Избори НС 02.10.2022г.                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 001                            кметство ...........     населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНТОН                         ПЕТКОВ                        АНТОВ
                      ЛЮБЧО                         ДРАГАНОВ                      МИНКОВ
                      МАРИЯ                         КОНСТАНТИНОВА                 ПАХОВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 002                            кметство ...........     населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      КРИСТИЯНА                     ЙОРДАНОВА                     ПАНАЙОТОВА
                      ПЛАМЕН                        СТОЯНОВ                       ПАСКАЛЕВ
                      СВЕТЛА                        ДИМИТРОВА                     ЧАУШЕВА
                      ТЕОДОРА                       НЕДЕЛЧЕВА                     ГОСПОДИНОВА
                      ТОДОР                         АНДОНОВ                       КИЧУКОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 003                            кметство ...........     населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАСКА                      ВАСИЛЕВА                      ПАУНОВА
                      ГЕОРГИ                        СТОЙЧЕВ                       ПАНЕВ
                      МАЯ                           ЖИВКОВА                       МИХАЙЛОВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 004                            кметство ...........     населено място ГР.СУНГУРЛАРЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛИ                           ЮСЕИНОВ                       ДОРМУШЕВ
                      АСЕН                          КОЛЕВ                         ИВАНОВ
                      БОЙКА                         ЩЕРЕВА                        ЙОРДАНОВА
                      ДРАГАН                        ВЕСОВ                         МИНКОВ
                      СЪБИНА                        НАСКОВА                       КАРАИВАНОВА
                      ЩЕРЮ                          МИТКОВ                        ЙОРДАНОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 006                            кметство ...........     населено място С.БОСИЛКОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДИМКА                         МИТКОВА                       ШЕЛЕВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 008                            кметство ...........     населено място С.ВЕЗЕНКОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      МЕХМЕД                        СЕВДА АХМЕД                   АХМЕДОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 010                            кметство ...........     населено място С.ПЧЕЛИН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛДИН                         АНДОНОВ                       ТОПАЛОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 011                            кметство ...........     населено място С.ВЪЛЧИН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      НИКОЛАЙ                       СТЕФАНОВ                      ХРИСТОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 012                            кметство ...........     населено място ...............

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АСЕН                          НИКОЛАЕВ                      АЛЕКСИЕВ
                      НИКОЛАЙ                       ЛЮДМИЛОВ                      СОФРОНИЕВ
                      СТЕФАН                        КОСТАДИНОВ                    ЯНЕВ
                      СТОЯН                         АТАНАСОВ                      МАНИКОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 013                            кметство ...........     населено място С.ДЪБОВИЦА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      МАРИЯН                        ДИНКОВ                        АДАНОВ
                      ТАТЯНА                        КРЪСТЕВА                      АДАНОВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 016                            кметство ...........     населено място С.КАМЧИЯ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ВЕЛИЗАР                       РАФАИЛОВ                      РАДАНОВ
                      ЗЕКИ                                                        ЕРТЮРК
                      РЕЙХАН                        ДУРАНОВ                       ЮЗЕИРОВ
                      ХАБИБЕ                        МЮМЮН                         ХЮСЕИН
                      ХАНИФЕ                        ВЕЛИ                          РАМАДАН


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 017                            кметство ...........     населено място С.КЛИМАШ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНИТА                         МАРТИНОВА                     ЧАУШЕВА
                      БИЛЯНА                        НИКОЛАЕВА                     КАСАБОВА
                      ДЖЕНА                         ЕМИЛОВА                       ИЛИЕВА
                      ЕМЕЛ                                                        ДУМАН
                      ЗЕЙНЕП                        ДУРМУШАЛИ                     ИНДЖЕ
                      КРАСИМИР                      МИЛАНОВ                       МИЛАНОВ
                      КЯМИЛ                         МЕХМЕД                        МУСТАФА
                      МИЛАН                         ВЕЛЕВ                         МИЛАНОВ
                      НАСКА                         КАРАМФИЛОВА                   АСЕНОВА
                      НЕДЖМИ                        КЯМИЛ                         МЕХМЕД
                      НИКОЛАЙ                       АСЕНОВ                        ЧАУШЕВ
                      САДИФЕ                        ШЕВКЕД                        МИЛАНОВА
                      СЕЙДАХМЕД                     АХМЕД                         ИНДЖЕ
                      ХУБЕН                         ЮРИЕВ                         ИЛИЕВ
                      ШУКРИЕ                        САЛИ                          МУСТАФА
                      ШЮКРИЕ                                                      ЕСЕР
                      ЮЛИЯН                         ЮРИЕВ                         ИЛИЕВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 018                            кметство ...........     населено място С.КОСТЕН

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЛИ ОСМАН                                                   УЙГУН
                      ЕЛЕНА                         ЕВГЕНИЕВА                     ЛОВДЖИЕВА
                      МАРИН                         АСЕНОВ                        ЛОВДЖИЕВ
                      НЕНО                          ЕВГЕНИЕВ                      ЛОВДЖИЕВ
                      РАМАДАН                       МУСТАФОВ                      ИБРЯМОВ
                      ТАЙБЕ                         ХАЛИЛ                         ЛОВДЖИЕВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 019                            кметство ...........     населено място С.ЛОЗАРЕВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АННА                          ГЕОРГИЕВА                     ЧОЛАКОВА
                      ДИЯНА                         ЯНЧЕВА                        ГРУНОВА
                      ИРИНА                         ЯНЧЕВА                        ГРУНОВА
                      МИХЛИБАН                      АЛИ                           АЙРИ
                      НЕВЕНКА                       САШКОВА                       ТОДОРОВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 020                            кметство ...........     населено място С.МАНОЛИЧ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      НЕДЖМИТИН                     СЮЛЕЙМАН                      ЮМЕР
                      ЮСКАН                         МЮМЮН                         ПАРАФИТ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 021                            кметство ...........     населено място С.МАНОЛИЧ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АЙШЕ                          РАМАДАН                       ИХТИЯРОВА
                      БАХРИЕ                        РАМАДАН                       КАРААЛИ
                      ЗЮМБЮЛ                        АЛИОСМАНОВА                   ИСАЕВА
                      МЮНЕВЕР                       ХИЛМИ                         МОЛЛАМАХМУД
                      НАДЖИЕ                        БЕКИР                         МУТЛУ
                      НАДИЕ                         АДЕМ                          БАЙРАМ
                      НАЗИФ                         БЕКИР                         КАРААЛИ
                      НАЗМИ                         БЕКИР                         КАРААЛИ
                      РЕФИК                         МУРАД                         МОЛЛАМАХМУД
                      САБРИЕ                        ИСМЕТ                         КАРААЛИ
                      СЕМИХА                        НАЗМИ                         БАЛЪК
                      ШИНАСИ                        РАИФ                          МОЛЛАМАХМУД


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 022                            кметство ...........     населено място С.ПОДВИС

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ХЮСЕИН                        ШАКИР                         ХАЛИЛОВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 023                            кметство ...........     населено място С.ПРИЛЕП

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТЧЕ                          МЕХМЕД                        МЕХМЕДАЛИ
                      ДАНЧО                         КИРЧЕВ                        КОСТОВ
                      ФАТМЕ                         ОСМАН                         АЛИ
                      ХАСАН                         ЕШИРЕФ                        МУСТАФА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 024                            кметство ...........     населено място С.САДОВО

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЕМИНЕ                         МУСТАФОВА                     АКДОГАН
                      ИВАН                          ДИМОВ                         ГЕНОВ
                      МЕЛИСА                        МУСТАФА                       МУСТАФА
                      СЕДИКА                        ИСМАИЛОВА                     ДЖИНОВА
                      ХАТИДЖЕ                       МЕХМЕДОВА                     ГЕОРГИЕВА
                      ХРИСТИНА                      ХРИСТОВА                      ХРИСТОВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 025                            кметство ...........     населено място ...............

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ДЕНКА                         МАРИНОВА                      ДИМИТРОВА
                      ДИМО                          ВЕЛЕВ                         ГЕОРГИЕВ
                      ДИЯН                          ИВАНОВ                        ИВАНОВ
                      МАГДАЛЕНА                     СЕНКОВА                       ЙОРДАНОВА
                      МАРИЯ                         СЛАВОВА                       КАЛЕВА
                      СЛАВЕЙКА                      ГОГОВА                        ПАЧЕЛИЕВА
                      СТАНИМИР                      ИЛИЕВ                         ДИМИТРОВ
                      СТОЙКА                        ИВАНОВА                       КАРЧЕВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 026                            кметство ...........     населено място С.СЪЕДИНЕНИЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ЕМИНЕ                         ЕМИЛОВА                       МАРИНОВА
                      ЗЛАТКА                        МИТКОВА                       ОГНЯНОВА
                      ИБРЯМ                         ИБРЯМ                         МЕХМЕД
                      МУСТАН                        ТАХИР                         ХЮСЕИН
                      НОНКА                         НАНЕВА                        ПОПОВА


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 027                            кметство ...........     населено място С.СЪЕДИНЕНИЕ

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АНА                           ИЛИЯНОВА                      ОСМАН
                      АНА                           МАРТИНОВА                     АРСОВА
                      АХМЕД                         МЕХМЕД                        АХМЕД
                      АХМЕД                         МЕХМЕДОВ                      ХАСАНОВ
                      БЕКИР                         МЕХМЕД                        АХМЕД
                      БИНААЗИЕ                      ИСУФ                          ОСМАН
                      ВЕСЕЛИН                       ИВАНОВ                        МИТЕВ
                      ДЖЕМАЛ                                                      ЮКСЕЛ
                      ДИМЧО                         МИЛЕВ                         ХАДЖИЕВ
                      ЕВЕЛИНА                       ИВАНОВА                       МИТЕВА
                      ЕДЖРИН                                                      БИРЧАН
                      ЕЗГИ НУР                                                    КИВИК
                      ЕЛКА                          МАНУШЕВА                      КИВИК
                      ЕМИЛ                          КРАСИМИРОВ                    БОМБАДЖИЕВ
                      ЕМИЛИЯ                        ДАНАИЛОВА                     ЙОРГЮН
                      ЕМИНЕ                         ИСУФ                          АЛИ
                      ЕМИНЕ                         ЯКУБ                          ЮКСЕЛ
                      ЕМРЕ                                                        ЙОРГЮН
                      ЕНКО                          ХАРИЕВ                        СТОЙКОВ
                      ЕРЕН                                                        МУТЛУ
                      ЗИЙНЕБ                        АЛИ                           МЕХМЕД
                      ЗИЙНЕБ                        ИБРАХИМ                       ТАХИР
                      ЗОЯ                           ЮЛИЯНОВА                      ЮМЕР
                      ИБРАХИМ                                                     КЬОКЛЮ
                      ИКРЯМ                         ХАСАН                         ИКРЯМ
                      ИСМАИЛХАКЪ                    ХЮСЕИН                        АХМЕД
                      ИСМАЙЛ                        ИСМАИЛХАКЪ                    АХМЕД
                      ИСМИ                          МУСТАФА                       ЕМИН
                      ИСУФ                          ВЕЙСЕЛ                        ХАСАН
                      КАДЕР                                                       БОЗДАГ
                      КЕРИМЕ                        НАЗИФ                         АХМЕД
                      КЪЙМЕТ                        МУСТАН                        АЛБАЙРАК
                      МЕХМЕД                        ОСМАН                         ИБРЯМХАК
                      МЕХМЕД                        ХЮСЕИНОВ                      ИСУФОВ
                      МЕХМЕТ                                                      АЛИОГЛУ
                      МИЛЕН                         РУСАЛИНОВ                     МАРИНОВ
                      МУРАД                         ХАБИЛ                         МУРАД
                      МУСТАФА                       ХАЛИЛ                         АХМЕД
                      МУСТАФА                       ХЮСЕИН                        МУСТАФА
                      НИКОЛАЙ                       АЛБЕНОВ                       ХАДЖИЕВ
                      НУРГЮЛ                                                      УГУРЛУ
                      ОСМАН                         АЗИС                          ОСМАН
                      ОСМАН                         ХАСАН                         ВЕЙСЕЛ
                      РЕМЗИЕ                        АДЕМ                          СЕВИНЧ
                      РОЗА                          ИЛИЯНОВА                      ИЛИЯНОВА
                      СЕВДА                         МИТЕВА                        ХАДЖИЕВА
                      СЕВДАЛИНА                     ЯНКОВА                        БИРЧАН
                      СЕВЕРИН                       ЕМИЛОВ                        МОДРОВ
                      СЕВЕРИНА                      ИВАНОВА                       ЧОРЛУЛУОГЛУ
                      СЕЛВЕТ                        МУСТАФА                       ВЕЙСЕЛ
                      СЕЛИМЕ                                                      ГЮНЕШ
                      ТЕФИК                         ХЮСЕИН                        АЛИ
                      ФАТМЕ                         АЛИ                           АХМЕД
                      ФАТМЕ                         МУСТАФА                       ХЮСЕИН
                      ФАТМЕ                         ХАЛИИБРЯМ                     МЕХМЕД
                      ФАТМЕ                         ХЮСЕИНАЛИ                     ХЮСЕИН
                      ФЕИЙДЕС                       МУСТАФА                       ИСУФ
                      ФИЙДЕС                        МУСТАФА                       ЮМЕР
                      ХАЙРИЕ                        АХМЕД                         САРЪ
                      ХАМЗА                         ХАККЪ                         ИСУФ
                      ХАМИД                         АХМЕД                         ЮМЕР
                      ХЮСЕИН                        АХМЕД                         ХЮСЕИН
                      ХЮСЕИН                        ТЕФИК                         АЛИ
                      ЯКУБ                          ЯКУБОВ                        АЛИЕВ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 029                            кметство ...........     населено място ...............

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      АТАНАС                        ИВАНОВ                        МИТЕВ
                      ИВАН                          МАРИЙКОВ                      КОЛЕВ
                      КОЛЬО                         ЙОРДАНОВ                      КИРОВ
                      МАРИЙКА                       КОЛЕВА                        АТАНАСОВА
                      МИХАЛ                         КОЛЕВ                         МИХАЙЛОВ
                      САЛИ                          ЮСУФ                          ЮСУФ


                                        СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                                 от избирателните списъци в изборите за
                               народни представители на 2 октомври 2022 г.
                                            (чл.39, ал.1 ИК)
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област БУРГАС                           Община СУНГУРЛАРЕ
         секция № 030                            кметство ...........     населено място С.ЧУБРА

         адрес на избирателна секция ...................................................................

         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Собствено, бащино и фамилно име
         -----------------------------------------------------------------------------------------------
                      ХЮСЕИН                        САЛИМОВ                       АХМЕДОВ