Избори ПВР/НС 14.11.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

  ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ УВЕДОМЯВА ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ, СЕКРЕТАРИ И ЧЛЕНОВЕ НА СИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14.11.2021Г., ЧЕ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БУРГАС ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА 06 НОЕМВРИ ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА” /КИНОСАЛОНА/ ГР. СУНГУРЛАРЕ.

  ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО В СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА ВКЛЮЧИЛИ ЛИЦА ОТ РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ДА УВЕДОМЯТ СВОЕВРЕМЕННО СВОИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБУЧЕНИЕ.

  ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАЗНАЧЕНИТЕ СЪСТАВИ НА СИК В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, НАПРАВИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ АПОН ЗА ГР. СУНГУРЛАРЕ, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА.