Заявка за предаване на строителни отпадъци до 2 куб. м. - 05571/50-63

Съобщения

  О Б Щ И Н А   С У Н Г У Р Л А Р Е

гр. Сунгурларе, обл. Бургаска, ул.”Георги Димитров”№2
тел. 05571/5063; факс: 5585; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СУНГУРЛАРЕ напомня на жителите на общината, че съгласно разпоредбата на § 41, ал.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗООС, е предвидена възможност собствениците на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите (ЗВ), в срок до две години от влизането в сила на закона (до 27.11.2020г.), следва да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване.

   Към заявлението се прилагат документи, посочени в § 41, ал.2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗООС:
   -    Актуална скица на имота;
   -    Документ от Общинска администрация за удостоверяване изградения кладенец/сондаж.

   Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води – кладенци за задоволяване на собствени потребности в гратисния период, е налично на официалната интернет страница на Басейнова дирекция Черноморски район гр.Варна/БДЧР/ и Басейнова дирекция Източнобеломорски район гр. Пловдив /БДИБР/, в секция „Формуляри и заявления“ – www.bsbd.org и www.earbd.bg

   Всеки собственик на кладенец за задоволяване на собствени потребности, може да извърши проверка, дали е вече вписан в Регистърът по чл.118г, ал.3,т.5 от (ЗВ) на официалната интернет страница на БДЧР и БДИБР, в секция „Регистри“.

   Съгласно разпоредбите на чл.118г, ал.6 от ЗВ, нерегистрираните кладенци в определените срокове (27.11.2020г.) подлежат на ликвидиране.

   При възникнали въпроси, жителите на община Сунгурларе могат да получат повече информация в сградата на Общинска администрация, на адрес: гр. Сунгурларе, ул. „Г. Димитров“ № 10, лице за контакт: Ирена Ангелова – мл. експерт еколог.

 

Заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите

Разпределение на населените места, които попадат в обхвата на Басейнова дирекция черноморски район и Басейнова дирекция източнобеломорски район

Писмо на Басейнова дирекция черноморски район