Избори НС 02.10.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

  Избирателят не може да гласува с лична карта, чийто срок на валидност е изтекъл към датата на изборите.

  Когато личната карта е с изтекъл срок, изгубена, открадната, унищожена, повредена или е в процес на издаване, гласуването се извършва с удостоверение за издаване на лични документи.

  Удостоверението по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс се издава на избиратели, чиито документи за самоличност са с изтекъл срок на валидност или когато по други причини  са подали заявление за издаване на нов документ за самоличност и документът не е получен към изборния ден.

  Удостоверението се издава от органите на МВР, включително и в изборния ден, при условие че е подадено заявление от избирателя за издаване на нова лична карта.

  Удостоверението осигурява възможност за упражняване правото на глас, издава се само за да послужи пред секционната избирателна комисия и е валидно само за изборния ден.