За Сунгурларе

ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ГУГОВА

УДОСТОЕНА ПОСМЪРТНО с Решение по Протокол № 35/1999 г. на Общински съвет гр. Сунгурларе с наградата „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СУНГУРЛАРЕ”

ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ РАДЕВ

УДОСТОЕН ПОСМЪРТНО с Решение по Протокол № 35/1999 г. на Общински съвет гр. Сунгурларе с наградата „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД СУНГУРЛАРЕ”

САВА МИХАЙЛОВ САВОВ

УДОСТОЕН с Решение по Протокол № 15/19.08.2016 г. на Общински съвет гр. Сунгурларе с наградата „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ” МОТИВИ:На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, във връзка с чл. 23 от Наредба за символиката на Община Сунгурларе и фактическото основание: Изключителен принос на г-н Михайлов за развитието на духовния и културния живот в града. Наградата е „израз на признанието на сунгурларската общественост, към досегашната му работа и неговия талант и във връзка с навършените 85 години от рождението му и 55 години творческа дейност”.

ШАБАН АЛИОСМАН МУСТАФА

УДОСТОЕН с Решение по Протокол № 15/19.08.2016 г. на Общински съвет гр. Сунгурларе с наградата „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ” МОТИВИ: С Решение по Протокол № 15/19.08.2016 г. на Общински съвет гр. Сунгурларе на основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, във връзка с чл. 23 от Наредба за символиката на Община Сунгурларе и фактическото основание: Изключителен принос на г-н Мустафа за развитието на спорта в Община Сунгурларе и спорта в България и високи спортни постижения. Наградата е „израз на признанието на гражданите от Община Сунгурларе за шампиона Шабан Мустафа, скромен, трудолюбив - атлет, който не се страхува от километри, деневилация и загуба - състезател търсещ победата”.

end faq