За Сунгурларе

Сунгурларе възниква и се развива като кръстопътно селище. В землището му има останки от антично селище, обитавано през късножелязната епоха и по време на римското владичество. Близо до него има няколко големи тракийски надгробни могили. В землището на града са намирани керамични съдове и римски императорски монети. Сведения за Сунгурларе под имената Сьонгурларе и Сонгурлар има в турски регистри от XVI в. 44 семейства от Сунгурларе (240 д .) емигрират в Украйна и основават колония (днешно с. Николаевка, Крим).

Когато през него през 19 век минал през миналия век Константин Иречек, той отбелязал: "Сунгурларе е прилично село с 272 къщи". Възхищава се от хубавите тютюни, прекрасно бяло вино и големи сочни череши. През 1904 е основано взаимоспомагателно дружество "Бъдащност ", през 1910 - земеделска дружба, през 1919 - група на БКП. В резултат на спечелените от комунистите общински избори 2 пъти е учреждавана комуна - 1919-1920 и през 1932. Партийната група участва в акцията в помощ на гладуващите в Поволжието през 1921-1922 г. През 1927 е създадена Популярната банка, през 1928 - Лозаро-винарска кооперация "Сунгурларский мискет". През 1928 е основана организация на РП. Проведена е Соболевата акция през 1940-1941. Във въоръжената „антифашистка“ борба 1941-1944 участва един партизанин във Войнишка бригада "Г. Димитров", 9 политзатворници и интернирани.

През 1974 г . селището получава градски права.