРОВА
                     МИШО ЛИЛЯНОВ МИХАЙЛОВ
                     МЛАДЕН АНГЕЛОВ МИШЕВ
                     МОМКА МАРИНОВА РУСЕВА
                     МОНИКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
                     МУСТАФА МУСТАФА МЕХМЕД
                     МУСТАФА РАМАДАНОВ ИСМАИЛОВ
                     НАДЕЖДА АПОСТОЛОВА ДИМИТРОВА
                     НАЗМИЕ СЕЛЯМИ МУСА
                     НАЙДЕН ВЪЛЕВ ВЪЛЕВ
                     НАЙМЕ АХМЕДОВА МАХМУДОВА
                     НАНКА АНГЕЛОВА ЦИГУЛАРОВА
                     НЕВЕНА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА
                     НЕВЕНА АТАНАСОВА ЖИВКОВА
                     НЕВЕНКА САШКОВА ТОДОРОВА
                     НЕВИН АЛИ АХМЕД
                     НЕДА ДОНЕВА ИВАНОВА
                     НЕДЖАТИН ИБРЯМ ИДИРИЗ
                     НЕДЖИБ МЕХМЕД БЕКИР
                     НЕДЖИБ РАСИМОВ ОСМАНОВ
                     НЕДЖИЛЯ ЛЮТФИ БЕКИР
                     НЕДИМ РАСИМОВ ОСМАНОВ
                     НЕДКА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
                     НЕДКА СТЕФАНОВА ЧЕРНЕВА
                     НЕДКА ТОДОРОВА ЧАНЕВА
                     НЕДКО ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
                     НЕДЬО ЖИВКОВ НЕДЕВ
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА КЪНЕВА
                     НЕЙКА КУНЧЕВА ВЕЛЧЕВА
                     НЕЙЧО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     НЕЛА СТЕФАНОВА БОНЧЕВА
                     НЕЛА СТЕФАНОВА МИНКОВА
                     НЕЛИ ТОНЧЕВА ТОНЕВА
                     НЕНКО МАРЧЕВ ПАУНОВ
                     НЕФИЗЕ СЕЗГИН ШАБАН
                     НЕШЕ ИБРАХИМОВА ОСМАНОВА
                     НЕШКО АТАНАСОВ РУСЕВ
                     НИКОЛА КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛАЙ ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ
                     НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ НЯГОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     НИКОЛИНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
                     НИКОЛИНКА КИРИЛОВА ЦИГУЛАРОВА
                     НИКОЛИНКА КОСТАДИНОВА МАРИНОВА
                     НИКОЛИНКА КЪНЧЕВА КУКОРКОВА
                     НИКОЛИНКА ХАСАНОВА ХЮСЕВА
                     НИКОЛИНКА ЯНЕВА ВАНГЕЛОВА
                     НИКУЛА ВЪЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НИНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     НЯГОЛ КОЛЕВ НЯГОЛОВ
                     ОСМАН БАЙРЯМАЛИ СЮЛЕЙМАН
                     ОСМАН ЕРЖЕВИТ ОСМАН
                     ОСМАН ЮСЕИН АМЗА
                     ПЕНА ГЕНОВА ВИДОВА
                     ПЕНКА ВАНГЕЛОВА ВАНГЕЛОВА
                     ПЕНКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕНКА КЕНОВА ДИМОВА
                     ПЕНКА РУСЕВА ТОДОРОВА
                     ПЕНКА СТОЕВА БАНЧЕВА
                     ПЕНКА ЧАНЕВА ЖЕКОВА
                     ПЕНКА ЧАНКОВА ЧОЛАКОВА
                     ПЕНЧО КЪНЕВ МИТЕВ
                     ПЕТРА ТРИФОНОВА БАЙКОВА
                     ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕНЧЕВ
                     ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЬО ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
                     ПЛАМЕН ДАНИЕЛОВ ДРАГАНОВ
                     ПЛАМЕН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
                     РАБИЕ ХЮСЕИНОВА ХЮСЕИНОВА
                     РАДА АЛЕКСИЕВА МИШЕВА
                     РАДКА БАЙЧЕВА ЧОЛАКОВА
                     РАДКА ГЕНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     РАДКА ГОЧЕВА МИНЧЕВА
                     РАДКА ДИМИТРОВА МАЛАКОВА
                     РАДКА ДИМИТРОВА ЧАНЕВА
                     РАДКА ДОБРЕВА ДАНЕВА
                     РАДКА ЖЕКОВА ЖЕЧЕВА
                     РАДКА ЖЕЛЯЗКОВА АТАНАСОВА
                     РАДКА ЙОРДАНОВА ЧЕРНЕВА
                     РАДКА КИРИЛОВА ТОДОРОВА
                     РАДКА НЕДЕЛЧЕВА РАНДЕВА
                     РАДОСЛАВ ПЕНЕВ МОНЕВ
                     РАДОСТИН АНГЕЛОВ МИШЕВ
                     РАДОСТИН МИХАЙЛОВ ГОСПОДИНОВ
                     РАДОСТИН ПЕТРОВ ПОПЧЕВ
                     РАДОСТИН ЯНЧЕВ ЗЕНГИНОВ
                     РАДОСТИНА МИТЕВА БОЯДЖИЕВА
                     РАДОСТИНА ПЕТРОВА ПЕНКОВА
                     РАДОСТИНКА КЪНЕВА СТОЕВА
                     РАНДИ БОЙКОВ ХЮСЕВ
                     РАФАЕЛА АСЕНОВА МИНКОВА
                     РАЧКО КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ
                     РЕНГИНАР ХЮСЕИНОВА АХМЕДОВА
                     РЕНИ СТОЯНОВА КОЧЕВА
                     РОСЕН БЛАГОМИРОВ ЧОМАКОВ
                     РОСЕН ВИТАНОВ ПИЛЕВ
                     РОСЕН ДЕНЕВ ДОБРЕВ
                     РОСЕН МИТЕВ ЧОЛАКОВ
                     РОСЕН МЛАДЕНОВ ГАВАЗОВ
                     РОСИНА ПЕТРОВА ЧОМАКОВА
                     РОСИЦА АСЕНОВА АТАНАСОВА
                     РОСИЦА ИВАНОВА РОШМАНОВА
                     РОСИЦА МИТКОВА МИНКОВА
                     РОСИЦА СПАСОВА СПАСОВА
                     РУМЕН ДОНЧЕВ ЦИГУЛАРОВ
                     РУМЕН ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ТУРЯНКОВА
                     РУСИ ТОДОРОВ АТАНАСОВ
                     РУСКА БЕЛЕВА ГУЩЕРОВА
                     РУСКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     РУСКА ДЕНЕВА ТОНЧЕВА
                     РУСКА ДЯНКОВА ТОДОРОВА
                     РУСКА РУМЕНОВА ПИЛЕВА
                     РУСКО СТОЯНОВ БАНЧЕВ
                     РУСКО ЧАНЕВ ЧАНЕВ
                     САБИНА ЖИВКОВА ЧАНЕВА
                     САБРИ САЛИЕВ ХОДЖОВ
                     САШКО ВАСКОВ ТОДОРОВ
                     СВЕТЛАНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
                     СВЕТЛАНА СЪБЕВА ТОНЧЕВА
                     СЕДИКА РАМАДАН ТАХИР
                     СЕЗГИН АХМЕДОВ ШАБАНОВ
                     СЕЗГИН ЯКУБОВ АЛИЕВ
                     СЕИДАХМЕД МУРАДОВ ХАЛИДОВ
                     СЕЙДЖАН ЕРЕДЖЕБОВА ТОПАЛИСМАИЛОВА
                     СЕЛИМЕ МЕХМЕДОВА МУСОВА
                     СИЙКА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
                     СИМОНА ВАСИЛЕВА АЛЕКСИЕВА
                     СЛАВКА ТОДОРОВА КОЛЕВА
                     СНЕЖАНА НИКОЛОВА РУСЕВА
                     СПАС АТАНАСОВ ДРАГАНОВ
                     СПАС ТОДОРОВ КЪНЕВ
                     СТАНИМИР ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТАНКА ДЯНКОВА ПЕТКОВА
                     СТАНКА ПЕНЕВА РОШМАНОВА
                     СТАНКА РУСЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СТАНЧО ВЪЛЕВ ПОПЧЕВ
                     СТЕЛА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     СТЕФАН БЕЛЕВ ЧАНЕВ
                     СТЕФАН ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     СТЕФАН ДОНЧЕВ МОНЕВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ ЕНЧЕВ
                     СТЕФКА МАНЧЕВА СТОЯНОВА
                     СТЕФКА МИТКОВА МИНКОВА
                     СТЕФЧО НИКОЛОВ ПЕНКОВ
                     СТОЙКА ЧАНЕВА ИВАНОВА
                     СТОЙЧО МАРИНОВ МАРИНОВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯН ПЕНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     СТОЯНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     СТОЯНКА ТРИФОНОВА КОЧЕВА
                     СЪБИ ВЪЛЕВ ТОНЧЕВ
                     СЪБКА ВЕЛЕВА ЧАНЕВА
                     СЪБКА ЖЕКОВА ИВАНОВА
                     СЪБКА СТАНЕВА ЯНЕВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА АПОСТОЛОВА
                     ТАНЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     ТАТЯНА ДАНИЕЛОВА ДРАГАНОВА
                     ТАШКА ДИМИТРОВА ГРУНОВА
                     ТЕОДОРА АПОСТОЛОВА ДИМИТРОВА
                     ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ТЕОДОРА ПЕНЧЕВА ЗЕНГИНОВА
                     ТЕОДОРА ПЕТЕВА ЙОРДАНОВА
                     ТИНКА ИЛИЕВА МАРИНОВА
                     ТОДОР АТАНАСОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ДИМОВ ДИМОВ
                     ТОДОР ЖЕЛЯЗКОВ ГАНЕВ
                     ТОДОР КОСТОВ ТЕОДОСИЕВ
                     ТОДОРКА АНДРЕЕВА ЖЕЧЕВА
                     ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОДОРКА ЧАНЕВА БАЙЧЕВА
                     ТОНА ДЕНЕВА КОЛЕВА
                     ТОНКА ЖЕЛЕЗОВА ЕНЧЕВА
                     ТОНКА КЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОНЧО ВЕЛЕВ ТОНЧЕВ
                     ТОНЧО МИТКОВ МИНКОВ
                     ТОТКА ПЕШОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТРАНДАФИЛКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТРИФОН АСЕНОВ ТРИФОНОВ
                     ТУНДЖАЙ ИЛИХАНОВ МЕХМЕДОВ
                     ФАНА МИТЕВА МОНЕВА
                     ФАНКА РАНДЕВА ЧЕРНЕВА
                     ФАТМЕ РАМАДАНОВА ИСМАИЛОВА
                     ФАТМЕ ШЕФКЕТ ТАХИР
                     ФИКРИ ИСМАИЛ ХЮСЕИН
                     ФИКРИЕ МУСТАФА МУСТАФА
                     ФЙДЕС МУСТАФОВА МУСТАФОВА
                     ХАБИБЕ ИСМАИЛ ХЮСЕИН
                     ХАВА ЕРЕДЖЕБ ХАСАН
                     ХАЛИЛ АЛИОСМАН ХАЛИЛ
                     ХАТЧЕ СЕИД МЕХМЕДАЛИ
                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     ХРИСТО ЛАЗАРОВ КОЛЕВ
                     ХРИСТО МАРИЕВ ХРИСТОВ
                     ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ АЛИЕВ
                     ХЮСЕИНАЛИ ХЮСЕИН МЕХМЕД
                     ЦВЕТЕЛИН МИРЧЕВ МИНКОВ
                     ЦЕЦА ДИМИТРОВА МИНКОВА
                     ЦОНКА АСЕНОВА КАЛАЙДЖИЕВА
                     ЦОНКА СТОЯНОВА НЕЙЧЕВА
                     ЧАВДАР ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     ЧАНКА ЖИВКОВА БОЖАНОВА
                     ЧАНЮ ЖЕЛЯЗКОВ ПЕТРОВ
                     ШЕФКЕТ МЕХМЕД ТАХИР
                     ЩЕРИЯНА КОСТОВА АТАНАСОВА
                     ЯКУБ СЕЗГИНОВ ЯКУБОВ
                     ЯНИ АТАНАСОВ АНДОНОВ
                     ЯНИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЯНКА АНДРЕЕВА МИНКОВА
                     ЯНКА АПОСТОЛОВА КУЦАРОВА
                     ЯНКА ГОСПОДИНОВА МАРИНОВА
                     ЯНКА ДЕЧЕВА МИТЕВА
                     ЯНКА ТОДОРОВА КЪНЕВА
                     ЯНКО КОСТОВ ЩЕРЕВ
                     ЯНЧО ВАСИЛЕВ ГРУНОВ
                     ЯНЧО НЕДЕВ СТОЕВ
                     ЯСЕН ПЕТКОВ МИНОВ

                                           Кмет/кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........