Избори НС 02.10.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ


  Централната избирателна комисия уведомява избирателите, че Министерството на електронното управление (МЕУ) публикува четири електронни услуги във връзка с изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., които могат да бъдат заявени електронно чрез портала за достъп до електронни административни услуги на МЕУ:

  https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo.

  Услугите са за подаване на заявление за:

  вписване в избирателния списък,
  вписване в избирателния списък по настоящ адрес,
  гласуване с подвижна избирателна кутия,
  отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.