Програми

Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Сунгурларе, 2021-2028г.

  На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок за преглед, коментари или предложения към проекта на Програма за опазване на околната среда на Община Сунгурларе за период 2021-2028г., заедно с приложениеята към нея.