Избори ПВР/НС 14.11.2021г.

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 001                            кметство ...........     населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНТОН                         ПЕТКОВ                        АНТОВ
                      ДЕНЧО                         ЖЕЛЯЗКОВ                      ИВАНОВ
                      ДОНКА                         РАЙКОВА                       ИВАНОВА
                      ИВАН                          КОЛЕВ                         ДЯКОВ
                      ЛЮБЧО                         ДРАГАНОВ                      МИНКОВ
                      МАРИНКА                       ИВАНОВА                       ДЯКОВА
                      МАРИЯ                         КОНСТАНТИНОВА                 ПАХОВА
                      НЕДКА                         ГЕОРГИЕВА                     НИКОЛОВА
                      РУМЯНА                        ЖЕЧЕВА                        РАДАНЧЕВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 002                            кметство ...........     населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВАЛЕНТИН                      НИКОЛАЕВ                      НЕНКОВ
                      ДИАНА                         ВАСИЛЕВА                      КАТЪРДЖИЕВА
                      ЖАСМИНА                       МИРОЛЮБОВА                    ЧАНЕВА
                      ИВАНКА                        ПЕНЧЕВА                       КАРАГЬОЗОВА
                      КРАСИМИРА                     БАЙЧЕВА                       БАЙЧЕВА
                      МАРИЙКА                       АТАНАСОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      ПЕНЧО                         ИВАНОВ                        КАРАГЬОЗОВ
                      ПЛАМЕН                        СТОЯНОВ                       ПАСКАЛЕВ
                      СВЕТЛА                        ДИМИТРОВА                     ЧАУШЕВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 003                            кметство ...........     населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАСКА                      ВАЛЕНТИНОВА                   ИВАНОВА
                      ДИМКА                         ДИМОВА                        ВАСИЛЕВА
                      ПАНТЕЛЕЙ                      ВАСИЛЕВ                       ПАНДЕЛИЕВ
                      СЕВДАЛИН                      СВЕТЛИНОВ                     АСЕНОВ
                      ТЕОДОРА                       КРАСИМИРОВА                   ЯНЕВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 004                            кметство ...........     населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АСЕН                          КОЛЕВ                         ИВАНОВ
                      БОЙКА                         ЩЕРЕВА                        ЙОРДАНОВА
                      ЗИНА                          МАНОЛОВА                      ЖИВКОВА
                      МАРИЯНА                       СТОЯНОВА                      СТОЯНОВА
                      СТАНЧО                        ЩЕРЕВ                         ЙОРДАНОВ
                      СТЕФАН                        КРАСИМИРОВ                    ДЖИНКОВ
                      СЪБИНА                        НАСКОВА                       КАРАИВАНОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 005                            кметство ...........     населено място С.БЕРОНОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ИВИЛИНА                       МИТЕВА                        ГАНЕВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 006                            кметство ...........     населено място С.БОСИЛКОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДИМКА                         МИТКОВА                       ШЕЛЕВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 007                            кметство ...........     населено място С.ВЕДРОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГЕОРГИ                        КИРИЛОВ                       ГЕОРГИЕВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 010                            кметство ...........     населено място С.ПЧЕЛИН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛДИН                         АНДОНОВ                       ТОПАЛОВ
                      ГАЛЯ                          ДОНЕВА                        ХАМЗОВА
                      ЕНЧО                          ДИМИТРОВ                      КУЦАРОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 011                            кметство ...........     населено място С.ВЪЛЧИН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЕМИН                          РЕДЖЕБ                        МЕХМЕД
                      НИКОЛАЙ                       СТЕФАНОВ                      ХРИСТОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 012                            кметство ...........     населено място .................

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЙОРДАН                        КОЛЕВ                         КОТОВ
                      НЕЙЧО                         ГЕОРГИЕВ                      НЕЙЧЕВ
                      СТЕФАН                        КОСТАДИНОВ                    ЯНЕВ
                      СТОЙКА                        МИТЕВА                        СТОЯНОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 013                            кметство ...........     населено място С.ДЪБОВИЦА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ТАТЯНА                        КРЪСТЕВА                      АДАНОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 014                            кметство ...........     населено място С.ЕСЕН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ИВАН                          СТЕФАНОВ                      ЙОРДАНОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 016                            кметство ...........     населено място С.КАМЧИЯ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНА                           ЧАВДАРОВА                     ЖЕЛЕВА
                      ВЕЛИЗАР                       РАФАИЛОВ                      РАДАНОВ
                      ЕМРАХ                         МИЙРЕМ                        АЛИ
                      КРАСИМИРА                     НИКОЛАЕВА                     РАДЕВА
                      МИЙРЕМ                        АЛИ                           АХМЕД
                      МЛАДЕН                        РАДЕВ                         РАДЕВ
                      РЕЙХАН                        ДУРАНОВ                       ЮЗЕИРОВ
                      СЕВДА                         СЕВЕРИНОВА                    ДЕМИРЕВА
                      СЪБИН                         СТРАХИЛОВ                     ЖЕЛЕВ
                      ХАБИБЕ                        МЮМЮН                         ХЮСЕИН
                      ХАНИФЕ                        ВЕЛИ                          РАМАДАН


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 017                            кметство ...........     населено място С.КЛИМАШ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛБЕНА                        БОЖИДАРОВА                    АСЕНОВА
                      АНИТА                         МАРТИНОВА                     ЧАУШЕВА
                      БИЛЯНА                        НИКОЛАЕВА                     КАСАБОВА
                      ДЖЕНА                         ЕМИЛОВА                       ИЛИЕВА
                      ЕМЕЛ                                                        ДУМАН
                      ЗЕЙНЕП                        ДУРМУШАЛИ                     ИНДЖЕ
                      КРАСИМИР                      МИЛАНОВ                       МИЛАНОВ
                      КЯМИЛ                         МЕХМЕД                        МУСТАФА
                      МИЛАН                         ВЕЛЕВ                         МИЛАНОВ
                      НАСКА                         КАРАМФИЛОВА                   АСЕНОВА
                      НЕДЖМИ                        КЯМИЛ                         МЕХМЕД
                      НИКОЛАЙ                       АСЕНОВ                        ЧАУШЕВ
                      НИХАТ                         ХЮСЕИН                        ХЮСЕИН
                      САДИФЕ                        ШЕВКЕД                        МИЛАНОВА
                      СЕЙДАХМЕД                     АХМЕД                         ИНДЖЕ
                      ХУБЕН                         ЮРИЕВ                         ИЛИЕВ
                      ШАБАН                         ХАСАН                         МЕХМЕД
                      ШУКРИЕ                        САЛИ                          МУСТАФА
                      ШЮКРИЕ                                                      ЕСЕР
                      ЮЛИЯН                         ЮРИЕВ                         ИЛИЕВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 018                            кметство ...........     населено място С.КОСТЕН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙЛИН                         РАМАДАН                       ОСМАН
                      АЛИ ОСМАН                                                   УЙГУН
                      ЕЛЕНА                         ЕВГЕНИЕВА                     ЛОВДЖИЕВА
                      ЖЕНЯ                          МОМЧИЛОВА                     ИВАНОВА
                      МАРИН                         АСЕНОВ                        ЛОВДЖИЕВ
                      НЕНО                          ЕВГЕНИЕВ                      ЛОВДЖИЕВ
                      РАМАДАН                       МУСТАФОВ                      ИБРЯМОВ
                      ТАЙБЕ                         ХАЛИЛ                         ЛОВДЖИЕВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 019                            кметство ...........     населено място С.ЛОЗАРЕВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ГЮЛДЖАН                       БАСРИ                         АХМЕД
                      ДИЯНА                         ЯНЧЕВА                        ГРУНОВА
                      ИРИНА                         ЯНЧЕВА                        ГРУНОВА
                      КОСТА                         МЕХМЕДОВ                      ГОРЦЕВ
                      МАРИЙКА                       СТЕФАНОВА                     КУКОРКОВА
                      МИМА                          ДОЧЕВА                        КУЦАРОВА
                      СЕЗГИН                        ЯКУБОВ                        АЛИЕВ
                      СТЕЛА                         ИВАНОВА                       БОШНАКОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 020                            кметство ...........     населено място С.МАНОЛИЧ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНА                           ХУБЕНОВА                      ГРАДИНАРОВА
                      ДЖЕМИЛЕ                       СЕЛИМ                         АХМЕД
                      ЗУЛБИЕ                        СЕЙДАЛИ                       ПАША
                      ИСКРА                         ЕВГЕНИЕВА                     МОЛЛАЮСЕИН
                      МЛАДЕН                        МЛАДЕНОВ                      ГРАДИНАРОВ
                      НАИМ                          БАЙРАМ                        ХАЛИЛ
                      НЕДЖМИТИН                     МЮМЮН                         ПАША


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 021                            кметство ...........     населено място С.МАНОЛИЧ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЗРА                                                        МУТЛУ
                      ЗЮМБЮЛ                        АЛИОСМАНОВА                   ИСАЕВА
                      МИЛКА                         БИСЕРОВА                      МУТЛУ
                      НАДИЕ                         АДЕМ                          БАЙРАМ
                      РЕФИК                         МУРАД                         МОЛЛАМАХМУД
                      ХАБИШ                         ШЮКРЮ                         ДЖАФАР
                      ХАСАН                         ХЮСЕИН                        ЧАНЧИК


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 022                            кметство ...........     населено място С.ПОДВИС

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДИМО                          ДОСЕВ                         ДИМОВ
                      ИВАНКА                        РУСЕВА                        ДИМОВА
                      МАРИЯ                         ДИМИТРОВА                     ДЕНЕВА
                      НИКОЛАЙ                       ЖЕКОВ                         ЖЕКОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 023                            кметство ...........     населено място С.ПРИЛЕП

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТЧЕ                          МЕХМЕД                        МЕХМЕДАЛИ
                      ВАСИЛ                         СТЕФАНОВ                      ЕЛЕНКОВ
                      ДАНЧО                         КИРЧЕВ                        КОСТОВ
                      КЕЗВАН                        ХАЛИЛОВА                      АЛИ
                      ФИЛИП                         НЕДКОВ                        РАЕВ
                      ХАСАН                         ЕШИРЕФ                        МУСТАФА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 024                            кметство ...........     населено място С.САДОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      МЕЛИСА                        МУСТАФА                       МУСТАФА
                      СЕДИКА                        ИСМАИЛОВА                     ДЖИНОВА
                      ХАТИДЖЕ                       МЕХМЕДОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      ХРИСТИНА                      ХРИСТОВА                      ХРИСТОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 025                            кметство ...........     населено място .................

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНТОН                         АНГЕЛОВ                       ЙОРДАНОВ
                      БОЯНКА                        СТОЙЧЕВА                      МОМЧИЛОВА
                      ВЕЛА                          ИВАНОВА                       ПАНАЙОТОВА
                      ДАНИЕЛА                       НИКОЛОВА                      МИЛЕВА
                      ДЕНКА                         МАРИНОВА                      ДИМИТРОВА
                      ДИМО                          ВЕЛЕВ                         ГЕОРГИЕВ
                      ДИЯН                          ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      МАГДАЛЕНА                     СЕНКОВА                       ЙОРДАНОВА
                      МАРА                          ТОДОРОВА                      ИВАНОВА
                      МАРИЯ                         СЛАВОВА                       КАЛЕВА
                      СЛАВЕЙКА                      ГОГОВА                        ПАЧЕЛИЕВА
                      СТЕФАН                        РАЧЕВ                         МИЛКОВ
                      СТОЙКА                        ИВАНОВА                       КАРЧЕВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 026                            кметство ...........     населено място С.СЪЕДИНЕНИЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЕМИНЕ                         ЕМИЛОВА                       МАРИНОВА
                      ЗЛАТКА                        МИТКОВА                       ОГНЯНОВА
                      ИБРЯМ                         ИБРЯМ                         МЕХМЕД
                      МУСТАН                        ТАХИР                         ХЮСЕИН
                      НОНКА                         НАНЕВА                        ПОПОВА


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 027                            кметство ...........     населено място С.СЪЕДИНЕНИЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНА                           ИЛИЯНОВА                      ОСМАН
                      АХМЕД                         МЕХМЕДОВ                      ХАСАНОВ
                      БЕКИР                         МЕХМЕД                        АХМЕД
                      БИНААЗИЕ                      ИСУФ                          ОСМАН
                      ВЕСЕЛИН                       ИВАНОВ                        МИТЕВ
                      ЕВЕЛИНА                       ИВАНОВА                       МИТЕВА
                      ЕДЖРИН                                                      БИРЧАН
                      ЕЛКА                          МАНУШЕВА                      КИВИК
                      ЕМИЛ                          КРАСИМИРОВ                    БОМБАДЖИЕВ
                      ЕМИЛИЯ                        ДАНАИЛОВА                     ЙОРГЮН
                      ЕМИТУЛА                       ОСМАН                         АХМЕД
                      ЕМРЕ                                                        ЙОРГЮН
                      ЕРЕН                                                        МУТЛУ
                      ЗИЙНЕБ                        ИБРАХИМ                       ТАХИР
                      ЗОЯ                           ЮЛИЯНОВА                      ЮМЕР
                      ИКРЯМ                         ХАСАН                         ИКРЯМ
                      ИСМАИЛХАКЪ                    ХЮСЕИН                        АХМЕД
                      ИСМИ                          МУСТАФА                       ЕМИН
                      ИСУФ                          ВЕЙСЕЛ                        ХАСАН
                      КАДЕР                                                       БОЗДАГ
                      КЕРИМЕ                        НАЗИФ                         АХМЕД
                      КЪЙМЕТ                        МУСТАН                        АЛБАЙРАК
                      МЕХМЕД                        ОСМАН                         ИБРЯМХАК
                      МЕХМЕД                        ХЮСЕИНОВ                      ИСУФОВ
                      МИЛЕН                         РУСАЛИНОВ                     МАРИНОВ
                      МУРАД                         ХАБИЛ                         МУРАД
                      МУСТАФА                       ХЮСЕИН                        МУСТАФА
                      НИКОЛАЙ                       АЛБЕНОВ                       ХАДЖИЕВ
                      НУРГЮЛ                                                      УГУРЛУ
                      ОСМАН                         АЗИС                          ОСМАН
                      РЕМЗИЕ                        АДЕМ                          СЕВИНЧ
                      СЕВДА                         МИТЕВА                        ХАДЖИЕВА
                      СЕВЕРИНА                      ИВАНОВА                       ЧОРЛУЛУОГЛУ
                      СЕЛИМЕ                                                      ГЮНЕШ
                      ТЕФИК                         ХЮСЕИН                        АЛИ
                      ФАТМЕ                         АЛИ                           АХМЕД
                      ФАТМЕ                         ХАЛИИБРЯМ                     МЕХМЕД
                      ФАТМЕ                         ХЮСЕИНАЛИ                     ХЮСЕИН
                      ХАДЖЕР                        ОСМАН                         МУСТАФА
                      ХАСАН                         ИКРЯМ                         ТАХИР
                      ХАТЧЕ                         ЕМИН                          ИСУФОВА
                      ЮЛИЯ                          ДЕМИРОВА                      ХРИСТОВА
                      ЯКУБ                          ЯКУБОВ                        АЛИЕВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 028                            кметство ...........     населено място С.ТЕРЗИЙСКО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      МИЛКО                         АТАНАСОВ                      СТОЯНОВ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 029                            кметство ...........     населено място .................

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАС                        ИВАНОВ                        МИТЕВ
                      АТАНАС                        СТОЕВ                         ТОДОРОВ
                      ДИМИТЪР                       МИХАЙЛОВ                      СТОЯНОВ
                      ИВАН                          МАРИЙКОВ                      КОЛЕВ
                      ЙОВКА                         ВЪЛЧЕВА                       СТОЯНОВА
                      КОЛЬО                         ЙОРДАНОВ                      КИРОВ
                      МАРИЙКА                       КОЛЕВА                        АТАНАСОВА
                      САЛИ                          ЮСУФ                          ЮСУФ


                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                      от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
                          републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
                                               (чл.39, ал.1 ИК)
                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 030                            кметство ...........     населено място С.ЧУБРА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ХЮСЕИН                        САЛИМОВ                       АХМЕДОВ