Профил на купувача

Местни търговци

Протокол от проведено заседание за проверка редовността и съответствието на представените документи от участника, определен със Заповед № 600/24.11.2022г. на Кмета на Община Сунгурларе за купувач на стояща дървесина на корен от Обек № 2210/ЛФ 2022г.

Протокол от проведено заседание за проверка редовността и съответствието на представените документи от участника, определен със Заповед № 599/24.11.2022г. на Кмета на Община Сунгурларе за купувач на стояща дървесина на корен от Обек № 2209/ЛФ 2022г.

Протокол от проведено заседание за проверка редовността и съответствието на представените документи от участника, определен със Заповед № 598/24.11.2022г. на Кмета на Община Сунгурларе за купувач на стояща дървесина на корен от Обек № 2208/ЛФ 2022г.


Заповед № 600/24.11.2022г. за обявяване класирането на участниците за таен търг за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2210/ЛФ 2022г.

Заповед № 599/24.11.2022г. за обявяване класирането на участниците за таен търг за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2209/ЛФ 2022г.

Заповед № 598/24.11.2022г. за обявяване класирането на участниците за таен търг за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2208/ЛФ 2022г.


Заповед № 569/04.11.2022г. за провеждане на таен търг за продажба на стояща дървесина на корен съгласно и по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата от Обект № 2210/ЛФ 2022г.

Проекто-договор

Образци на документи

Условия за провеждане на търга

График за продажба на стояща дървесина на корен във връзка с чл. 115 от ЗГ


Заповед № 568/04.11.2022г. за провеждане на таен търг за продажба на стояща дървесина на корен съгласно и по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата от Обект № 2209/ЛФ 2022г.

Проекто-договор

Образци на документи

Условия за провеждане на търга

График за продажба на стояща дървесина на корен във връзка с чл. 115 от ЗГ


Заповед № 567/04.11.2022г. за провеждане на таен търг за продажба на стояща дървесина на корен съгласно и по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата от Обект № 2208/ЛФ 2022г.

Проекто-договор

Образци на документи

Условия за провеждане на търга

График за продажба на стояща дървесина на корен във връзка с чл. 115 от ЗГ


Протокол от заседание за проверка редовността и съответствието на представените документи от участника, определен със Заповед № 557/29.10.2021г. на Кмета на Община Сунгурларе за купувач на стояща дървесина на корен от Обект № 2108/ЛФ 2021г.

Заповед № 557/29.10.2021г. за обявяване класирането на участниците за таен търг за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2108/ЛФ 2021г.

Заповед № 540/12.10.2021г. за провеждане на таен търг за продажба на стояща дървесина на корен съгласно и по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата от Обект № 2108/ЛФ 2021 г.

Документация към Заповед № 540/12.10.2021г.