Избори ПВР/НС 14.11.2021г.

Покана за провеждане на консултации за състави на СИК при Кмета на Община Сунгурларе