МИГ Сунгурларе

Покана за участие в Учредително събрание на СНЦ "МИГ Сунгурларе" 31 Август 2023
Проект на СВОМР МИГ Сунгурларе 24 Август 2023
Програма обществено обсъждане 05.09.23 24 Август 2023
Покана обществено обсъждане 05.09.2023 24 Август 2023
Обява обществено обсъждане 05.09.23 24 Август 2023
Дневен ред еднодневно обучение за местни заинтересовани страни 17 Август 2023
Дневен ред eднодневни обучения за местни лидери 24.08.23 17 Август 2023
Дневен ред eднодневни обучения за местни лидери 23.08.23 17 Август 2023
Обява обучения 17 Август 2023
Покана за участие в Учредително събрание на СНЦ "МИГ Сунгурларе" 01 Август 2023
Анкетна карта за идентифициране на нуждите на заинтересованите групи и формулиране на приоритетните области за интервенции по стратегията за МИГ Сунгурларе 05 Юли 2023
Програма Работни информационни срещи 19 Юни 2023
Програма Информационна среща -семинар 19 Юни 2023
Покана работна информационна среща 19 Юни 2023
Покана информационна среща -семинар 19 Юни 2023
Обява информационна среща- семинар 19 Юни 2023
Обява информационна работна среща 19 Юни 2023
Програма Информационна конференция Сунгурларе 20.06.23 15 Юни 2023
Покана информационна конференция Сунгурларе 20.06.23 15 Юни 2023
Обява информационна конференция Сунгурларе 20.06.23 15 Юни 2023
Местно партньорство за създаване и разработване на СВОМР на МИГ Сунгурларе 14 Юни 2023
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-32/07/2023г. 17 Март 2023