Избори ПВР/НС 14.11.2021г.

  Важно!!!

  Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които са подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия и отговарят едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация, гласуват само във секцията за гласуване на избиратели под карантина или изолация /ако има  образувана такава секция/.

  В община Сунгурларе  има образувана само ПСИК/подвижна секция за избиратели с трайни увреждания.

  Няма образувана ПСИК за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация.