Заявка за предаване на строителни отпадъци до 2 куб. м. - 05571/50-63

Съобщения

  Община Сунгурларе, съвместно с Организацията по оползотворяване на отработени масла „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД организират  кампания за предаване на отпадъци от отработени масла.

  Всички граждани на Общината, които притежават отпадъци от отработени масла, могат да ги предадат в периода 22.11.2021 г. – 26.11.2021 г. в пункта, находящ се на ул. „Г.Димитров“ № 46А, гр. Сунгурларе (общинска сграда БКД) от 09:00 до 16:00 часа.

  На пункта има разположени съдове за разделно събиране на отработени масла. По време на кампанията гражданите ще могат да се освободят от опасния отпадък безвъзмездно.

  Изхвърлянето на опасни отпадъци в общия поток смесени отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, поради което Организацията по оползотворяване на отработени масла „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД и Община Сунгурларе Ви призовават да се възползвате от предложената възможност за предаване на отработени масла.

  Обръщаме внимание, че е забранено изоставянето, нерегламентираното изхвърляне, изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отработени масла.