Избори НС 11.07.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

  ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ УВЕДОМЯВА ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ, СЕКРЕТАРИ И ЧЛЕНОВЕ НА СИК, НАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11.07.2021Г., ЧЕ:

  РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БУРГАС ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА 04.07.2021Г. /неделя/ ОТ 11.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА” (КИНОСАЛОНА).

  СЕКЦИОННИТЕ КОМИСИИ, В КОИТО СЕКЦИИ ЩЕ СЕ ГЛАСУВА САМО СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСТРОЙСТВА ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛУЧАТ ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ПРИ РАБОТАТА ИМ В ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС.

  ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ДА УВЕДОМЯТ СВОЕВРЕМЕННО СВОИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

  ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО  НАЗНАЧЕНИТЕ СЪСТАВИ НА СИК В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, НАПРАВИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ АПОН В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СУНГУРЛАРЕ, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ПО НАСЕЛЕНИ  МЕСТА.