Европейски програми и проекти

 

Проект „Приеми ме 2015“ ще продължи да предоставя „Приемна грижа” и през 2022 год. 13.09.2021г.
ПРОЕКТ „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 10.04.2019г.
Информационен лист към Проект „Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от община Сунгурларе” 30.01.2019г.
Анализ на риска от опасности от пожар в общините Сунгурларе и Юскюп и най-добри практики в противопожарната дейност 18.06.2018г.
"Рекламна кампания „Раздай корен – продължи историята и виж бъдещето“" 21.02.2018г.
Проект: „СУНГУРЛАРСКА ДОЛИНА И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО" 24.01.2018г.
Покана за пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0050–С001„Солидарност" 12.12.2017г.
Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на Общ устройствен план на Община Сунгурларе и ЕО към него 14.11.2017г.
Проект „РЪКА ЗА РЪКА КЪМ ИНТЕГРАЦИЯТА“ 04.10.2017г.
Съобщение за ПООС 31.01.2017г.
Община Сунгурларе кандидатства с проект по конкурсна процедура 11.10.2016г.
Министерство на труда и социалната политика одобри проектно предложение 30.08.2016г.
Община Сунгурларе с одобрен проект по Оперативна програма 30.08.2016г.
Информация обучение 17.03.2016г.
Обучение и заетост на младите хора 12.03.2016г.
Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение в община Сунгурларе 12.03.2016г.
Списък на класираните кандидат - потребители и определения индивидуален месечен бюджет 22.02.2016г.
Нови възможности за грижа 22.01.2016г.
Списък на оценените кандидати за „Домашни помощници“ 17.01.2016г.
Откриваща пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0050–С001 “СОЛИДАРНОСТ” 16.12.2015г.