Заявка за предаване на строителни отпадъци до 2 куб. м. - 05571/50-63

Площадки РСО

Площадка за предаване на биоразградими отпадъци: