Избори НС 02.10.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ УВЕДОМЯВА ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ, СЕКРЕТАРИ И ЧЛЕНОВЕ НА СИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2  ОКТОМВРИ 2022Г., ЧЕ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БУРГАС ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА 27 СЕПТЕМВРИ 2022 г.  ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА” /КИНОСАЛОНА/ ГР. СУНГУРЛАРЕ.

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО В СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА ВКЛЮЧИЛИ ЛИЦА ОТ РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ДА УВЕДОМЯТ СВОЕВРЕМЕННО СВОИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБУЧЕНИЕ.

ЗА ПОВЕЧЕ  ИНФОРМАЦИЯ  ОТНОСНО  НАЗНАЧЕНИТЕ СЪСТАВИ  НА  СИК  В  ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ  ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ  НА  ПАРТИИ  И  КОАЛИЦИИ, НАПРАВИЛИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, МЛ.ЕКСПЕРТ АПОН  И СТ.ЕКСПЕРТ ГРАО  ЗА ГР. СУНГУРЛАРЕ – тел.05571/5096, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ  ПО  НАСЕЛЕНИ МЕСТА.

§§  ВСИЧКИ  ЧЛЕНОВЕ НА СИК ДА ПРЕДОСТАВЯТ СВОИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СУНГУРЛАРЕ, ЗА ДА МОЖЕ СВОЕВРЕМЕННО ДА ИМ БЪДАТ ИЗПЛАТЕНИ  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА.