Заявка за предаване на строителни отпадъци до 2 куб. м. - 05571/50-63

Площадки РСО

ОБЕКТИ, В КОИТО ИМА РАЗПОЛОЖЕНИ СЪДОВЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПОРТАТИВНИ БАТЕРИИ (НУБА) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Име на обекта

Адрес

1

ДГ с.Манолич

с.Манолич

2

ДГ”Славейче”

с.Чубра

3.

ОУ”Васил Левски”

с.Прилеп

4.

ОУ”Отец Паисий”

с.Съединение

5.

ОУ”Христо Ботев”

с.Лозарево

6.

ОУ”Кирил и Методий”

с.Грозден

7.

СУ”Христо Ботев” сграда  начално училище

Гр.Сунгурларе, ул. ” Г.Димитров” №21                                    

8.

СУ”Христо Ботев” сграда горен курс

Гр.Сунгурларе, ул.” Г.Димитров” №21

9.

ДГ с.Съединение

с.Съединение

10.

ДГ”Зорница”

с.Грозден

11.

ДГ „Слънце”

гр.Сунгурларе, ул.”Комсомолска”№3

12.

ДГ „Ален Мак” с.Славянци

с.Славянци

13.

ОУ”Св.Св. Кирил и Методий”

с.Манолич

14.

ДГ”Щастливо Детство”

с.Лозарево

15.

ДГ”Слънце”-филиал

гр.Сунгурларе, ул.”Димитър Благоев”35

16.

Читалище“Просвета 1882”

град Сунгурларе,ул.”Христо Смирненски”№3

17.

НЧ „ПРОСВЕТА- 1937”

с.Садово

18.

НЧ  “ПРОБУДА - 1931”

с.Чубра

19.

НЧ  “Христо Ботев -1928 “

с.Подвис

20.

НЧ “Хр.Смирненски - 1938”

с.Манолич

21.

НЧ “НАПРЕДЪК - 1908”

с.Славянци

22.

НЧ “ХР.БОТЕВ - 1928”

с.Завет

23.

НЧ “КАЛИНИН - 1979 “

с.Камчия

24.

НЧ “ПРОСВЕТА - 1935 “

с.Везенково

25.

НЧ “ХР.БОТЕВ - 1927”

с.Грозден

26.

НЧ “ХР.БОТЕВ - 1928 “

с.Съединение

27.

НЧ “ХР.БОТЕВ -1932”

с.Черница

28.

НЧ “Васил  Левски -1929”

с.Прилеп

29.

НЧ “СВЕТЛИНА  - 1920“

с.Лозарево

30.

НЧ “Васил Левски 1936”

с.Босилково

31.

НЧ “ГЕО МИЛЕВ - 1930”

с.Ведрово

32.

НЧ “ХР.БОТЕВ - 1928”

с.Терзийско

33.

НЧ “ЗОРА - 1929”

с.Вълчин

34.

Административна сграда на Община Сунгурларе

гр.Сунгурларе,ул.”Г.Димитров”10

35.

Административна сграда на „БКС”

гр.Сунгурларе, ул.”Г.Димитров”№46А

36.

Административна сграда на ЦПРЛ

гр.Сунгурларе, ул.”Г.Димитров”№6

37.

Км.наместничество Камчия

с.Камчия

38.

Кметство Везенково

с.Везенково

39.

Кметство Грозден

с.Грозден

40.

Кметство Подвис

с.Подвис

41.

Кметство Славянци

с.Славянци

42.

Кметство Чубра

с.Чубра

43.

Кметство Вълчин

с.Вълчин

44.

Кметство Манолич

с.Манолич

45.

Кметство Костен

с.Костен

46.

Кметство Прилеп

с.Прилеп

47.

Кметство Съединение

с.Съединение

48.

Кметство Черница

с.Черница

49.

Кметство Лозарево

с.Лозарево

50.

Кметство  Климаш

с.Климаш

51.

Км.наместничество Бероново

с.Бероново

52.

Км.наместничество Босилково

с.Босилково

53.

Км.наместничество Ведрово

с.Ведрово

54.

Км.наместничество Велислав

с.Велислав

55.

Км.наместничество Есен

с.Есен

56.

Км.наместничество Завет

с.Завет

57.

Км.наместничество Пчелин

с.Пчелин

58.

Км.наместничество Дъбовица

с.Дъбовица

59.

Км.наместничество Садово

с.Садово

60.

Км.наместничество Терзийско

с.Терзийско

61.

Търговски обект „Виатекс”

гр.Сунгурларе, ул.”Г.Димитров”№6