Устройство на територията

Проект на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

   На основание чл.26,ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК Община Сунгурларе чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за нова Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища в Община Сунгурларе.

   Предвид високата степен на обществена необходимост и полезност, многократните изменения и допълнения на действащата към настоящия момент наредба, протестите на прокуратурата, както и с цел оптимизиране на работата в полза на гражданите и представителите на бизнеса, срокът за обсъждане в Портала за обществени консултации е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ПРОЕКТ НАРЕДБА

МОТИВИ

СПРАВКА съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове