Европейски програми и проекти

Одобрен проект от Министерство на труда и социалната политика

 

 Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика одобри проктно предложение „Модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социалната услуга „Домашен социален патронаж” , с което кандидатства Община Сунгурларе.

Проекта предвижда закупуване на 2 броя електрическа печка с шест плочи и фурна; 1 брой картофобелачка, 1 брой професионална съдомиална машина и 100 комплекта сефертаси.

         Със закупуването на новото оборудване ще бъде постигнато пестене на време за приготвяне на храната, намаляване разходите на вода и електрическа енергия и ще се подобрят условията на труд в кухнята.

         Общият бюджет на проекта е 21 610.60 лв., от които 10 % са съфинансиране на Община Сунгурларе и 90 % финансиране от фонда.

         Проектът е с продължителност от 01.08.2019 г. до 31.10.2019 г.